Hem » Hur vet man om man är en empat?
Kvinna som gestikulerar och undrar hur man vet om man är en empat

Hur vet man om man är en empat?

Även om du har en god självkännedom kan det var svårt att beskriva dig själv på ett träffsäkert sätt. Men du kanske ändå vill försöka göra ett försök att sälla dig till en viss personlighetstyp. Så hur vet man om man är en empat?

Har du mycket empati? Kan du känna andra människors känslor på ett påtagligt sätt? Är du obekväm när du är bland en större grupp av människor? Skulle du beskriva dig själv som en känslig person? Då skulle du potentiellt sett kunna vara en empat.

Empater är personer som är väldigt känsliga när det kommer till känslor. De känner allting, inte sällan på ett väldigt påtagligt sätt. De är dessutom mer benägna än gemene man att låta sig styras av sitt känsloliv snarare än av sitt intellekt. Dessa personer har också en stark intuition som gör dem till mänskliga lögndetektorer. Empater är även personer som gillar att ge och är bra lyssnare.

14 tecken på att du kan vara en empat

Det finns ingen klinisk diagnos som kan fastställa att du är en empat. Därför får du främst lita på hur du känner dig och hur andra beskriver dig. Identifierar du dig med de egenskaper som kännetecknar empater? Hur beskriver personer i din närhet dig?

Om du är en empat känner du förmodligen igen dig i beskrivningarna nedan.

1. Du har en stark intuition

Ofta vet du helt enkelt saker utan att egentligen kunna förklara hur eller varför. Du analyserar också omedvetet personers ordval, tonlägen och liknande vilket gör att du kan snappa upp även det som faktiskt inte sägs.

2. Du är en vandrande lögndetektor

En annan egenskap som kännetecknar empater är att de är vandrande lögndetektorer. Med detta sagt kan du också ha en ganska godtrogen och smått naiv grundinställning – du vill tro det bästa om andra. Därför har det förmodligen hänt att du vid ett eller annat tillfälle har blivit lurad eller på andra sätt bedragen om personer i din omgivning. Men då har du troligtvis vägrat att lyssna på din magkänsla och intuition till en början.

Som empat kan du nämligen ta in och processa även väldigt små signaler från din omgivning. Vissa av dessa undgår helt den genomsnittliga människan. Därför är det nästan omöjligt för någon att dölja sitt verkliga uppsåt för dig. Även om du kanske inte alltid vet exakt vad en person vill dig märker du lätt om personen ifråga inte är helt ärlig.

3. Du är en ihärdig sanningssökare

Om du är en empat är du en ihärdig sanningssökande som drivs av nyfikenheten att förstå i princip allt här i livet. Du vänder på alla stenar i ditt sökande efter sanningen och ifrågasätter det mesta tills du finner ett svar som du är tillfreds med. Om du inte upplever att svaren löser upp de knutar som du har hittat fortsätter din nyfiken att växa. Detta gör att du kommer fortsätta söka svar även om det tar dig en hel livstid.

Detta är en anledning till att empater är så skickliga på att se igenom det nät av lögner som en sårbar narcissist lägger ut för att manipulera och förvirra. Du finner helt enkelt ingen ro så länge du inte får ihop en persons ord och handlingar. Din vilja att försöka reda ut saker och ting samt vrida och vända på allt tills sanningen kommer fram gör dig till narcissistens värsta fiende. Förr eller senare kommer du kunna avslöja personen ifråga för vad den faktiskt är, trots att den döljer sitt äkta jag bakom en tätt åtsittande mask.

Bild som illustrerar en sanningssökande man

4. Andra använder dig som ett bollplank

Drar sig andra personer av naturen till dig? Berättar främlingar som du aldrig tidigare har träffat om sina liv för dig? Får du ofta höra att du är trygg och lätt att ha och göra med? Om du gärna vill hjälpa andra utan att begära något i gengäld kan du kanske vara en empat.

