Döden

På vår resa bland tarotkorten har vi nu kommit fram till ett av de mest missförstådda korten. Jag syftar på det trettonde kortet i Stora arkanan. Så vad betyder döden i tarot?

Vid första anblicken kan tarotkortet döden verka skrämmande eller till och med olycksbådande. Detta beror på dess koppling till bokstavlig död. Men den symboliska tolkningen av detta kort är mycket djupare än så. I själva verket betyder det sällan just död.

Vad döden i tarot vanligtvis betyder är snarare transformation, slut och en ny början. Det representerar en metaforisk död som leder till pånyttfödelse och förändring. Fortsätt att läsa denna artikel för att lära dig mer om dess betydelser rättvänt och omvänt!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Hör mer om detta kort här:

Vad betyder döden i tarot rättvänd respektive uppochnedvänd?

När du vill förstå vad döden i tarot betyder är det viktigt att titta på hur kortet är vänt. Det kan vara antingen rättvänt (upprätt) eller omvänt (uppochnedvänt). Innebörden av kortet skiftar beroende på hur det är vänt. Dessa är de viktigaste nyckelorden som förknippas med det:

Rättvänd

 • Omvandling. Detta är en tid för att ömsa skinn och börja om på nytt.
 • Slut. Kortet markerar avslutningen på en viktig fas eller aspekt av ditt liv.
 • Förändring. Det indikerar en tid av övergång eller metamorfos.
 • Övergång. Slutligen står kortet även för övergång. Detta innebär att du flyttar från ett tillstånd eller skede till ett annat.

Uppochnedvänd

 • Motstånd till förändring. Kortet kan antyda att du håller fast vid en föråldrad situation, attityd eller synvinkel. Genom att göra detta motstår du det naturliga flödet av transformation.
 • Oönskad omvandling. Det kan även betyda att förändringar sker som känns påtvingade eller fruktade.
 • Fördröjda slut. Detta kort kan även betyda fördröjda slut. Vad som menas med detta är att ett nödvändigt slut eller en förändring undviks eller skjuts upp. På så vis förlängs kampen eller det onödiga lidandet.

Funderar du över att börja läsa tarot som hobby? Min guide till att köpa rätt tarotlek kan hjälpa dig att välja en passande lek.

Så kan du tolka bilden på detta kort

I tarotleken Rider-Waite porträtterar kortet döden en rik väv av symbolik:

 • Skelettet. I mitten av kortet ser vi ett skelett klätt i svart rustning som rider på en vit häst. Skelettet representerar döden, men dess rustning indikerar dödens oövervinnlighet. Den vita hästen symboliserar renhet, vilket antyder att döden rensar och renar.
 • Flaggan. I skelettets hand vajar en svart flagga dekorerad med en vit, fembladig ros. Detta märke indikerar dödens löfte om förändring: att ur mörkret kan nytt liv blomstra. Talet fem är också en symbol för förändring.
 • Personerna på marken. På marken framför hästen finns flera figurer som alla reagerar på dödsspöket på olika sätt. En kung ligger livlös och visar att döden inte skonar någon, oavsett status. Ett barn tittar oskyldigt och orädd direkt på döden, vilket symboliserar acceptans och nyfikenhet. En jungfru knäböjer och ler, vilket indikerar ånger, bön eller möjligen acceptans. En biskop står och samtalar med skelettet, vilket tyder på en andlig diskussion om livets oundvikliga slut.
 • Bakgrunden. I bakgrunden ser vi en båt som seglar över floden. Detta är en symbol som anspelar på den mytologiska floden Styx som skiljer den levande världen från de dödas värld. Tvillingtornen under den uppgående solen på avstånd representerar porten till ett nytt liv, vilket ytterligare understryker temat om en omvandlande övergång.

Sammantaget har kortets bildspråk ett kraftfullt budskap. Det meddelar att döden inte är ett slut utan en nödvändig del av livets cykel, som leder till förnyelse och transformation.

Bild som visar vad döden i tarot betyder

Vad betyder döden i tarot när kortet är rättvänt?

Härnäst diskuterar jag vad döden i tarot betyder när kortet är rättvänt.

Kärlek

Undrar du vad döden i tarot betyder för din kärlek och dina relationer? När kortet är rättvänt symboliserar det omvandlingar. Om du är i ett förhållande kan detta betyda att du går in i en ny fas med din partner. Denna nya fas kräver att du släpper taget om gamla vanor, attityder eller tidigare konflikter. Detta kan även betyda slutet på en fas i förhållandet eller hela förhållandet som sådant. Men i sådana fall tar det slut för att göra plats för något mer passande och meningsfullt.

För singlar kan tarotkortet döden peka på att du behöver släppa taget om tidigare relationer. Dessa hindrar dig från att omfamna möjligheten till framtida kärlek. Kortet uppmanar dig att stänga det kapitel som dina tidigare relationer symboliserar och förbereda dig för ny kärlek.

Karriär

När det kommer till karriären är döden ett kort som signalerar förändring och övergång. Detta kan betyda en mängd olika saker. Till exempel kan det röra sig om en förändring i din nuvarande befattning eller ett fullständig karriärbyte. Det kan till och med innebära att du oväntat förlorar jobbet. Även om denna övergång till en början kan vara skrämmande bör du komma ihåg att sådana slut banar väg för en ny början. Detta kan vara den möjlighet som du behöver för att hitta ett jobb som verkligen stämmer överens med dina personliga värderingar och karriärmål.

Ekonomi

I läsningar som rör din ekonomi betyder döden i tarot en betydande förändring av din ekonomiska situation. Om du har haft ekonomiska svårigheter kan det betyda slutet på denna kamp och början på ekonomisk stabilitet. Alternativt kan kortet indikera att du bör ändra din inställning till pengar. Det kan till exempel innebära at du måste sluta med gamla, destruktiva ekonomiska vanor och göra plats för sundare vanor. Kortet uppmanar dig att acceptera förändringarna och anpassa dig för att lyckas med övergången.

Vad betyder döden i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Nedan berättar jag vad döden i tarot betyder när kortet är uppochnedvänt.

Kärlek

När kortet döden visas uppochnedvänt i en läsning kan det indikera motstånd mot en nödvändig förändring. Det kan även tyda på en rädsla för att släppa taget. Om du är i ett förhållande kan kortet betyda att du eller din partner håller fast vid gamla mönster, attityder eller konflikter som hämmar ert förhållande. Kortet är en uppmaning om att konfrontera dessa problem och omfamna transformation.

För singlar kan det omvända kortet döden indikera en kamp för att gå vidare från tidigare relationer. Det kan också peka på kampen att släppa taget om en gammal självuppfattning som förhindrar ny kärlek från att komma in i ditt liv. Det är en lätt knuff i rätt riktning för att få dig att släppa ditt tidigare bagage och omfamna möjligheten till framtida kärlek.

Karriär

I en läsning som rör karriären kan döden betyda en rädsla för förändring eller ett motstånd mot ett förestående skifte i din karriär. Du kanske håller fast vid ett jobb som du är missnöjd med för att det känns bekant och tryggt. Eller så undviker du att ta steg mot en ny karriärväg på grund av en rädsla för det okända. När detta kort visas omvänt uppmuntrar det dig att omfamna förändring som en naturlig del av livet och karriärutvecklingen.

Ekonomi

När det kommer till ekonomi kan det omvända kortet döden betyda motstånd mot förändring. Du kanske håller fast vid ohälsosamma ekonomiska vanor eller vägrar att anpassa dig till en förändring av de ekonomiska omständigheterna. Det kan också betyda en fördröjning i slutet av ekonomiska svårigheter. Kortet tyder på ett behov av att omvärdera dina ekonomiska beteenden och attityder samt att vara mer öppen för nödvändiga förändringar.

Döden i tarot

Vanliga missuppfattningar om tarotkortet döden

Tarotkortet döden är ofta missförstått och fruktat på grund av dess namn och bildspråk. Därmed har en hel uppsjö av olika missuppfattningar kring kortet uppstått. Därför tänker jag här reda ut några av dessa för att hjälpa dig att förstå vad döden i tarot verkligen betyder och inte. Dessa missuppfattningar är att:

 • Kortet betyder bokstavlig död. Den största missuppfattningen om kortet är att det förutser en fysisk död. Tarot kan förvisso återspegla alla aspekter av livet. Men kortet döden pekar nästan aldrig mot en bokstavlig död. Istället betecknar det en metaforisk död, som signalerar slutet på något och början på något nytt.
 • Kortet är negativt. På grund av sitt namn och bildspråk tror många att döden alltid är ett negativt tarotkort. Tarot har dock inga rent negativa eller positiva kort; allt handlar om sammanhanget. Detta kort signalerar ofta välbehövlig förändring eller transformation som leder till utveckling och framsteg.
 • Kortet bör undvikas. Vissa fruktar kortet så mycket att de försöker ta bort det från sina tarotlekar. Detta stör dock balansen i tarot och dess omfattande natur. Kortet döden spelar nämligen en viktig roll för att skildra livets cykler och oundvikliga förändringar.

Genom att förstå dessa missuppfattningar kan du enklare se detta kort som något annat än en symbol för rädsla och slutgiltighet. Det är snarare ett tecken på transformation, förändring och en ny början.

Vanliga frågor om döden i tarot

Vad betyder döden i tarot?

När tarotkortet döden visas rättvänt symboliserar det ofta slutet på en viss fas, relation eller situation samt början på en ny. När kortet är omvänt kan det betyda att du står inför en stor förändring, men att du motstår den eller har svårt att släppa taget om det förflutna.

Avslutande tankar

Tarotkortet döden har ett namn och bildspråk som skrämmer många. Därför har det fått ett oförtjänt rykte om, men vad döden i tarot betyder är alltså inte bokstavlig död. Istället är kortets innebörd transformation, förändring och en ny början. Oavsett om det är rättvänt eller omvänt uppmanar det oss att släppa taget om det gamla för att göra plats för det nya. Budskapet är att omfamna livets cykler av förändring och förnyelse.