Tre i svärd

Tarotleken innehåller många gåtfulla och mångfacetterade kort. Ett av dessa är det tredje kortet i svärdsviten. Så vad betyder tre i svärd?

Detta kort symboliserar oftast hjärtesorg, sorg, separation eller konflikt. Dess betydelse varierar beroende på om kortet dras rättvänt eller uppochnedvänt samt i vilken kontext det visas i en tarotläggning.

I denna artikel kommer jag diskutera vad tre i svärd betyder i olika sammanhang samt rättvänt respektive uppochnedvänt. Jag kommer även granska bildens komplexa symbolik och förklara vad den betyder i kontexter som kärlek, karriär och ekonomi. Fortsätt att läsa för att bli bättre rustad att tolka detta gåtfulla tarotkort!

Läs också min utförliga guide till tarotkort för nybörjare!

Vad betyder tre i svärd i tarot?

Det första steget mot en fulländad förståelse för tarotkortet tre i svärd är att titta närmare på dess nyckelord. Det finns nämligen vissa ord som ofta förknippas med kortet. Genom att förstå dessa kan du enklare tolka kortets budskap i olika sammanhang.

Rättvänt

 • Hjärtesorg. Detta är ett av de mest framträdande nyckelorden för detta kort. Det signalera ofta en tid av emotionell smärta eller förlust.
 • Sorg. Kortet kan även indikera en tid av inre obehag och sorg. Detta oavsett om sorgen är kopplad till en relation eller en situation.
 • Förlust. Kortet kan varna för eller symbolisera en förlust av något slag. Det kan vara allt från en relation till en möjlighet eller ett föremål.
 • Klarsyn. Trots sin mörka underton kan kortet också peka på klarsynthet. Det understryker vikten av att se saker som de verkligen är, även om det gör ont.

Uppochnedvänt

 • Läkning. I kontrast till hjärtesorg och sorg kan kortet få en annan innebörd när det vänds uppochned. Det kan då även symbolisera att en tid av läkning eller återhämtning väntar runt hörnet.
 • Försoning. Kortet kan indikera att tidigare stridigheter kommer att lösas och relationer kommer att repareras.
 • Släppa taget. I detta läge uppmanar kortet ofta dig att släppa taget om gammalt groll och gå vidare.

Så kan du tolka bilden på detta kort

Är du nybörjare inom tarot och funderar på att införskaffa en tarotlek? Läs då min guide till att köpa tarotkort för första gången! I den berättar jag vad du bör tänka på när för att hitta rätt i djungeln av tarotlekar!

Många väljer att skaffa sig en tarotlek som bygger på systemet Rider-Waite. Bilden på detta kort i den tarotleken är en av de mest gripande. Alla de olika detaljerna i bilden har en egen unik innebörd:

 • De tre svärden. Bilden visar tre svärd som genomborrar ett hjärta. Svärden representerar mentala eller verbala ”hugg”, d.v.s. saker som har sagts eller tankar som har korsat ditt sinne. Dessa kan vara sårande eller direkt skadliga.
 • Hjärtat. Hjärtat i bildens mitt symboliserar dina känslor eller ditt emotionella tillstånd. Att det genomborras av svärden tyder på en djup emotionell smärta eller konflikt.
 • Molnen och regnet. Bakgrunden visar en stormig himmel full av mörka moln och ett regn. Den förstärker därmed temat av sorg och hjärtesorg. Detta kan också tolkas som en rensning eller en nödvändig tid av oväder som du måste gå igenom.

Alla detaljer i bilden – från svärdet till hjärtat och ovädret – samverkar för att framställa en komplex bild av emotionell och mental dynamik. Den kombinerade effekten är kraftfull och kan få dig att reflektera kring de många lagren av din egen mänskliga erfarenhet.

Bild som visar vad tre i svärd i tarot betyder

Vad betyder tre i svärd i tarot när kortet är rättvänt?

