Månen

Den mystiska tarotleken innehåller 78 kort med rik symbolik. Korten kan ge dig insikter i ditt förflutna, din nutid och din framtid. I den här artikeln vilar strålkastarljuset på det 18:e kortet i Stora arkanan. Så vad betyder månen i tarot?

Månen uppmanar dig ofta att dyka djupare in i ditt undermedvetna, möta dina rädslor och erkänna de osynliga krafter som påverkar ditt liv. Kortet belyser komplexiteten i din inre värld och uppmuntrar dig att att omfamna de sanningar som ligger i ditt medvetandes skuggor.

Härnäst utforskar jag detta kort och dess viktigaste nyckelord. Därefter belyser jag det symboliska bildspråk som pryder kortet. Fortsätt att läsa för att lära dig vad månen i tarot betyder!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Vad betyder månen i tarot?

Månen har likt alla andra tarotkort ett rikt symboliskt språk och olika konnotationer beroende på om den dras rättvänd eller omvänd. Genom att förstå nyckelorden nedan kan du tolka kortets övergripande budskap i dina läsningar. De olika nyckelorden ger dig en grund för att förstå kortets nyanserade betydelser. Dessa måste dock tolkas i förhållande till den fråga som har ställts samt de andra korten som dras i läsningen.

Rättvänd

 • Intuition. Månen representerar att du behöver förlita dig mer på dina instinkter och mindre på ditt medvetna sinne och rationella resonemang. Kortet uppmuntrar dig att bli mer intuitiv och låta din intuition vägleda dig framåt.
 • Undermedvetenhet. Kortet representerar ditt undermedvetna sinne, som för fram drömmar, känslor och tankar vilka inte ä r omedelbart tillgängliga för ditt medvetna sinne.
 • Ovisshet. Detta kort visas ofta när det finns en brist på tydlighet eller förvirring kring en situation. Det kräver att du litar på processen och navigerar genom en tid av ovisshet.
 • Illusion. Månen antyder att inte allt är som det verkar vara. Det kan finnas ett bedrägeri, svek eller dold information som behöver avslöjas.
 • Rädsla. Detta kort är ofta kopplat till rädslor och ångest som måste erkännas och konfronteras.

Uppochnedvänd

 • Förnekelse. Den omvända månen indikerar en vägran att lyssna på din intuition eller möta dina rädslor. Denna vägran leder ofta till självbedrägeri eller att du lever i förnekelse.
 • Frigörande känsla. Kortet kan också tyda på processen att konfrontera och släppa djupt rotade rädslor och oro.
 • Undertryckta känslor. Detta kort kan ofta kopplas till förträngda känslor eller minnen som måste tas upp till ytan och hanteras.
 • Klarhet. Intressant nog signalerar den omvända månen att dimman lättar och klarhet uppnås. Detta samtidigt som den rättvända månen i tarot betyder förvirring.
 • Sanningar som avslöjas. Den omvända månen kan också indikera att dolda sanningar, hemligheter eller bedrägerier förs fram i ljuset.

Är tarot något du funderar på att börja med? Se då min guide för tips på hur du köper den perfekta tarotleken!

Och lär dig mer om detta kort genom att lyssna på följande avsnitt av min podd:

Så kan du tolka bilden på kortet

Rider-Waite Tarot är namnet på en populär tarotlek med symboliska och detaljerade bilder. Detta är en av de mest erkända tarotlekarna i världen. I denna lek har kortet månen en bild som genomsyras av djup symbolik. Bilden fångar essensen av kortets betydelser.

