Hem » Tarotkort betydelser » Lilla arkanan » Stavsviten » Drottning i stavar

Drottning i stavar

Tarotkort har en mystisk förmåga att erbjuda insikter och ge rådgivning i olika situationer i livet. Men för att du ska få ut så mycket som möjligt av korten är det viktigt att du kan tyda dem. Så vad betyder drottning i stavar i tarot?

Drottning i stavar symboliserar självständighet, stark vilja och passion. Detta tarotkort kan peka på en tid av personlig styrka och ledarskap. Det påverkar ofta områden som kärlek, karriär och ekonomi på ett positivt sätt.

Detta är faktiskt ett av de mest karismatiska och inflytelserika korten i en tarotlek. Det symboliserar en mängd olika egenskaper och aspekter, från ledarskap och självständighet till passion och intuition. Men vad betyder drottning i stavar i en tarotläsning som rör ditt kärleksliv, din karriär eller din ekonomi? Fortsätt att läsa så ska jag reda ut detta åt dig!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Vad betyder drottning i stavar i tarot?

För att du fullt ut ska förstå betydelsen av drottning i stavar börjar jag med att belysa kortets nyckelord. Nyckelorden nedan förknippas ofta med kortet och ger dig en bra utgångspunkt för att tolka det i olika situationer.

Rättvänt

 • Självständighet. Kortet representerar en stark, oberoende person som inte är rädd för att gå sin egen väg.
 • Passion. Det brinner en inre eld inom denna drottning. Därför strävar hon alltid mot det hon brinner för, oavsett om det rör kärlek, karriär eller personliga intressen.
 • Intuition. Hon har en djup förståelse för sin omgivning och är känslig för den. Detta gör att hon ofta har rätt i sina bedömningar.
 • Ledarskap. Hon har naturliga ledaregenskaper samt en förmåga att inspirera och motivera andra.

Uppochnedvänt

 • Osäkerhet. Istället för att signalera självständighet får kortet en annan betydelse när det är uppochnedvänt. Det symboliserar då en tid av osäkerhet eller självtvekan.
 • Brist på entusiasm. Kortet pekar på en nedgång i energi eller passion, kanske rent av apati.
 • Manipulation. Drottningen har en tendens att använda sin makt eller sitt inflytande på ett negativt sätt för personlig vinning.
 • Missriktad energi. Det finns en risk för att du ödslar tid och resurser på icke-produktiva eller destruktiva aktiviteter.

Så kan du tolka bilden på detta kort

För att förstå vad drottning i stavar i tarot betyder bör du börja med att betrakta bilden på kortet. I min guide till att köpa tarotkort lyfter jag fram Rider-Waite som en nybörjarvänlig tarotlek. Kortet i den leken avbildar en drottning som sitter graciöst på sin tron. Hon är omgiven av symboler som en stav och flera lejon, vilka representerar hennes dominanta och eldiga natur.

De olika symbolerna på bilden

Så här kan du tolka de olika symboler som syns på bilden:

 • Tronen. Tronen symboliserar drottningens auktoritet och kontroll över sitt rike. Den är prydd med lejon och solrosor, vilka pekar på hennes starka koppling till eld och solens energi.
 • Staven. Hon håller en stav i handen, vilken symboliserar hennes vilja, energi och kraft.
 • Kläderna och omgivningen. Drottningen är klädd i en gul klänning som representerar hennes passion och kreativitet. Landskapet runt henne är torrt men livgivande. Det symboliserar hennes förmåga att skapa liv och energi även i en ofruktbar terräng.
 • Katten. Vid drottningens fötter ser vi en svart katt. Den symboliserar mystik, oberoende och magi. Katten kompletterar bilden av drottningen som en person som är såväl jordnära som andlig.

Det finns med andra ord mycket att upptäcka i denna rika och komplexa bild. Varje liten detalj berättar något om vad drottning i stavar i tarot betyder och vilka egenskaper hon representerar.

Bild som visar vad drottning i stavar i tarot betyder

Vad betyder drottning i stavar i tarot när kortet är rättvänt?

När drottning i stavar dras rättvänt indikerar kortet ofta att det är läge för dig att omfamna dina styrkor och ledaregenskaper. Nedan förklarar jag hur denna betydelse kan översättas till olika delar av ditt liv.

Kärlek

 • Självständighet och passion. Om du är i en relation symboliserar detta kort att båda parter uppskattar och värderar sin egen och den andres självständighet. Det kan också betyda att en djup, passionerad tid i relationen är på väg eller redan är här.
 • Stark känslomässig och fysisk attraktion. Drottning i stavar kan i en kärleksläggning ofta indikera att attraktionen mellan dig och din partner är stark. Detta såväl på ett känslomässigt plan som ett fysiskt sådant.
 • Andlig koppling. Kortet kan även signalera en tid där du och din partner når en djupare andlig förståelse för varandra. Denna fördjupade förståelse kan stärka bandet mellan er ytterligare.

