Hem » Ordlista

Ordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Affektiv empati

Affektiv empati, även kallad emotionell empati, syftar på förmågan att känslomässigt svara på en annan persons känslor. Begreppet beskriver förmågan att dela andras känslomässiga upplevelser samt att svara på dessa på ett medkännande sätt.

Läs mer om vad affektiv empati är

Affirmationer

Affirmationer är positiva påståenden som används för att slå undan självtvivel och negativa tankar. Det är vanligtvis korta och kraftfulla påståenden som personer använder för att stärka sin självkänsla och främja positiva förändringar i livet.

Läs mer om vad affirmationer är

Ambiversion

Ambiversion är ett personlighetsdrag som kombinerar egenskaperna hos introverta och extroverta personer.

Läs mer om vad en ambivert personlighet är

Anknytningsmönster

Anknytningsmönster kallas de mönster som kännetecknar hur vi tänker, känner och agerar i nära relationer. Dessa mönster präglas ofta av våra tidigare erfarenheter i barndomen. Det finns fyra olika anknytningsmönster: trygg anknytning, otrygg-undvikande anknytning, otrygg-ambivalent anknytning samt otrygg-desorganiserad anknytning.

Aura

Aura kallas det energifält som tros omge alla levande varelser. Vissa empater påstår sig ha förmågan att känna eller se andras auror.

Avskärmning

Avskärmning är en metod som empater kan använda sig av för att skydda sig själva från att ta på sig för mycket energi från andra. Det kan till exempel göras genom visualiseringsövningar, meditation eller jordningsövnningar.

Läs mer om hur en empat kan skydda sig

B

C

Chakra

Chakran kallas de energicentrum som finns i kroppen. Vissa empater jobbar med sina egna eller andras chakran för att hantera energiflödet.

D

Digital detox

En digital detox är en avvänjning från användandet av elektroniska enheter såsom mobiltelefoner och datorer. Många väljer att ta ett avbrott från sociala medier då och då för att minska sin stress samt fokusera mer på att mötas öga mot öga.

Läs mer om digital detox

Dold narcissism

Dold narcissism, även kallad sårbar narcissism, kännetecknas av överkänslighet, ångest och vanföreställningar om förföljelse. Därmed skiljer sig denna variant åt mot den mer grandiosa narcissismen som ofta förknippas med en stor arrogans.

Läs mer om dold narcissism

E

Emotionell intelligens (EI)

Emotionell intelligens (EI) är förmågan att förstå, reglera och uttryckja sina känslor samt hantera relationer till andra på ett klokt och empatiskt sätt. Empater brukar ha en hög EI.

Empat

En person som är mycket känslig för känslor och energi hos människorna och i miljön omkring dem. De känner ofta intuitivt av och absorberar dessa energier i sina egna kroppar.

Läs mer om vad en empat är

Empati

Förmågan att förstå och dela andras känslor. Detta är en grundläggande mänsklig egenskap som gör att vi kan få kontakt med andra på en känslomässig nivå.

Läs mer om vad empati är

Energitjuv

En energitjuv är en person som tenderar att dränera andra personer på energi. Sådana personer får ofta andra, framför allt empater, att känna sig dränerade, överväldigade och utmattade.

Läs mer om hur du kan undvika energitjuvar

Extraversion

Extraversion är ett personlighetsdrag som kännetecknas av att man är utåtriktad, har mycket energi och gärna umgås socialt.

F

G

Gaslighting

Gaslighting är ett sätt att manipulera andra som narcissister ofta använder sig av. Metoden går ut på att få offret att ifrågasätta sin egen verklighet och sitt förnuft genom att förneka fakta eller manipulera miljön.

Läs mer om vad gaslighting är

Grandios narcissism

Grandios narcissism kännetecknas av extraversion, arrogans, aggressivitet och en känsla av överlägsenhet.

Gränser

Gränser kallas de regler och begränsningar i relationer som vi bestämmer oss för att ha. Dessa kan vara antingen fysiska, mentala eller känslomässiga.

