Hem » En ensidig vänskap är inget att ha
Foto som illustrerar en ensidig vänskap och ensamhet

En ensidig vänskap är inget att ha

Vänner kan vara väldigt värdefulla och stöttande på så många olika sätt. Till exempel kan de trösta dig när du har en dålig dag eller ge dig goda råd när du behöver sådana. En stark och sund vänskap bygger dock på ömsesidig stöttning. Därför bör du vara uppmärksam på de olika tecken på ensidig vänskap som kan skvallra om att vänskapen är obalanserad.

Det kan kännas väldigt förvirrande och smärtsamt att vara den utnyttjade personen i en ensidig vänskap. Till exempel kan det vara så att vännen inte drar sig för att be dig om tjänster. Men så fort du själv behöver din vän lyser denne med sin frånvaro. Du kan också visa ett intresse för personen och dennes välbefinnande men han eller hon visar inte samma intresse för dig och dina behov.

Om en av dina vänskaper känns obalanserad är det viktigt att du blir medveten om detta. På så vis kan du hantera situationen och förhindra att du agerar dörrmatta åt din så kallade vän. Läs vidare så berättar jag vilka tecken på ensidig vänskap som du bör hålla utkik efter!

Tecken på en ensidig vänskap att hålla utkik efter

En ensidig vänskap kan se lite olika ut från fall till fall. Din vän kanske inte ljuger för dig, skvallrar om dig eller sårar dig på ett tydligt sätt. I själva verket kanske vännen är fantastisk på alla sätt och vis när den väl visar sig från sin bästa sida. Problemet är bara att han eller hon sällan gör detta.

Ibland kan det vara svårt att identifiera en obalans i en vänskap. Detta gäller inte minst om du tror att du har en bästa vän i personen. Du kan dock hålla utkik efter dessa tecken på att vänskapen är ensidig:

Allt handlar om din vän

En bra vän lyssnar på dig och visar empati. Vännen kanske inte alltid kan finnas där för dig, men i sådana fall meddelar den detta och återkommer senare för att se hur det är med dig.

Men ett tydligt tecken på en ensidig vänskap är att det mesta handlar om din vän samt dennes behov och intressen. Om du till exempel frågar ”Hur är det med dig?” kommer personen glatt dela med sig om sina senaste problem och utmaningar. Därefter får du tillbaka ett ”Och du då?”

Men så fort du börjar svara på frågan och berätta om sådant som rör dig själv tycks personen snart zona ut med en tom blick som signalerar uttråkning. Sedan kanske personen försöker styra samtalet tillbaka till sig själv genom att till exempel säga att ”En liknande sak hände mig häromdagen..” eller ”Det påminner mig om när…”

Dessutom handlar även allt om din vän på så vis att denne bestämmer vad ni ska göra när ni väl ses. Personen förväntar sig att allt ska ske på dennes villkor istället för att fråga hur du känner om det hela.

Du kan inte räkna med personen

I tuffare tider är det viktigt att vi kan förlita oss på den stöttning som våra vänner kan ge oss. Riktiga vänner anstränger sig för att hjälpa varandra i den mån de kan. Däremot är det ett tydligt tecken på ensidig vänskap om du inte kan vända dig till din vän när du behöver denne. Samtidigt kan det också kännas väldigt jobbigt eftersom den frånvarande vännen kan få dig att känna dig än mer ensam och miserabel än tidigare.

Du kanske själv har ställt upp för din vän och hjälpt denne ur svåra situationer. Men så fort du själv behöver flytthjälp eller någon annan tjänst av din vän kommer han eller hon vara svår att nå och inte ställa upp.

Ytterligare tecken på ensidig vänskap är då din vän:

 • bryter ditt förtroende genom att till exempel dela känslig information om dig med andra
 • ofta ställer in era planer eller glömmer att ni ens har bestämt något
 • är irriterad eller frustrerad på dig till synes utan anledning.

Personen anstränger sig inte men drar gärna nytta av dig

Du kanske kan känna att du alltid behöver vara den som behöver initiera all kontakt och att din vän bara hör av sig när den behöver något av dig. Till exempel kanske vännen behöver din hjälp, få någon att prata med, få skjuts någonstans eller någon annan tjänst. Men vännen ringer eller messar aldrig för att höra hur det är med dig eller för att stämma träff.

