Sex i svärd

Det sjätte kortet i svärdsviten har en fängslande bild som kan tolkas på olika sätt. Så vad betyder sex i svärd i tarot?

Detta tarotkort symboliserar övergångar, resor och förändringar. Det har ofta en underton av mental eller känslomässig belastning. Kortet kan antyda att du är på väg från en svår situation till en bättre, men att det ännu finns utmaningar att hantera.

Sex i svärd är ett kort som är rikt på symbolik och kan tolkas på flera olika sätt. Tolkningen av kortet bör göras utifrån dess position i en tarotläggning och de omkringliggande korten. Syftet med denna artikel är att hjälpa dig förstå vad sex i svärd betyder i olika kontexter. Så läs vidare för att djupdyka i kortets betydelse!

Läs också min utförliga guide till tarotkort för nybörjare!

Vad betyder sex i svärd i tarot?

För att få en djupare förståelse för detta tarotkort bör du bekanta dig med dess nyckelord. Dessa kan variera något beroende på källa, men vilka de mest allmänt accepterade är kan du läsa dig till nedan.

Rättvänt

 • Resa. Kortet indikerar ofta en fysisk eller mental resa. Resan går från en svår eller komplex situation till en mer hanterbar och positiv tillvaro.
 • Övergång. Detta ord hänvisar till förändring och övergång i något avseende. Det kan handla om personlig utveckling, relationer eller karriär.
 • Mentala framsteg. Sex i svärd symboliserar ofta en tid för eftertanke och förnyat mentalt fokus. Det antyder en positiv förändring i hur du tänker eller löser problem.
 • Helande. Detta kort indikerar en tid av återhämtning eller helande, speciellt efter en tid av konflikt eller svårigheter.

Uppochnedvänt

 • Otillfredsställande resultat. När kortet är uppochnedvänt kan det signalera att saker inte går som planerat. Eller så kan det indikera att resultatet av en viss ansträngning är otillfredsställande.
 • Känslomässiga problem. Detta nyckelord indikerar en tid av emotionell obalans eller känslomässiga utmaningar.
 • Upprepade misstag. När kortet är omvänt kan det varna för att du riskerar att upprepa misstag eller följa destruktiva mönster.
 • Obeslutsamhet. Ett annat tema för detta kort är oförmågan att fatta beslut. Denna obeslutsamhet kan leda till stagnation och brist på framsteg i viktiga områden i livet.

Så kan du tolka bilden på detta kort

Som nybörjare kan det vara svårt att välja rätt tarotlek att införskaffa. Läs min guide till att köpa tarotkort för vägledning!

För att förstå vad sex i svärd i tarot betyder och kunna tolka kortet bör du studera bilden. I tarotleken Rider-Waite ser den ut på följande sätt:

 • Floden och båten. En man styr en båt över en lugn flod eller kanal. Detta antyder en resa eller övergång från en plats eller situation till en annan. Vattnet kan ses som en symbol för det undermedvetna eller känslolivet.
 • Personerna. I båten finns också en kvinna och ett litet barn, vilka har ryggen vända mot betraktaren. Dessa figurer kan representera din familj, nära relationer eller aspekter av dig själv som du tar med dig på resan.
 • Svärden. Sex svärd är placerade i båten. Dessa antyder att det fortfarande finns problem eller frågor som du bär med dig, men dessa är under kontroll.
 • Den grå himlen som klarnar. Himlen i bilden börjar klarna i horisonten. Detta symboliserar hopp och en ljusare framtid.

Denna komposition ger en känsla av rörelse och förändring, men också av eftertanke och inre arbete. Detaljerna i bilden samverkar för att förmedla kortets komplexa och flerdimensionella budskap.

Bild som visar vad sex i svärd i tarot betyder

Vad betyder sex i svärd i tarot när kortet är rättvänt?

Ovan har jag gått igenom detta korts grundläggande nyckelord och visuella symbolik. Nu är det dags att utforska vad sex i svärd i tarot betyder när kortet dras rättvänt. Nedan kan du därför läsa dig till vad det kan betyda kopplat till kärlek, karriär och ekonomi.

