Hem » Tarotkort betydelser » Lilla arkanan » Myntsviten » Drottning i mynt

Drottning i mynt

I tarot är varje kort en dörr till en ny dimension av förståelse, och det trettonde kortet i myntsviten är inget undantag. Så vad betyder drottning i mynt i tarot?

Kortet representerar ofta materiell trygghet, stabilitet och en förmåga att ta hand om sig själv och andra. Det uppmanar dig att fokusera på långsiktig trygghet och välstånd. Kortet förknippas också med kvinnlig energi, omsorg och praktisk visdom.

Jag vågar påstå att drottning i mynt (även kallat drottning i pentagram) är ett av de mest intrikata korten i Lilla arkanan. Dess betydelse kan appliceras på flera olika aspekter av livet, inklusive kärlek, karriär och personlig utveckling. I denna artikel gör jag en djupdykning i kortets betydelse i olika livssituationer. Fortsätt att läsa för att bilda dig en uppfattning om vad drottning i mynt i tarot betyder i olika kontexter!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Vad betyder drottning i mynt i tarot?

Så du vill förstå detta komplexa kort och hur det kan vara relevant för dig? Bra, men då bör vi först ta en titt på de nyckelord som associeras med kortet när det dras rättvänt respektive uppochnedvänt. Dessa ord ger nämligen en snabb inblick i kortets komplexa natur och erbjuder ingångar till mer detaljerade tolkningar.

Rättvänt

 • Stabilitet. När detta kort dras rättvänt indikerar det ofta en tid av stabilitet. Det kan handla om känslomässig, ekonomisk eller till och med andlig stabilitet.
 • Närhet till naturen. Kortet representerar ofta en stark koppling till naturen och dess cykler. Det kan också vara en metafor för personlig utveckling och förnyelse.
 • Omsorg. Drottning i mynt är också en symbol för omsorg, både för dig själv och för andra. Detta kort kan peka på en tid då det är särskilt viktigt att fokusera på självomsorg eller att ta hand om någon i din närhet.
 • Ekonomisk trygghet. I ekonomiska sammanhang signalerar kortet en tid av trygghet och välstånd. Det kan indikera framgångsrika investeringar, ett sparande eller till och med att du når en ny nivå av ekonomisk stabilitet.

Uppochnedvänt

 • Osäkerhet. I kontrast till betydelsen i det rättvända läget signalerar kortet en tid av osäkerhet när det dras uppochnedvänt. Denna osäkerhet kan syfta på ekonomi, relationer eller personliga mål.
 • Materialism. Kortet varnar för en överfokusering på materiella ting till förmån för andliga eller emotionella aspekter av livet.
 • Brist på självomsorg. När detta kort är uppochnedvänt kan det indikera en tid då du försummar dina egna behov, såväl fysiskt som emotionellt.
 • Ekonomisk oansvarighet. I ekonomiska frågor signalerar kortet risk för dålig förvaltning av resurser. Denna ekonomiska oansvarighet kan leda till ekonomisk instabilitet eller förluster.

Så kan du tolka bilden på detta kort

För att fullt ut uppskatta nyanserna hos kortet drottning i mynt bör vi förstå kortets bildspråk. Nedan beskriver jag bildspråket hos detta kort i tarotleken Rider-Waite. Denna beskrivning kommer även att utgöra grunden för min djupgående analys av kortets betydelser i olika kontexter.

Funderar du på att köpa tarotkort? Klicka på länken för att läsa min kompletta guide till tarotlekar! I guiden tipsar jag om såväl nybörjarvänliga lekar som lite mer avancerade varianter.

Beskrivning av bilden på kortet drottning i mynt

På kortet drottning i mynt ser vi en kvinna som sitter på en tron. Tronen är robust och gedigen, inramad av stenar och belägen i en frodig trädgård fylld med blommor och andra växter. Drottningen håller i ett mynt och hennes blick tycks vara fokuserad på myntet. Det verkar som att hon begrundar dess värde och betydelse.

Symbolik och färger

Hur kan vi då tolka vad drottning i mynt i tarot betyder utifrån bilden nedan? Bildens symbolik och färger avslöjar faktiskt en hel del om dess innebörd:

 • Tronen och dess omgivning. Tronen symboliserar stabilitet och trygghet. Den frodiga trädgården representerar närheten till naturen och en rik inre värld.
 • Myntet. Myntet är en symbol för materiell rikedom och ekonomisk trygghet.
 • Färgerna. I många tarotlekar porträtteras drottningen i jordnära färger som brun, grön och guld. Dessa förstärker kortets teman av jordförbindelse och materiell trygghet.

