Hem » En ambivert personlighet befinner sig i mellanläget
Ambivert personlighet

En ambivert personlighet befinner sig i mellanläget

Vi lever i en värld där människor ofta pekas ut som antingen extroverta eller introverta. Därför är det lätt hänt att de personligheter som inte passar in i dessa fack glöms bort. Så är till exempel fallet med ambivert personlighet – en okänd variant som befinner sig i mellanläget mellan de bägge extremerna. De personer som är ambiverta har en blandning av såväl extroverta som introverta drag.

Denna unika kombination av personlighetsdrag gör att en individ med ambivert personlighet kan hantera sociala situationer med lätthet. Dessa individer brukar också ha lätt för att anpassa sig till olika miljöer och förutsättningar. Därmed är de värdefulla tillgångar såväl på arbetsplatsen som i personliga relationer. Men det är viktigt att förstå den ambiverta personligheten för att interagera med dessa individer på rätt sätt.

I denna artikel utforskar jag personlighetstypens unika personlighetsdrag och berättar hur du kan identifiera sådana personer i din omgivning. Läs vidare för att lära dig mer!

Så passar en ambivert personlighet in på spektrumet

Det finns i grund och botten tre olika typer av personlighetsdrag när vi diskuterar spektrumet av extraversion-introversion:

 • Extroverta personer. Extroverter är vanligtvis utåtriktade och uttrycksfulla samt får energi av att interagera i en social kontext. De brukar vara mer bekväma i större grupper och gillar att diskutera och utföra aktiviteter med andra människor.
 • Introverta personer. Introverter känner sig istället mer bekväma i mindre och mer intima miljöer. De behöver också få möjlighet till avskildhet för att kunna ladda sina batterier i sin ensamhet. Dessa personer är ofta inåtblickande och föredrar att vara ensamma eller att umgås med ett fåtal nära vänner.
 • Ambiverta personer. Ambiverter befinner sig någonstans mittemellan på spektrumet av extraversion-introversion. Dessa individer har därför drag från bägge extremerna. De kan ha ett extrovert beteende i vissa situationer, samtidigt som de även kan ha introverta tendenser ibland. Denna flexibilitet gör det möjligt för dessa personer att anpassa sig till olika miljöer och förutsättningar.
Ambivert i mitten av spektrumet av extraversion-introversion

Dessa egenskaper kännetecknar ambiverta personer

Ovan har jag i korthet beskrivit de egenskaper som kännetecknar ambiverta personer. För att utveckla detta resonemang lite grann kan jag nämna att en ambivert personlighet främst kännetecknas av följande egenskaper:

 • Anpassningsbarhet. Personer som är ambiverta har en unik förmåga att anpassa sitt beteende utifrån den aktuella situationen och de människor som de interagerar med. Denna anpassningsbarhet gör att de kan trivas i alla möjliga olika miljöer. De trivs därför i såväl sociala sammanhang som i tystare och lugnare sådana.
 • Känslighet för sociala signaler. Ambiverta personer brukar också ha lätt för att uppfatta sociala signaler. De är helt enkelt känsligare för känslorna och behoven hos de personer som de omger sig med. Detta gör att de enkelt kan avgöra när de ska ta tag i taktpinnen respektive ta ett steg tillbaka. Därför är de utmärkta på att kommunicera och samarbeta med andra.
 • Balanserad energinivå. Extroverta personer förlitar sig på sociala interaktioner för att få energi och introverta personer laddar hellre batterierna i sin ensamhet. Ambiverta personer kan istället få energi av bägge dessa sammanhang. Denna balans gör det enklare för dem att bibehålla en balanserad energinivå och att undvika att dräneras av olika situationer.
 • Kommunikativ mångsidighet. Personer med en ambivert personlighet är skickliga på att anpassa sitt sätt att kommunicera utifrån sin motpart. De har förmågan att vara antingen bestämda eller mer lyhörda för motparten. Detta gör dem till effektiva kommunikationer i såväl privatlivet som i yrkeslivet.

