Hem » Så kan du sätta gränser i en relation
Taggtråd som representerar att sätta gränser

Så kan du sätta gränser i en relation

Många personer vet vad begreppet ”personliga gränser” innebär men har kanske svårare till fullo förstå detta begrepp. Det är viktigt att du lär dig att sätta gränser i dina relationer. Med detta sagt behöver de inte nödvändigtvis bestå av höga tegelmurar med vallgravar som håller alla personer borta. Du kan istället se gränserna som osynliga gränser vilka inte syns utåt lika tydligt som en bred linje i sanden.

Gränserna är istället till för dig själv och ditt välbefinnande. Genom att sätta gränser i dina relationer kan du undvika att bli bitter, frustrerad och besviken på människor i din närhet. Detta är nämligen ett sätt att veta var gränsen går och agera när andra personer går över den.

Vad innebär det att sätta gränser?

Personliga gränser kan se lite olika ut från person till person. De kan vara allt från väldigt tuffa och strikta till lite mer öppna eller närmast obefintliga.

Personer som har lite mer strikta gränser tenderar att:

 • hålla andra personer på avstånd
 • undvika att släppa andra nära in på livet
 • ha få nära relationer.

Personer med lite mer öppna gränser tenderar istället att:

 • ha svårt att säga ”nej” till andra
 • dela med sig av för mycket personlig information
 • försöka vara andra till lags av en rädsla att avvisas

Därmed kan du välja att själv sätta de gränser i en relation som du känner dig bekväm med. För att andra personer ska veta vilka personliga gränser du har bör du dock vara tydlig med dina gränsdragningar. Genom att berätta för andra personer var dina gränser går kan du:

 • kommunicera vilka beteenden du accepterar av andra
 • kommunicera hur andra kan förvänta sig att du beter dig.

Om du har satt sunda och bra gränser till andra kan du:

 • förstå dina egna behov och hur du ska kommunicera dessa
 • säga ”nej” och även acceptera att andra gör detta
 • vara lagom personlig (varken för mycket eller för lite).

De flesta av oss har en blandning av olika typer av gränser, såväl strikta sådana som mer öppna. Våra gränsdragningar varierar ofta beroende på situation och person. Till exempel har du sannolikt lite mer strikta gränser gentemot dina kollegor än mot dina vänner och din familj.

Olika typer av gränser som du kan sätta i en relation

Det är viktigt att du sätter sunda gränser i dina olika relationer. Detta gäller såväl på jobbet som hemma och när du umgås med vänner.

Det finns flera olika typer av personliga gränser som du kan sätta:

 • Fysiska. När det kommer till att sätta gränser mot andra finns det få gränsdragningar som är så tydliga som de fysiska. Det kan till exempel röra om att du vill hålla ett visst fysiskt avstånd till andra. Det kan också handla om att du inte alls vill bli vidrörd offentligt, eller så kanske du tillåter att pussas, kramas och hålla hand i offentliga rum.
 • Känslomässiga. Du kan även sätta känslomässiga gränser som begränsar huruvida du vill berätta hur du känner om allt för en vän eller partner. Kanske börjar du på en lite lägre nivå för att sedan gradvis dela med dig av en allt större del av ditt känsloliv.
 • Intellektuella. Även på ett intellektuellt plan kan du vilja sätta gränser i relationer. Här handlar det om dina tankar och din tro på saker och ting. Ett exempel på ett gränslöst beteende i detta hänseende är då någon förkastar dina tankar och idéer.
 • Sexuella. Du kan även välja att sätta gränser när det kommer till intimitet. Till exempel kan du vara okej med sexuell beröring och sexuella kommentarer, eller så är sådant obekvämt för dig.
 • Ekonomiska. Du kanske är försiktig med dina pengar och sparar hellre än spenderar. Då kan det var så att du inte vill låna ut pengar till en slösaktig vän. Detta är ett exempel på en ekonomisk gränsdragning.

