Hem » Hur mycket kan man lita på tarotkort?
Kvinna som sitter i sängen och undrar hur mycket man kan lita på tarotkort

Hur mycket kan man lita på tarotkort?

Många personer förlitar sig i hög utsträckning på tarot. De ser ofta utfallet av en tarotläsning som en absolut sanning. Men hur mycket kan man lita på tarotkort?

Du bör aldrig lita på tarotkort på ett sådant sätt att du låter korten styra ditt liv. Tarot ger stort utrymme för fri tolkning och handlar mycket om att berätta en berättelse för frågeställaren. Därför bör du ha alltid detta i bakhuvudet.

Vissa personer är rent av rädda för att få en tarotläsning. Till exempel finns det ofta en stor rädsla för att döden eller andra ”otäcka” kort skulle kunna dyka upp. Men det finns som sagt ett stort tolkningsutrymme när det kommer till det här med att läsa tarot. Därför tänkte jag här belysa detta och förklara hur mycket du kan lita på tarotkort om du är logiskt lagd.

I vetenskapliga experiment har man funnit att försökspersonerna i högre grad litar på tarotläsningar när dessa ges öga mot öga. Om de istället får utfallet presenterat för sig i efterhand tar de inte till sig av det på samma sätt. Även detta är en viss indikator för hur tillförlitliga de egentligen är. Men läs vidare för att få mer information om detta!

Du kan inte lite mer på tarotkort än på väderprognosen

De väderprognoser som SMHI och andra institut presenterar brukar allt som oftast vara felaktiga. Till exempel är det långt ifrån ovanligt att det regnar när det ska vara uppehåll och vice versa. Detta beror på att det är just prognoser, det vill säga förutsägelser eller framtidsutsikter. Det handlar om en förväntad utveckling i ett troligt scenario och är egentligen inget annat än en kvalificerad gissning. Därför bör du inte ta väderprognoserna på alltför stort allvar.

Så hur mycket kan man lita på tarotkort, kanske du undrar? Samma sak gäller faktiskt när det kommer till att läsa tarot. Varje kort som dras kan ge lite insikt och vägledning samt inspirera till en förändring. Men i slutändan är det upp till dig att göra de förändringar som krävs i ditt liv för att livet ska bli som du önskar. Du har med andra ord en stor egen vilja och allt ligger i dina händer.

Att läsa tarot handlar därmed inte särskilt mycket om att försöka se in i framtiden och förutspå denna. Det handlar snarare om att försöka få en indikation på var du befinner dig just nu och vart din inre röst för dig. Sedan är det upp till dig om du vill lyssna på ditt undermedvetna eller ej. Om du vill få till stånd en förändring i ditt liv behöver du alltså själv åstadkomma denna – den kommer inte att ske självmant.

Känner du dig lockad av att börja läsa tarot? Läs då min guide till att välja rätt tarotkort att köpa!

En tarotläsning är inte en bokstavlig och absolut sanning

När du gör eller får en tarotläsning är det viktigt att ha i åtanke att den inte bör tas bokstavligen. Det handlar snarare om ett slags symbolspråk som alltså ger ett stort tolkningsutrymme för läsaren. Därför bör inte frågeställaren ta utfallet som en absolut sanning. Tänk på detta när du undrar hur mycket man kan lita på tarotkort.

Vissa tarotkort är förvisso prydda av ett ord eller en fras. Men i själva verket är korten tänkta att fungera som symboler. Så när till exempel kortet döden dyker upp i en tarotläsning behöver det inte alltid handla om ond och bråd död. Kortet kan istället symbolisera en större förändring i ditt liv. På så vis kan alltså även en död vara rent symbolisk snarare än bokstavlig. Dessutom kan den följas av en period av pånyttfödelse, vilket kan kännas tryggt att ha med sig i bakhuvudet.

Men vi människor älskar som bekant att få exakta förklaringar av precis hur våra liv kommer utvecklas och vad som väntar härnäst. Det är också viktigt att du inte svävar iväg alltför mycket i tanken och tänker alldeles för mycket på framtiden. Då är det nämligen lätt hänt att du glömmer bort att leva i nuet och fokusera på här och nu. Dessutom brukar universum ha ett sätt att i slutändan överraska positivt oavsett hur illa det kan tänkas se ut för stunden. Så kom ihåg detta och bekymra dig inte alltför mycket över hur mycket man kan lite på tarotkort eller inte.

En hög med olika tarotkort

Vanliga frågor om hur mycket man kan lita på tarotkort

Kan man tro på tarot?

Ja, tarotkort är bland annat viktiga inom den ockulta trend som präglar vår samtidig. Denna trend yttrar sig bland annat i sociala medier och ökar intresset för tarot. Därför väljer många att tro på tarot och använda korten för olika syften.

Hur mycket kan man lita på tarotkort?

Du bör inte se utfallet av en tartoläsning som en absolut sanning. Du har alltid möjlighet att själv påverka ditt liv i olika riktningar. Däremot kan du söka vägledning och inspiration hos tarotkorten och förlita dig på dem i detta hänseende.

Avslutande tankar om hur mycket man kan lita på tarot

Avslutningsvis bör du bära med dig att filosofin bakom tarot bygger på inre vishet. Därför är det viktigaste att ha i åtanke att du alltid har förmågan att läka och hela dig själv. Alla vägar till positiv förändring här i livet börjar och slutar med dig.

Tarot är bara ett verktyg som kan ge dig en liten knuff i rätt riktning. I slutändan kommer dock de verkliga råden från dig själv och ditt undermedvetna. Den person som läser korten tolkar trots allt bara dem – det är din inre röst som talar. Så hur mycket man kan lita på tarotkort beror till syvende och sist på dig själv och din intuition.

Läs mer