En anledning till att du ofta används som bollplank är att du är en duktig lyssnare och skicklig kommunikatör. Du har en naturlig förmåga att noggrant lyssna på en person och verkligen ta in allt som sägs. Dessutom har du lätt för att göra dig själv förstådd. Detta gör att även en lite mer reserverad och tillbakadragen person gärna kan dela med sig av sina djupaste tankar och erfarenheter med dig.

5. Du ser dig själv som en introvert person

Betraktar du dig själv som introvert? En stor skillnad mellan att vara extrovert och introvert är hur du laddar dina batterier. Känner du dig ofta slutkörd efter att ha umgåtts med andra? Om du är en empat vill du gärna hämta energi i din ensamhet.

6. Du försöker undvika konflikter

Det kan vara så att du är konflikträdd enbart på grund av att du inte vill göra andra personer upprörda eller besvikna. Du vill hellre vara vänlig och from än att dras in i konflikter.

7. Andras känslor påverkar dig starkt

Är du som en svamp som suger åt sig andra personers känslor? Detta brukar framför allt vara fallet med de personer som du bryr dig särskilt mycket om. Ju närmare du står någon annan desto mer kan du känna av deras känslor och påverkas av dessa. Denna egenskap är så pass kännetecknande för empater att den måste tas upp när man diskuterar hur man vet om man är en empat.

Detta kan vara en slags superkraft bara du lär dig att hantera den. Det är nämligen viktigt att du kan vara inkännande och hjälpsam men samtidigt dra gränser och även se till dina egna behov.

Kvinna som påverkas av sina känslor

8. Stämningen i ett rum betyder mycket för dig

Empater är föga förvånande väldigt känsliga för atmosfären i sina omgivningar. Ett tecken på att du är en empat är därför att du påverkas mycket av stämningen i ett rum. När du är omgiven av lugn och ro trivs du som bäst. Därför kan du trivas särskilt väl i till exempel en lugn trädgård, i skogen eller på en annan lugn och tyst plats. Samtidigt kan din energi snabbt dräneras om du vistas i mer kaotiska miljöer.

9. Du har humörsvängningar och kan vara nyckfull och krävande

Ett annat tecken på att du kan vara en empat är att du har humörsvängningar. Du kan uppleva höga höjder och djupa dalar i ditt humör. Detta kan i vissa fall göra dig lite nyckfull och oförutsägbar. Ena stunden kan du vara glad och social för att i nästa stund känna dig nedstämd och tillbakadragen. Detta behöver inte nödvändigtvis bero på ditt eget mående utan kan istället bero på andras känslor som du har snappat upp. Detta kan vara väldigt förvirrande, även för dig själv.

Du kan även tidvis upplevas som väldigt krävande och uppmärksamhetstörstande. Om du inte känner att du blir lyssnad på kan du bli utåtagerande och framstå som krävande, kanske rentav lite narcissistisk. Detta trots att narcissism i själva verket är raka motpolen till empati. Men även om du egentligen har mycket empati kan du ibland bli så överväldigad att du upplevs på ett annat sätt.

10. Du har svårt för att sätta gränser

Det kan vara påfrestande att vara en känslomässig stöttepelare för dina nära och kära. Detta är en av de stora utmaningarna med att vara en empat. Trots detta har du svårt att sätta gränser och kan känna dig skamsen när du behöver säga “nej” till någon. Därmed riskerar du att bli en slags dörrmatta som andra trampar på om du inte kräver din respekt. Framför allt narcissister och andra manipulativa personlighetstyper kan dra nytta av din gränslöshet genom att utnyttja dig.

Kvinna som försöker sätta gränser

11. Allt tar ut sin rätt på dig med jämna mellanrum

Viljan att alltid vara andra till lags och vara andra behjälplig kan ta ut sin rätt på dig. Detta gäller inte minst när du inser att du faktiskt inte kan hjälpa en person i den utsträckning som du från början hade trott och förväntat dig. Med jämna mellanrum tar allt ut sin rätt på dig och du kan uppleva dig dränerad såväl mentalt som fysiskt och känslomässigt.

