Handhjärta som symboliserar effekten av positiva affirmationer

50 positiva affirmationer för bättre självkänsla

Genom att upprepa positiva affirmationer kan du stärka din självkänsla. Det är dock viktigt att du faktiskt tror på de budskap som du upprepar för dig själv. För om du har problem med självkänslan är risken stor att du inte riktigt tror på dig själv. Då riskerar du faktiskt att göra mer skada än nytta genom att använda dig av affirmationer, även om dessa i grund och botten är positiva och kan vara gynnsamma för dig.

Fem tarotkort utlagda på ett vitt bord

Tarotkort för nybörjare: Komplett guide till tarot

Du har förmodligen sett tarotkort användas antingen i filmer eller i sociala medier. Men visste du att tarotkortleken från början användas som spelkort i 1400-talets Europa? Med tiden kom korten att få en annan, mer andlig innebörd. Idag har de alltså fått ett nytt uppsving i och med att allt fler personer har börjat intressera sig för andlighet.

Taggtråd som representerar att sätta gränser

Så kan du sätta gränser i en relation

Många personer vet vad begreppet ”personliga gränser” innebär men har kanske svårare till fullo förstå detta begrepp. Det är viktigt att du lär dig att sätta gränser i dina relationer. Med detta sagt behöver de inte nödvändigtvis bestå av höga tegelmurar med vallgravar som håller alla personer borta. Du kan istället se gränserna som osynliga gränser vilka inte syns utåt lika tydligt som en bred linje i sanden.

Bild som illustrerar en person som försöker hitta sig själv genom att lysa med en fackla i mörkret

Hitta dig själv och upptäck ditt sanna jag

Livet är ett enda stort äventyr och det är faktiskt själva resan som är målet. Men du kanske har gått vilse och börjat ifrågasätta vem du egentligen är. Om så är fallet bör du försöka hitta dig själv och sedan fortsätta livets stora vandring. Vägen framåt kan vara lång och snårig, men det är en väg som du är tvungen att vandra och den är en del av äventyret.

Kvinna som väljer att leva i nuet

Börja leva i nuet och bli mer närvarande

De flesta av oss tenderar att antingen leva i det förgångna eller i framtiden. Du har förmodligen själv insett vid flera tillfällen att du tänker tillbaka på vad som hände igår eller vad som kan hända imorgon. Vad du istället bör göra är att börja leva i nuet och bli mer närvarande här och nu.