Hem » Tarotkort betydelser » Lilla arkanan » Svärdsviten » Drottning i svärd

Drottning i svärd

Ett av de mest intressanta korten i svärdsviten är drottningen. Detta kort kan avslöja mycket om din personliga och karriärmässiga utveckling samt ge vägledning i relationer och ekonomiska beslut. Så vad betyder drottning i svärd i tarot?

Detta tarotkort representerar intellektuell klarhet, objektivitet och en strävan efter sanning och rättvisa. Kortet kan ha olika betydelser beroende på kontext. Det symboliserar ofta en person som värdesätter ärlig och öppen kommunikation.

Denna artikel syftar till att djupdyka i de olika aspekterna av detta tarotkort. Genom att läsa vidare kan du få en heltäckande förståelse för vad drottning i svärd i tarot betyder.

Läs också min utförliga guide till tarotkort för nybörjare!

Vad betyder drottning i svärd i tarot?

Det är viktigt att förstå de grundläggande nyckelord som associeras med kortet. Nedan belyser jag några viktiga egenskaper som beskriver kortets essens.

Rättvänt

 • Intellekt. Drottning i svärd symboliserar ett skarp intellekt och förmågan att tänka kritiskt. Hon är en problemlösare och logiker som använder sitt sinne snarare än sina känslor för att hantera olika situationer.
 • Oberoende. Hon värdesätter sin självständighet och är inte rädd för att gå sin egen väg. Detta även om det innebär att stå ensam.
 • Ärlighet. Ärlighet och rättvisa är kärnvärden för drottning i svärd. Hon säger sanningen, även när det är obekvämt att göra detta.
 • Kommunikation. Kortet symboliserar också starka kommunikationsfärdigheter. Hon är uttrycker sig på ett tydligt sätt och värdesätter öppen dialog.

Uppochnedvänt

 • Manipulation. När kortet är uppochnedvänt kan det varna för manipulation och bedrägeri. Det kan indikera att en person inte är så uppriktig som den verkar vara.
 • Intolerans. I detta läge kan kortet indikera en brist på tolerans eller öppenhet för andras perspektiv.
 • Skarptungad. Drottningen kan bli kritisk och skarptungad när hon är ur balans. Detta kan leda till onödiga konflikter och missförstånd.
 • Överanalyserande. En tendens att överanalysera situationer kan göra att du blir paralyserad och oförmögen att fatta beslut.

Så kan du tolka bilden på detta kort

I min stora guide till att köpa tarotkort vägleder jag dig i djungeln av tarotlekar. Jag förklarar vilka som lämpar sig bättre för nybörjare och vad du bör tänka på när du gör ditt val. Läs den för att välja den perfekta tarotleken för dig!

Om du har tillgång till tarotleken Rider-Waite kan du plocka fram den nu. Bilden på drottning i svärd i denna tarotlek är nämligen fylld av symbolik. Symboliken hjälper till att förklara kortets komplexa betydelse.

Bilden på kortet föreställer en majestätisk drottning som sitter på en tron av sten. I bakgrunden syns en klarblå himmel. Drottningen håller ett upphöjt svärd i sin högra hand. Detta symboliserar hennes intellektuell klarhet och strävan efter sanning.

Tolkning av de olika detaljerna

Så här kan du tolka de olika detaljerna i bilden:

 • Tronen. Tronen är robust och verkar vara gjord av sten. Den symboliserar hennes stabilitet och orubblighet. Den är också utsmyckad med en skulptur som antyder en andlig dimension i hennes strävan efter sanning och rättvisa.
 • Himlen. Den klara, blå himlen i bakgrunden indikerar öppenhet och frihet. Drottningen tycks sitta på en kulle, högt uppe bland molnen. Detta kan symbolisera hennes upphöjdhet och intellekt.
 • Svärdet. Det svärd hon håller i är tveeggat. Det symboliserar hennes förmåga att se saker från flera perspektiv. Hon använder såväl logik som intuition i sitt beslutsfattande.
 • Ansiktsuttrycket. Hennes ansiktsuttryck är allvarligt, vilket reflekterar hennes djupa koncentration och inre fokus. Detta är inte en drottning som är lätt att lura eller distrahera. Hon är helt och hållet fokuserad på sin strävan efter sanning och klarhet.

Genom att noggrant studera alla detaljer på kortet kan du lära dig mer om det. Du kan då få en djupare förståelse för vad drottning i svärd i tarot betyder och hur kortet kan tolkas.