Dessutom kanske du alltid behöver besöka personen ifråga. Han eller hon kommer aldrig hem till dig eller anstränger sig för att träffa dig. Även detta är ett tecken på ensidig vänskap och att personen ifråga inte anstränger sig men gärna drar nytta av dig.

Är inte öppen, sårbar och ärlig gentemot dig

Det är viktigt för oss människor att kunna visa oss sårbara och vara ärliga gentemot varandra. Men ett tecken på ensidig vänskap är om din vän inte är öppen och delar med sig särskilt mycket.

Vissa personer kan ha lite svårare för att öppna upp och berätta om saker och ting. Detta kan bland annat bero på att det av någon anledning känns svårt för personen att göra detta. Men er vänskap kan ändå vara obalanserad om din vän är sluten och inte svarar på frågor om sitt privatliv. Vännen kanske också undviker att dela med sig av någon annan information om sig själv än mer ytlig sådan.

En sådan ovilja att vara öppen mot sin påstådda vän behöver inte nödvändigtvis bero på dig eller er vänskap. Däremot kan det vara svårt att verkligen knyta an på ett djupare plan om du inte riktigt tillåts lära känna din vän och förstå vem denne egentligen är.

Personens beteende är konsekvent och följer ett mönster

Ibland behöver vissa personer få lite mer från andra än vad de själva kan ge. Detta kan till exempel vara fallet om du har en vän som genomgår en svår och stressande period i livet. Då kanske vännen åtminstone tillfälligt är lite mer tagande än givande i er vänskap.

Detta är för övrigt fullt naturligt. Du själv hjälper dina vänner när de behöver dig och vice versa. I en sund vänskap brukar dock detta jämna ut sig i längden genom att pendeln svänger fram och tillbaka. När du själv är i behov av hjälp eller stöd bör du aldrig behöva tvivla på din väns vilja att finnas där för dig.

Så ett tecken på ensidig vänskap är med andra ord att din vän glatt tar emot din hjälp och ditt stöd men aldrig återgäldar detta. Framför allt bör personen kunna vara behjälplig när du som mest behöver det. I annat fall ser den så kallade vännen förmodligen inte till ditt bästa.

Person som är oförstående till en anklagelse

Så påverkas du av att ha en ensidig vänskap

Det går inte att komma ifrån att det ibland kan finnas omständigheter som under en begränsad tid förhindrar en person från att ge allt i en vänskap. Men precis som alla andra relationer behöver man aktivt jobba för att en vänskapsrelation ska fungera och vara stark. Jag brukar likna detta med att du bör vårda dina vänskapsrelationer som du skulle vårda en trädgård. Därför är det viktigt med bra kommunikation i det fall då personen inte kan avsätta energi åt att vara en bra vän. På så vis kan du ha förståelse för att så är fallet och tillfälligt ha överseende med detta.

Du kanske inte alltid kan förvänta dig att få något i utbyte när du erbjuder någon annan din tid och uppmärksamhet. Men det kan ändå göra väldigt ont om du är den part som hela tiden ger och aldrig får någonting tillbaka. Det är trots allt inte alls själviskt eller ovanligt att vilja få uppmärksamhet tillbaka från den vän som påstås bry sig om dig.

Därför är det normalt att bli frustrerad och upprörd av att du befinner dig i en obalanserad vänskap. Dessutom bör du vara medveten om att du inte alls är krävande eller ”för mycket” för att du vill ha mer. Du anstränger ju dig trots allt och erbjuder personen din tid och uppmärksamhet.

Om din vän hävdar att denne bryr sig men ständigt visar ett ointresse tyder detta på att er vänskap är ensidig. Detta kan väska en hel del känslor hos dig.

Så utöver att vara medveten om de tecken på ensidig vänskap som du bör se upp med bör du därför också känna till effekterna. En obalanserad vänskapsrelation riskerar nämligen att påverka dig på ett påtagligt och negativt sätt. Läs mer om effekterna nedan!

Du kan börja ifrågasätta dig själv

En balanserad vänskap kan göra att du känner en starkare samhörighet till andra. Den kan även bidra till att stärka din självkänsla.

Men om du befinner dig i en ensidig vänskap är det lätt hänt att du börjar ifrågasätta dig själv. Tron på att din vän inte bryr sig särskilt mycket om dig kan istället ge din självkänsla en törn. Du kan även känna dig ensam samt:

 • känna dig avvisad
 • börja fundera på huruvida du gjorde personen illa på något sätt
 • tro att du inte är så intressant och värdefull i andra personers ögon.