När du känner dig urlakad kan du behöva ladda dina batterier genom att dra dig undan och vara för dig själv ett tag. I din ensamhet kan fylla på dina energidepåer och sortera dina tankar. Detta kan du även göra genom att vistas i skogen eller på andra lugna och tysta platser där du trivs bra.

12. Du överväldigas lätt av nära relationer

Du kan vara en empat om du har för vana att söka men samtidigt undvika djupa relationer. Ytliga vänskaper och andra relationer känns begränsande och dränerande men djupare relationer kan på samma gång kännas skrämmande för dig. I vissa fall kan du ha svårt att dra gränser och veta var du själv slutar och den andra personen börjar.

13. Du har en kreativ ådra

Empater är ofta väldigt kreativa och uttrycker detta genom att måla, sjunga, spela instrument, dansa, skådespela, designa eller skriva. Du älskar att berätta en historia och att fängsla en publik med hjälp av din livliga fantasi.

14. Du är ganska lättkränkt

Det finns ganska mycket stigma kring det här med att vara känslig. Vi uppmuntras ofta att vara “tuffa” och stänga av våra känslor. Därför kan det räcka med en förhållandevis harmlös kommentar från en vän eller någon annan som står dig nära för att du ska känna dig kränkt. Du svarar då med ilska och förbittring.

Förbittrad kvinna

Vanliga frågor om hur man vet om man är en empat

Hur vet man om man är en empat?

Du kan vara en empat om du har mycket empati och en stark intuition, överväldigas av närhet, hellre vistas i naturen än bland folkmassor, är en bra lyssnare, snappar upp sådant som andra missar och gärna isolerar dig men samtidigt känner dig ensam.

Avslutande tankar om hur man vet om man är en empat

Det finns såklart mycket som kan sägas på ämnet hur man vet om man är en empat. Detta är som sagt ingen diagnos som kan ställas av en läkare eller psykolog. Det är istället mer av en personlighet som du kan välja att identifiera dig med om du vill. Du får helt enkelt ta det för vad det är och hantera det på ett sätt som passar dig.

Med detta sagt behöver naturligtvis inte alla de egenskaper som nämns ovan stämma överens med din personlighet till punkt och pricka. Hur man vet om man är empat handlar förmodligen dels om hur du ser på dig själv och dels om hur andra betraktar dig.

Vissa hävdar att INFP är den personlighetstyp som enligt Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) är empaten. Jag vågar dock hävda att det lika gärna skulle kunna röra sig om till exempel en INTJ med en lite mer välutvecklad förmåga till medkännande.

Hur vet jag om jag är en empat?

Så hur vet jag om jag är en empat? Andra personer beskriver ofta mig som inkännande, sensibel, trygg, lättsam och en bra lyssnare. Men jag tror det viktigaste är att få en förståelse för varför man är på ett visst sätt samt hur man kan hantera sina styrkor och svagheter. På så vis kan man dra lärdom om de karaktärsdrag som man präglas av och använda dessa till sin fördel.

Jag kan även passa på att dela med mig av en anekdot. I samband med att jag och min fru skaffade vår första hund besökte vi en uppfödare för ett förutsättningslöst möte. Jag fick då förmånen att stifta bekantskap med en eurasier som kallades ”Bullen” (han hette egentligen Sitting Bull). Precis som många andra hundar av denna ras var han lite reserverad gentemot främlingar. Faktum är att han även var skeptisk till uppfödarens egen man (och män i största allmänhet).

Döm av uppfödarens förvåning när han direkt vände bakdelen mot mig och lät mig klappa. Detta är ett tecken på att han omedelbart kände sig trygg med mig. Besöket avslutades såklart med att vi tingade en hundvalp i form av en dotterson till Bullen.

Vad vill jag då säga med denna anekdot, kanske du undrar? Jag tycker att den på ett bra sätt exemplifierar vad som kännetecknar en empat. Djur är nämligen väldigt intuitiva varelser och kan förnimma saker som vi människor inte kan känna av. De påminner i mångt och mycket om empater på så vis att de är väldigt empatiska och kärleksfulla.

Läs mer