Hem » Hur tänker en narcissist egentligen?
Bild som illustrerar någon som försöker nysta i hur en narcissist tänker

Hur tänker en narcissist egentligen?

Narcissism är ett till lika delar skrämmande och fascinerande personlighetsdrag. Många av oss ”vanliga dödliga” undrar, förvånas och förundras över hur narcissister resonerar och agerar. Så hur tänker en narcissist?

Narcissister tror sig vara speciella och unika människor som står över alla andra. Därför förväntar de sig att särbehandlas av sin omgivning och drar sig inte för att utnyttja andra personer. En narcissist lever i en förskönad och falsk fantasivärld.

Läs vidare för att få mer information om hur en narcissist tänker om sig själva och andra!

En narcissist tänker att han eller hon är bättre än alla andra

Narcissismen präglas av en grandiositet som sträcker sig längre än till enbart fåfänga eller arrogans. Det handlar istället om en orealistisk känsla av överlägsenhet som inte är förankrad i verkligheten. Narcissister tror sig vara unika eller ”speciella”. De tror också att bara andra speciella personer kan förstå sig på dem. En annan vanlig tro kopplad till narcissism är att personen ifråga är för bra för allt som är vanligt eller genomsnittligt. De vill bara förknippas med saker, platser och personer som har en hög status.

Narcissister tror helt enkelt att de är bättre än alla andra, skriver filosofie doktorn Karyl McBride i en artikel på Psychology Today. De förväntar sig också att andra ska se deras storhet och säregenhet. Så är faktiskt fallet även när de inte har gjort någonting för att få ett sådant erkännande. Det hör till vanligheterna att dessa personer överdriver eller till och med ljuger om sina förmågor och prestationer.

Oavsett om du har att göra med en narcissist som kollega eller partner kommer denne gärna berätta hur mycket den bidrar och hur fantastiska han eller hon är. Du kommer även få höra att du kan skatta dig lycklig som har personen i ditt liv. Det råder inga som helst tvivel om att personen ifråga ser sig som den självklare stjärnan och att alla andra bara spelar små biroller.

Narcissister lever i en fantasivärld fylld av vanföreställningar

Som jag redan har nämnt är den grandiosa självbild som narcissister har inte verklighetsförankrad. Det finns alltså inte stöd för denna uppfattning i verkligheten utan dessa personer lever i en fantasivärld. Deras värld kantas av vanföreställningar, självbedrägerier och rent önsketänkande. De ljuger så pass mycket om fina självförhärligande fantasier om obegränsad förträfflighet, framgång, makt och skönhet att de själva tror på sin berättelse.

En narcissist ljuger med andra ord inte bara för andra personer utan även för sig själv. Det är trots allt dessa fantasier som skyddar personen från de känslor som dess skam och inre tomhet annars skulle orsaka. Alla fakta och åsikter som inte överensstämmer med narcissistens fantasivärld ignoreras därför och bortförklaras på ett eller annat sätt. Allt som riskerar att sticka hål på den magiska lilla bubbla som personen lever i möts av ett igelkottsförsvar eller ren och skär ilska. Därför tippar personer i narcissistens omgivning försiktigt på tårna för att spela med och inte orsaka ett utbrott.

Bild som illustrerar en narcissist som lever i en fantasivärld

En narcissist tänker sig kunna behandla andra precis hur som helst

När det kommer till hur en narcissist tänker är det viktigt att betona dennes syn på sig själv. Narcissister ser sig själva som väldigt speciella människor, något av Guds gåva till mänskligheten. Därför förväntar de sig att andra ska behandla dem på ett sådant sätt – de tror sig nämligen förtjäna att särbehandlas.

En narcissist förväntar sig att du ger personen exakt vad denne vill ha, vad detta än må vara. Du ska helt enkelt lyda narcissistens varje önskan. Att du lyder utan att ställa frågor är allt som personen bryr sig om. Vågar du neka dennes önskan eller vara ”självisk” nog att be om någonting i gengäld kan du räkna med att få skit för detta. Du kan då mötas av allt från kalla handen till aggressivitet och ilska.

Narcissisten bryr sig inte ett skvatt om dig

Om du har haft att göra med en narcissist är du förmodligen redan smärtsamt medveten om att personen egentligen inte bryr sig ett skvatt om dig. Narcissister utvecklar nämligen aldrig förmågan att känna för andra personer och att sätta sig in i andras situation. De saknar med andra ord empati och ser istället andra människor som verktyg. Du finns helt enkelt till för att tjäna dem och tillgodose deras behov.

Därför kommer en narcissist aldrig tveka att dra nytta av dig eller andra för eget syfte. Ibland sker detta utnyttjande av andra på ett uppsåtligt sätt men ofta är personen helt enkelt omedveten i sitt agerande. En narcissist tänker nämligen inte några tankar kring hur deras beteende påverkar andra människor. Även om du skulle påpeka felaktigheten i agerandet för personen kommer denne fortfarande inte förstå vad som är problemet. Det enda han eller hon förstår sig på är sina egna behov.

Personen kommer inte sakna dig om du lämnar den

Du kanske är vän med en narcissist och funderar på att avsluta vänskapen? Eller så kanske du är i en parrelation med personen och överväger att lämna den? Oavsett vilket kanske du undrar hur en narcissist tänker om saken och huruvida denne saknar dig när du har lämnat. Du kan dock inte förvänta dig att personen ifråga sörjer förlusten och saknar dig.

Så fort han eller hon vet att du inte längre kommer tillgodose behoven och mata personens ego kommer den gå vidare med sitt liv. Narcissisten hittar snart någon annan person att utnyttja i ditt ställe. Den känner varken skam eller sorg utan bara ett ständigt behov av uppmärksamhet och beundran. Därför kommer en narcissist inte att tänka mer på dig utan istället fortsätta att fokusera helt och hållet på sig själv och sina behov.

Detta har dock inget alls att göra med dig. Det visar bara hur ensidig er relation har varit. Dessutom kan du alltid trösta dig med att personen ifråga sannolikt aldrig kommer förändras. Han eller hon är dömd att leva med sig själv och sin fantasivärld, vilket ju är ödets ironi.

Vanliga frågor om hur en narcissist tänker

Hur tänker en narcissist?

En narcissist tänker att han eller hon är fantastisk på alla sätt och vis. Personen har en överdriven självbild samt fantiserar mycket om makt, framgång, kärlek och skönhet. Narcissisten tror sig vara speciell och förväntar sig att beundras av andra.

Läs mer