Hem » 4 sätt att hitta tillbaka till varandra i ett förhållande
Ett par som har lyckats hitta tillbaka till varandra

4 sätt att hitta tillbaka till varandra i ett förhållande

Det är viktigt att vårda vänskapsrelationer för att dessa ska kunna leva och frodas. Relationer är nämligen dynamiska och har därför sina toppar och dalar. Detsamma är även sant för kärleksrelationer – bägge parter behöver jobba på relationen men ibland går det inte alltid som man har tänkt sig. Om du och din partner har genomgått en jobbig tid ihop kan ni därför vilja hitta tillbaka till varandra igen.

Att göra detta kan dock vara lättare sagt än gjort. Det är nämligen långt ifrån enkelt att plötsligt lyckas blåsa liv i en tidigare livlös och stagnerad relation. Men det går, bara ni båda är beredda att försöka förbättra ert förhållande igen. Så hur hittar man tillbaka till varandra?

Enligt den amerikanske psykologen Mark Travers kan ni gå tillväga på följande sätt:

1. Samarbeta istället för att tävla med varandra

Vi människor tenderar av naturen att jämföra oss själva med andra. Detta leder till en slags social jämförelse och tävlan där du vinner genom att vara bättre än andra. Att tävla med varandra är dock inget bra sätt att bygga ett sunt och lyckat förhållande. I er relation bör ni ju trots allt kunna hylla varandras framgångar och glädjas åt dessa. Ni delar ju ert liv tillsammans och förhållandet är ingen tävling som den ena parten bör försöka vinna.

Därför bör du försöka stå emot frestelsen att jämföra dig själv med din partner på detta sätt. Det handlar inte om vem som är bäst på att träna och leva en hälsosam livsstil eller vem som tjänar mest pengar. Den ena partens framgång är även den andres. Därför bör ni försöka stötta varandra och vara uppmuntrande istället för tävlingsinriktade. Först då kan ni på riktigt försöka hitta tillbaka till varandra i förhållandet.

2. Ge din partner utrymme och var stöttande

Vi människor är flockdjur och hänger ihop i stammar eftersom vi är starkare tillsammans än var för sig. Det är faktiskt därför som skvaller existerar – vi vill hålla reda på vilka som tar mer från gemenskapen än vad de tillför. Det kan ibland vara nödvändigt att göra detta, men i ett nära förhållande kan det istället vara kontraproduktivt.

Därför är det viktigt att du ger din partner tillräckligt mycket utrymme för att denne ska känna sig stöttad och hörd. Detta även om du kanske inte alltid riktigt håller med om hans eller hennes åsikter och ståndpunkter. Det är inte din roll att trycka ner din partner och säkerställa att denne är förankrad i verkligheten. Vad du istället bör göra är att stötta och uppmuntra på det sätt som din partner vill att du ska göra.

Ett par som stöttar  varandra

3. Var inte rädd för större förändringar

Ett annat bra tips när ni vill hitta tillbaka är att omfamna förändringar. Om ni har kört fast i ert förhållande kan det nämligen krävas större förändringar för att kunna förändra relationen till det bättre. Du kan exempelvis helt sonika göra en av de saker som du tidigare har sagt att du aldrig skulle göra med din partner. Det kan till exempel handla om en utlandsresa eller att ni till och med flyttar utomlands. Eller så kan det vara att ni tillsammans börjar med en hobby som du medvetet har undvikit i flera år. Det viktiga är att du inte bör vara rädd för att förändra hela förhållandet i grunden.

Att vara rädd för förändring leder nämligen ingenstans när förhållandet har kört fast. Det värsta som du då kan göra är att sitta still i båten och hoppas att stormen mojnar självmant. Våga istället vara aktiv och vidta åtgärder för att rädda ditt destruktiva förhållande!

4. Fokusera på det som faktiskt fungerar

Vi människor tenderar att överdriva problem och att blåsa upp dessa till omåttligt stora proportioner. Detta gäller inte minst när vi blandar in känslor i ekvationen. Då är det lätt hänt att hamna i en negativ tankespiral och att tankarna går överstyr. Detta kan leda till katastroftankar och att vi föreställer oss det allra värsta möjliga scenariot.

Vad du istället bör göra är att försöka tänka tillbaka och minnas vad som faktiskt har fungerat historiskt sett. Kanske behöver ni bara göra några mindre förändringar för att hitta tillbaka till varandra i ert förhållande? Det kan till exempel vara så att ni gjorde vissa saker för bara några år sedan men av någon anledning har slutat med dessa. Testa i sådana fall att börja med dem igen och se om det inte hjälper er att pussla ihop er relation lite grann! Se även min artikel om olika sätt att visa att man älskar någon för inspiration.

Vanliga frågor om att hitta tillbaka till varandra i en relation

Kan man hitta tillbaka till kärleken?

Ja, det är absolut möjligt att hitta tillbaka till kärleken. Men det kräver nästan alltid att du försöker hitta ett nytt sätt att älska din partner. Ni kan även behöva hitta nya sätt att kommunicera med varandra. Ta också itu med eventuella problem.

Hur hittar man tillbaka till varandra?

Du och din partner kan försöka hitta tillbaka till varandra på flera sätt. Exempelvis bör ni ta er tid att prata med varandra lite mer. Ni bör även visa uppskattning för varandra samt prova på någon ny aktivitet tillsammans. Planera in en dejt ihop!

Läs mer