Hem » Bergskristall – den allra viktigaste helande kristallen
Person som håller upp en bergskristall

Bergskristall – den allra viktigaste helande kristallen

Bergskristall är en av de mest användbara och populära helande kristallerna som finns. Den är känd för sin höga vibrationsenergi samt sin förmåga att förstärka andra energier och intentioner. Därför anses denna kristall vara väldigt kraftfull när det kommer till att manifestera och hela. Dessutom kan den även användas för dig som eftersträvar andlig utveckling.

Mot bakgrund av detta är det kanske ingen överraskning att jag gillar bergskristall. Jag har såklart tagit med den i listan över de bästa kristallerna för empater. I den listan hittar du även åtta andra kraftfulla kristaller. Spana in den eller läs vidare för att lära dig mer om denna kristall och dess helande egenskaper!

Bergskristall troddes under antiken vara is som aldrig tinar

Bergskristall är en typ av kiseldioxidmineral som bildas i sexsidiga prismor. I varje ände av kristallen finns en sexsidig pyramid. Dessa kristaller kan hittas i olika nyanser av en klar eller vit färg. Ibland innehåller de dessutom inneslutningar såsom regnbågar, fantomer eller andra mineraler. Detta är faktiskt det mest vanligt förekommande mineralet på hela vår jord. Det har använts i tusentals år för sina helande egenskaper.

Denna kristall kan hittas i flera olika delar av världen. Dess historia sträcker sig ända tillbaka till antiken – redan då ansågs den ha helande krafter. Därför användes den för andliga syften inom flera olika kulturer. I det antika Grekland kallades den ”krystallos” vilket betyder ”is”. De gamla grekerna trodde nämligen att detta mineral var fruset vatten som var så hårt att det aldrig skulle tina.

Egyptierna såg denna kristall som en helig sten. De menade att den hade förmågan att förstärka energier och tankar. De använde sig av kristallen för att tillverka smycken samt för att bygga sina tempel och gravkammare. De gamla egyptierna trodde att kristallen hjälpte dem att kommunicera med gudarna samt att den skyddade dem mot onda andar.

Den amerikanska ursprungsbefolkningen använder bergskristallens helande krafter

Även den amerikanska ursprungsbefolkningen hade höga tankar om bergskristall. De menade att detta är en kraftfull helande sten. Därför använde de den i samband med olika ceremonier. De trodde bland annat att kristallen kunde hjälpa dem att kontakta sina förfäder och andevärlden. Dessutom trodde de att denna kristall kunde rena deras kroppar och sinnen samt återställa balansen i deras liv.

I medeltidens Europa användes bergskristall istället inom alkemin. Detta som energikälla vilken ansågs vara viktig för att skapa de vises sten. Detta är ett fiktivt ämne som troddes ha förmågan att förvandla oädla metaller till guld.

Ända in i modern tid har bergskristall fortsatt att ha ett högt anseende. Kristallen uppskattas bland annat för sin skönhet och mångsidighet. Den används för smyckestillverkning, för tillverkning av elektronik samt som en helande kristall. Läs vidare för att lära dig mer om dess helande egenskaper!

Kristallen kan förstärka andra kristallers energier och egenskaper

Idag används bergskristall bland annat för andliga och helande syften. Kristallen tros kunna förstärka energi, främja klartänkthet och balansera kroppens energicentrum (chakran). Den tros även kunna kombineras med andra kristaller för att stärka deras energier och helande egenskaper.

En bergskristall kan användas för följande syften:

 • Som en förstärkare. En av de främsta helande egenskaperna hos bergskristall är dess förmåga att förstärka energier och intentioner. Den sägs förstärka andra kristallers eller föremåls energier när dessa placeras i dess närhet. Därmed är detta en utmärkt kristall att använda för att manifestera och meditera. När den kombineras med andra kristaller förstärker alltså bergskristallen deras helande egenskaper. Därigenom blir även den helande upplevelsen starkare och mer kraftfull.
 • För att balansera. Bergskristall tros också ha förmågan att kunna rensa och rena en plats eller en persons energifält. Den sägs absorbera negativ energi och föra ner denna i marken. Därför är detta ett effektivt verktyg för dig som vill rensa och balansera dina chakran. Placera en bergskristall på din kropp för att lösa upp blockeringar och stärka ditt välbefinnande.
 • Som en fysisk helare. En annan helande egenskap hos bergskristall är att den stimulerar immunförsvaret och stärker kroppens välbefinnande. Den sägs främja flödet av energin och syresättningen i kroppen. Därigenom kan den stärka ditt immunförsvar och hjälpa dig att bli frisk från en sjukdom. Kristallen sägs även kunna lindra smärta, minska inflammation och stärka din fysiska hälsa överlag.
 • För sinne och själ. Utöver de helande egenskaper som jag redan har nämnt har bergskristall även ytterligare fördelar. Kristallen sägs nämligen ha en kraftfull effekt på ditt sinne och din själ. Den sägs främja klartänkthet och göra dig mer fokuserad samt göra dig mer intuitiv. Bergskristall kan också öka din andliga medvetenhet, still ditt sinne samt lindra stress och ångest. Denna kristall kan därmed hjälpa dig att få sinnesro.
Bergskristaller