När du drar tre i svärd rättvänt i en tarotläggning signalerar kortet ofta komplexa och utmanande scenarier. Dessa kan översättas till många olika sammanhang och kontexter, däribland kärlek, karriär och ekonomi. Nedan utforskar jag de möjliga betydelserna mer ingående.

Kärlek

 • Möjlig hjärtesorg eller konflikt i en relation. Kortet kan varna för en svår tid i en relation. Det kan handla om missförstånd, bedrägligt beteende eller till och med en separation.
 • En separation eller svår tid. Om du är i en relation kan detta kort varna dig för att det är dags att ta en titt på underliggande problem som ännu inte har behandlats.

Karriär

 • Möjliga konflikter på arbetsplatsen. Detta kort kan peka på spänningar eller motsättningar på arbetsplatsen som behöver hanteras.
 • Hanterandet av utmanande situationer. Tre i svärd indikerar att du bör förbereda dig för svåra beslut eller en komplicerad dynamik på arbetsplatsen.

Ekonomi

 • Risk kopplad till investeringar och ekonomiska beslut. Kortet varnar för att det kan finnas en ökad risk för förluster och att du därför bör iaktta försiktighet.
 • Risk för förlust eller ekonomisk instabilitet. Står du inför stora ekonomiska beslut? Då uppmanar kortet dig att vara extra noggrann och kanske söka professionell rådgivning.

Vad betyder tre i svärd i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Uppochnedvänt antyder detta kort ofta en förändring i dynamiken jämfört med när det dras rättvänt. Nedan erbjuder jag dig insikt i vad tre i svärd betyder i olika sammanhang när du drar kortet på detta sätt.

Kärlek

 • En tid för läkning och möjlig försoning. Har du dragit detta kort i dess uppochnedvända läge? Då kan det vara ett tecken på att en svår tid i en relation närmar sig sitt slut eller att gamla sår är på väg att läkas.
 • Förbättring och utveckling i relationer. Detta kan vara en tid då du och din partner arbetar för att lösa gamla problem och gå vidare tillsammans. Eller så kan det peka på en tid av inre läkning efter en separation.

Karriär

 • Lösning på tidigare konflikter eller utmaningar på arbetsplatsen. Uppochnedvänt kan tre i svärd signalera en tid av försoning och samförstånd på arbetsplatsen.
 • Nya möjligheter som kan komma ur svåra situationer. Har du gått igenom en tuff tid på jobbet? Då kan detta kort indikera att du är på väg att vända en negativ situation till din fördel.

Ekonomi

 • Återhämtning från en tidigare ekonomisk nedgång. Har du haft en kämpig tid ekonomiskt? Då antyder detta kort att du är på rätt spår mot förbättring och stabilisering.
 • Klokare och mer genomtänkta ekonomiska beslut framöver. Du har fått erfarenheter av tidigare ekonomiska utmaningar. Dessa har du lärt dig av och kan nu fatta bättre och mer välgrundade ekonomiska beslut.

Vanliga frågor om tre i svärd i tarot

Vad betyder tre i svärd i tarot rättvänt?

När du drar detta kort i dess rättvända läge antyder tre i svärd vanligtvis komplexa och utmanande scenarier som hjärtesorg, konflikt eller separation. Det kan varna för svårigheter inom relationer, karriär och ekonomi.

Vad betyder tre i svärd i tarot uppochnedvänt?

När kortet är uppochnedvänt indikerar tre i svärd oftast en tid av läkning eller förbättring. Det kan signalera en lösning på tidigare konflikter eller svårigheter, eller en chans till försoning och förnyad stabilitet.

Avslutande tankar

Tre i svärd hör till de tarotkort som är komplicerade och mångsidiga. Det kan varna för möjliga utmaningar och hjärtesorg men även signalera nödvändig förändring och läkning. Därför är det viktigt att förstå kortets nyanser så att du kan använda dess visdom till din fördel. Förhoppningsvis har du fått insikt i vad tre i svärd i tarot betyder genom att läsa denna djuplodande artikel om kortet.