Hem » Hur är en narcissist i sängen?
Bild som visar en narcissist i sängen med en partner

Hur är en narcissist i sängen?

Narcissistisk personlighetsstörning (NPD) är en psykisk sjukdom som kännetecknas av ett behov av beundran, en brist på empati och en känsla av storslagenhet. Personer som lider av denna sjukdom är ofta självcentrerade och upplever sig vara mer värda än andra. Narcissismen kan därmed påverka deras relationer negativt, men hur är en narcissist i sängen egentligen?

I sängen kan en narcissist ofta ha väldigt tydliga idéer kring vad partnern ska säga eller göra. På grund av sin bristande empati vill narcissister ofta att det hela ska gå till på ett visst sätt. De saknar därför tålamod från allt som avviker från detta tillvägagångssätt.

Som du märker kan de narcissistiska dragen hos en person skapa vissa utmaningar och svårigheter i sexuella relationer. Om du har en partner som är narcissist är det viktigt att du förstår hur narcissismen påverkar närheten och den sexuella dynamiken. Detta för att du ska kunna hantera utmaningarna och svårigheterna på bästa sätt samtidigt som du värnar ditt eget välbefinnande.

I denna artikel kikar jag närmare på de viktigaste dragen av narcissism och hur dessa påverkar sexuella relationer. Jag belyser även vanliga mönster i narcissisters sexualitet och de utmaningar som partners till narcissister har i sänghalmen. Detta för att besvara hur en narcissist är i sängen och hur detta kan påverkar dig som partner. Läs vidare för att få mer information om detta!

Så präglar olika narcissistiska drag sexuella relationer

En narcissist uppvisar ofta flera olika narcissistiska drag som allesammans påverkar sexuella relationer på olika sätt. Nedan kan du läsa dig till vilka fyra av dessa drag är och hur dessa påverkar hur en narcissist är i sängen.

Storslagenhet och självcentrering

Ett av de viktigaste personlighetsdragen som kännetecknar en narcissist är känslan av storslagenhet. Den kan ofta översättas till en självcentrering när det kommer till sexuella relationer. Narcissister kan ofta se sig själva som överlägsna sina älskare. De kan därför lägga en överdrivet stor vikt vid sin egen sexuella njutning samt potentiellt sett negligera sin partners behov och begär. Denna självcentrering kan göra det svårt för narcissisten att skapa en ömsesidigt tillfredsställande sexuell upplevelse vilket kan få partnern att känna sig ignorerad eller mindervärdig.

Bristande empati

Narcissister har ofta svårigheter när det kommer till empati. Många andra personer upplever vanligtvis att de saknar empati. De kan därför ha svårt att känna för sin partner i samband med intima stunder. Denna brist på intimitet kan leda till att sexet känns ytligt och mekaniskt för partnern. Just så beskriver också många partners hur en narcissist är i sängen. Resultatet av detta är att partnern kan känna sig allt annat än sedd och uppskattad.

Bristen på empati kan också göra narcissisten ovillig eller oförmögen att förstå eller förhålla sig till partnerns känslor och gränser. Kort och gott kan den sexuella upplevelsen bli allt från otillfredsställande till rentav skadlig för partnern.

Bristande empati

Behov av beundran och bekräftelse

Narcissister har ett stort bekräftelsebehov och ett starkt behov av att beundras av andra. Även detta är en faktor som spelar in när det kommer till det sexuella beteendet. Narcissisten kan till exempel söka konstant bekräftelse på att han eller hon är åtråvärd och duktig i sängen. Detta behov av bekräftelse och komplimanger kan potentiellt sett göra partnern helt överväldigad. Dessutom kan en obalanserad dynamik skapas där narcissistens självkänsla går före partnerns känslomässiga och sexuella behov.

