Hem » Detta är attraktivt hos kvinnor enligt forskningen
En leende, vacker kvinna med långt, brunt hår som är attraktivt hos kvinnor

Detta är attraktivt hos kvinnor enligt forskningen

Vad män finner attraktivt hos kvinnor varierar mycket från person till person. Attraktionskraft är trots allt ett komplext fenomen med många olika nyanser. Med detta sagt finns det vissa generella faktorer som de flesta män dras till hos en kvinna. Dessa är:

  • det fysiska utseendet
  • ett starkt självförtroende
  • intelligens
  • vänlighet
  • ett bra sinne för humor.

Läs vidare så ska jag grotta lite mer i dessa olika faktorer med stöd av forskningen!

Det fysiska utseendet

Det första som många män dras till hos en kvinna är hennes fysiska utseende. Exakt vad som lockar varierar – vissa tittar mer på kroppsformen medan andra fokuserar mer på ansiktsdragen eller håret. Det är därför värt att betona att män inte har samma preferenser när det kommer till det fysiska utseendet. Vad som anses vara attraktivt hos kvinnor varierar även beroende på kultur och tidsepok.

Några av de fysiska egenskaper som män i allmänhet tycks finna attraktivt hos kvinnor är:

Ett långt, brunt hårsvall

Man brukar ju säga att blondiner har roligare, men de tycks faktiskt inte favoriseras av det motsatta könet. Istället är det brunetter som har den hårfärg som anses vara mest attraktiv hos kvinnor. I vissa studier har man nämligen funnit att män rankar brunetter högre än blondiner sett till det fysiska utseendet. Majoriteten av de män som har figurerat i dessa studier beskriver bland annat att brunetterna som mer attraktiva, intelligenta och självgående. Blondinerna beskrivs istället som mer krävande.

När det kommer till det långa håret uppskattar män långt hår av samma skäl som de gillar klänningar och högklackade skor: det ser mer feminint ut. Dessutom kan en långhårig kvinna variera sina frisyrer mer än vad korthåriga kvinnor har möjligt att göra. Till exempel kan håret tillåtas vara rakt och slätt, vilt och vågigt, flätat eller uppsatt.

Röda läppstift och kläder

I en studie från 2008 fann forskarna ett direkt samband mellan färgen röd och hur attraktiv en kvinna uppfattas vara i mäns ögon. Därmed kan vi alltså slå fast att till exempel ett rött läppstift är attraktivt hos kvinnor. Det bästa med detta är att ett sådant är en förhållandevis billig uppgradering av det fysiska utseendet. Dessutom tycks män överlag vara omedvetna om denna effekt.

På samma tema anses även röda kläder vara mer attraktiva än kläder i andra färger. Rött är trots allt en färg som förknippas med värme, passion, rosor och sex. Forskningen visar också just detta: att en kvinna genom att bära rött framstår som mer attraktiv. Dessutom tenderar faktiskt kvinnor att i högre utsträckning bära röda eller rosa kläder när de är mer sexuellt mottagliga, såsom i samband med ägglossning.

Kvinna med rött läppstift och röda kläder

Lagom mycket smink

Detta kanske kan framstå som lite motsägelsefullt då jag just nämnt att män föredrar rödmålade läppar. Men i regel föredrar faktiskt män kvinnor som använder lagom mycket smink. Faktum är att kvinnor tror att men gillar dem mer sminkade än vad de faktiskt gör. Detta visar en brittisk studie. Forskarna i studien har kommit fram till att ett ansikte med lite mindre smink är mer attraktivt än ett översminkat sådant.

Fina, vita tänder

Enligt en studie från 2012 kan fina, vita tänder vara en faktor som påverkar en kvinnas attraktionskraft. Forskare har nämligen funnit att ju gulare och mer ojämna tänder en person har desto mindre attraktiv är personen ifråga. Med detta sagt bör du kanske inte heller boka in en massa tider för blekning hos din tandläkare. I studien fann man nämligen att onormalt vita tänder inte är mer attraktivt än ett naturligt vackert, vitt leende.

Smal midja och breda höfter

Forskare från Nya Zeeland har funnit att en timglasfigur är attraktivt hos kvinnor. Män föredrar med andra ord att en kvinna har en smal midja och breda höfter. Detta förhållande mellan midjan och höfterna är faktiskt en av de faktorer som män vanligtvis finner särskilt tilltalande hos kvinnor. Enligt forskningen är anledningen till att så är fallet att en timglasformad figur signalerar fysisk och sexuell mognad hos en ung kvinna som ännu inte har varit gravid.