Läs mer om att sätta gränser i relationer

H

Helande kristaller

Helande kristaller kallas de stenar som tros ha egenskaper som kan hela oss människor. De placeras ofta på olika delar av kroppen eller bärs som smycken för att hela och stärka användaren.

Läs mer om helande kristaller för nybörjare

Högkänslig person (HSP)

En högkänslig person (HSP) är en individ som är extra känslig för fysiska, känslomässiga eller sociala stimuli. Många empater är även högkänsliga, men de bägge begreppen är dock inte synonyma med varandra.

Läs om skillnaderna mellan högkänsliga och empater

I

Introversion

Introversion är ett personlighetsdrag som kännetecknas av att man är inåtriktad snarare än utåtriktad.

Läs mer om hur en introvert person är

Intuitiv empat

En intuitiv empat har en djup inneboende känsla av att veta om saker innan de sker. De kan till exempel uppleva detta genom känslor, bilder eller röster inuti sig själva.

Läs mer om olika sätt att bli mer intuitiv

J

Jordning

En person kan jorda sig för att stärka kontakten till den fysiska världen och sin egen kropp. Detta görs ofta för att undvika att förlora sig i andras känslor och energier. Två exempel på sätt att jorda sig är att gå promenader i naturen eller att utöva yoga.

Läs mer om att jorda sig

K

Kognitiv empati

Kognitiv empati är ett begrepp som används för att beskriva förmågan att förstå en annan persons perspektiv eller sinnesstämning. Denna förmåga innefattar att identifiera och förstå andras tankar och känslor, men inte nödvändigtvis att dela dessa eller svara på dem på ett känslomässigt sätt.

Läs mer om vad kognitiv empati är

Kärleksbombning

Kärleksbombning är ett sätt att manipulera någon annan som narcissister ofta använder. De gör detta genom att överväldiga personen med tillgivenhet, gåvor och löften om en perfekt framtid tillsammans. Men när de sedan har fått personen på kroken drar de undan mattan under fötterna på denne.

Läs mer om vad kärleksbombning är

L

M

Meditation

Meditation är en aktivitet där utövaren vanligtvis sitter på en tyst plats och mediterar. I samband med meditationen används ofta en kontrollerad andning eller mindfulness för att stilla sinnet och bli mer närvarande i nuet.

Läs mer om meditation

Meningen med livet

Meningen med livet är en filosofisk och existentiell fråga som rör syftet med livet i största allmänhet. Detta koncept har diskuterats i århundraden av filosofer, teologer och forskare. Olika människor, kulturer och religioner har allesammans en unik uppfattning om vad som ger livet mening.

Läs mer om vad meningen med livet är

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) är ett populärt personlighetstest som kan berätta vilken personlighetstyp en viss person har.

Läs mer om Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

N

Narcissism

Narcissism är ett personlighetsdrag som kännetecknas av en uppblåst bild av den egna betydelsen, ett stort behov av uppmärksamhet och bekräftelse samt en bristande empati för andra.

Narcissistisk personlighetsstörning (NPD)

Narcissistisk personlighetsstörning (NPD) är en psykisk sjukdom där den sjuke personen har narcissistiska personlighetsdrag. Personer som lider av NPD har ofta stora svårigheter i sina relationer till andra.

Läs mer om narcissistisk personlighetsstörning

O

P

Personlighet

En persons personlighet utgörs av en kombination av egenskaper som tillsammans präglar personens sätt att vara.

Q

R

S

Sinnesro

Sinnesro är ett tillstånd av lugn, rofylldhet och avsaknad av bekymmer. Du kan nå detta tillstånd med hjälp av exempelvis meditation eller mindfulness.

Läs mer om vad sinnesro är

T

Tacksamhet

Tacksamhet innebär att man är tacksam för, och visar uppskattning för, de mindre sakerna här i livet. Det kan till exempel handla om att se njuta mer av de saker som de flesta av oss vanligtvis tar för givet.

Läs mer om vad tacksamhet är

Tarotkort

Tarotkort kallas den kortlek som ofta används för spådom och som vanligtvis består av 78 kort.

Läs mer om vad tarotkort är

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö