Djävulen

Det finns 78 kort i en tarotlek och alla kort har en unik symbolik som förtäljer en berättelse. Vi är nu framme vid det femtonde kortet i Stora arkanan, ett av de mest fruktade tarotkorten. Så vad betyder djävulen i tarot?

Djävulen är ett kort som ofta missförstås på grund av dess kraftfulla och lite skrämmande symbolik. Det representerar vanligtvis en situation där du känner dig bunden, begränsad eller fångad. Samtidigt kan kortet även representera frigörelse och befrielse.

I den här artikeln fördjupar jag mig i detta tarotkort och dess symbolik. Jag förklarar vad djävulen i tarot betyder och hur kortet kan tillämpas i olika sammanhang. Du kan till exempel använda kortet i läsningar som rör kärlek, karriär och ekonomi. Fortsätt att läsa för att lära dig mer!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Eller hör mig diskutera detta kort här:

Vad betyder djävulen i tarot rättvänd respektive uppochnedvänd?

Tarotkortet djävulen har likt övriga kort i tarotleken en mängd olika betydelser. Kortets betydelse kan variera beroende på om det är rättvänt eller omvänt. Dessa är de nyckelord som du kan ha i åtanke när kortet dyker upp i en läsning:

Rättvänd

 • Materialism. En överdriven önskan om rikedom och materiella ägodelar, ofta på bekostnad av andlig eller känslomässig uppfyllelse.
 • Beroende. Att vara fastkedjad eller förslavad av destruktiva vanor, tvångstankar eller skadliga beroenden.
 • Bundenhet. Att känna sig fångad eller fast i en situation, relation eller sinnesstämning som inte ger utrymme för frihet eller utvekcling.
 • Okunnighet. Att vägra erkänna eller konfrontera sanningen i en situation, ofta som ett sätt att skydda sig själv.
 • Hopplöshet. En känsla av förtvivlan eller negativitet som hindrar dig från att tro på möjligheten till förändring eller förbättring.

Uppochnedvänd

 • Befrielse. Att bryta sig loss från begränsningar, oavsett om dessa är självpåtagna eller externa, och få en känsla av frihet och oberoende.
 • Frigörelse. Att övervinna hinder, begränsningar eller beroenden och röra sig mot en mer positiv och hälsosam tillvaro.
 • Insikt. Att få klarhet eller förståelse för en svår situation, vilket möjliggör informerat beslutsfattande.
 • Självkännedom. Att känna igen sina brister, beroenden eller negativa beteenden och vidta åtgärder för att förbättra dem.
 • Avståndstagande. Att släppa ohälsosamma förbindelser eller tvångstankar som har hämmat den personliga utvecklingen.

Att förstå dessa nyckelord och deras underliggande teman är viktigt för att förstå vad djävulen i tarot betyder. Nyckelorden sätter tonen för en nyanserad utforskning av kortets betydelse i olika aspekter av livet.

Så kan du tolka bilden på kortet

Rider-Waite är en tarotlek skapad av Arthur Edward Waite och Pamela Colman Smith. Den är känd för sitt rika och symboliska bildspråk, och kortet djävulen utgör inget undantag. För att förstå detta tarotkort krävs en djupdykning i den symbolik som pryder kortet:

