Hem » Empatiker är ett begrepp som inte är vedertaget i svenskan
Kvinnlig empatiker

Empatiker är ett begrepp som inte är vedertaget i svenskan

Felaktiga språkliga begrepp kan ofta vara komma till till följd av kulturell förändring eller översättningsmisstag. Begreppet ”empatiker” är ett felaktigt begrepp som ibland används för att beskriva en person med hög empatisk förmåga. Detta är ett utmärkt exempel på en sådan språklig felaktighet. I själva verket är nämligen det korrekta begreppet på svenska ”empat”. Men hur har denna förvirring uppstått? Låt oss kika närmare på detta!

Begreppet är en felaktig översättning av engelskans ”empath”

Begreppet ”empat” används för att beskriva en känslig person med en stark empatisk förmåga. Det är den svenska översättningen av det engelska ordet ”empath”. När vi översätter detta till svenska blir det alltså inte ”empatiker”. Misstaget verkar ha uppstått i översättningsprocessen, där det extra suffixet ”-iker” har lagts till slutet av ordet.

Suffixet ”-iker” används ofta i svenskan för att skapa yrkesbeteckningar eller för att beteckna en person med ett specifikt intresse eller inriktning. Exempelvis används det i ord som ”musiker”, ”politiker” eller ”akademiker”. Det verkar som om suffixet ”-iker” på ett felaktigt sätt har applicerats på ordet ”empat”, vilket har lett till skapandet av det felaktiga begreppet ”empatiker”. Detta kan vara resultatet av en översättningsmiss, eller möjligen en missuppfattning om hur svenska ord sätts samman.

Vanliga frågor om empatiker

Vad är en empatiker?

Det ord för att beskriva någon som har förmågan att förstå och dela andras känslor är ”empatisk”. En person med en stark sådan förmåga kan kallas för en ”empat”, vilket är ett informellt uttryck. ”Empatiker” är dock inte ett vedertaget begrepp.

Avslutande tankar om empatiker

Begreppet ”empatiker” kan ibland användas felaktigt i vardagsspråket, men det är alltså inte ett vedertaget ord i svenskan. Det korrekta begreppet för att beskriva en väldigt empatisk person är istället ”empat”. Det är viktigt att upprätthålla språklig noggrannhet och förståelse, eftersom ordval kan påverka vår förmåga att tydligt och effektivt uttrycka våra tankar och idéer.

Språket är levande och dynamiskt samt ständigt föränderligt och anpassas till nya kulturella influenser och kommunikationsbehov. Även om det är viktigt att erkänna och korrigera felaktiga språkbruk, är det också viktigt att förstå var dessa fel kommer ifrån. Detta för att vi ska kunna lära oss och förbättra vårt sätt att uttrycka oss.

Läs mer