Hem » Så kan du tacka nej till jobb på ett bra sätt
Kvinna som väljer att tacka nej till ett jobb genom att göra tummen ner

Så kan du tacka nej till jobb på ett bra sätt

Ibland kan det vara utmanande att agera på rätt sätt på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Till exempel kan det hända att du hamnar i ett läge där du behöver tacka nej till ett jobb. Det är då viktigt att du lyckas avböja erbjudandet på ett snyggt och proffsigt sätt för att inte dina yrkesmässiga relationer ska skadas. Så hur ska du då kommunicera på ett bra sätt att du inte är intresserad?

I denna artikel går jag igenom steg för steg hur du kan tacka nej till ett jobb på ett bra sätt. Genom att följa mina råd och tips kan du öka dina möjligheter att göra ett gott intryck på potentiella arbetsgivare. Dessutom kan tipsen hjälpa dig att hålla dörren öppen för ytterligare möjligheter i framtiden. Läs vidare för att få reda på hur du kan hantera denna känsliga situation på ett taktiskt och bestämt sätt!

Börja med att ta ställning till jobberbjudandet

Det är viktigt att du vågar säga nej på jobbet såväl som i privatlivet. Men innan du fattar ett beslut är det viktigt att du noggrant utvärderar jobberbjudandet. Fundera på huruvida erbjudandet ligger i linje med dina mål i yrkeslivet och privatlivet. Ta dig tid att grunna på möjligheten för att på så vis kunna fatta ett välgrundat beslut. Genom att göra detta kan du känna dig mer bekväm med att eventuellt tacka nej till jobberbjudandet.

Väg fördelarna mot nackdelarna

När du tar ställning till ett jobberbjudande bör du väga fördelarna mot nackdelarna. Detta kan du göra på följande sätt:

 • Titta på arbetsbeskrivningen, ansvarsområdena och företagetskulturen.
 • Gör en bedömning av lönen, förmånerna och utvecklingsmöjligheterna.
 • Jämför erbjudandet med din nuvarande situation och dina eventuella övriga möjligheter.

Reflektera kring dina personliga mål och prioriteringar

I samband med att du funderar över jobberbjudandet bör du även reflektera kring hur väl det stämmer överens med dina personliga mål och prioriteringar. Detta för att du ska kunna skapa en balans i livet som du känner dig bekväm med. Därför bör du:

 • Fundera på om det erbjudna jobbet ligger i linje med dina långsiktiga karriärmässiga mål.
 • Reflektera kring huruvida anställningen ger dig en bra balans mellan arbete och fritid. Här bör du väga in faktorer såsom pendlingstid, antal arbetstimmar och jobbets flexibilitet.
 • Avgör om jobbet går hand i hand med dina värderingar och passioner i livet.

Rådfråga en mentor eller annan rådgivare

Innan du bestämmer dig för att säga ja eller tacka nej till ett jobb bör du rådfråga en mentor eller annan rådgivare. Om du inte har tillgång till en sådan kan du istället vända dig till en nära vän eller någon annan person som du har stort förtroende för. Detta bör du göra för att kunna:

 • Be om råd och vägledning från personer som har erfarenhet av din bransch eller av liknande roller.
 • Diskutera dina farhågor och de potentiella anledningarna till att du kan vilja avböja erbjudandet.
 • Få värdefulla insikter som kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut.

Ta den tid som krävs för att noggrant väga in alla olika aspekter när du tar ställning till jobbet. Genom att göra detta kommer du enklare kunna fatta rätt beslut kring huruvida jobbet ifråga passar dig väl. Dessutom kommer du också få möjlighet att sätta fingret på anledningarna till att du eventuellt väljer att tacka nej till jobberbjudandet. Det blir då enklare att göra detta på ett respektfullt och professionellt sätt.

Mentor som vägleder en ung kvinna

Fatta beslut kring huruvida du ska tacka nej till jobbet eller säga ja

När du har tagit ställning till erbjudandet och gjort ett noga övervägande är det dags att fatta ett beslut. Det är viktigt att du fattar ett tydligt beslut som du känner dig bekväm med. När du väl har landat i beslutet kommer du nämligen ha lättare för att leverera ditt besked till arbetsgivaren på ett bestämt och respektfullt sätt.

Väg in de olika faktorerna

När du ska fatta beslutet huruvida du ska tacka nej till jobbet eller säga ja bör du:

 • Se till de fördelar och nackdelar med jobberbjudandet som du har identifierat och väga dessa mot varandra.
 • Väga in eventuella övriga faktorer, såsom den aktuella situationen på arbetsmarknaden och eventuella trender i branschen.

