Bild som illustrerar vad sinnesro är

Vad är sinnesro och hur får man det?

Många människor bär på en inre stress och har svårt att verkligen finna ett lugn. Därför känner de sig jämt och ständigt ångestfyllda och rastlösa. Faktum är dock att du kan göra en hel del saker för att må bättre och bli lugnare i sinnet. Så vad är sinnesro och hur får man det?