Sensitiv person

Känna in, känna av och känna för mycket: olika begrepp för att beskriva sensitivitet – men vad är vad?

Det är lätt att bli förvirrad kring den exakta innebörden av begrepp som högkänslig, högsensitiv, starkskör, särskilt sensitiv, sensibel, empat med flera. Därtill finns diagnoser, anknytningsmönster och andra personlighetsbenämningar vars karaktäristika och/eller konsekvenser delvis kan överlappa med beskrivningarna av empat-personlighetsdraget. Vad är egentligen skillnaden mellan personlighetsdrag och diagnoser som handlar om att känna in, känna […]

Känna in, känna av och känna för mycket: olika begrepp för att beskriva sensitivitet – men vad är vad? Läs mer »

Key To The Tarot

Om ”The Key To The Tarot” av A.E. Waite

”The Key To The Tarot” av A.E. Waite är en klassisk bok som har blivit en grundläggande guide för alla som är intresserade av tarotkort. Waite är en av de mest inflytelserika personerna inom modern tarot och skapade tillsammans med konstnären Pamela Colman Smith den välkända Rider-Waite-tarotleken. Denna bok ger en djupgående förståelse för tarotkortens

Om ”The Key To The Tarot” av A.E. Waite Läs mer »

The Pictorial Key to the Tarot

Om ”The Pictorial Key To The Tarot” av A.E. Waite

”The Pictorial Key To The Tarot” av A.E. Waite är en av de mest inflytelserika och omtyckta böckerna inom tarotvärlden. Denna bok är en grundläggande guide till Rider-Waite-tarotleken, som Waite skapade tillsammans med konstnären Pamela Colman Smith. För både nybörjare och erfarna tarotläsare erbjuder denna bok en omfattande förståelse av tarotkortens symbolik och användning. i

Om ”The Pictorial Key To The Tarot” av A.E. Waite Läs mer »

Compassioneffekten

Compassioneffekten: att utveckla självtillit och inre trygghet

Flera författare av självhjälpslitteratur som riktar sig till sensitiva personer betonar vikten av självkännedom, att gå till botten med trauman, öva på att sätta gränser och minimera intryck (med mera). Skam, självkritik och känslan av att vara udda eller utanför är också återkommande. Och här passar compassion-teorin väl in.  Compassionfokuserad terapi är en terapiform med

Compassioneffekten: att utveckla självtillit och inre trygghet Läs mer »

Det ska inte vara krångligt att må bättre

Det ska inte vara krångligt att må bättre: handbok för tuffa dagar och ett lyckligare liv

I en värld som ständigt snurrar och ställer nya krav på oss kan det vara lätt att tappa bort sig själv och känna sig dränerad. Vi bombarderas med intryck, information och förväntningar. Mitt i detta brus kan det vara svårt att hitta tid och energi för att ta hand om sig själv.  Detta är särskilt

Det ska inte vara krångligt att må bättre: handbok för tuffa dagar och ett lyckligare liv Läs mer »

Den högkänsliga människan

Den högkänsliga människan. Konsten att må bra i en överväldigande värld

Elaine Aron, psykolog och forskare, har myntat begreppet högkänslig, eller högsensitiv (highly sensitive person, som ofta förkortas “hsp”) och är den kanske mest välkända författaren och föreläsaren i dessa sammanhang. Annan självhjälpslitteratur som vänder sig till sensitiva personer utgår ofta från Elaine Arons definition och forskning.  I Den högkänsliga människan (2013) varvar Elaine beskrivningar av

Den högkänsliga människan. Konsten att må bra i en överväldigande värld Läs mer »

Drunkna inte i dina känslor

Drunkna inte i dina känslor

I Drunkna inte i dina känslor. En överlevnadsbok för sensitivt begåvade (2013) beskriver Maggan Hägglund och Doris Dahlin utifrån egna livserfarenheter vad det innebär att vara sensitivt begåvad. Varifrån härstammar denna begåvning? Vilka problem kan det medföra för en själv och omgivningen? Och vilka strategier och förhållningssätt finns för att… inte drunkna? Författarna kallar den

Drunkna inte i dina känslor Läs mer »

Självhjälpslitteratur

Varför så mycket fokus på självhjälp? Vad säger den om vår samtid? Och kan självhjälpslitteraturen verkligen hjälpa oss? 

Att vara en inkännande människa innebär per definition en tillvaro full av etiska, sociala och fysiska utmaningar. Inte så konstigt då kanske, att självhjälpslitteraturen blomstrar, när vetenskap och gränsöverskridande kommunikation har tagit över religionens roll. I USA omsätter självhjälpsmarknaden många miljoner dollar årligen. Men hjälper självhjälpslitteraturen oss verkligen, eller är den mer ett symtom på

Varför så mycket fokus på självhjälp? Vad säger den om vår samtid? Och kan självhjälpslitteraturen verkligen hjälpa oss?  Läs mer »

Foto som visar att man kan spå i tarot

Vad kan man spå i?

Människans önskan att kunna skåda in i framtiden är lika gammal som civilisationen själv. Det kan handla om att förutsäga utfallet av ett slag, avgöra den bästa tid punkten för en skörd, eller få reda på om kärleken kommer att besvaras. Denna vilja att förutsäga händelser har alltid varit en del av den mänskliga erfarenheten.

Vad kan man spå i? Läs mer »