Långa, smala armar

En studie visar att män upplever att långa, smala armar är attraktivt hos kvinnor. En kvinna som har lite längre och smalare armar anses därför ofta vara mer attraktiv i mäns ögon. Samtidigt finns det även en annan studie som istället tyder på att kvinnans armlängd kanske inte är så viktig för hennes dragningskraft trots allt. Här behöver med andra ord ytterligare forskning göras innan vi entydigt kan hävda att långa och smala armar är det som män överlag föredrar. Detta är därmed ett bra tecken på att preferenserna varierar mellan olika män.

Ett starkt självförtroende

Många män finner det attraktivt med en kvinna med ett starkt självförtroende och en stor tro på sig själv. Självförtroendet kan yttra sig på flera olika sätt, däribland genom kvinnans kroppsspråk, sätt att kommunicera samt hennes stil och sätt att föra sig själv. En kvinna med ett starkt självförtroende visar att hon vet sitt värde och tar hand om sig själv.

Kvinna med ett starkt självförtroende

Intelligens

Intelligens och elegant kvickhet är någonting som många män finner attraktivt hos kvinnor. Detta kan till exempel yttra sig genom en god förmåga att delta i en god förmåga att föra intellektuella samtal. Med detta sagt kan extremt intelligenta kvinnor betraktas som lite mindre attraktiva. Män föredrar nämligen i regel en kvinna som är snäppet mer intelligent än den genomsnittliga kvinnan. Mer eller mindre intelligens än så avviker därmed från idealet.

Intelligens är faktiskt även attraktivt hos män, likt även vänlighet och ett bra sinne för humor är. Det finns med andra ord flera likheter mellan vad kvinnor och män generellt sett attraheras av hos det motsatta könet.

Vänlighet

Det kan även vara attraktivt hos kvinnor att vara snäll och trevlig samt medkännande och empatisk. Många män dras till kvinnor som tar hand om andra och visar prov på stor empati. Mer empatiska personer bryr sig nämligen om andra människor och deras välbefinnande i högre utsträckning än vad gemene man gör.

Vänlighet, generositet, ödmjukhet och ett moderligt beteende är egenskaper som ofta anses vara attraktiva hos en kvinna. Män rankar gång på gång de kvinnor högre som ser snälla och generösa ut som mer attraktiva än otillgängliga eller ointresserade kvinnor.

Ett bra sinne för humor

Ett bra sinne för humor kan vara väldigt attraktivt hos kvinnor. Därför kan det vara en god egenskap hos en kvinna att kunna få en man att skratta och ha roligt. Här finns det dock en stor skillnad mellan de båda könen: bara kvinnor föredrar män som är roliga. Roligare kvinnor kan faktiskt anses vara mindre attraktiva i mäns ögon – män vill hellre att kvinnor ska skratta åt deras skämt än att hitta på egna sådana.

Kvinna med ett bra sinne för humor

Övriga faktorer som är attraktivt hos kvinnor

Det finns även ytterligare ett antal faktorer som anses vara attraktivt hos kvinnor. Några exempel på sådana är:

En ljusare röst

I en studie fann man att män föredrar kvinnoröster som är åt det ljusare hållet. Den främsta anledningen till att så är fallet tros vara att ett ljust tonläge i rösten signalerar att kvinnan ifråga har en mindre kroppsstorlek. En ljusare röst kan även förknippas med en ungdomlig ålder då kvinnor i regel är mer mottagliga för barnafödande.

Vanliga frågor om vad som är attraktivt hos kvinnor

Vad är attraktivt hos kvinnor?

Enligt forskningen föredrar män kvinnor som är intelligenta, omhändertagande, självsäkra, vänliga och har ett bra sinne för humor. Men även om dessa egenskaper är sådana som de flesta män finner attraktiva hos kvinnor varierar smaken på individnivå.

Avslutande tankar om vad som är attraktivt hos kvinnor

Tänk på att de faktorer som jag tar upp här är generella tumregler för vad som är attraktivt hos kvinnor. Vad som attraherar en viss man behöver inte nödvändigtvis uppskattas av en annan. Attraktionskraft handlar nämligen inte bara om det fysiska utseendet utan även om många andra egenskaper hos en kvinna. Några exempel på sådana är personlighet, värderingar och intressen. Även dessa egenskaper är väldigt viktiga när det kommer till att verkligen klicka med någon.

Läs mer