Så agerar dessa personer i sociala sammanhang

När det kommer till sociala sammanhang finns det flera fördelar med att vara ambivert:

 • Förmågan att kunna knyta an till olika människor. Ambiverta personer har den unika förmågan att kunna knyta an till såväl extroverter som introverter. Så är fallet tack vare deras balanserade personlighetsdrag. Därmed kan de enkelt skapa kontakter och bygga varaktiga relationer med olika personlighetstyper.
 • Egenskapen att vara bekväm i olika sociala situationer. En annan fördel med att ha en ambivert personlighet är att dessa personer enkelt kan anpassa sitt beteende. Därför känner de sig vanligtvis bekväma i olika sociala situationer. Detta oavsett om de befinner sig på en större fest eller tillsammans med ett mindre sällskap.
 • Förmågan att kunna lyssna och tala på ett effektivt sätt. Ytterligare en fördel med att vara ambivert är att dessa personer är duktiga på att både lyssna och tala. Därmed kan de föra meningsfulla samtal och enkelt förstå motpartens behov och uppfattningar. Dessa egenskaper är viktiga när det kommer till att skapa ett förtroende i såväl personliga som yrkesmässiga relationer.

Möjliga utmaningar för personer med en ambivert personlighet

Som jag har nämnt ovan finns det många fördelar med att vara ambivert. Men denna personlighet medför även vissa potentiella utmaningar, däribland dessa:

 • De kan missförstås och misstolkas av andra. Eftersom ambiverter har en blandning av extroverta och introverta drag kan de ibland missförstås och misstolkas av andra. Till exempel kan det uppstå viss förvirring eller andra missförstånd då motparten ibland inte kan avgöra den ambiverta personens verkliga personlighet.
 • De kan ha svårt att se till sina egna preferenser. En annan möjlig nackdel med att ha en ambivert personlighet är att dessa personer ibland har svårt att se till sina egna preferenser. Detta såväl när det kommer till sociala sammanhang som till aktiviteter. Det beror på att de kan föredra såväl extroverta som introverta erfarenheter och val. Därmed kan de bli obeslutsamma och osäkra när de behöver välja hur de ska spendera sin tid och energi.
Bild som förklarar hur en introvert skiljer sig åt från en extrovert

Ambiverta personer har en viktig roll på arbetsplatsen

Den ambiverta personligheten gör att dessa personer ofta fyller en viktig roll på en arbetsplats. Till exempel gör deras unika personlighetsdrag att de ofta är:

 • Utmärkta ledare. Ambiverter är ofta utmärkta ledare på en arbetsplats. Detta beror på att de kan ha en bra balans mellan extrovertens bestämdhet och utåtriktade personlighet kontra introvertens inåtblickande och tankfullhet. Därmed kan de förstå och se till behoven hos medarbetare med olika personligheter.
 • Skickliga samarbetspartners och lagspelare. En annan fördel med att ha en ambivert personlighet på arbetsplatsen är att dessa personer ofta är skickliga samarbetspartners och utpräglade lagspelare. De är anpassningsbara och har lätt för att uppfatta sociala signaler. Dessutom är de lagspelare som gärna bidrar när det vankas grupprojekt och diskussioner. Detta samtidigt som de även förstår och respekterar sina kollegors tankar och idéer.
 • Duktiga relationsbyggare. Ambiverter är också skickliga på att bygga relationer på arbetsplatsen. Detta tack vare deras förmåga att skapa kontakter med många olika typer av människor. Därmed har de en stor fördel när det kommer till att nätverka eller bygga relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter kring verksamheten.