När du börjar undra huruvida felet ligger hos dig kan du också börja isolera dig själv. Du kan då börja undvika dina andra vänner av en rädsla för att även stöta bort dessa.

Utöver att känna dig ensam, misslyckad och sårbar kan som sagt var även din självkänsla försvagas när du ifrågasätter dig själv.

Du känner dig ensam och isolerad

Det är fullt naturligt och sunt att vilja bygga starka relationer till andra. Det är trots allt farligt att isolera sig på så vis att detta kan leda till allvarliga konsekvenser för din mentala och fysiska hälsa. Men en vän som bara erbjuder dig en ensidig vänskap riskerar dock att förstärka din känsla av ensamhet och isolering.

Det är energikrävande att finnas där för andra och stötta dem. Så om du hela tiden ägnar din tid och energi åt en person utan att få något i utbyte riskerar du att dräneras på energi. Detta kan göra att du inte längre har lika mycket vänner att lägga på dina andra vänner.

Till råga på allt riskerar du att ha svårt att lita på några vänner överhuvudtaget efter att ha varit i en obalanserad vänskap. Detta beror på att en sådan vänskapsrelation skapar känslor av osäkerhet och naggar ditt självförtroende i kanten.

Kvinna som känner sig ensam och isolerad

Du vet inte vad du ska tro och förvänta dig

Din vän kanske gör någonting positivt för dig mellan varven vilket får dig att tro att personen är hängiven er vänskap. Till exempel kanske du får ett sms där personen skriver att den tänker på dig eller att ni borde träffas snart.

Men i nästa sms drar sig personen inte för att be dig om en tjänst. Helt plötsligt känner du dig inte längre positiv och upprymd utan istället blir det tydligt att ni har en ensidig vänskap. För din ”vän” är trots allt bara intresserad av vad du kan göra för den. Samtidigt fortsätter han eller hon att misslyckas med att finnas där för dig när du själv behöver en vän.

Även om vännen kanske inte ber om din hjälp kan denne fort bli svår att nå igen. Du kanske först tänker att personen ifråga inte menar något illa, men ändå börjar du tvivla på detta.

Ibland blir en person så pass upptagen med sina egna bekymmer att denne inte är förmögen att ägna sin energi åt andra personer. Därför behöver din vän inte nödvändigtvis behandla dig illa med flit. Trots detta kan personens uppenbara ointresse för dig få dig att må dåligt.

Hur bör jag hantera en ensidig vänskap – vilka alternativ har jag?

Om du har insett att du har en ensidig vänskap undrar du förstås hur du ska gå vidare. Du har egentligen främst två alternativ:

 • Att prata om detta med din vän. Det ena alternativet är att du försöker prata igenom det hela med din vän. Detta bör vara ditt första alternativ om du vill försöka rädda vänskapen. Kanske inser personen inte hur dennes agerande påverkar dig?
 • Att avsluta vänskapen. Det andra alternativet är att helt enkelt ge upp och inse att din vän är oförbätterlig. Det kan vara svårt att veta när det är dags att avsluta en vänskap. Men tyvärr är det ibland helt nödvändigt att göra detta.

Nedan går jag igenom hur du kan gå tillväga, oavsett vilket av dessa bägge alternativ du väljer!

Så kan du försöka reparera en ensidig vänskap

Även om det känns som att du har en mer eller mindre ensidig vänskap behöver du inte ge upp helt och hållet. Det finns nämligen vissa knep du kan använda dig av för att försöka bringa balans i vänskapen:

1. Prata med din vän

Det kan finns flera olika anledningar till att ni har en ensidig vänskap. Till exempel kanske din vän har någon typ av bekymmer. Personen kanske bara inte har kunnat berätta detta än och förstår inte att du känner dig ensam och utelämnad.

Genom att försöka prata med din vän kan du berätta för vännen hur du känner. Du kan då meddela att personens beteende påverkar dig negativt och ge denne en möjlighet att försvara sig.

Tänk dock på att försöka undvika att låta alltför anklagande. Använd gärna meningar som börjar med ”Jag”. Du kan till exempel börja med att säga: ”Jag har lagt märke till att jag alltid är den som tar kontakt. Ibland tror jag att om jag inte hör av mig skulle vi inte talas vid alls, och det gör mig ledsen. Jag undrar om det finns någon anledning till varför jag inte hör så mycket från dig nuförtiden.” Detta exempel är mindre anklagande än om du helt sonika skulle säga: ”Varför hör du aldrig av dig?”