 • Djävulen. På bilden ser vi en stor, olycksbådande djävulsliknande figur som sitter på en piedestal. Varelsen är en blandning av människa och odjur. Den förkroppsligar de köttsliga, grundläggande instinkterna och begären. Figuren håller en omvänd fackla i ena handen, vilken symboliserar att ljuset och hoppet släcks. Med den sin andra hand gör varelsen en gest som symboliserar makt och dominans. Djävulen har fladdermusvingar som symboliserar det undermedvetnas värld och de mörkare aspekterna av psyket. Hans ansikte är strängt och skrämmande, vilket återspeglar den hårda naturen hos de lektioner som kortet kan bjuda på.
 • Det omvända pentagrammet. Kortet är märkt med ett omvänt pentagram, en symbol för andens dominant över de fyra elementen och den fysiska världen. Det omvända pentagrammet kan även förknippas med vår egen mänskliga natur samt våra begär, rädslor och passioner.
 • De fastkedjade människorna. Vid foten av piedestalen är en man och en kvinna fastkedjade och de tycks vara under djävulens kontroll. De representerar mänsklighetens förslavning till materiella begär eller självdestruktiva mönster. Kedjorna runt deras halsar är dock lösa. Detta indikerar att slaveriet är självpåtaget och att en befrielse är möjlig med rätt insikt och ansträngning.
 • Den mörka bakgrunden. Bakgrunden är mörk och karg. Detta återspeglar den ödslighet som kommer av att vara förslavad av sina rädslor, begär och beroenden.

Alla de olika beståndsdelarna i bilden syftar till att fördjupa vår förståelse för vad djävulen i tarot betyder. Genom att känna igen dessa symboler kan du bättre tolka de meddelanden som kortet förmedlar i olika sammanhang.

Bild som visar vad djävulen i tarot betyder

Vad betyder djävulen i tarot när kortet är rättvänt?

När detta kort dras rättvänt symboliserar det instängdhet, beroende och materialism. Kortet belyser även de skuggaspekter av oss själva som vi ofta ignorerar eller förnekar. Läs nedan vad djävulen i tarot betyder när kortet är rättvänt!

Kärlek

När det kommer till kärlek och relationer kan tarotkortet djävulen indikera ett tvångsmässigt eller destruktivt förhållande. Detta kan yttra sig genom ett medberoende, en maktkamp eller en extrem förbindelse som är osund. Kortet kan också peka på en rädsla för att inleda ett förhållande som enbart är baserat på fysisk attraktion och utan känslomässigt djup.

Karriär

Vad gäller din karriär kan djävulen representera att du känner dig fångad eller otillfredsställd i ditt nuvarande arbete. Det kan antyda en osund arbetsmiljö, ett utnyttjande eller ett hyperfokus på ekonomisk framgång på bekostnad av personlig uppfyllelse och etiska värden. Det kan också indikera arbetsnarkomani eller försummelse av andra delar av livet för karriärutvecklingens skull.

Ekonomi

I ett ekonomiskt sammanhang uppmanar kortet djävulen till försiktighet gentemot materialistiska tendenser och osunda ekonomiska vanor. Det kan peka på överdrivna utgifter, skulder eller att du är alltför fokuserad på att ackumulera rikedom. Kortet kan också tyda på en inställning till pengar som baseras på rädsla. En sådan kan yttra sig i att du hamstrar resurser eller värderar dig själv utifrån din ekonomiska ställning.

I alla dessa sammanhang fungerar den rättvända djävulen som en spegel. Kortet återspeglar de mörkare aspekterna av dina val, tendenser och beteenden. Det uppmanar till introspektion samt uppmuntrar dig att känna igen och ta itu med dessa problem. Genom att göra detta kan du bryta dig loss från dina självpåtagna kedjor och bana väg för en större personlig frihet och tillfredsställelse.

Överväger du att prova på tarot? Ta då en titt i guiden till att köpa tarotkort för att enklare hitta en lämplig kortlek.

Vad betyder djävulen i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Ovan har jag gått igenom den rättvända versionen, så vad betyder djävulen i tarot när kortet är omvänt? Det kan då signalera befrielse, insikt, självmedvetenhet, avskiljning och att du bryter dig loss. Fortsätt att läsa för att fördjupa dig i kortets betydelse för din kärlek, karriär och ekonomi!

Kärlek

I ett romantiskt sammanhang är den omvända djävulen ett positivt tecken. Det indikerar att du bryter dig fri från osunda relationer, ohälsosamma mönster eller medberoende beteenden. Kortet representerar att du får insikt i tidigare misstag, tar ansvar för dina handlingar och gör medvetna val som främjar sundare relationer framgent. Detta kort kan också indikera behovet av att hitta en balans mellan känslomässig intimitet och personlig frihet i relationer.

Karriär

När det kommer till din karriär symboliserar det omvända kortet djävulen en paus från ett kvävande arbete. Det kan även indikera en paus från en förtryckande arbetsmiljö eller tendenser av arbetsnarkomani. Kortet kan betyda att du inser det verkliga värdet av en bra balans i livet mellan arbete och privatliv. Det kan även symbolisera en övergång till en ny väg i karriären som ger dig personlig och etisk tillfredsställelse snarare än ekonomisk vinning. Om du känner dig fångad i ditt arbete kan kortet indikera att du bör söka efter nya möjligheter som överensstämmer med din passion och dina personliga värderingar.

Ekonomi

I en läsning som rör ekonomi indikerar det omvända kortet djävulen en övergång till sundare ekonomiska vanor. Det kan betyda att du befriar dig från stora skulder, överdriven materialism eller vanan att likställa ditt självvärde med din förmögenhet. Kortet kan också symbolisera att du blir ekonomiskt kunnig och ansvarsfull samt förstår behovet av en balans mellan sparande och utgifter.

I det omvända läget förebådar detta tarotkort en tid av personlig frihet, uppvaknande och positiv förändring. Det uppmanar dig att erkänna och lära dig av dina tidigare misstag och omfamna din individualitet. Genom att göra detta kan du ta viktiga steg mot ett mer balanserat och tillfredsställande liv.

Djävulen i tarot ovan

Vad betyder djävulen i tarot i olika tarotläggningar?

Det är viktigt att förstå vad djävulen i tarot betyder i olika tarotläggningar. Med en bra förståelse för kortets betydelse kan du inse de olika nyanserna i en tarotläsning. Dessa är några exempel på hur kortet kan tolkas i vanliga tarotläggningar:

Djävulens betydelse i en dåtid-nutid-framtid-läsning

 • På positionen ”dåtid” kan detta kort indikera att ditt förflutna präglades av ett beroendeframkallande beteende och destruktiva vanor. Det kan även tyda på att du kände dig fångad i en viss specifikation. Kortet kan också antyda att tidigare erfarenheter har lett till att du är alltför bunden till materiella ägodelar eller att du har skapat attityder som baseras på rädsla.
 • På positionen ”nutid” kan djävulen föreslå att du för närvarande kämpar med känslor av fångenskap, missbruk eller rädsla. Kortet kan vara en väckarklocka som uppmanar dig att identifiera och konfrontera dessa problem. Du uppmuntras då att bryta dig loss från dina självpåtagna kedjor.
 • På positionen ”framtid” kan kortet vara en varning om möjliga utmaningar framöver. Dessa kan yttra sig som missbruk, materialistiska tendenser eller känslor av hopplöshet. Kortet kan uppmana dig att hålla dina impulser under kontroll och inte låta dig domineras av negativa mönster.

Djävulens betydelse i keltiska korset

Vad djävulen i tarot betyder i tarotläggningen keltiska korset kan variera beroende på dess position. Innebörden kretsar dock ofta kring teman som materialism, missbruk och bundenhet. Det kan peka på hinder, rädslor eller en yttre miljö som påverkar din nuvarande situation. Eller så kan det symbolisera interna faktorer såsom personliga förhoppningar eller psykologiska tillstånd. Det är viktigt att tolka detta kort i förhållande till andra kort i tarotläggningen för att göra en mer exakt läsning.

Oavsett vilken tarotläggning du väljer att göra utmanar kortet djävulen dig att konfrontera dina skuggor. Kortet uppmuntrar dig också att erkänna dina begränsningar och sträva mot personlig utveckling och frigörelse. Det är en kraftfull påminnelse om din inneboende potential att övervinna utmaningar och skapa positiva förändringar i ditt liv.