Så kan du använda denna kristall

Du kan använda din bergskristall på många olika sätt, däribland genom att:

 • Rena och programmera kristallen. Innan du börjar använda en bergskristall bör du rena den. Genom att göra detta rensar du bort eventuell negativ energi som har absorberats av kristallen. För att göra detta kan du hålla den under rinnande vatten. Alternativt kan du låta den ligga över natten i en skål med saltvatten. För att programmera kristallen håller du den i handen och visualiserar din intention med att använda den. Intentionen kan vara allt från att bli mer klartänkt till att öka din energinivå.
 • Bär den som ett smycke. Ett av de kanske enklare sätten att använda en bergskristall är att bära den som smycke. Du kan köpa ett smycke med denna kristall, såsom ett halsband eller en ring. Bär sedan smycket för att dra nytta av kristallens helande egenskaper.
 • Meditera med den. Det kan vara kraftfullt att meditera med en bergskristall. Håll bara kristallen i din hand medan du mediterar. Du kan även välja att istället placera den på ditt tredje öga-chakra. Kristallen rensar då dina tankar, gör dig mer fokuserad och hjälper dig att växa andligt.
 • Använd den för att hela. En bergskristall kan även användas för att hela dig själv eller någon annan. Placera kristallen på en specifik kroppsdel för att främja balans och harmoni. Du kan även använda den ihop med andra kristaller för att förstärka dessa.

Hur kan man ladda en bergskristall?

Du kan ladda en bergskristall på många olika sätt. Därmed har du möjlighet att välja det sätt som du personligen föredrar. Några populära sätt att ladda kristaller som denna är med hjälp av:

 • Vatten. Din bergskristall kan laddas genom att du lägger den i en skål med vatten. Ställ sedan vattenskålen i antingen solljus eller månljus i några timmars tid.
 • Solljus. Genom att placera kristallen i direkt solljus i några timmar kan du ladda den. Detta är ett enkelt men effektivt sätt att ladda en bergskristall. Låt den dock inte ligga alltför länge i direkt solljus då kristallen annars kan skadas.
 • Månljus. En bergskristall kan även laddas genom att den placeras i månljus. Lägg kristallen utomhus i månljuset eller på ett fönsterbleck över natten. Den kommer då att absorbera månens energi och på så vis laddas.
 • Kristallkluster. Ett annat populärt sätt att ladda bergskristaller är genom att placera kristallen nära andra kristaller. Till exempel kan ett antal citriner eller en ametist hjälpa till att ladda den med din personliga energi.
Bergskristaller som laddas i skogen

Vanliga frågor om bergskristall

Vad är bergskristall bra för?

Bergskristall tros kunna förstärka energin hos andra kristaller och stenar. Den sägs även kunna rensa dina tankar samt göra dig mer fokuserad och intuitiv. Kristallen tros även kunna balansera dina chakran och skydda dig mot negativa energier.

Hur använder man bergskristall?

Du kan använda bergskristall på något av flera olika sätt. Till exempel kan du meditera med den eller bära den som ett smycket. Du kan även placera den på en noga utvald plats i hemmet för att rensa bort negativa energier och kunna tänka klart.

Kan man hitta bergskristall i Sverige?

Ja, bergskristall kan hittas i Sverige. Den förekommer framför allt i Bergslagen samt i Värmland och i området kring Skellefteå. Kristallen finns även i andra delar av Norden, såsom i Norge och Finland. En lokal expert kan hjälpa dig att hitta den.

Hur laddar man bergskristall?

Du kan ladda din bergskristall på flertalet olika sätt. Till exempel kan den laddas genom att få ligga i en skål med vatten i solljus eller månljus. Du kan även välja att placera den nära en ametist eller några citriner för att ladda kristallen.

Avslutande tankar om bergskristall

Mina avslutande tankar om bergskristall kan sammanfattas med att kristallen är kraftfull och mångsidig. Den kan användas för att hela en person på flera olika sätt. Till exempel har den förmågan att förstärka en energi eller intention samt rensa och rena ett energifält. Dessutom kan den främja andlig utveckling och hjälpa dig att stärka din intuition. Därigenom kan den vara ett värdefullt verktyg för dig som vill komma i kontakt med din inre vishet och ditt undermedvetna. Använd den helt allena eller med andra helande kristaller för att dra nytta av dess mäktiga krafter!

Läs mer