Sju i stavar

Alla kort i en tarotlek har sin unika betydelse och symbolik. Vissa kort kan dock vara lite mer gripande och utmanande att tolka. Så vad betyder sju i stavar i tarot?

Detta kort symboliserar försvar, motstånd och att ta ställning trots utmaningar. Kortet indikerar att du kanske måste stå upp för dina övertygelser, din position eller dina val. Detta även om du möter motstånd eller hinder.

Sju i stavar är ett tarotkort som erbjuder en djup inblick i de kamper och utmaningar vi kan möta. Kortet symboliserar såväl interna som externa sådana. I den här artikeln djupdyker jag i kortets betydelse, nyckelord och hur du kan tolka det. Fortsätt att läsa för att få insikter som kan berika din förståelse för detta kraftfulla kort!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Vad betyder sju i stavar i tarot?

För att fullt ut förstå vad sju i stavar i tarot betyder börjar vi med att titta på dess nyckelord. Det finns nämligen vissa ord som ofta förknippas med kortet och dess betydelse. Dessa ger dig en översiktlig bild och kan hjälpa dig att tolka kortet.

Rättvänt

 • Motstånd. Kortet symboliserar ofta en kamp eller situation där du måste stå upp för dig själv.
 • Försvar. Du bör skydda det som är viktigt för dig, oavsett om det är dina idéer, din ståndpunkt eller dina relationer.
 • Ensamhet. Kortet kan peka på att du känner dig isolerad eller utsatt. Men detta är samtidigt en position från vilken du kan visa prov på din styrka.
 • Självrespekt. En viktig aspekt av kortet är integritet och självrespekt. Det är viktigt att veta när och hur man ska sätta gränser och försvara dessa.

Uppochnedvänt

 • Undvikande. När kortet är uppochnedvänt kan det indikera en ovilja att ta strid eller vara konfronterande.
 • Förlorat mod. Kanske har du tappat självförtroendet och känner dig osäker på din förmåga att möta utmaningar.
 • Kapitulation. Risken att ge upp, såväl emotionellt som i praktiken, ligger nära till hands.
 • Ovilja att kämpa. Det kan vara en indikation på trötthet eller bristande motivation att försvara din position eller dina övertygelser.

Ha gärna dessa nyckelord i åtanke när du vill tolka vad sju i stavar i tarot betyder. Genom att göra detta kan du förstå kortets olika nyanser och hur dessa kan tillämpas på olika aspekter i livet. Härnäst kommer jag även att titta närmare på bildens symbolik för att fördjupa din förståelse för detta tarotkort.

Vill du köpa tarotkort för första gången och själv lära dig att tolka korten? Läs då min guide via länken för att lära dig mer om de olika tarotlekar som finns tillgängliga!

Så kan du tolka bilden på detta kort

För att verkligen förstå ett tarotkort och dess betydelse är det bra att titta närmare på kortet. Bilden på sju i stavar i tarotleken Rider-Waite visar en man som står i en ojämn och klippig terräng. Detta symboliserar en situation som är osäker och utmanande. Mannen höjer en stav för att försvara sig mot sex andra stavar som riktas mot honom från lägre mark. Detta antyder att han har en strategisk fördel, trots att han attackeras eller är utsatt. Denna fördel är att han har högre mark.

Mannens kläder är slitna men färggranna. Detta tyder på att han har varit i strid men inte förlorat sin vitalitet eller karaktär. Himlen bakom honom är klar, vilket antyder att han har en klar insikt eller förståelse för situationen. Detta trots att situationen ifråga är komplex.

Den klippiga terrängen och mannens ensamma position förstärker känslan av att han är ensam mot alla andra. Men det tyder också på att detta är en kamp som är värd att ta. Hans ansiktsuttryck är fast och beslutsamt. Detta förstärker ytterligare nyckelorden självrespekt och självförsvar.

Sammanfattningsvis symboliserar bilden på sju i stavar en person som är utsatt men har en fördelaktig position. Han är redo att försvara sig själv och sina övertygelser. Det ger oss visuella ledtrådar till de utmaningar och möjligheter som kortet representerar. Det hjälper oss även att förstå dess betydelse i olika sammanhang.

Läs vidare för att få reda på vad sju i stavar i tarot betyder i olika delar av livet!

Bild som visar vad sju i stavar i tarot betyder

Vad betyder sju i stavar i tarot när kortet är rättvänt?

För att fullt ut kunna dra nytta av tarotkortens visdom är det viktigt att förstå hur de kan appliceras i olika aspekter av livet. Så hur bör sju i stavar tolkas när det kommer till kärlek, karriär och ekonomi?

Kärlek

Kopplat till kärlek kan sju i stavar indikera att du befinner dig i en situation där du behöver stå upp för dig själv. Kanske behöver du stå upp för dina känslor, dina behov eller din relation. Du kan möta motstånd från omgivningen, eller till och med från din partner. Men det är viktigt att du försvarar din ståndpunkt med integritet.