Genom att koppla samman dessa visuella element med de nyckelord som jag diskuterar ovan kan vi få en mer komplex bild av kortet. Denna sammanvägda bild kan även hjälpa oss att tolka kortet i olika sammanhang.

Bild som visar vad drottning i mynt i tarot betyder

Vad betyder drottning i mynt i tarot när kortet är rättvänt?

Det är viktigt att förstå hur drottning i mynt kan tolkas och appliceras på olika aspekter av livet. Nedan dyker jag därför ner i vad detta kort kan betyda när det kommer till kärlek, karriär och ekonomi.

Kärlek

När kortet dras i en kärleksläggning signalerar det ofta en tid av en stabil och varm relation. Det kan vara ett tecken på att båda parter är engagerade i att bygga en trygg och varaktig framtid tillsammans. Det kan också peka på en tid när det är särskilt viktigt att fokusera på emotionell och ekonomisk trygghet i relationen.

Karriär

I en karriärkontext är drottning i mynt ofta ett mycket positivt tecken. Kortet kan indikera att du är i en stabil position i din karriär eller att du inom den närmaste tiden kommer att nå en sådan. Detta är ett utmärkt läge att göra investeringar i din karriärmässiga utveckling, som en vidareutbildning eller nätverkande. Goda relationer med dina kollegor och överordnade ligger också i korten.

Ekonomi

Om drottning i mynt dras rättvänt i en ekonomisk läsning är detta en god nyhet. Kortet pekar på en tid av ekonomisk stabilitet och tillväxt. Läget är gynnsamt för sparande, investeringar eller till och med att starta ett nytt ekonomiskt projekt. Ekonomisk trygghet och välstånd står nu i fokus.

Vad betyder drottning i mynt i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Rättvänt är kortet en symbol för stabilitet och välbefinnande, men uppochnedvänt får det en annan betydelse. Så vad betyder drottning i mynt i tarot när kortet dras uppochner? Svaret finner du nedan!

Kärlek

När kortet är uppochnedvänt i en kärleksläsning kan det vara ett tecken på en tid av emotionell eller ekonomisk osäkerhet i en relation. Det kan vara en signal om att båda parter inte investerar tillräckligt i förhållandet. Det kan även peka på att det finns en obalans i givandet och tagandet. Kortet kan även varna för materialism som överskuggar de emotionella aspekterna av relationen.

Karriär

I karriärsammanhang pekar drottning i mynt uppochnedvänt ofta på en tid av osäkerhet eller instabilitet. Det kan vara en tid av yrkesmässiga utmaningar, såsom dåliga beslut eller konflikter med kollegor. Kortet indikerar att du bör vara extra försiktig med dina yrkesmässiga val och kanske undvika att ta alltför stora risker just nu.

Ekonomi

Ekonomiskt sett är drottning i mynt uppochnedvänt en varningssignal. Det indikerar potentiella problem såsom dålig förvaltning av ekonomiska resurser, misslyckade investeringar eller oväntade utgifter. Det är nu läge att vara mer konservativ och noggrant tänka igenom dina beslut.

Vanliga frågor om drottning i mynt i tarot

Vad betyder drottning i mynt i tarot?

Rättvänt signalerar kortet oftast ekonomisk trygghet, en tid av stabilitet och goda relationer. Uppochnedvänt kan det varna för materiell otrygghet, instabilitet eller ett överdrivet fokus på materiella saker på bekostnad av emotionella aspekter.

Avslutande tankar

För att fullt ut förstå drottning i mynt bör vi betrakta kortet i alla sina aspekter och såväl rättvänt som uppochnedvänt. Kortet har en rik symbolik och en flerdimensionell betydelse. Därmed erbjuder detta kort viktiga insikter i vår strävan efter balans mellan det materiella och det andliga. Kortet ger oss även insikter om balansen mellan självomsorg och omsorg för andra, samt mellan individuell framgång och kollektivt välstånd.

Genom att integrera dessa olika perspektiv kan vi använda drottning i mynt som en guide för att hantera livets uppgångar och nedgångar. Detta oavsett om vi befinner oss i en tid av stabil tillväxt eller står inför utmanande tider. Med rätt förståelse och tillämpning kan kortet hjälpa oss att nå en djupare nivå av självkännedom och förståelse för livet som sådant.