Vanliga missuppfattningar kring vad djävulen i tarot betyder

Detta är ett tarotkort som ofta ger en känsla av obehag när det dyker upp i en läsning. Detta beror främst på grund av dess namn och tillhörande bildspråk. Men kortet i sig är inte negativt eller något att frukta. Nedan tar jag upp några vanliga missuppfattningar kring vad djävulen i tarot betyder:

 • Kortet är ondskefullt. Kortet djävulen förknippas ofta felaktigt med onda eller illvilliga krafter. I tarot representerar det dock mänskliga instinkter och materiella önskningar. Kortet symboliserar även de mörkare aspekterna av vårt psyke som vi behöver konfrontera och förstå för att åstadkomma personlig utveckling. Det handlar snarare om introspektion och förståelse än om yttre onda influenser.
 • Kortet indikerar otur eller olycka. Även om kortet kan indikera utmaningar eller svåra perioder förutsäger det inte nödvändigtvis otur eller olycka. Det belyser områden i livet där vi kan vara fångade eller vilseledda. Kortet uppmanar oss att bryta oss fria från dessa självpåtagna kedjor. Detta är mer ett kort för självkännedom och personlig utveckling än en domedagens budbärare.
 • Kortet är ett tecken på missbruk eller omoral. Kortet djävulen kan förvisso symbolisera missbruk eller omoraliskt beteende. Men det är viktigt att komma ihåg att detta är metaforiska representationer. ”Beroenden” kan hänvisa till alla osunda vanor eller former av besatthet. ”Omoral” kan betyda att man bortser från ens sanna värderingar. Kortet handlar således om att känna igen dessa tendenser och sträva efter balans och förbättring.

Genom att förstå vad djävulen i tarot betyder och uppfatta dess sanna väsen behöver vi alltså blicka bortom dessa missuppfattningar. Kortet är en uppmaning till introspektion, självmedvetenhet och befrielse från självpålagd träldom. Det påminner oss om att förbli jordade, motstå materialistiska lockelser och sträva efter andlig utveckling och självförbättring.

Vanliga frågor om djävulen i tarot

Vad betyder djävulen i tarot?

När djävulen är rättvänd kan kortet representera begränsningar, beroenden och känslan av att vara bunden eller fångad. Det kan peka på att du är fast i ett osunt beteendemönster eller i en destruktiv situation. Omvänt kan kortet tyda på att du frigör dig från beroenden och begränsningar.

Avslutande tankar

Tarotkortet djävulen är fullt av symbolisk betydelse och kan ha många möjliga betydelser. Detta är utan tvekan ett av de mest spännande och missförstådda korten i tarotleken. Kortet har ett olycksbådande namn och illavarslande bildspråk som du bör försöka att se igenom. Det förmedlar nämligen ett djupt budskap om självmedvetenhet, introspektion och personlig utveckling.

Oavsett om kortet dras rättvänt eller uppochnedvänt kräver det en djupdykning i det undermedvetna. Kortet uppmuntrar dig att konfrontera skuggorna, erkänna de kedjor som håller dig fast och hitta styrkan att bryta dig fri. Oavsett om du undrar över ditt kärleksliv, din karriär eller din ekonomi signalerar kortet ett behov av befria dig själv från osunda mönster och förbindelser.

Viktigast av allt är dock att kortet påminner dig om din inneboende mänskliga potential att övervinna utmaningar och höja dig över dina lägre instinkter. Så när du försöker att tolka vad djävulen i tarot betyder bör du tänka i termer av balans och att ta kontrollen över livet. Genom att göra detta kan du ta stora steg mot upplysning, utveckling och uppfyllelse.

Därför bör du inte frukta detta kort utan istället välkomna det som en möjlighet till självförbättring, lärande och omvandling. Det är en ledstjärna som leder dig ut ur ditt självvalda mörker och in i ljuset av medveten medvetenhet och personlig frihet. Kortet representerar verkligen inte den djävul du fruktar utan den djävul du behöver möta, förstå och övervinna.