Kortet kan handla om att säga ifrån, sätta gränser eller bara vara tydlig med dina behov och önskemål. Det är inte nödvändigtvis en negativ signal, utan visar snarare att du är engagerad i ditt förhållande. Du är ju trots allt villig att kämpa för det.

Karriär

När det gäller arbetsliv och karriär signalerar detta kort att du antagligen har vissa utmaningar framför dig. Konkurrensen kan vara tuff, eller så kan du känna att du måste bevisa dig på något sätt. Men sju i stavar är också ett kort som handlar om att ha självförtroende och ta initiativ. Om du är beredd att kämpa eller försvara din position eller dina idéer har du goda chanser att lyckas.

Ekonomi

I en ekonomisk kontext kan sju i stavar betyda att du behöver vara extra försiktig med dina investeringar. Du bör vara beredd på att du kan ställas inför utmaningar eller drabbas av oväntade utgifter. Kortet kan också signalera att du bör stå fast vid dina ekonomiska beslut. Detta trots yttre påverkan eller att du får råd från andra. Om du har gjort din läxa och vet vad du gör bör du hålla dig till din plan.

Vad betyder sju i stavar i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Ett tarotkort får ofta en väldigt annorlunda betydelse när kortet dras omvänt. Så vad betyder sju i stavar i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Kärlek

När detta kort är uppochnedvänt i en tarotläsning som rör kärlek kan det vara en varningssignal. Du kanske är ovillig att konfrontera problem eller känner dig för svag för att kämpa för dina behov och önskemål i relationen. Det kan vara en indikation på att du behöver se över din inställning och ta tag i saker innan de blir värre.

Karriär

I en karriärsituation kan sju i stavar uppochnedvänt indikera en brist på engagemang eller mod. Du kanske undviker att ta tag i utmaningar eller känner dig oinspirerad. Detta kan leda till missade möjligheter och i värsta fall att din karriär stagnerar.

Ekonomi

I ekonomiska frågor kan sju i stavar uppochnedvänt antyda en ovilja eller oförmåga att hantera ekonomiska utmaningar. Det kan vara en tid då du gör impulsiva eller ogenomtänkta beslut. Dessa kan leda till negativa ekonomiska konsekvenser.

Genom att förstå vad sju i stavar betyder i dessa olika kontexter kan du få en mer nyanserad bild av dess betydelse. Denna förståelse hjälper dig att förstå hur kortet kan påverka dina livsval.

Så kan du tolka kortet i kombination med andra kort

Såvida du inte bara drar ett enda tarotkort kan du vilja tolka kortets betydelse i ett större sammanhang. Så vad betyder sju i stavar i tarot när det kombineras med andra kort?

 • Sju i stavar + kejsaren. Denna kombination kan indikera en stark vilja och kapacitet att leda. Men den tyder också på potentiella utmaningar i att få andra att följa dig. Här är det viktigt att du står fast vid dina övertygelser. Samtidigt behöver du även vara klok och strategisk i ditt ledarskap.
 • Sju i stavar + månen. Denna kombination pekar ofta på en inre kamp och osäkerhet. Det kan vara så att du försvarar en position eller övertygelse som du själv är ganska osäker på. Det kan vara nödvändigt att ta dig tid för att blicka inåt.
 • Sju i stavar + tornet. Om dessa två kort dyker upp tillsammans kan det indikera en kommande kris eller stor omvälvning. Denna kommer att kräva all din styrka och beslutsamhet för att du ska kunna hantera den.

Vanliga frågor om sju i stavar i tarot

Vad betyder sju i stavar i tarot?

Rättvänt indikerar kortet att du har en fördel i en utmanande situation och bör stå fast vid dina beslut och värderingar. När kortet är uppochnedvänt kan det varna för passivitet, ovilja eller oförmåga att hantera utmaningar.

Avslutande tankar

Sju stavar är ett komplext och mångsidigt kort som talar till många olika aspekter av livet. Det kan exempelvis handla om att stå upp för dina värderingar och din tro, eller att hantera utmaningar i kärlekslivet, karriären eller ekonomin. Detta kort bjuder på en inblick i de kamper som du ofta måste utkämpa för att kunna växa som individ.

Rättvänt uppmanar kortet dig att stå fast vid dina övertygelser och försvara din position. Detta trots eventuella hinder eller motstånd. Uppochnedvänt varnar kortet dig för de risker som det medför att vara passiv, undvikande eller osäker i dina handlingar och beslut. När du tolkar vad sju i stavar betyder kan kortet därmed vara såväl befriande som utmanande. Det uppmanar dig att reflektera över ditt eget liv, de val du gör och de utmaningar som du är villig att ta dig an.