Kärlek

När kortet dras i en kärleksläggning indikerar det vanligtvis en tid av överfång eller förändring i relationen. Det kan handla om att man flyttar ihop, tar en paus eller omvärderar relationens framtid. Det finns en tydlig underton av helande och förbättring, som om båda parter går från en problematisk situation till en mer harmonisk och förstående tillvaro.

Karriär

I ett karriärmässigt sammanhang indikerar detta kort en ny fas i din karriär eller ditt arbetsliv. Det kan signalera en befordran, byte av arbetsuppgifter eller till och med ett karriärbyte. Detta är en tid för mentala framsteg samt att kompetenser och färdigheter mognar. Det är också en tid som präglas av personlig och karriärmässig utveckling.

Ekonomi

Om kortet dras i en läsning som rör en ekonomisk frågeställning är detta oftast positivt. Det indikerar då att ekonomisk stabilitet är inom räckhåll efter en tid av osäkerhet eller svårigheter. Det kan även betyda att du får värdefull rådgivning eller hjälp från en kunnig person. Det leder till en förbättrad ekonomisk situation, så en försiktig optimism är befogad.

Vad betyder sex i svärd i tarot när kortet är uppochnedvänt?

När sex i svärd dras uppochnedvänt kan betydelsen förändras drastiskt. Eller så kan det uppochnedvända läget tillföra nya nyanser till kortets ursprungliga budskap. Nedan utforskar jag dess specifika betydelser i frågor som rör kärlek, karriär och ekonomi.

Kärlek

När detta kort dras omvänt i en kärleksläsning kan det indikera att relationen går igenom en tuff tid. Denna tid kan kantas av otillfredsställande utfall eller missförstånd. Detta är en tid då känslomässiga problem och obalanser kan bli tydliga. Kortet kan även innebära en ovilja eller oförmåga att röra sig bort från en negativ eller destruktiv situation. Detta kan ytterligare förvärra problemen.

Karriär

I arbetslivet betyder sex i svärd i tarot uppochnedvänt ofta en tid av stagnation. Det kan också signalera att du inte har lyckats nå en önskad position eller ett mål. Det kan vara att du känner dig fast eller obeslutsam om din yrkesmässiga framtid. Detta är en tid då du bör vara försiktig så att du inte upprepar tidigare misstag som kan hindra din karriärmässiga framgång.

Ekonomi

Ekonomiskt kan sex i svärd uppochnedvänt indikera en oförmåga att återhämta sig från en svår ekonomisk situation. Eller så kan kortet betyda att du inte lyckas förbättra din ekonomiska status trots ansträngningar. Det kan också tyda på dåliga investeringar eller ekonomiska beslut som inte bär frukt. Det är läge att vara extra försiktig med ekonomiska beslut och att om möjligt söka professionell rådgivning.

Vanliga frågor om sex i svärd

Vad betyder sex i svärd i tarot rättvänt?

När sex i svärd är rättvänt indikerar det en positiv övergång eller förändring. Det kan betyda en utveckling i relationen, en ny fas eller befordran i karriären eller att stabilare tider är i antågande efter en tid av ekonomisk osäkerhet.

Vad betyder sex i svärd i tarot uppochnedvänt?

Uppochnedvänt kan sex i svärd indikera komplikationer eller hinder i processen av förändring och övergång. Det kan signalera en svår tid i relationen, stagnation eller motgång i karriären eller varna för dåliga beslut och fortsatta ekonomiska problem.

Avslutande tankar

Sex i svärd är ett komplext och mångsidigt kort med en rik symbolik. Kortet har djupgående betydelser inom olika områden i livet. Dess betydelse kan skifta avsevärt beroende på om det dras rättvänt eller omvänt. Det erbjuder också en rad olika insikter i såväl personliga som karriärmässiga förehavanden och förhållanden. Genom att förstå detta korts nyanser kan du hantera livets komplexitet med större insikt och försiktighet.