Hem » Är jag högkänslig eller empat?
Klossar med bokstäverna HSP som symboliserar en högkänslig person

Är jag högkänslig eller empat?

Det finns flera likheter mellan högkänsliga personer och empater men samtidigt även vissa skillnader. Skillnaderna mellan dessa personlighetstyper är viktiga att känna till för att du ska kunna särskilja dem. Så hur vet du om du är högkänslig eller empat?

Det finns inget enkelt sätt att ta reda på om du är en högkänslig person eller en empat. Den främsta skillnaden mellan HSP-personer och empater är att de senare kan absorbera andra personers energier och känslor som att dessa vore deras egna.

Har du denna förmåga? Då kan du kanske tillhöra den senare kategorin människor.

Undrar du fortfarande hur man vet om man är empat? Då rekommenderar jag att du läser den länkade artikeln där jag bringar klarhet i detta! Du kan även välja att fortsätta läsa denna artikel för att få mer information om skillnaderna mellan högkänsliga personer och empater.

Är du en högkänslig person eller empat?

När du hör ordet empatisk kanske du föreställer dig en spådam eller en tankeläsare. Det är lätt att tro att diskussionen ska glida över till någonting som är ren och skär humbug och rappakalja. Att du tänker så är egentligen inte särskilt märkligt med tanke på att det är på detta vis empatiska personer ofta framställs i filmer och tv-serier.

Tyvärr har populärkulturen bidragit till att skapa en nidbild av empater. Dessutom blandas de ofta ihop med högkänsliga personer (HSP). Men hur ligger det till egentligen – är empater och högkänsliga personer två olika begrepp för att beskriva en och samma sak?

Nej, empater och HSP är två vitt skilda personligheter även om de har vissa gemensamma drag. Läs vidare så ska jag försöka hjälpa dig att reda ut huruvida du är en högkänslig person eller empat!

Kvinna som funderar på huruvida hon är högkänslig eller empat

Empater och HSP-personer skiljer sig åt vad gäller empati

Om man ska tro vad den amerikanska psykiatrikern Dr. Judith Orloff skriver på sin blogg ligger det till så här:

Empater kan förnimma knappt märkbar energi och absorbera denna från andra personer och olika miljöer. En empat suger åt sig dessa energier in i sin egen kropp på ett sätt som högkänsliga personer vanligtvis inte gör.

Det är framför allt denna förmåga att absorbera och uppleva energierna i omgivningen på ett starkt och väldigt djupt sätt som skiljer empater och HSP-personer åt. Allt runt omkring oss utgörs trots allt av subtil energi, såsom känslor och fysiska förnimmelser. Därför besitter empater förmågan att känna och ta på sig andra personers känslor som om de vore deras egna. Av detta skäl är det viktigt för empater att skydda sig och hantera sin empati.

En annan viktig skillnad mellan empater och HSP-personer är att högkänsliga personer är introverta personer. En empat kan vara antingen introvert eller extrovert. Med detta sagt är det vanligare att även dessa personer är introverta personer än extroverta personer.

Om du tycker att allt detta låter som rena rama pseudovetenskapen klandrar jag inte dig – jag har förståelse för att så är fallet.

Empater har mer empati än högkänsliga personer

Orloff beskriver även det empatiska spektrumet på sin blogg. För att illustrera hur empater skiljer sig från HSP (högkänsliga personer) illustrerar hon det hela med en skala. Skalan ser enligt henne ut på följande sätt:

  • Lägst empati: narcissister.
  • Medelhög empati: kärleksfulla och empatiska personer.
  • Hög empati: HSP.
  • Högst empati: empater.

Empater och narcissister befinner sig med andra ord på motsatt sida av denna skala. Detta är inte särskilt förvånande då ett narcissistiskt beteende indikerar att en person saknar empati (eller åtminstone har en bristfällig sådan). Högkänsliga personer har mer empati än gemene man men mindre än empater.

Två händer som håller upp ett måttband vilket illustrerar en skala eller ett spektrum

Vanliga frågor

Vad är en empat?

En empat är en person som har mer empati än personer i allmänhet. Empati är ett spektrum där narcissister befinner sig i ena änden och empater i den andra. De är därför bättre på att läsa av andra människors ansiktsuttryck, humör och känsloläge.

Vad kännetecknar en högkänslig person?

En högkänslig person (HSP) har en högre känslighet än andra. De är därför mer känslomässigt känsliga och reagerar starkare på såväl interna som externa stimuli av olika slag. Detta karaktärsdrag beror på en högre sensorisk bearbetningskänslighet.

Avslutande tankar om huruvida du är högkänslig eller empat

Det kan vara svårt att avgöra om du själv eller någon annan är högkänslig eller empat. Detta beror på att det finns många likheter mellan dessa bägge personlighetstyper. En av dessa är att båda har en lägre tröskel för stimuli och reagerar starkare på dessa. Båda typerna av människor har också ett behov av att få vara ensamma från tid till annan.

Den stora skillnaden är alltså att empater kan absorbera knappt märkbara energier från andra människor samt från sin omgivning. Dessa suger de åt sig likt svampar och därmed har de ibland svårt att avgöra om de faktiskt känner sina egna känslor eller har tagit på sig andras. Såväl empater som HSP-personer har mycket empati och skiljer sig därmed mycket åt från narcissister och andra personer som har mindre empati.

Förhoppningsvis har denna artikel givit dig svar på huruvida du är högkänslig eller empat. I annat fall kanske den åtminstone har öppnat dina ögon för likheterna och skillnader mellan dessa personlighetsdrag.

Läs mer