Börja med att utvärdera vänskapen

Det allra första innan du bestämmer dig för att prata med din vän är dock att utvärdera er vänskap. Du kanske kommer fram till att vännen har positiva egenskaper som är tillräckligt många eller tunga för att det ska vara värt att rädda vänskapen. För att ta reda på om så är fallet bör du ställa dig följande frågor:

 • Mår du bra av att umgås med personen?
 • Har ni roligt tillsammans?
 • Gör personen dig till en bättre människa?
 • Känner du att personen ger dig mer energi än vad den tar?
 • Har ni samma uppfattning om hur ofta man ska träffa sina vänner?

Kanske kommer du fram till att det i själva verket är en energitjuv till vän som du bör undvika. Om så är fallet är det förstås inte ens lönt att gå vidare med saken och försöka skapa en balans i vänskapen. Men om din övergripande uppfattning om personen ändå är positiv kan du vilja prata med vännen innan du bestämmer dig för att avsluta det hela.

2. Ändra det sätt ni interagerar med varandra

Det är viktigt att du försöker sätta fingret på exakt vad det är som gör att ni har en ensidig vänskap. Varför känner du att så är fallet? Genom att identifiera problemet kan du enklare finna en lösning på detta.

Kanske är roten till problemet att din vän aldrig sms:ar dig först eller att denne bara skriver ett fåtal ord? Detta behöver förvisso inte betyda att personen inte vill prata med dig överhuvudtaget. När du grottar lite grann i det kanske du upptäcker att vännen helt enkelt ogillar att sms:a eller messa. Då kan det vara en bättre idé att prata via telefon istället.

Eller så kanske problemet är att personen ofta kommer hem till dig men aldrig bjuder hem dig till sig? Även om du tycker det är trevligt att få besök kanske du vill slippa stå värd för alla era träffar. Då kan du fråga personen om du inte kan få komma hem till den nästa gång istället. Då kanske du får reda på att vännen bor i en liten och trång lägenhet eller i ett mindre trevligt område. Om så är fallet kan ni kanske träffas utomhus någonstans istället.

3. Ta ett steg tillbaka

Det är helt okej och fullt förståeligt om du känner att du vill börja ägna lite mindre tid och energi åt andra. Det blir ofta så när du investerar mycket i en ensidig vänskap men inte får ut särskilt mycket av den. Vad du då kan göra är att ta ett steg tillbaka. Kanske hör du inte av dig alls till personen under en vecka eller två. På så vis kan du få lite avstånd till hela situationen och även få ett lite bredare perspektiv på den. Du kanske rent av kan få en tydligare bild av hur vänskapen egentligen ser ut.

Ponera till exempel att vännen hör av sig redan ett par dagar och frågar hur det är med dig. I sådana fall kanske din vän helt enkelt har svårt att vara den som först hör av sig. Men om två veckor har gått och du fortfarande inte har hört något är det värt att fundera på huruvida vänskapen verkligen är värd att behålla.

Du kanske även inser att det inte gör dig så mycket om vänskapen ser ut som den gör. Kanske kan du leva med att ha en lite ensidig vänskap med en viss person? Du kan ju trots allt ha andra vänskaper som är mer sunda och har en bättre balans. Då kanske det inte är hela världen om en av dina vänner är som den är.

4. Be om det du behöver

Du kanske drar dig för att be din vän om det stöd som du behöver. Eller så kan det vara någon annan typ av hjälp som du gärna vill få. För om du redan på förhand tror att personen kommer vara avvisande känns det riskfyllt att ens be om det. Men det hjälper faktiskt inte att förutsätta att så är fallet.

Vad du istället bör göra är att berätta för din vän att du till exempel är ledsen och vill att personen kommer hem till dig och tröstar dig. Vissa vänner svarar att de genast kommer och stöttar medan andra är mer undvikande.

Men om du känner att du behöver sällskap eller något annat bör du inte vara rädd för att be om detta. Genom att vara tydlig kan du dessutom förhindra att det uppstår ett missförstånd.

Så kan du avsluta en ensidig vänskap

I vissa fall går det tyvärr inte att rädda en vänskapsrelation som är alltför obalanserad. Om du känner att relationen tar mycket mer energi än vad den ger dig bör du därför överväga att lämna den. Detta gäller framför allt om du har gjort allt du kan göra för att rädda den men ändå känner dig utmattat och skeptisk till hur hängiven din vän egentligen är. Kanske har upplevelsen till och med gjort dig lite förbittrad.