Bestäm dig för huruvida jobbet ligger i linje med dina mål

Du bör även få klart för dig huruvida jobbet ligger i linje med dina personliga och yrkesmässiga mål. Detta kan du göra genom att:

 • Fundera på om du genom att acceptera jobberbjudandet kommer att närma dig dina karriärmässiga mål.
 • Reflektera kring huruvida jobbet överensstämmer väl med dina personliga prioriteringar, såsom dina värderingar och din önskade balans mellan ditt arbete och din fritid.

Var bestämd och håll dig till ditt beslut

När du väl har fattat ett beslut är det viktigt att du är bestämd och att du håller dig till beslutet. Därför bör du:

 • Lita på din magkänsla och att det underlag som du har fattat beslutet utifrån är korrekt. Detta är någonting som du kan träna upp – läs hur du kan bli mer intuitiv och använda din intuition!
 • Undvik att ifrågasätta beslutet eller att skjuta det framför dig. Genom att göra detta kommer du bara göra situationen mer utdragen och stressande för såväl dig själv som för arbetsgivaren.

Har du fattat ett tydligt och bestämt beslut i frågan och bestämt dig att tacka nej till jobbet? Bra, då kan du nu gå vidare och meddela ditt beslut inom rimlig tid och på ett respektfullt sätt. Var bestämd och obeveklig i ditt beslut så framstår du som proffsig i arbetsgivarens ögon.

Meddela inom rimlig tid att du tackar nej till jobbet

Det är viktigt att du inte drar ut på det hela utan att du meddelar ditt beslut inom rimlig tid. Detta för att agera på ett professionellt och respektfullt sätt som inte skadar din relation till arbetsgivaren. Genom att göra detta visar du en respekt för arbetsgivarens tid och låter denne gå vidare i sin process att försöka hitta lämpliga kandidater till jobbet.

Två personer som pratar med varandra

Det är viktigt att du inte låter ditt svar dra ut på tiden

Du bör meddela ditt beslut inom rimlig tid istället för att låta ditt svar dra ut på tiden. Detta utifrån följande två aspekter:

 • Du vill inte låta arbetsgivaren vänta på ditt beslut alltför länge då denna väntan kan skapa frustration.
 • Det kan finnas andra kandidater till tjänsten som också väntar på ett svar.

Därför bör du försöka meddela ditt besked redan inom ett fåtal dagar från det att du har fått erbjudandet. Alternativt kan du vänta med att svar tills du har fattat ditt beslut. Men du bör alltså inte låta processen dra ut på tiden. Så om du behöver mer tid på dig för att kunna fatta ett beslut bör du meddela arbetsgivaren detta. I samma veva bör du även kommunicera en tydlig tidslinje kring när du förväntas kunna leverera ett besked i frågan.

Tänk på hur du ska leverera beskedet att du tackar nej till jobbet

Förutom att meddela ditt beslut inom rimlig tid är det också viktigt att du levererar ditt besked på rätt sätt. Därför bör du fundera på hur du ska göra detta, till exempel genom ett telefonsamtal, via e-post eller öga mot öga. När du funderar kring detta bör du tänka på att:

 • Välja det kommunikationssätt som lämpar sig bäst utifrån dina tidigare interaktioner med arbetsgivaren och hur formellt jobberbjudandet är.
 • Ett telefonsamtal eller ett personligt möte anses generellt sett vara mer personligt. Dessutom låter dessa kommunikationssätt arbetsgivaren föra ett riktigt samtal med dig. Ett e-postmeddelande har dock fördelen att det är skriftligt och kan sparas som ett bevis på interaktionen.
 • Oavsett vilken metod du väljer bör du ha en professionell och respektfull ton i din kommunikation.

Genom att meddela ditt beslut snarast möjligt och välja ett lämpligt sätt att meddela beskedet framstår du som professionell. På så vis lägger du en bra grund för en positiv och vänskaplig konversation samt håller dörren öppen för framtida möjligheter.

Visa din uppskattning för att du har fått jobberbjudandet

Även om du väljer att tacka nej till jobbet är det viktigt att du visar din uppskattning för att du har fått jobberbjudandet. Du har ju trots allt erbjudits en möjlighet av arbetsgivaren och detta bör du vara tacksam för. Genom att visa din uppskattning för erbjudandet och för möjligheten att intervjuas för tjänsten håller du dig på god fot med arbetsgivaren. Detta även om du i slutändan väljer att inte acceptera erbjudandet.

Därför bör du tänka på att:

 • Tacka arbetsgivaren för att denne har sett dig som en lämplig kandidat för tjänsten och för den tid som personen har investerat i intervjuprocessen.
 • Visa din uppskattning för denna möjlighet att få lära dig mer om företaget ifråga och om tjänsten.
 • Vara genuin och uppriktig när du uttrycker din tacksamhet och uppskattning – var inte alltför formell!

Genom att visa din uppskattning för att du har fått jobberbjudandet kan du fortsätta ha en bra relation med arbetsgivaren. Detta även om du alltså väljer att tacka nej till det jobb som du har erbjudits.

Två kvinnor som pratar med varandra på ett kontor

Ge en tydlig och koncis anledning till att du tackar nej till jobbet

Istället för att bara avböja erbjudandet är det också viktigt att du ger en tydlig och koncis anledning till att så är fallet. Det är viktigt att du gör detta för att du ska framstå som transparent och professionell. Var öppen och ärlig med ditt beslut, utan att för den skull dela med dig av alltför mycket information. På så vis kan arbetsgivaren enklare förstå och acceptera ditt beslut.

Var öppen och ärlig utan att dela med dig av för mycket information

När du berättar varför du väljer att tacka nej till jobbet bör du:

 • Ge en sanningsenlig förklaring till beslutet utan att gå in alltför mycket på detaljerna. Du bör inte heller dela med dig av för mycket personlig information då detta kan ses som oproffsigt.
 • Var så transparent och ärlig som möjligt utan att för den skull klanka ner på arbetsgivaren, företaget eller tjänsten som sådan.

Fokusera på det huvudsakliga skälet till ditt beslut

När du levererar ditt besked bör du fokusera på det främsta skälet till att du tackar nej till jobbet. Därför är det lämpligt att du:

 • Väljer ut en eller ett par faktorer som i högst grad har påverkat ditt beslut. Det kan till exempel handla om att du har fått ett annat erbjudande som passar dig bättre. Eller så kan du kanske känna att tjänsten inte riktigt ligger i linje med dina mål i karriären.
 • Ge så mycket information som krävs för att arbetsgivaren ska förstå ditt beslut. Men gå inte in alltför mycket på detaljerna och diskutera inte faktorer som saknar relevans.

Genom att följa dessa tips kan du ge en tydlig och koncis förklaring till ditt beslut att tacka nej till jobbet. När du gör detta ger du arbetsgivaren en bra förståelse till ditt beslut samtidigt som du är professionell och respektfull. Därmed kan du göra ett bra intryck även om du alltså inte accepterar jobberbjudandet.

Håll dörren öppen för framtida möjligheter

Även om du tackar nej till jobberbjudandet kan det vara smart att försöka hålla dörren öppen för framtida möjligheter. Därför bör du visa att du är intresserad av att fortsätta hålla kontakten med arbetsgivaren inför framtiden. Visa att du ändå är intresserad av företaget och att ni kanske kan jobba ihop på något sätt längre fram.

Du kan göra detta genom att:

 • Berätta för arbetsgivaren att du gärna håller kontakten, även om du inte accepterar jobberbjudandet idag.
 • Föreslå att ni kan skapa kontakt på LinkedIn för att göra det enklare att hålla kontakten.
 • Meddela att du är öppen för att ta ställning till framtida jobbmöjligheter på företaget.
 • Visa att du gärna tar möjligheten att jobba ihop i framtiden om förutsättningarna är de rätta.

Genom att hålla dörren öppen för framtida möjligheter och hålla kontakten med arbetsgivaren kan du bibehålla en god relation med arbetsgivaren.

Vanliga frågor om att tacka nej till jobb

Har man rätt att tacka nej till jobb?

Ja, du har absolut rätt att tacka nej till ett jobb. Det är faktiskt helt okej att göra detta om du av någon anledning inte känner för att acceptera erbjudandet. Det viktigaste är att du är ärlig mot dig själv och att du fokuserar på dina egna personliga och karriärmässiga mål.

Kan man tacka nej till ett jobb efter en intervju?

Ja, du kan tacka nej till ett jobb efter en intervju. Intervjun är ett slags förutsättningslöst möte där kandidaten och arbetsgivaren får bilda sig en uppfattning om varandra. Om du efter intervjun känner att du inte längre är intresserad av jobbet kan du tacka nej.

Hur tackar man nej till jobb på ett bra sätt?

Du kan tacka nej till ett jobb på ett bra sätt genom att vara tydlig, öppen och ärlig när du meddelar arbetsgivaren ditt besked. Håll det professionellt och dela inte med dig av för mycket personlig information. Säg att du gärna behåller kontakten inför framtiden.

Avslutande tankar om att tacka nej till jobb

Sammanfattningsvis kan du alltså tacka nej till ett jobb på ett respektfullt och professionellt sätt. Det är viktigt att göra detta för att fortsätta ha en god relation till arbetsgivaren och hålla dörren öppen för framtida möjligheter. Genom att följa tipsen och råden i denna artikel kan du förhoppningsvis få den vägledning som krävs för att du ska lyckas avböja ett jobberbjudande på ett bra sätt.

Det är aldrig särskilt enkelt att tacka nej till ett jobb. Men genom att göra detta på rätt sätt kan du göra något positivt av det hela och få ett gott rykte i branschen.

Läs mer