Så här kan du tolka bilden på kortet:

 • Fullmånen och dess båda ansikten. I mitten av kortet syns en fullmåne som vilar mot en mörk himmel och utstrålar ett mjukt, milt ljus. Månen avbildas som en fullmåne, en fas som representerar höjden av dess kraft. Den bär två ansikten – dels månens ansikte och ett som påminner om solen.. Detta visar på blandningen av motsatser och den fina linjen mellan illusion och sanning.
 • Vattenkällan och kräftdjuret. Under månen slingrar sig en stig från en vattenkälla. Källan symboliserar det omedvetna eller drömvärlden. Stigen slingrar sig mot en karg bergskedja, som representerar den medvetna eller materiella världen. Vägen skvallrar om en resa från det kända till det okända, med betoning på ett tema om utforskande och strävan efter sanning. Vid vattenkällan dyker en hummer eller kräfta upp. Detta kräftdjur symboliserar de grundläggande, instinktiva reaktionerna och de omedvetna begären som stiger till ytan.
 • Stigen och de två djuren. På vardera sida av stigen står en hund och en varg. Dessa båda djur representerar vårt sinnes tämjda respektive vilda aspekter. Djuren ylar mot månen, och uttrycker därmed sin koppling till dess kraft. Detta är en symbolik som representerar kortets tema – att komma i kontakt med vår intuitiva och grundläggande natur.
 • De två tornen. På långt håll står två tornliknande strukturer som symboliserar den påtagliga och medvetna världen. Ändå verkar de vara suddiga och avlägsna under månens ljus. Denna symbolik understryker kortets tema av illusion och behovet av att navigera genom ovisshet.
Bild som förklarar vad månen i tarot betyder

Vad betyder månen i tarot när kortet är rättvänt?

Ovan kan du se hur detta kort ser ut och läsa dig till innebörden av dess symbolik. Så vad betyder månen i tarot när kortet är rättvänt? När kortet visas på detta sätt pekar det på en tid för introspektion och djup utforskning av ens undermedvetna. Det är en uppmaning om att navigera genom ovissheter, konfrontera rädslor och avslöja illusioner. Nedan förklarar jag vilken specifik betydelse kortet har för kärleken, karriären och ekonomin.

Kärlek

I en läsning som handlar om kärlek kan månen peka på mysterier, illusioner eller osäkerheter i ett förhållande. Om du är i ett förhållande kan det tyda på att saker och ting inte är som de ser ut att vara på ytan. Det kan finnas dolda känslor eller aspekter som behöver hanteras. För vissa kan kortet representera en rädsla för sårbarhet eller för att binda sig. Kortet uppmanar dig att lita på din intuition och att kommunicera öppet med din partner.

För dig som är singel kan månen betyda att du kanske idealiserar potentiella partners eller har orealistiska förväntningar om kärlek. Kortet ger råd om introspektion och att få klarhet i vad du verkligen vill få ut av att förhållande.

Karriär

När det kommer till din karriär indikerar månen ofta en tid av ovisshet. Du kanske känner dig osäker på din anställningstrygghet, din karriärväg eller dina nästa steg. Kortet kan också peka på en dold dynamik eller arbetsplatsdynamik. Detta kort råder dig att lita på din intuition och inte hasta fram beslut. Det kan också vara en indikation på att du bör utforska dina dolda passioner eller talanger.

Ekonomi

I en läsning som handlar om ekonomi kan månen signalera en tid av ekonomisk ovisshet eller instabilitet. Kortet kan tyda på att vissa av dina ekonomiska frågor är oklara eller att de inte är som de verkar vara. Det kan handla om allt från dolda avgifter och vilseledande affärer till investeringar där du inte har gjort tillräckligt noggranna efterforskningar. Kortet uppmanar till försiktighet, grundlig undersökning och att undvika impulsiva ekonomiska beslut.

När kortet visas rättvänt betyder alltså månen att du bör utforska din rädsla och lita på din intuition. Samtidigt bör du vara medveten om att saker och ting kanske inte alltid är som de ser ut att vara. Den ovisshet som kortet förknippas med är dock inte att frukta – den bör snarare ses som en möjlighet att belysa skuggorna och få djupa insikter.

Vad betyder månen i tarot när kortet är uppochnedvänt?

