Hem » Kända narcissister genom historien och i modern tid
Kleopatra var en känd narcissist

Kända narcissister genom historien och i modern tid

Narcissism är ett begrepp som ofta för tankarna till bilden av en självupptagen och arrogant person. Dessa personlighetsdrag tycks ha blivit allt mer vanligt förekommande i dagens samhälle, inte minst bland kändisar och offentliga personer. För att sätta ett ansikte på narcissismen tänkte jag därför belysa några kända narcissister genom historien och i modern tid.

Kända narcissister genom historien

Genom historien har det funnits många kända narcissister som har lämnat ett stort avtryck efter sig. Ett exempel på en sådan är Julius Caesar och en annan är Napoleon Bonaparte. Dessa bägge personer är två av dem som ofta pekas ut som narcissistiska ledare med en besatthet av sin egen makt och ära. Nedan belyser jag såväl Napoleon som ytterligare ett par historiska personer ur detta perspektiv.

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte var en fransk militär och politisk ledare som blev en inflytelserik person i samband med den franska revolutionen. Han är känd för sin ambition, strategiska briljans och maktlusta. Några av de tecken på narcissism som han uppvisade är: en uppblåst självbetydelse, berättigande och ett behov för konstans beundran. Därför kvalar han in på denna lista över kända narcissister genom historien.

Henry VIII av England

Henry VIII av England

Henry VIII av England var kung mellan 1509 och 1547. Han är känd för sina sex äktenskap samt för att ha grundat Engelska kyrkan. Han ska ha uppvisat narcissistiska personlighetsdrag såsom storslagenhet, avsaknad av empati och en villighet att manipulera andra för egen vinning. Hans handlingar drevs på av hans narcissism och hade stor inverkan på Englands politiska och religiösa landskap.

Kleopatra VII av Egypten

Kleopatra VII av Egypten

Kleopatra var den sista faraon i det forntida Egypten. Hon var känd för sin intelligens, politiska skarpsynthet samt legendariska skönhet. Kleopatra tros ha använt sin charm och karisma för att manipulera mäktiga män, däribland Julius Caesar och Marcus Antonius, för att behålla sin makt och utöka sitt imperium. Hon ska ha haft narcissistiska drag såsom en stark känsla av berättigande, en upptagenhet av personlig framgång samt utnyttjandet av andra för personlig vinning.

Kända narcissister i modern tid

När det kommer till kända narcissister i modern tid återfinns flera av dessa inom nöjesbranschen. Att så är fallet är sannolikt ingen slump – kändisar tycks ofta ha narcissistiska drag såsom ett behov av uppmärksamhet och en självcentrering. Två exempel på kändisar som stämmer in på denna beskrivning är Madonna och Kanye West. Nedan belyser jag den sistnämnde och ytterligare ett par kändisar som kan placeras in i denna kategori.

Kanye West

Kanye West

Kanye West är en amerikansk rappare, producent och modedesigner. Han har gjort sig känd för sin frispråkighet samt för att ha gjort flera kontroversiella uttalanden. Han uppvisar flera tecken på narcissism, såsom en storslagenhet, en självcentrering samt ett uppmärksamhetssökande beteende. Hans narcissism har hamnat i rampljuset i samband med vissa offentliga incidenter, såsom då han avbröt Taylor Swifts tacktal vid 2009 års MTV Video Music Awards.

Mariah Carey

Mariah Carey

Mariah Carey är en känd sångerska med en lång och framgångsrik karriär som sträcker sig över tre årtionden. Hon har uppvisat tecken på narcissism i form av en överdriven självbetydelse, ett berättigande samt ett behov av konstant beundran. Hon är också ökänd för sin extravaganta livsstil och sina divafasoner som ofta har skapat tidningsrubriker.

Donald Trump

Donald Trump

Donald Trump är en amerikansk affärsman, TV-personlighet och före detta president. Han är känd för att ha ett fräckt sätt att kommunicera med andra, en tendens att lyfta fram sig själv och en rad olika kontroversiella uttalanden. Han har uppvisat narcissistiska drag såsom storslagenhet, avsaknad av empati och manipulativt beteende.

Avslutande tankar om kända narcissister

I denna artikel har jag belyst flera kända narcissister såväl i modern tid som genom historien. Det finns, och har funnits, flertalet exempel på kändisar och offentliga personer som har narcissistiska drag. Vissa av dessa personer har förvisso blivit väldigt framgångsrika, men besattheten av sig själva har ofta lett till destruktiva beteenden. Dessutom tycks många av de personer som stämmer in på denna beskrivning sakna empati för andra. Därför är det viktigt att också lyfta fram de potentiella farorna med narcissism för att skildra en mer balanserad bild av kändisskapet och framgången.

Läs mer