Så kan ambiverter få ut så mycket möjlighet av sin personlighet

Har du en ambivert personlighet och vill få ut så mycket som möjligt av denna? Då bör du göra följande:

 • Identifiera dina styrkor och svagheter. Som ambivert bör du ta dig tid att reflektera kring din unika blandning av personlighetsdrag. Utifrån dessa bör du sedan försöka sätta fingret på vilka dina styrkor och svagheter är. Genom att få denna självmedvetenhet kan du sedan använda styrkorna till din fördel och försöka jobba på dina förbättringsområden.
 • Dra nytta av din flexibilitet och anpassningsbarhet. Ambiverta personer kan nå sin fulla potential genom att omfamna sin naturliga förmåga att anpassa sig till olika situationer och förutsättningar. Därför bör du som har denna personlighet hålla utkik efter möjligheter att utnyttja din mångsidighet. Till exempel kan du ta dig an olika typer av projekt eller arbeta tillsammans med olika kollegor.
 • Utveckla en självmedvetenhet. Som jag redan har nämnt är det viktigt för dig med en ambivert personlighet att utveckla en självmedvetenhet. Genom att få en sådan medvetenhet om dig själv samt bättre förstå dina preferenser och gränser kan du enklare få ut så mycket som möjligt av din personlighet. Därmed kan du enklare fatta välgrundade beslut kring din karriär, hanterea din energinivå och skapa en bra balans i livet arbete och fritid.

Så kan du identifiera och stötta ambiverter i din närhet

Det kan vara väldigt gynnsamt att omge sig med personer som har en en ambivert personlighet. Men för att kunna dra nytta av dina relationer till sådana individer behöver du kunna identifiera och stötta dem. Fortsätt att läsa för att få information om hur du kan göra detta!

Tecken på en ambivert personlighet

De tydligaste tecknen på en ambivert personlighet är att personen ifråga:

 • anpassar sitt beteende utifrån olika sociala situationer
 • är bekväm i såväl större grupper som i mer intima sammanhang
 • kan knyta an till många olika typer av personer
 • har en balanserad energinivå och tycks få energi i såväl gruppmiljöer som i ensamhet
 • är duktig på att både lyssna och tala.
Ambivert person

Så kan du stötta ambiverter i din närhet

Har du lyckats identifiera en ambivert person i din närhet? Om så är fallet kan du stötta perosnen på följande sätt:

 • Uppmuntra till självutforskning och personlig utveckling. Du bör hjälpa ambiverter i din närhet att hitta sig själva och upptäcka sitt sanna jag. Uppmuntra dem att reflektera kring sina styrkor, svagheter och preferenser. Det kan vara viktigt att göra detta för såväl den personliga utvecklingen som den yrkesmässiga diton.
 • Främja en öppen kommunikation och förståelse. En person med ambivert personlighet kan lätt bli missförstådd och misstolkad. Därför är det viktigt att du försöker främja en öppen kommunikation och förståelse. Uppmuntra till ärliga och öppensinnade diskussioner om personens personlighet och erfarenheter, och var öppen för deras insikter och perspektiv.
 • Ge möjlighet till såväl sociala aktiviteter som ensamhet. Ett annat sätt på vilket du kan stötta en ambivert person är genom att erbjuda en bra balans av socialt umgänge och ensamhet. På så vis kan du hjälpa personen ifråga att må bra och att bibehålla en jämn energinivå.

Vanliga frågor om ambivert personlighet

Vad är en ambivert personlighet?

En person med ambivert personlighet har såväl extroverta som introverta personlighetsdrag. Därmed är dessa personer flexibla och kan anpassa sig till olika kontexter, förutsättningar och sammanhang. De kan vara både utåtriktade och inåtblickande beroende på situation.

Är jag ambivert?

Är du en person som trivs bara i såväl större grupper som i mindre grupper eller helt ensam? Då kan du vara ambivert. Ambiverter har många värdefulla personlighetsdrag då de är flexibla och kan anpassa sig till olika situationer och förutsättningar.

Kan man vara extrovert och blyg?

Ja, man kan vara både extrovert och blyg, eller snarare introvert. De personer som är såväl extroverta som introverta kallas för ambiverter. En person med ambivert personlighet kan växla mellan att vara både utåtriktad och inåtblickande.

Avslutande tankar om ambivert personlighet

För att knyta ihop säcken vill jag trycka på vikten av att förstå och omfamna den ambiverta personligheten. De personer som har denna personlighet kan bidra mycket i såväl personliga relationer som i yrkesmässiga situationer. Därför är det viktigt att skapa en förståelse för ambiverter och deras styrkor respektive svagheter.

Läs mer