Hem » Empati

Empati

Empati är en viktig beståndsdel i ditt sociala liv samt i ditt emotionella välbefinnande. Det är nämligen denna förmåga som låter dig förstå andra personer samt knyta an till dessa. I denna kategori hittar du en rad olika artiklar på detta ämne som ger dig en ökad insikt i ämnet.

Empati

Lär dig mer om empati och medkännande

Empati är förmågan att förstå en annan person samt att dela dennes känslor. Denna förmåga låter dig se saker och ting ur någon annans perspektiv samt vara stöttande och medkännande gentemot andra. Detta är en förmåga som du kan lära dig och utveckla över tid. Den spelar en viktig roll i alla typer av relationer. Läs mer om vad empati är här!

Som du kanske redan har räknat ut kan du här lära dig mer om detta ämne här. Jag har tagit fram flera olika artiklar på detta ämne i syfte att ge dig en ökad insikt i ämnet. Du kan till exempel välja att läsa om varför du tar på dig andras känslor, vad empatitrötthet är och vilken skillnaden är mellan empati och sympati. På denna sajt berör jag även skillnaderna mellan affektiv empati och kognitiv empati.

Därför är detta ämne viktigt för oss alla

Jag strävar efter att tillhandahålla information om empati som är evidensbaserad och tillförlitlig. Det är viktigt att öka medvetenheten och förståelsen för denna förmåga. Genom att göra detta kan vi nämligen bygga starkare och mer stöttande relationer individer emellan. Detta är även viktigt inte bara på individnivå utan även på en samhällelig nivå.

Sensitiv person

Känna in, känna av och känna för mycket: olika begrepp för att beskriva sensitivitet – men vad är vad?

Det är lätt att bli förvirrad kring den exakta innebörden av begrepp som högkänslig, högsensitiv, starkskör, särskilt sensitiv, sensibel, empat med flera. Därtill finns diagnoser, anknytningsmönster och andra personlighetsbenämningar vars karaktäristika och/eller konsekvenser delvis kan överlappa med beskrivningarna av empat-personlighetsdraget. Vad är egentligen skillnaden mellan personlighetsdrag och diagnoser som handlar om att känna in, känna […]

Känna in, känna av och känna för mycket: olika begrepp för att beskriva sensitivitet – men vad är vad? Läs mer »

Kvinnlig empatiker

Empatiker är ett begrepp som inte är vedertaget i svenskan

Felaktiga språkliga begrepp kan ofta vara komma till till följd av kulturell förändring eller översättningsmisstag. Begreppet ”empatiker” är ett felaktigt begrepp som ibland används för att beskriva en person med hög empatisk förmåga. Detta är ett utmärkt exempel på en sådan språklig felaktighet. I själva verket är nämligen det korrekta begreppet på svenska ”empat”. Men

Empatiker är ett begrepp som inte är vedertaget i svenskan Läs mer »

Empatisk person som håller fram ett hjärta

10 saker som endast empatiska personer förstår

Empati är förmågan att kunna känna igen de känslor som andra fiktiva eller levande varelser uttrycker. Vissa personer kan fejka empati genom att ständigt relatera andras problem till sina egna utan att faktiskt lyssna på vad personen går igenom. Om du istället vill bli mer som empatiska personer och känna med dina medmänniskor kan du göra detta på följande sätt:

10 saker som endast empatiska personer förstår Läs mer »