Hem » Det ska inte vara krångligt att må bättre: handbok för tuffa dagar och ett lyckligare liv
Det ska inte vara krångligt att må bättre

Det ska inte vara krångligt att må bättre: handbok för tuffa dagar och ett lyckligare liv

I en värld som ständigt snurrar och ställer nya krav på oss kan det vara lätt att tappa bort sig själv och känna sig dränerad. Vi bombarderas med intryck, information och förväntningar. Mitt i detta brus kan det vara svårt att hitta tid och energi för att ta hand om sig själv. 

Detta är särskilt sant för empater, personer som är extra känsliga för andras känslor och energier. Vi tar ofta in andras smärta och glädje som om det vore vår egen, vilket kan leda till utmattning, stress och ångest.

I boken Det ska inte vara krångligt att må bättre: handbok för tuffa dagar och ett lyckligare liv av Henrik Wiman får vi hjälp med just detta. Med en varm och engagerande ton vägleder han oss genom en rad olika praktiska verktyg och strategier för att hantera stress, negativa tankemönster och livskriser.

Wiman är legitimerad psykolog med gedigen erfarenhet. Han betonar vikten av att förstå sig själv och sina känslor. I boken lär han oss att identifiera och bryta negativa mentala mönster, samt ger  oss verktyg för att öka vår medkänsla och egenomsorg.

Boken ger också värdefulla tips på hur man kan hantera stress och utmaningar i vardagen. Vi får lära oss effektiva strategier för att hantera ångest, svåra känslor och energiläckor. Wiman betonar också vikten av återhämtning och vila, något som är extra viktigt för empater.

Denna bok är mer än bara en självhjälpsbok, om du frågar mig. Det är en varm och inspirerande guide till ett lyckligare och mer meningsfullt liv. Oavsett om du är empat eller bara vill må bättre i vardagen har du mycket att lära av denna bok.

Att hantera stress och utmaningar

Henrik Wiman ägnar en betydande del av Det ska inte vara krångligt att må bättre åt att ge oss verktyg och strategier för att hantera stress, ångest och svåra känslor. Han betonar att det inte handlar om att ignorera eller trycka undan dessa känslor, utan snarare om att lära sig hantera dem på ett sunt och konstruktivt sätt.

Ett av de viktigaste verktygen Wiman presenterar är mindfulness. Han beskriver det som en medveten närvaro i nuet, utan att döma eller kritisera sig själv eller sina tankar. Genom att regelbundet utöva mindfulness kan vi lära oss att iaktta våra tankar och känslor utan att bli uppslukade av dem.

Detta kan vara till stor hjälp för att hantera stress och ångest, då vi kan bryta negativa tankemönster och skapa en distans till våra känslor. Wiman ger tips på enkla mindfulnessövningar som kan integreras i vardagen, till exempel meditation, yoga och andningsövningar.

Förutom mindfulness presenterar Wiman också en rad andra effektiva strategier för att hantera stress och utmaningar. Han beskriver vikten av att sätta gränser och säga nej till sådant som tar för mycket energi. Han ger också tips på hur man kan hantera energiläckor och skydda sig från andras negativa energier, något som kan vara extra utmanande för empater.

Wiman betonar också vikten av återhämtning och vila. Han menar att det är omöjligt att hantera stress och utmaningar på sikt om vi inte ger oss själva tid att återhämta oss. Han ger tips på hur man kan skapa en vardag som ger utrymme för vila och avkoppling, till exempel genom att spendera tid i naturen, läsa en bok eller lyssna på musik.

För empater kan det vara extra viktigt att prioritera återhämtning, då vi ofta tar in andras energier och känslor. Att ge sig själv tid att ladda batterierna kan vara viktigt för att undvika utmattning och utbrändhet.

Att skapa ett lyckligare liv

Henrik Wiman menar att lycka inte handlar om att sträva efter perfektion eller att undvika negativa känslor. Istället handlar det om att skapa en meningsfull och tillfredsställande tillvaro, trots att livet ibland bjuder på motgångar.

I Det ska inte vara krångligt att må bättre ger Wiman oss flera tips på hur vi kan skapa ett lyckligare liv. Han betonar vikten av att bygga starkare relationer med andra. Att ha goda relationer med familj, vänner och partners ger oss en känsla av tillhörighet och stöd som är avgörande för vårt välmående.

Wiman uppmuntrar oss också att hitta meningsfulla aktiviteter och intressen som ger oss glädje och energi. Att ägna sig åt aktiviteter som vi brinner för ger oss en känsla av syfte och tillfredsställelse i livet.

Slutligen ger Wiman oss konkreta tips på hur vi kan skapa en vardag som främjar välmående. Han betonar vikten av att skapa rutiner som ger oss struktur och stabilitet, samt att ta hand om vår fysiska och psykiska hälsa. Han ger också tips på hur vi kan hantera negativa tankemönster och skapa en mer positiv inställning till livet.

För empater kan det vara extra viktigt att fokusera på att skapa ett lyckligare liv. Att ta hand om sig själv och sina egna behov kan vara avgörande för att undvika utmattning och utbrändhet. Att omge sig med positiva människor och ägna sig åt aktiviteter som ger glädje kan också vara till stor hjälp för att må bättre.

Det ska inte vara krångligt att må bättre är en bok som ger hopp och inspiration. Den visar oss att det är möjligt att skapa ett lyckligare och mer meningsfullt liv, oavsett vilka utmaningar vi står inför. Wimans praktiska verktyg och strategier kan vara till stor hjälp för alla som vill må bättre i vardagen.

Läs denna bok om du vill må bättre och skapa en mer meningsfull tillvaro

Detta är kort och gott en värdefull bok för alla som vill ta hand om sig själva och skapa ett lyckligare liv. Den är välskriven, lättbegriplig och full av praktiska tips som kan vara till stor hjälp för både empater och andra personer med liknande utmaningar. Jag rekommenderar varmt Det ska inte vara krångligt att må bättre till alla som vill just må bättre och skapa en mer meningsfull tillvaro.

Läs mer