Tyvärr är den bistra sanningen att vänskaper inte alltid frodas. Ibland spelar det helt enkelt ingen roll hur mycket tid, kärlek och energi du lägger bjuder på. Läs vidare för att få reda på hur du kan avsluta en ensidig vänskap!

Maskros som symboliserar en döende vänskap

Var tydlig med din intention

När du berättar för din vän hur du känner om er vänskap kanske denne påstår sig bry sig om dig och relationen. Men trots detta fortsätter personen att inte svara på dina meddelanden och ställa in träffar som ni gemensamt bokar.

Vad bör du då göra i en sådan situation? Svaret är enkelt: du bör vara tydlig med att du inte tänker vara den enda som jobbar för att vänskapen ska fungera. Du kan till exempel säga: ”Du betyder mycket för mig, men det är jobbigt för mig att fortsätta räcka ut en hand när du inte verkar bry dig. Jag kan inte fortsätta lägga ner tid på den här vänskapen om du inte är beredd att anstränga dig i samma utsträckning.”

Sluta kontakta personen

När du väl har bestämt dig för att avsluta relationen är det viktigt att du slutar kontakta personen. Håll fast vid ditt beslut även om du saknar din före detta vän eller bekymrar dig för den.

Vad du bör komma ihåg är istället att vänskapen var dålig för dig och åsamkade dig smärta. Det är trots allt därför du har valt att lämna den. Och genom att kontakta personen igen riskerar du att bara fortsätta den negativa spiralen.

Om du ändå är villig att ge personen en andra chans bör du fortfarande inte kontakta den först. Vänta istället tills du själv blir kontaktad för att eventuellt överväga att göra ett nytt försök.

Sök stöd hos personer som du litar på

Det gör väldigt ont att förlora en vän, tro mig jag vet! Detta gäller även om det är du själv som tar initiativ till att avsluta relationen.

Därför är det viktigt att du söker stöd hos de personer i ditt liv som du kan lita på. Dina nära och kära kan stötta dig och få dig att känna dig mindre ensam. Dessutom kan de påminna dig om att det faktiskt finns de som bryr sig om dig och värdesätter ditt sällskap.

Faktum är att en förlorad vänskap i mångt och mycket kan liknas vid förlusten av en närstående. Det kan vara väldigt jobbigt att förlora en vän och det kan kännas extremt tungt innan det blir bättre igen. Men i slutändan måste du inse att den person som du saknar inte bryr sig lika mycket om dig.

Om du känner dig ensam och förvirrad kan du även drabbas av ångest, ilska eller sorg. Kanske känner du att du behöver prata med någon i denna svåra tid? Om du har ett behov av detta eller känner känslor som är otrevliga eller smärtsamma bör du söka hjälp. En kurator eller psykolog kan hjälpa dig att få ordning på dina tankar och känslor och därigenom få dig att må bättre igen.

Vanliga frågor om ensidig vänskap

Vilka tecken på ensidig vänskap bör jag vara uppmärksam på?

Det finns vissa tecken på ensidig vänskap som skvallrar om att vänskapen är obalanserad. Till exempel kanske allt handlar om din vän och dennes problem. Eller så försöker vännen aldrig kontakta eller träffa dig utan att du tar initiativ till detta.

Avslutande tankar om ensidig vänskap

Med tanke på att det är svårt att träffa nya vänner som vuxen bör du försöka behålla de vänner du har. Men med detta sagt bör du naturligtvis aldrig acceptera att ha en ensidig vänskap till någon. Det kan vara värt att först se om du kan få rätsida på vänskapen med hjälp av de knep som jag skriver om i denna artikel. I annat fall brukar dock det bästa vara att avsluta det hela istället för att må dåligt över att du inte prioriteras.

Jag har för övrigt själv befunnit mig på denna sida av obalanserade vänskaper vid fler än ett tillfälle. Detta har lett till att jag har kapat bort flera tidigare vänner ur mitt liv. I alla fallen har jag dock först försökt att skapa en balans i vänskapen. Min erfarenhet är dock att det tyvärr brukar vara lönlöst att göra detta. Därför vet jag allt om vilken frustration detta skapar och hur jobbigt det kan vara att hantera den ensidiga vänskapen.

Läs mer