Hem » Hur vet man om någon saknar empati?
Bild som illustrerar hur man vet om någon saknar empati och sticker ut från mängden

Hur vet man om någon saknar empati?

Vi människor bygger meningsfulla relationer genom att vara empatiska. För vissa personer kan det dock vara en utmaning att förstå sig på andras känslor. Så hur vet man om någon saknar empati?

Få personer saknar helt och hållet empati men de kan ha en nedsatt förmåga att känna för andra. Så kan bland annat fallet vara om personen ifråga har en narcissistisk personlighetsstörning, en antisocial personlighetsstörning eller är autistisk.

Tecknen på att en person har låg empati inkluderar att personen ifråga:

 • är kritisk och dömande
 • tror inte att de själva skulle kunna råka ut för en viss incident
 • kallar andra personer för alltför känsliga
 • bemöter känslouttryck på ett olämpligt sätt
 • förstår inte hur deras beteenden påverkar andra
 • har svårt att bibehålla meningsfulla relationer.

Dessa symtom skiljer sig därmed åt en hel del från tillfällig empatitrötthet. Du kan läsa mer om detta tillfälliga tillstånd i den länkade artikeln. Lär också mer om hur man vet om någon saknar empati lite längre ner i denna artikel!

Det finns tre olika sorters empati

Det finns i huvudsak tre olika typer av empati:

 • Kognitiv empati. Detta är den sorts empati som innebär att du rent kognitivt förstår någon annans känslor. Det är förmågan att ta hänsyn till andra människors perspektiv utan att själv uppleva dem. Du kan till exempel förstå vilka känslor en kollega som förlorar sitt jobb har utan att själv uppleva samma bedrövelse.
 • Affektiv empati. Personer som har en affektiv empati kan känna andras känslor. Detta kan ibland vara att personen ifråga känner den fysiska känsla som förknippas med känslan. Så behöver dock inte vara fallet utan det kan exempelvis också ske genom att du känner en smärta i bröstet eller magen när du upplever en annan persons sorg.
 • Medkännande empati. Denna typ av empati innebär att du både förstår en annan persons känslor och även känner dem själv. Det kan vara påfrestande för dig att känna av någon annan persons smärta eller utmaning. Genom att relatera till andra personers lidande kan du överväga att hjälpa dem. Till exempel kan du stanna till för att hjälpa en person som har ramlat att resa sig.

Medkännande empati är en egenskap som framför allt kännetecknar så kallad empater. Förmågan att känna för andra och viljan att hjälpa dessa är tydliga hos dessa personer. Läs mer om detta i min artikel om hur man vet att man är en empat!

Långt ifrån alla personer utvecklar dock en medkännande empati. Dessutom kan man ha olika mycket kognitiv respektive affektiv empati. Det finns även vissa personlighetstyper som till synes är helt och hållet känslokalla. Men hur märker man om någon saknar empati?

Bild som illustrerar empati och viljan att hjälpa någon annan

Hur märker man att någon saknar empati?

När det kommer till empati kan en person befinna sig någonstans i ett spektrum, från långt ner på skalan till högre upp på densamma. I de flesta fall saknas inte denna förmåga helt och hållet – däremot kan den vara nedsatt.

Empati är trots allt en förmåga som de flesta personer kan utveckla. Så även om någon tycks sakna empati behöver inte detta betyda att så alltid kommer vara fallet. Men i vissa fall kan en person ha en extremt låg empati till följd av en sjukdom eller skada. Då kan även förmågan att utveckla denna egenskap vara nedsatt, men även i dessa fall existerar den.

Hur är en person som saknar empati?

I denna artikel fokuserar jag framför allt på hur man vet om någon saknar empati. Men det är ju även relevant att titta på vad som skulle kunna indikera att så är fallet. Så hur är en person som saknar empati?

Det är viktigt att tydliggöra att alla personer är olika. Empati är dessutom sällan något svart eller vitt utan de flesta personer befinner sig någonstans i ett spektrum av denna egenskap. Därför kan det vara svårt att märka om en person saknar empati helt eller delvis. Generellt sett är dock dessa tecken på att det kan vara så:

Är kritisk och dömande

Personer som har låg empati kan i vissa situationer kritisera andra för att dessa upplever eller uttrycker känslor. Till exempel kan du märka att någon saknar empati då han eller hon beskyller personen ifråga för vad denne upplever. En typisk kommentar skulle kunna vara i stil med: “Om du inte gjorde på det sättet skulle detta inte hända dig nu.”

Kritisk och dömande person som ger tummen ner

Tror inte att de själva skulle kunna råka ut för en viss incident

Personer som saknar empati kan också ha svårt för att känna igen sig i andra personers omständigheter. Till exempel kan de tro att samma sak aldrig skulle kunna inträffa dem eller att de skulle kunna hantera situationen mycket bättre. Därför har de också svårt att sympatisera med den andra personen.

