Hem » Keltiska korset – en tarotläggning som är avancerad
Keltiska korset med tarotkort

Keltiska korset – en tarotläggning som är avancerad

När du har läst tarot ett tag kommer du förr eller senare att stöta på keltiska korset. Denna tarotläggning är lite mer avancerad än vad de flesta andra är. Här används 10 kort som läggs ut på ett sådant sätt att de bildar ett kors. Detta är ett ganska flexibelt sätt att läsa tarot, samtidigt som get kan ge dig utförliga svar på dina frågor.

Faktum är att du inte nödvändigtvis behöver ha en specifik fråga att ställa till korten. Keltiska korset är en tarotläggning som är sällsynt och annorlunda på så sätt att den funkar ändå. Den kan också låta dig utforska flera olika aspekter av en situation och ge dig mycket information om den.

Men eftersom du behöver lägga 10 kort är detta en lite mer avancerad variant. Därför rekommenderar jag inte att du använder denna när du är ny till det här med tarot. Om du just har läst igenom min guide till tarotkort för nybörjare för första gången finns det enklare tarotläggningar att göra.

Här går jag dock igenom allt du behöver känna till om keltiska korset. Så om du är redo kan du läsa vidare och sedan pröva själv!

Så tolkar du det keltiska korset och de 10 tarotkorten

Keltiska korset består som sagt av 10 kort som läggs på bordet på ett speciellt sätt. Nedan går jag igenom de olika kortens platser och innebörderna av dessa.

  1. Nuet / jaget. Detta är den första platsen och den avslöjar information om situationen i sin nuvarande form. Detta är vad som sker just nu och informationen kan representera frågeställarens sinnesstämning och nuläge.
  2. Problemet. Nästa kort representerar frågeställarens nuvarande utmaning. Det kort som vänds upp här avslöjar alltså vad personen måste lösa för att ta sig vidare.
  3. Det förflutna. På den tredje platsen i keltiska korset döljer sig information om händelser som tillhör det förflutna. Du kan också få veta hur dessa har påverkat den nuvarande situationen. Här kan du kort och gott få veta vad som har lett fram till nuläget.
  4. Framtiden. Det fjärde kortet representerar den troliga händelseutvecklingen, förutsatt att ingen förändring sker. Det rör sig vanligtvis om händelser på kort sikt. Kortet representerar således inte den slutliga lösningen på situationen (denna visar sig senare).
  5. Det medvetna. På denna plats ligger ett kort vilket utforskar det som du är fokuserad på. Det kan vara dina begär kopplade till situationen eller mål som du har ögonen på. Kortet kan även berätta mer om vilka antaganden du gör.
  6. Det undermedvetna. Detta kort avslöjar den drivande kraften i situationen som sådan. Dessa är de känslor, tankar och värderingar som finns i ditt undermedvetna. Ibland kan kortet vara en överraskning eller symbolisera en dold kraft som har en inverkan på situationen.
  7. Ditt inflytande. Det sjunde kortet kan ofta tolkas ganska brett. Men generellt sett handlar det om hur du ser på dig själv och hur denna uppfattning påverkar resultatet av situationen. Har du kanske alltför höga tankar om dig själv eller begränsar du snarare dig?
  8. Extern påverkan. Detta kort representerar din omvärld och hur denna påverkar situationen. Det kan röra sig om hur andra personer uppfattar dig samt vilket inflytande de har.
  9. Förhoppningar och rädslor. Det näst sista kortet i keltiska korset är ett av de svåraste att tyda. Kortet kan nämligen representera såväl dina hemliga förhoppningar och begär som de rädslor du försöker undvika. Människan är ofta ganska motsägelsefull och det som du fruktar kan ibland även vara det som du hoppas ska inträffa.
  10. Resultatet. Sist men inte minst ska även det tionde och sista kortet tolkas. Detta kort ger en slags summering av de övriga korten. Här får du reda på vilket resultat du kan förvänta dig av situationen och händelseutvecklingen.
Keltiska korset i tarot

Vill du ge dig på att försöka läsa tarot? Läs i sådana fall min guide för tips på hur du köper rätt tarotkort!

Vanliga frågor om keltiska korset

Hur gör man keltiska korset?

För att göra den avancerade tarotläggningen keltiska krosset lägger du ut 10 tarotkort på bordet enligt ett visst mönster. Därefter tolkar du de olika korten ett och ett. Tänk på att gå i rätt ordning och att alla platser har en viss betydelse.

Avslutande tankar

Keltiska korset är en tarotläggning som är mer avancerad än de lite enklare varianterna. Därför är detta en variant som du kan experimentera med när du känner dig lite mer bekväm med att läsa tarot. När du har lyckats bemästra den är du en minst sagt sofistikerad tarotläsare!

Läs mer