När månen dyker upp i omvänd i en läsning kan kortet representera processen att släppa taget om rädsla och ångest. Den omvända månen i tarot betyder även att du bör försöka finna klarhet och ta itu med förträngda känslor eller minnen. Nedan belyser jag hur dessa innebörder kan yttra sig i olika delar av livet.

Kärlek

I en läsning som handlar om din kärlek representerar den omvända månen ofta en tid av klarhet och sanning som dyker upp i ditt förhållande. Dolda problem, osäkerheter eller illusioner kan dyka upp och bana väg för öppna diskussioner och helande. För singlar indikerar kortet en tid för självupptäckt, förståelse för tidigare mönster i relationer samt att du gör ett medvetet val av framtida partner.

Karriär

I ett karriärmässigt sammanhang erbjuder den omvända månen en lättnadens suck när dimman av ovisshet lättar. Kortet kan tyda på att en förvirrande situation på jobbet snart kommer att lösa sig. Det kan även betyda att du få klarhet i din karriärväg. Detta är en tid då du kanske känner dig mer i samklang med dina karriärmål och mindre påverkad av andras åsikter eller förväntningar.

Ekonomi

I ett sammanhang som rör ekonomi kan den uppochnedvända månen tyda på att alla oklara ekonomiska frågor eller den oro som du har upplevt snart kommer att uppenbaras. Du kan hitta svar på dina ekonomiska bekymmer eller få klarhet i ett ekonomiskt beslut. Detta är ett kort som indikerar en återgång till stabilitet och kontroll i ekonomin.

I grund och botten betyder den omvända månen ett frigörande av rädsla, avslöjandet av illusioner och tillkomsten av klarhet. Processen kan vara utmanande, men den leder alltjämt till utveckling, läkning och en bättre förståelse för ditt liv och dig själv.

Månen i tarot uppochnedvänd

Så kan du tolka månen i förhållande till andra tarotkort

Månen är ett kort med en djup betydelse och symbolism. Kortet kan interagera med andra tarotkort i en läsning samt påverka tolkningen av dessa. Dess närvaro kan förstärka vissa teman, lyfta fram dolda aspekter eller flytta fokuset för en läsning.

Till exempel kan månen dyka upp tillsammans med översteprästinnan. Då kan det föreslå en ännu större betoning på intuition och undermedvetna insikter. Tillsammans med tornet kan kortet istället indikera en tumultartad tid av förändring, där illusioner krossas och sanningar abrupt avslöjas.

I kombination med de älskande kan kortet månen signalera att vissa dolda aspekter i en relation måste avslöjas. Kombinationen kan även tyda på att det finns en rädsla för att binda sig eller för att visa sig sårbar. Om månen visas med tre i bägare kan det tyda på hemligheter eller skvaller inom en grupp vänner som kan leda till missförstånd.

Dessa tolkningar bör dock inte uppfattas som rigida. Konsten att läsa tarot ligger i att förstå kortens symboliska språk och att väva en berättelse som förbinder de olika korten. Detta samtidigt som man tar den fråga som har ställts i beaktande såväl som frågeställarens livssituation.

Använd månen för personlig utveckling och självreflektion

När vi diskuterar vad månen i tarot betyder är det viktigt att ta dess rika symbolik i beaktande. Kortet kan även ha flera olika betydelser samt erbjuda värdefulla insikter för personlig utveckling och självreflektion. Det inbjuder oss att påbörja en resa inom oss själva, att konfrontera våra rädslor, navigera genom ovissheter och gräva i vårt undermedvetna.

Så kan du använda kortet

Du kan med fördel använda månen för personlig utveckling och självreflektion på följande sätt:

 • Möta rädslor och ovissheter. Månens återkommande tema av rädsla och ovisshet uppmuntrar dig att erkänna och konfrontera dina egna rädslor. Detta oavsett om dessa rör dina relationer, din karriär, din ekonomi eller ditt egenvärde. Kortet påminner dig om att det är okej att vara osäker och att denna osäkerhet kan leda till utveckling och självupptäckt.
 • