Hem » Tarotkort betydelser » Lilla arkanan » Bägarsviten » Drottning i bägare

Drottning i bägare

Jag har tagit mig an den stora uppgiften att skriva guider till samtliga 78 tarotkort. Nu har jag kommit fram till bägarsvitens drottning. Så vad betyder drottning i bägare i tarot?

Detta tarotkort representerar ofta emotionell visdom, intuition och medkänsla. Kortet handlar om att förstå djupet av känslor och andlig insikt, både inom dig själv och hos andra. Det är nu läge att dyka djupt in i dina känslor och relationer.

När kortet dras uppochnedvänt kan det dock uppmana dig att vara försiktig med hur du hanterar dina känslomässiga och andliga relationer. Du kanske har svårigheter att hantera dina relationer och känslor på ett hälsosamt sätt.

I denna guide berättar jag allt som är värt att veta om detta tarotkort. Jag avslöjar vilka nyckelord du kan använda för att tolka vad drottning i bägare i tarot betyder. Dessutom går jag igenom bildens rika symbolik samt fördjupar mig i kortets betydelse i olika kontexter. Så fortsätt gärna att läsa för att lära dig mer om detta kort!

Läs också min utförliga guide till tarotkort för nybörjare!

Vad betyder drottning i bägare i tarot?

När du vill förstå detta kort fullt ut bör du börja med att identifiera dess nyckelord. Dessa ger dig en snabb referensguide och en överblick över kortets olika aspekter.

Rättvänt

 • Medkänsla. Drottning i bägare symboliserar ofta en person som är medkännande och bryr sig mycket om andra.
 • Empati. Kortet kan indikera en stark förmåga att sätta sig in i andras känslor och situationer.
 • Intuition. Drottningen i denna svit är ofta mycket intuitiv och lyssnar till sin inre känsla i olika livssituationer.
 • Andlig insikt. Kortet pekar också på en person som söker eller besitter andlig insikt. Personen ifråga värdesätter inre visdom.

Uppochnedvänt

 • Emotionell osäkerhet. I sitt omvända (uppochnedvända) läge kan detta kort symbolisera osäkerhet och instabilitet på det emotionella planet.
 • Ytlighet. Kortet kan vara en indikation på ytlighet eller en oförmåga att engagera sig på ett djupare emotionellt plan.
 • Manipulativt beteende. Kortet kan varan för en person som är manipulativ och utnyttjar andras känslor för egen vinning.
 • Avståndstagande. I vissa fall kan det representera en person som har dragit sig tillbaka emotionellt. Detta kan ha skett antingen som en försvarsmekanism eller på grund av bristande engagemang.

Så kan du tolka bilden på detta kort

Ett bra råd som jag vill ge dig är att köpa tarotkort som bygger på systemet Rider-Waite. Genom att göra detta säkerställer du att korten i din tarotlek pryds av välbekanta och omskrivna motiv. Nedan kan du se hur just drottning i bägare ser ut i denna tarotlek samt hur bilden kan tolkas.

Drottningen sitter på en tron vid kanten av ett vattenbryn. Hon håller i en bägare, vilket är ett centralt element i kortets symbolik. För att fullt ut förstå detta komplexa och mystiska kort bör vi ta en närmare titt på dess olika detaljer:

 • Drottningens tron. Tronen där hon sitter är ofta utsmyckad med symboler som relaterar till vatten. Dessa förknippas ofta med ett känslomässigt djup och intuition.
 • Bägaren. Hon håller en bägare i sina händer, en symbol för emotionell insikt och andlig uppfyllelse. Bägaren är täckt, vilket symboliserar djupet av dolda känslor eller mystiska insikter.
 • Vattnet. Bakom drottningen ser vi vatten. Vattnet är klart och stilla, vilket symboliserar emotionell klarhet och djup trygghet.

Kortet drottning i bägare pryds kort och gott av en bild fylld av symbolik. Bilden talar till det inre emotionella och andliga livet. Varje detalj i bilden bidrar till en känsla av djup och komplexitet. Denna visuella rikedom speglar de många skikt av betydelse och tolkning som kortet erbjuder.

Bild som visar vad drottning i bägare i tarot betyder

Vad betyder drottning i bägare i tarot när kortet är rättvänt?

För att få en komplett bild av vad drottning i bägare i tarot bör vi tolka kortet i olika kontexter. När du drar detta kort rättvänt kan dess budskap och innebörd variera beroende på vilka frågor du ställe.

Kärlek

När kortet dras i en läsning som fokusera på kärlek symboliserar det ofta en mycket gynnsam tid för kärleksrelationer. Om du är i en relation kan kortet indikera en djup emotionell förbindelse eller en tid av förnyad passion och förståelse. För dig som är singel kan det innebära en ny början eller en kommande relation. Relationen ifråga kommer att ha ett djupt emotionellt eller andligt inslag.

Karriär

I ett yrkesrelaterat sammanhang indikerar drottning i bägare ofta att det är dags att lita på din intuition och emotionella intelligens. Detta för att kunna hantera olika yrkesmässiga situationer. Detta kan vara en tid då du skapar starka, meningsfulla relationer i arbetet eller tar intuitiva beslut som leder till framgång. Din förmåga att förstå och hantera människors känslor kan vara en stark tillgång.

Ekonomi

Ekonomiskt sett betyder drottning i bägare att du bör vara optimistisk men försiktig. Kortet råder dig att inte bara fokusera på materiella vinster. Du bör även beakta den emotionella och andliga uppfyllelse som kan komma från olika investeringar och ekonomiska beslut. Det är ett bra läge att lyssna på din inre känsla innan du gör större investeringar eller ekonomiska förändringar.

Vad betyder drottning i bägare i tarot när kortet är uppochnedvänt?

När drottning i bägare dras uppochnedvänt i en tarotläsning kan dess betydelse skifta dramatiskt. Kortet kan då indikera en tid av osäkerhet eller utmaningar i de områden som kortet berör.

Kärlek

I en kärlekskontext kan det uppochnedvända kortet drottning i bägare varna för en tid av emotionell instabilitet. Det kan finnas en känsla av otillräcklighet eller osäkerhet i relationen. Om du är singel kan kortet tyda på att du drar dig undan från kärlek. Eller så går du halvhjärtat in i relationer utan att verkligen öppna dig på ett djupt emotionellt plan.

Karriär

Karriärmässigt indikerar detta kort uppochnedvänt en brist på förmåga att effektivt hantera arbetsrelaterade relationer. Det kan också tyda på en tid då du kämpar med att följa din intuition eller göra rationella beslut baserade på känslor snarare än fakta. Förmågan att förstå och hantera kollegor eller klienter kan också vara nedsatt under denna tid.

Ekonomi

Ekonomiskt kan det uppochnedvända kortet drottning i bägare antyda en tid av ekonomisk instabilitet. Det kan även peka på otillräckliga beslut kring investeringar. Kortet kan också varna dig att inte låta dina känslor styra dina ekonomiska beslut. Det finns en risk för att du agerar impulsivt snarare än väl genomtänkt.

Vanliga frågor om drottning i bägare i tarot

Vad betyder drottning i bägare i tarot?

Rättvänt symboliserar kortet ofta emotionell mognad, djup insikt och en tid av andlig eller känslomässig förnyelse. Uppochnedvänt kan det indikera emotionell instabilitet, brist på klarhet eller problem med att hantera känslor och relationer.

Avslutande tankar

Drottning i bägare är ett komplext och mångfacetterat tarotkort som erbjuder en rikedom av insikter om ditt emotionella och andliga liv. Därför är det viktigt att få en nyanserad förståelse för vad kortet betyder. Med en sådan förståelse kan du nämligen bättre navigera i de komplexa situationer som livet har att erbjuda. Min förhoppning är att denna guide till kortet har hjälpt dig att förstå dess innebörd och hur den kan påverka dig.