Hem » Kan man lägga tarot på sig själv?
Person som lägger tarot på sig själv

Kan man lägga tarot på sig själv?

Tarotkort har länge fascinerat människor över hela världen. De används både som ett andligt verktyg och en metod för självreflektion. Traditionellt sett har tarot oftast använts i ett sammanhang där en läsare tolkar korten åt en annan person. Men med det ökande intresset för andlighet och självkännedom börjar allt fler att ta saken i egna händer. Så kan man lägga tarot på sig själv?

Ja, man kan lägga tarot på sig själv för att söka vägledning eller för självreflektion. Personligen gör jag detta nästan dagligen. Eftersom det kan vara svårare att vara objektiv i tolkningen är det viktigt att försöka vara så neutral som möjligt.

I denna artikel kommer jag att belysa denna fråga ur flera olika perspektiv. Jag lyfter fram både de argument som talar för och emot detta tillvägagångssätt. Dessutom delar jag med mig av några praktiska tips till dig som vill prova på att lägga tarot på dig själv. Fortsätt att läsa för att lära dig mer!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Argument för att lägga tarot på sig själv

I och med tarot ökar i popularitet och blir mer tillgängligt har allt fler börjat göra sina egna tarotläggningar. Vissa har till och med börjat ifrågasätta huruvida det verkligen är nödvändigt att gå via en professionell tarotläsare. Men är det möjligt och meningsfullt att lägga tarot på sig själv? För att svara på detta börjar jag med att utforska argumenten för att göra detta.

Intuitiv förståelse

En av de största fördelarna med att lägga tarotkort åt sig själv är ditt unika perspektiv. Du har en egen, unik och intuitiv förståelse för dig själv och din livssituation. Du har insikter i ditt eget inre som ingen annan har. Denna kännedom kan ge dig en intuitiv förståelse som gör dina egna tolkningar mer relevanta. Det kan också vara lättare att förstå de subtila nyanserna och undertonerna i korten när dessa rör dig direkt. Detta jämfört med om någon annan skulle tolka korten åt dig.

Bekvämlighet och integritet

Att lägga tarot på sig själv är bekvämt och du värnar samtidigt ditt privatliv. Du behöver inte bekymra dig för att boka en tid, ta dig någonstans eller betala någon för en tarotläsning. Dessutom kan du fritt utforska frågor som är särskilt personliga eller känsliga. Du behöver varken dela frågorna eller tolkningarna av svaren med någon utomstående person.

Omedelbar åtkomst till verktyget

När du behöver vägledning eller känner dig förvirrad har du omedelbar tillgång till tarotkorten. Du behöver inte vänta på att boka en tid med en professioenll tarotläsare eller söka svar på andra sätt. Istället kan du omedelbart göra en tarotläggning och utforska de frågor eller bekymmer som du har. Detta kan vara ovärderligt i mer tidskänsliga situationer.

Tänk på detta när du vill lägga tarot på dig själv

Är du sugen på att lägga tarot på dig själv? Då kan du vilja tänka på följande:

  • Var objektiv. Det kan vara svårt att vara objektiv när du tolkar dina egna kort. Var medveten om detta och försök att förhålla dig så neutral som möjligt.
  • Fokusera. Se till att befinna dig i en lugn och avslappnad miljö där du kan koncentrera dig.
  • Ha en tydlig frågeställning. Var så specifik som möjligt med din fråga eller det område som du vill utforska.
  • Blanda och dra korten medvetet. Var närvarande när du blandar och dra korten. Att blanda tarotleken och dra korten medvetet är en del av processen.
  • Använd en tolkningsguide. Använd gärna en guidebok eller liknande om du är osäker på vad korten betyder. Här på sajten förklarar jag vad alla kort i Lilla arkanan respektive Stora arkanan betyder. Men lita även på din egen intuition.
  • Tänk på tidsberoendet. Tarot kan erbjuda ett slags ögonblicksfoto av energierna och potentialerna vid en viss tidpunkt. Men var medveten om att tarotkorten oftast beskriver situationer som är föränderliga och inte är fasta sanningar.
  • Dokumentera dina läggningar. Det kan vara hjälpsamt att skriva ner dina läggningar och tolkningar för framtida referens och reflektion. Det finns särskilda dagböcker och skrivböcker som kan vara till hjälp i detta hänseende.
  • Var eftertänksam. Ta dig tid att reflektera över läggningen och vad den kan betyda för dig.
  • Sök professionell vägledning. Känner du dig osäker eller har svårt att tolka korten? Då kan det vara bra idé att ta hjälp av en professionell tarotläsare.
  • Agera etiskt. Använd tarot på ett ansvarsfullt sätt. Kom ihåg att det inte ska användas som ett substitut för professionell medicinsk, juridisk eller ekonomisk rådgivning.

Vill du börja lägga tarot på dig själv? Börja då med att läsa min guide till att köpa tarotkort för att få tips på bra tarotlekar!

Utspridda kort ur tarotleken Thoth Tarot

Argument mot att lägga tarot på sig själv

Ovan har jag utforskat de främsta skälen till att lägga tarot på sig själv. Men det är också viktigt att titta på de potentiella utmaningar och fallgropar som förknippas med att göra detta.

Objektivitet

En av de största nackdelarna med att lägga tarot på sig själv är att det ofta är svårt att vara objektiv. När du är både frågeställare och tolkare kan dina egna förväntningar, önskningar och rädslor påverka din tolkning av korten. Detta kan leda till att du ser det du vill se snarare än det som faktiskt är budskapen i korten.

Erfarenhet och kunskap

Är du inte särskilt kunnig i tarot och saknar en lång erfarenhet av att tolka korten? Då riskerar du att missförstå kortens mer komplexa och subtila symboler och metaforer. En erfaren tarotläsare har ofta studerat korten i åratal och har vanligtvis en lång praktisk erfarenhet. Därmed kan den mer erfarna personen ofta erbjuda en djupare och mer insiktsfull tolkning.

Emotionell inblandning

Ett annat potentiellt problem är att du är personligen och emotionellt involverad i frågan eller situationen som du utforskar. Därmed kan det vara svårt att tolka korten på ett balanserat och rättvisande sätt. När känslorna är inblandade kan detta ibland leda till ett önsketänkande. Du ser gärna positiva indikationer där det inte finns några. Eller så kan du tvärtom fokusera för mycket på de negativa aspekterna och skapa en onödig ångest för dig själv.

Vanliga frågor om huruvida man kan lägga tarot på sig själv

Kan man lägga tarot på sig själv?

Ja, det är möjligt att lägga tarotkort på sig själv. Många personer gör detta för självreflektion eller för att få vägledning i frågor. Det kan dock vara svårare att vara objektiv när du själv tolkar korten. Försök därför att vara neutral.

Avslutande tankar

Sammanfattningsvis kan man lägga tarot på sig själv om man vill. Att göra detta är en fascinerande och potentiellt givande upplevelse. Men samtidigt bör du vara medveten om för- och nackdelarna med detta förfarande. Å ena sidan får du omedelbar tillgång till ett värdefullt verktyg för självreflektion och vägledning. Därmed kan du utforska personliga frågor i en privat och trygg miljö. Å andra sidan finns det utmaningar kopplade till objektivitet och emotionell inblandning. Det kan därför var svårt för dig att göra en balanserad och korrekt tolkning av korten.

Men dessa utmaningar är inte oöverkomliga. Med rätt förberedelser och ett öppet sinne kan du få stor nytta av tarot. Du kan använda det som ett verktyg för självreflektion och personlig utveckling. Om du är ny på detta område bör du dock ta det lugnt och börja smått. Likt alla färdigheter ger övning färdighet med tiden.

Läs mer