Karriär

 • Ledaregenskaper. Nu är det dags att ta kommandot i ditt arbete. Har du övervägt att ta en ledande roll eller starta ett nytt projekt? Då är kortet en indikation på framgång.
 • Kreativitet och innovation. Ditt arbete kommer att vara fullt av kreativa möjligheter. Om du arbetar inom en kreativ bransch kan detta vara en särskilt gynnsam tid.
 • Arbetsmoral och ambition. Med drottning i stavar rättvänt kommer din arbetsmoral och ambitionsnivå att vara på topp. Detta kommer inte att gå obemärkt förbi.

Ekonomi

 • Goda investeringsmöjligheter. Har du övervägt att investera, kanske i något som du är passionerad för? Då är det nu ett bra läge att göra detta.
 • Stark intuition. Lyssna på din inre känsla när det kommer till ekonomiska beslut. Din intuition är extra skarp just nu.
 • Risktagande. Detta är en tid då välövervägda ekonomiska risker kan löna sig. Detta förutsatt att de baseras på ordentlig efterforskning och inte på impulsiva handlingar.

Vad betyder drottning i stavar i tarot när kortet är uppochnedvänt?

När drottning i stavar visas uppochnedvänd kan kortet indikera att du kanske upplever vissa svårigheter eller utmaningar. Dessa kan vara kopplade till olika aspekter av ditt liv – nedan förklarar jag hur du kan tolka detta.

Kärlek

 • Osäkerhet i relationer. Kortet kan indikera att det finns en osäkerhet eller instabilitet i din nuvarande relation. Det kan vara en bra tid att adressera dessa problem öppet och ärligt.
 • Bristande kommunikation eller överdriven passion. Känslorna kan gå på högvarv, men inte alltid på ett positivt sätt. Detta kan bero på antingen bristande engagemang eller alltför mycket passion som snabbt kan bli destruktiv.
 • Potentiell manipulation. Akta dig för att manipulera eller att bli manipulerad i din relation. Eftersträva jämlikhet och ömsesidig respekt.

Karriär

 • Brist på fokus och riktning. Känner du dig vilse i ditt yrkesliv? Då kan detta kort påminna dig om att omvärdera dina karriärmål.
 • Konflikter med kollegor eller överordnade. Var medveten om potentiella stridigheter eller konflikter på arbetsplatsen. Det kan vara nödvändigt att ta ett steg tillbaka och överväga hur du bäst kan lösa dessa.
 • Risk för utbrändhet. Kortet varnar för att du kan löpa en risk att bränna ut dig. Det är viktigt att lyssna på kroppens och själens signaler samt att ta dig tid att vila.

Ekonomi

 • Olämpliga investeringsval eller risker. Var extra försiktig med dina investeringsbeslut. Det kan vara lockande att ta stora risker, men det är inte att rekommendera just nu.
 • Ekonomisk osäkerhet. Känner du dig osäker på din ekonomiska situation? Då kan detta kort vara en signal om att det är dags att strama upp och budgetera.
 • Ignorera din intuition. När kortet är rättvänt är din intuition stark, men när det är uppochnedvänt är fallet det rakt motsatta. I detta läge kan kortet indikera att du bör vara särskilt försiktig med att följa impulser eller din magkänsla.

Vanliga frågor om drottning i stavar i tarot

Vad betyder drottning i stavar i tarot?

Betydelsen av drottning i stavar varierar beroende på hur kortet dras. När kortet är rättvänt symboliserar det ofta självförtroende, ledarskap och passion. När kortet är uppochnedvänt kan det tyda på möjliga problem eller utmaningar.

Avslutande tankar

Drottning i stavar är ett av de mest dynamiska och mångsidiga korten i tarotleken. Det är fullt av symbolik och dess betydelse kan tillämpas på många olika områden i livet. När kortet dras rättvänt signalerar det ofta en tid av självförtroende, passion och ledarskap. Detta särskilt inom områden som kärlek, karriär och ekonomi. När det å andra sidan dras uppochnedvänt bör du kanske vara mer försiktig och medveten om potentiella fallgropar och utmaningar. Dessa kan nämligen ligga framför dig.

Kom ihåg att tarot är ett verktyg för introspektion och vägledning. Det är inte en fast och exakt vetenskap, och din egen intuition och livserfarenhet spelar stor roll för tolkningen av kortet. Om du drar drottning i stavar i en läsning kan kortet inbjuda dig att reflektera över hur det kan påverka just ditt liv. Kortets egenskaper kan belysa de åtgärder som du bör vidta för att antingen fortsätta framåt eller byta kurs.