Bild som visar vad drottning i svärd i tarot betyder

Vad betyder drottning i svärd i tarot när kortet är rättvänt?

När drottning i svärd uppenbarar sig i en tarotläsning kan kortet ofta ha en speciell betydelse. Nedan förklarar jag hur korte kan tolkas i följande kontexter: kärlek, karriär och ekonomi.

Kärlek

I frågor som rör kärlek symboliserar detta kort en partner eller situation där ärlighet, kommunikation och ömsesidig respekt står i centrum. Detta är en tid där tydliga gränser och öppna samtal kan frodas. Du eller din partner kan vara mycket medveten om de egna behoven och begären, och är beredd att kommunicera dessa öppet. Detta kort kan också indikera att du som är singel befinner dig på en självständig väg men är öppen för en relation som uppfyller dina högt satta kriterier.

Karriär

På karriärsidan pekar detta kort på ledarskap och skicklig kommunikation. Du kan vara i en position där din förmåga att tänka klart och logiskt är särskilt värdefull. Det är också läge att vara objektiv och rättvis i dina beslut. Du kan bli kallad att medla i konflikter eller fatta komplexa beslut. Ditt fokus på rättvisa och etik kommer att uppmärksammas och uppskattas.

Ekonomi

I frågor som rör ekonomi kan drottning i svärd indikera en tid av smarta beslut. Du gör noggranna riskbedömningar och undviker impulsiva investeringar. Detta är en bra tid att granska dina ekonomiska mål och planer samt söka råd från betrodda ekonomiska rådgivare. Du är inte rädd att ställa de svåra frågorna och göra efterforskningar innan du fatta större beslut.

Vad betyder drottning i svärd i tarot när kortet är uppochnedvänt?

När drottning i svärd visas uppochnedvänt i en tarotläsning får det en annan betydelse. Det signalerar då vanligtvis negativa aspekter eller varningar som bör beaktas. Nedan förklarar jag hur detta kan visa sig i frågor som rör kärlek, karriär och ekonomi.

Kärlek

I en kärleksläggning kan det uppochnedvända kortet drottning i svärd indikera kommunikationsproblem. Det kan även betyda brist på ärlighet eller ömsesidig respekt. Kortet kan också vara ett tecken på emotionell kyla eller distans mellan parterna. För singlar kan kortet varna för att vara alltför kritisk eller kräsen. Detta kan begränsa dina möjligheter att hitta en lämplig partner.

Karriär

I karriären kan detta kort signalera en svår arbetsmiljö. Det finns kanske mycket som sker bakom kulisserna eller kanske till och med manipulation. Kortet kan också varna för att vara för kritisk eller dominerande, då detta kan skapa en negativ atmosfär. Försiktighet bör iakttas vid hantering av känslig information, då det finns risk för missförstånd.

Ekonomi

Ekonomiskt kan drottning i svärd uppochnedvänt betyda dåliga beslut baserade på felaktig eller ofullständig information. Det kan också vara en varning om att inte vara för snabb med att investera. Du bör inte heller göra stora ekonomiska förändringar utan ordentligt övervägande och rådgivning. Det är läge att vara försiktig med dina ekonomiska åtaganden och transaktioner.

Vanliga frågor om drottning i svärd

Vad betyder drottning i svärd rättvänt?

Rättvänt symboliserar drottning i svärd ärlig och öppen kommunikation, klarsynthet och rättvisa. I kärleksfrågor indikerar det en tid av ömsesidig respekt och tydliga gränser. Inom karriären pekar det på ledarskap och objektivitet.

Vad betyder drottning i svärd uppochnedvänt?

Uppochnedvänt kan drottning i svärd indikera kommunikationsproblem, känslomässig distans eller brist på objektivitet. I kärlekslivet kan det betyda känslomässig kyla eller brist på kommunikation. Ekonomiskt kan kortet varna för dåliga beslut.

Avslutande tankar

Drottning i svärd är ett fascinerande och mångdimensionellt kort som erbjuder en skattkista av insikter. Du kan lära dig mycket om dig själv och din plats i världen genom att utforska detta kort. Ser du tarot som en form av personlig introspektion eller som ett verktyg för andlig utveckling? Oavsett vilket erbjuder detta kort ett komplext och nyanserat perspektiv genom vilket du kan betrakta livets många utmaningar och möjligheter.