Det är dock värt att tillägga att det finns skillnader mellan empati och sympati. Läs den länkade artikeln för att få reda på vilka dessa är!

Kallar andra personer för alltför känsliga

Eftersom en person som saknar empati har svårt att förstå andra personers perspektiv eller förnimma deras känslor upplever de också deras känslomässiga reaktioner som felaktiga. De kan till exempel tänka att vi människor väljer vilka känslor vi ska känna eller att det är fel att visa känslor. De kan bland annat peka ut andra personer som alltför känsliga och att detta är den enda orsaken till att dessa upplever sina känslor.

Bemöter känslouttryck på ett olämpligt sätt

Ett annat tecken som kan hjälpa dig att märka om någon saknar empati är hur personen svarar på dina känslouttryck. Till exempel kan en individ som är empatisk försöka muntra upp dig när du är ledsen. Men en individ med låg empati kan antingen ignorera dina känslor helt och hållet eller svara på ett olämpligt sätt.

Han eller hon kan exempelvis vara glad eller ogiltig även om du själv är ledsen. Dessutom kan personen ifråga ha svårt att aktivt lyssna på dig överhuvudtaget.

Förstår inte hur deras beteenden påverkar andra

Ett annat tecken på att en person har låg empati är att denne inte förstår hur dess beteende påverkar andra människor. I vissa fall kan personen också vara fullt medveten om detta men ändå inte bry sig om det.

Du vet alltså att en person saknar empati om denne inte visar någon som helst förståelse eller ånger inför hur hans eller hennes beteenden påverkar andra. Detta kan bland annat yttra sig i att personen ifråga agerar väldigt själviskt eller till och med på ett hämndlystet sätt utan att förstå eller bekymra sig över att beteendet skadar dig.

Har svårt att bibehålla meningsfulla relationer

Låg empati kan också kopplas till en svårighet att skapa och bibehålla meningsfulla relationer över tid. Denna svårighet kan bland annat yttra sig i ständiga slitningar i relationerna till andra eller en total avsaknad av meningsfulla relationer.

Det är nämligen svårt att skapa och bibehålla sådana när du har svårt att förstå dig på andras känslor eller att vara hjälpsam mot andra. I vissa fall förstår inte den person som saknar empati att detta överhuvudtaget är ett problem eller varför det förhåller sig på detta vis.

Två kvinnor som kramas och har en meningsfull relation till varandra

Möjliga orsaker till att en person har låg empati

Ovan har vi gått igenom hur man vet om någon saknar empati eller har låg sådan. Men det kan finns flera möjliga orsaker till att så är fallet. Att belysa dessa känns relevant och därför tänkte jag göra det härnäst.

Några exempel på möjliga orsaker till att en person har låg empati är att personen ifråga lider av:

 • en narcissistisk personlighetsstörning (NPD)
 • en machiavellisk personlighetsstörning
 • en antisocial personlighetsstörning
 • ett emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)
 • ett autismspektrumtillstånd (AST)
 • alexitymi (en svårighet att identifiera och beskriva såväl andras känslor som de egna).

Bland personer med ovanstående tillstånd kan nivån av empati variera. Dessa variationer är dock än större på individnivå än på gruppnivå.

Dessutom kan en person ha en viss typ av empati men uppvisa en brist på en annan typ. Till exempel har man i studier funnit att personer med en narcissistisk personlighetsstörning kan ha en bristande affektiv empati men en till synes normal kognitiv sådan.

Även om man kan förlora sin empati finns det dock även behandlingsmetoder som syftar till att stärka denna förmåga.

Närbild på en antisocial person som saknar empati

Vanliga frågor om avsaknad av empati

Hur vet man om någon saknar empati?

En person med bristande empati kan ha svårt att bemöta känslouttryck på ett olämpligt sätt och förstår sällan hur deras beteenden påverkar andra. De är ofta kritiska och dömande samt saknar förmågan att bygga och behålla meningsfulla relationer.

Vad kallas en människa utan empati?

Motsatsen till att vara empatisk är att man är känslokall eller likgiltig. En psykopat saknar helt eller delvis affektiv empati men har förmågan till kognitiv sådan. Även sociopater och narcissister kännetecknas av en bristande empati.

Avslutande tankar om hur man vet om någon saknar empati

Efter att ha läst denna artikel har du förmodligen fått upp ögonen för att det finns flera olika typer av empati. Exakt hur mycket du har av denna egenskap beror på flera olika faktorer. Dessutom kan det faktiskt också variera beroende på vilken situation du befinner dig i.

Personer med mycket empati uppvisar oftare än andra hjälpande beteenden och kan dessutom bygga starkare relationer till andra människor. Det raka motsatta gäller för någon som saknar empati eller befinner sig i den andra änden av detta spektrum. Med denna förståelse kan du enklare och mer träffsäkert veta om någon saknar empati eller ej.

Läs mer