Hem » 10 lämpliga jobb för empater
Skribent är ett av flera lämpliga jobb för empater

10 lämpliga jobb för empater

Empater är personer med en naturlig förmåga att förstå och känna andra människors känslor. Dessa personer har stenkoll på känslorna hos andra personer i deras omgivning och blir ofta överväldigade eller dränerade av alla dessa känslor. Därför kan det vara utmanande att vara empat, men samtidigt för denna utmaning även med sig något gott. Det finns nämligen vissa lämpliga jobb för empater som dessa personer är väldigt väl lämpade för.

Är du själv en empat som är på jakt efter ett nytt jobb? Eller är du kanske snarare nyfiken på vilka jobb för empater som passar dessa personer väldigt väl? Oavsett vilket kan du finna inspiration genom att läsa vidare!

En empat vill gärna jobba med att hjälpa andra

Olika yrken skiljer sig åt när det kommer till vad de kräver och vad de ger. För att en empat ska trivas med sitt jobb behöver personen typiskt sett få dra nytta av sina styrkor. Dessa är några exempel på de egenskaper som kännetecknar lämpliga jobb för empater:

  • Jobb som ger känslomässig tillfredsställelse. Empater drivs ofta av ett begär att hjälpa andra och att göra ett positivt avtryck. Därför finner de ofta stor tillfredsställelse i att jobba med något där de får bidra till något större som är positivt för samhället.
  • Jobb som går ut på att hjälpa andra. Empater gör ofta bra ifrån sig i yrkesroller som går ut på att jobba direkt med människor. Det kan till exempel handla om socialt arbete, lärande eller rådgivning. Dessa typer av jobb låter dem använda sin naturliga förmåga att förstå och känna med andra människor.
  • Jobb som utförs i en stöttande arbetsmiljö. För empater är det viktigt med en positiv kultur på arbetsplatsen. Dessa personer trivs allra bäst i miljöer som präglas av samarbete, respekt och empati. Företag som prioriterar de anställdas mentala hälsa, främjar en bra balans mellan fritid och arbete samt ser till de anställdas välmående är särskilt attraktiva för empater.
  • Jobb som låter dem vara kreativa och flexibla. En empat kan ofta få ett kreativt infall och föredrar att få tänka utanför lådan. Därför vill dessa personer gärna få lösa problem på nya och spännande sätt. Bra jobb för empater är därför de som präglas av flexibilitet vad gäller arbetsschema och arbetsuppgifter.

10 bra jobb för empater

Ovan har jag beskrivit vilka egenskaper att arbete bör ha för att det ska tilltala en empat. Utifrån dessa går jag nu vidare till att beskriva 10 bra jobb för empater som checkar dessa boxar:

Terapeut eller rådgivare

Rådgivare

Empater kan ofta visa framfötterna genom att arbeta som terapeuter eller rådgivare. Dessa yrken ger dem nämligen möjlighet att hjälpa andra personer genom att vägleda och stötta dessa.

Livscoach eller mentor

Livscoach

En empat som är duktig på att stötta och vägleda andra kan med fördel arbeta som livscoach eller mentor. Genom ett sådant jobb kan personen finna glädje i att hjälpa andra personer att hantera utmaningar och nå sina mål.

Skribent eller annat kreativt yrke

Skribent

Kreativitet är generellt sett viktigt för empater och många väljer att uttrycka sig i text, bild eller musik. Därför är ett bra jobb från empater ett kreativt yrke såsom skribent, författare, konstnär, musiker eller något annat kreativt yrke. Själv har jag som bekant valt att jobba som frilansskribent – ett yrke som ger mig ett kreativt utlopp.

Socialarbetare

Socialarbetare

Socialt arbete är en annan bransch som många empater kan trivas i. Som socialarbetare eller i andra liknande yrkesroller får de möjlighet att hjälpa andra genom svåra situationer.

Personalchef

Personalchef

Personalchef är ett annat bra jobb för empater. I denna roll får de möjlighet att använda sin känslomässiga intelligens och sin förmåga att hantera människor på ett bra sätt. Detta för att skapa en positiv och stöttande arbetsmiljö för medarbetarna på arbetsplatsen.

Lärare eller utbildare

Lärare

Läraryrket och andra yrken som har med utbildning att göra kan passa empater väl. Här får de nämligen använda sin naturliga förmåga att knyta an till studenterna för att på så vis skapa en positiv miljö för inlärning.

Vårdpersonal

Sjuksköterska

Vårdyrket kan potentiellt sett vara väldigt känslomässigt dränerande och därför är det inte säkert att vården passar en empat särskilt väl. Men jag har trots detta valt att ta med yrket på denna lista över bra jobb för empater. För som till exempel undersköterska eller sjukskösterska kan en sådan person nyttja sin unika förmåga att knyta an till patienter. Därmed kan empater som väljer att jobba inom vården säkerställa att den vård som ges uppfyller patienternas emotionella behov såväl som deras fysiska behov.

Volontär

Volontär

Empater känner ofta starkt för social rättvisa och humanism. Därför kan dessa personer vilja arbeta på frivilligbasis för en organisation vars sak de känner starkt för.

Djurskötare

Djurskötare

Det är vanligt för empater att ha en djup kärlek till djur. Det kan därför kännas lockande för dem att få arbeta som djurskötare eller att få ta hand om djur på andra sätt.

Andlig eller religiös ledare

Präst

Vissa empater är betydligt mer andliga eller religiösa än vad andra är. Dessa personer kan därför vilja bli andliga eller religiösa ledare för att på så vis tjäna sitt syfte här i världen.

Dessa är bara ett fåtal exempel på lämpliga jobb för empater. Det viktiga är att du försöker hitta ett yrke som passar dig väl utifrån din passion och dina styrkor.

Avslutande tankar om lämpliga jobb för empater

För empater handlar det inte bara om att jobba för att få en bra lön. En tillfredsställande karriär behöver även låta dem använda sina naturliga styrkor och förmågor för att göra en positiv skillnad i världen. Så oavsett om du är en naturlig vårdgivare, en kreativ själ eller en skicklig problemlösare finns det ett yrke för dig. Kanske finner du inspiration i denna lista med lämpliga jobb för empater?

Läs mer