Så när du vill sätta gränser i en relation bör du överväga att använda dig av alla ovan nämnda gränsdragningar.

Gränsdragning i gräset på en fotbollsplan

Det är viktigt att våga sätta gränser

Det är viktigt att du vågar sätta gränser i dina relationer. Genom att göra detta kan du bland annat skydda dig själv mot emotionell och fysisk utmattning. Detta gäller inte minst om du tvingas hantera personer som är gränslösa eller tröttsamma på olika sätt.

Däremot kan det vara svårt att veta när någon faktiskt väljer att gå över en gräns. Till skillnad från ett larmsystem kommer du inte varnas på samma tydliga sätt när så sker. Du behöver därför leda på dig själv och lyssna på dina egna varningsklockor.

Ponera till exempel att du just har träffat eller pratat i telefon med en vän, en familjemedlem eller någon annan. Du känner dig helt dränerad på energi, ängslig eller rentav i upplösningstillstånd. Om så är fallet är risken stor att en eller flera gränser har överskridits i samband med interaktionen.

Men just i det tillfälle då du interagerar med andra människor är det inte alltid som du märker att de går över dina gränser. Vanligtvis är det först efteråt som du upptäcker att så har skett, i samband med att du ser tillbaka på interaktionen.

Du kommer må bättre av att sätta gränser

Du kommer sannolikt må bättre om du vågar sätta olika typer av gränser. Forskning har nämligen visat att otydliga gränser mellan bland annat arbete och fritid förknippas med en mer ohälsosam livsstil och minskad glädje. Dessutom är risken för konflikter mellan familjemedlemmar förhöjd när gränserna börjar suddas ut. Därför är det viktigt att du sätter tydliga gränser och har koll på var dessa går.

7 sätt att sätta sunda gränser och upprätthålla dessa

Känner du dig osäker på hur du kan gå tillväga för att sätta sunda gränser i dina relationer? Vet du inte hur du ska kunna upprätthålla dessa när du väl har satt dem? Läs då vidare för att få tips kring detta!

1. Börja i mindre skala

I stället för att plötsligt börja sätta gränser i dina relationer till höger och vänster kan du gärna börja smått. Om du inte redan har särskilt många gränsdragningar kan det nämligen kännas överväldigande att göra många nya sådana på kort tid. Så börja istället i mindre skala och utöka sakta men säkert antalet gränser.

2. Se till att tidigt sätta gränser i dina relationer

Ibland kan det vara svårt att börja sätta gränser i befintliga relationer. Därför är det ofta enklare att göra dina gränsdragningar från start när du träffar en ny person. På så vis vet personen ifråga redan från början vilka gränser du har och vad du förväntar dig av honom eller henne. På så vis slipper du förvirra, frustrera och såra personerna runtomkring dig.

3. Var konsekvent med dina gränsdragningar

Det räcker inte att bara sätta gränser i relationer – du behöver även upprätthålla dessa. För om du börjar tumma på dina gränser riskerar detta att skapa förvirring och uppmuntra till ytterligare överträdelser av dina gränser. Därför är det viktigt att du är konsekvent så att andra personer vet vilka förhållningsregler de förväntas följa.

4. Kommunicera om någon kliver över en av dina gränser

Kommunikation är A och O när det kommer till att sätta gränser och att upprätthålla dessa. Inte minst är det viktigt att kommunicera när en person går över någon av dina gränser. Då bör du påtala detta och diskutera saken med personen, men helst utan att vara alltför konfrontativ.

Två personer som kommunicerar med varandra

5. Sätt inte fler gränser än vad som är nödvändigt

Det är viktigt att du sätter gränser i dina relationer för att skydda dig själv och ditt välbefinnande. Men du bör inte heller vara alltför ivrig i dina gränsdragningar och ta det hela alldeles för långt. Även genom att göra detta kan du nämligen påverka ditt välbefinnande negativt.

Därför bör du försöka hitta en bra balans när det kommer till såväl antalet gränser som hur långt dessa sträcker sig. Det är bra att ha gränser men du bör samtidigt inte låta ditt liv styras av dem. Ibland bör du istället gå på din magkänsla och handla utifrån den.

6. Avsätt tid för självreflektion

För att du ska kunna sätta gränser i dina relationer behöver du förstå varför gränserna är viktiga för dig. Du behöver också kunna sätta fingret på hur de ska kunna gynna ditt välbefinnande. Därför bör du avsätta lite tid för självreflektion så att du förstår vad som är viktigt för dig.

7. Var försiktig med sociala medier

Jag varnar ofta för riskerna med sociala medier och det finns goda skäl till detta. De sociala plattformarna har nämligen sina fördelar men uppmuntrar samtidigt sina användare att sudda ut allt vad gränser heter. Till exempel väljer många att dela med sig av alldeles för mycket information till omvärlden. Det är exempelvis väldigt vanligt att släktingar eller vänner delar med sig av känslig information eller foton som alla inblandade kanske inte vill ska delas offentligt.

Vill du få ett mer sunt förhållningssätt till teknik i allmänhet och sociala medier i synnerhet? Då bör du överväga att göra en digital detox!

Respektera att även andra personer kan sätta gränser

Lika viktigt som det är att själv sätta gränser i relationer är det att respektera andra personers gränsdragningar. Detta gäller även om andras gränser ibland kanske ser helt annorlunda ut än dina egna.

Med detta sagt kan det förstås vara ganska svårt att veta vilka gränser som finns. Om du känner dig osäker bör du därför fråga. Denna diskussion behöver inte alls vara konfrontativ eller märklig. Du till exempel fråga ”Vilken tid vill du att jag messar dig?”. På så vis kan du bilda dig en bra uppfattning om vad som gäller.

Sedan handlar det såklart också mycket om sunt förnuft. Om du till exempel har en partner som innerligt avskyr sociala medier vill han eller hon sannolikt inte att du publicerar en massa selfies med er två på Facebook eller Instagram.

Frågor om att sätta gränser

Vad innebär det att sätta gränser?

Att sätta gränser är ett sätt att ta hand om sig själv. Genom att göra detta kan du tydligt visa för andra personer vad du accepterar och inte. Dina gränsdragningar berättar hur du vill behandlas och ser till så att du inte låter dig trampas på.

Vad är personliga gränser?

Dina gränser är regler och begränsningar som du inför för såväl dig själv som för andra personer. Genom att sätta gränser i relationer kan du säkerställa att andra personer behandlar dig med respekt. Till exempel måste du våga säga nej till andra.

När ska man börja sätta gränser?

Du bör börja sätta gränser i dina relationer så fort som möjligt. Redan från det första ögonblicket då du träffar en person bör gränserna finnas på plats. Om du inte sedan tidigare har satt gränser bör du helst börja göra detta så snart som möjligt.

Varför har jag svårt att sätta gränser?

Du kan ha svårt att sätta gränser på grund av att du inte vet vilka gränsdragningar som är sunda att göra. Till exempel kanske inte dina föräldrar eller andra personer respekterade dina gränser när du var barn. Då kan du bli mer gränslös som vuxen.

Hur kan jag hantera gränslösa människor?

Du behöver hantera gränslösa människor när dessa går över dina personliga gränser. Det bästa du kan göra är att prata med personerna ifråga. Berätta att det inte är okej att de inte respekterar dina gränser. Du kan behöva minska ditt umgänge med dem.

Avslutande tankar om att sätta gränser

Det är viktigt att du sätter gränser för att värna om dig själv och ditt välbefinnande. Ofta handlar det om sunt förnuft, men gränsdragningar skiljer sig inte sällan åt mellan olika personer. Det är viktigt att förstå och respektera detta.

Därför bör du ta dig tid att fundera över vilka gränser som är viktiga för dig. Dessa bör du sätta, kommunicera och upprätthålla. Påtala när någon går över gränsen och undvik att umgås med personer som är alltför gränslösa.

Läs mer