Hem » Stora arkanan i tarot
Utspridda kort tillhörande Stora arkanan i tarot

Stora arkanan i tarot

Stora arkanan i tarot representerar olika typer av livsläxor och de övergripande teman som påverkar ditt liv. Dessa kort har en djup och komplex innebörd som du kan använda för att finna svar och bli mer upplyst. Korten representerar nämligen det mänskliga medvetandets struktur och döljer nycklarna till de läxor om livet som vi människor i åratal har tvingats lära oss.

Dessa 22 kort tillhör Stora arkanan i tarot

Stora arkanan i en tarotkortlek innehåller följande 22 tarotkort:

 1. narren
 2. magikern
 3. översteprästinnan
 4. kejsarinnan
 5. kejsaren
 6. översteprästen
 7. de älskande
 8. vagnen
 9. styrka
 10. eremiten
 11. lyckans hjul
 12. rättvisa
 13. den hängde
 14. döden
 15. måttfullhet
 16. djävulen
 17. tornet
 18. stjärnan
 19. månen
 20. solen
 21. yttersta domen
 22. världen.

Det första kortet (narren) är märkt med talet 0 medan övriga kort är numrerade från 1-21. Men de är alltså 22 st till antalet allt som allt. Dessa är de kort som är enklast att känna igen och som också har störst inflytande över de övriga korten. För medan Lilla arkanan fokuserar på de mer vardagliga handlingarna och besluten representerar korten ur Stora arkanan mer övrgripande situationer i livet. Alla korten har vissa specifika budskap, perspektiv och vägledningar som kan vara till din hjälp. De avslöjar med andra ord sådant som har med den större bilden och den långsiktiga riktningen att göra.

Man skulle kunna säga att narren är en slags huvudperson i Stora arkanan. Han ger sig nämligen ut på en resa och på vägen mot sitt mål träffar han flera andra karaktärer. De olika karaktärerna har läxor att lära honom innan hans resa avslutas med kortet världen. Detta kan vara värt att ha i åtanke när du försöker förstå hur de olika korten hänger ihop och vad de innebär.

De medgångar och motgångar som kantar hans väg är för övrigt sådant som vi alla ställs inför under en livstid. Narrens resa är därmed att betrakta som en metafor för din egen resa genom livet.

Innebörden av kort ur Stora arkanan i en tarotläggning

När du gör en tarotläggning är sannolikheten cirka 28,2 % att det kort som du just ska dra tillhör Stora arkanan. Detta då 22 av de sammanlagt 78 korten tillhör denna del av tarotkortleken. De övriga 56 korten tillhör istället Lilla arkanan.

Men vad innebär det då att ett kort ur Stora arkanan dyker upp i samband med en tarotläggning? När så är fallet bör du som läser korten reflektera kring de teman och livsläxor som kortet representerar. Hur är dessa aktuella för den fråga som du har ställt till korten? De kort som tillhör Stora arkanan sätter ofta tonen för hela tarotläggningen, som då understöds av de övriga korten i läggningen.

Ibland kan det också hända att en tarotläggning domineras av kort ur Stora arkanan. Då kan detta tyda på att du upplever ett skeende som är så pass omvälvande att det kan komma att förändra ditt liv under en längre tid framöver. Allt ställs på sin spets och det finns med andra ord viktiga läxor som du bör vara uppmärksam på. Först när du drar lärdom av dessa kan du fortsätta vidare på din andliga resa samt hitta dig själv och upptäcka ditt sanna jag.

Men i vissa fall kan ett eller flera av korten ur Stora arkanan hamna uppochner när du lägger ut dem på bordet. Om så är fallet kan detta vara ett tecken på att du inte är tillräckligt uppmärksam på de viktiga livsläxor som förmedlas till dig. Då behöver du först ta till dig av dessa lärdomar innan du kan ta dig vidare på resan.

Har du tankar på att utforska tarot? Låt min guide hjälpa dig att välja en lämplig tarotlek!

Ett urval av kort ur stora arkanan i tarot

Vanliga frågor om Stora arkanan i tarot

Vilka tarotkort ingår i Stora arkanan?

Den utgörs av följande 22 kort: narren, magikern, översteprästinnan, kejsarinnan, kejsaren, översteprästen, de älskande, vagnen, styrka, eremiten, lyckans hjul, rättvisa, den hängde, döden, måttfullhet, djävulen, tornet, stjärnan, månen, solen, yttersta domen och världen.

Vad representerar Stora arkanan i tarot?

Alla de olika korten i en tarotkortlek har en unik innebörd som ofta är djup och komplex. Men korten i Stora arkanan kan lära dig livsläxor. De representerar överlag mänskliga upplevelser och företeelser, såsom kärlek eller oväntade dåliga nyheter.

Avslutande tankar

Nu har du fått lite mer insikt i vad Stora arkanan i tarot egentligen är. De 22 korten symboliserar olika situationer, personer, konflikter, val, medgångar och motgångar som kan forma oss och påverka våra liv. Därmed kan du med fördel reflektera kring dem när de dyker upp i en tarotläggning. Men det bästa sättet att göra detta är förstås att sätta igång och börja lägga tarot på dig själv!

Läs mer

Om skribenten