Manipulation och kontrollbehov

När det kommer till hur en narcissist är i sängen är det också viktigt att komma ihåg att narcissister ofta är manipulativa och kontrollerande. De är duktiga på att manipulera och kontrollera andra människor. De kan också använda sig av sexet som ett sätt att utöva kontroll över sin partner. Till exempel kan narcissisten straffa sin partner genom att sexvägra. Personen kan också ägna sig åt sexuella beteenden utan samtycke eller på ett sätt som gör att de överskrider partnerns gränser.

Vanliga mönster som påverkar hur en narcissist är i sängen

Det finns vissa vanliga mönster som präglar narcissisters beteenden. Dessa mönster påverkar även hur en narcissist är i sängen och inkluderar bland annat följande egenskaper:

Dominans och ojämn maktbalans

Narcissister har ofta ett stort kontrollbehov. Detta behov kan yttra sig som en preferens för dominans i sexuella relationer. Narcissisten kan till exempel ägna sig åt beteenden som betonar personens kontroll över partnern. Det kan bland annat handla om att ta kommandot eller diktera villkoren för sexet. I vissa relationer kan en sådan maktbalans vara ömsesidigt uppskattad, men narcissistens behov av dominans kan också bli problematisk. Detta gäller inte minst om den prioriteras framför partnerns gränser eller resulterar i att partnern känner sig obekväm och inte respekterad.

Fokus på prestation och självtillfredsställelse

En narcissist har en uppblåst självbild och kan därför lägga en stor vikt vid sin egen sexuella prestation och njutning. Det är inte ovanligt att dessa personer ser på sexet som en möjlighet att visa hur duktiga de är eller att tillgodose sina egna sexuella behov. Detta görs tyvärr ofta på bekostnad av partnerns njutning. Även detta är ett mönster som kan leda till att partnern känner sig otillfredsställd och utnyttjad.

Känslomässig otillgänglighet samt svårigheter med sårbarhet och närhet

Narcissister har en begränsad förmåga till empati och att knyta an känslomässigt till någon. Därför har de svårt att vara känslomässigt närvarande och genuint intima i sina sexuella relationer. Till exempel kan de under själva akten undvika att visa sig vara sårbara för att istället fokusera på de fysiska aspekterna av upplevelsen. Detta kan få partnern att känna sig otillfredsställd och sakna den intimitet som annars förknippas med sex.

Svårigheterna med sårbarhet och närhet kan även yttra sig i en ovilja att berätta om sina begär och fantasier. Narcissisten kan även ha en ovilja att diskutera partnerns behov och känslor.

Otrohet och tvångsmässiga sexuella beteenden

När man diskuterar hur en narcissist är i sägnen bör man även nämna det mönster av otrohet och tvångsmässiga sexuella beteenden som kännetecknar dessa personer. Narcissister är nämligen mer benägna än andra att vara otrogna och att ägna sig åt sexuella beteenden på ett tvångsmässigt sätt. Så är fallet då dessa personer ofta söker bekräftelse och beundran från andra för att stärka sitt ömtåliga ego. Därför kan de vara otrogna och ha flera sexuella relationer samtidigt utan att bry sig om sin partners känslor eller de möjliga konsekvenserna av dessa handlingar. Till exempel kan otrohet åsamka narcissistens partner mycket skada på ett känslomässigt plan samt potentiellt sett leda till att denne gör slut.

Otrohet

Vanliga frågor om hur en narcissist är i sängen

Hur är en narcissist i sängen?

Narcissister använder sig av sex och fejkade känslor för att manipulera andra. De gillar att ha kontrollen och finner ofta njutning i att ge eller hålla inne på sex och ömhet utifrån detta. En narcissist har dessutom ofta svårt för närhet och kan därför vara frånvarande i sängen.

Avslutande tankar om hur en narcissist är i sängen

Det är viktigt att förstå hur en narcissist är i sängen för att få en insikt i hur komplext det kan vara att ha en sexuell relation med en sådan person. Som partner till en narcissist står du inför flera svåra utmaningar och det är viktigt att du fokuserar på ditt eget välbefinnande. Till exempel behöver du sätta gränser, vara bestämd i din kommunikation och prioritera dina egna behov.

Läs mer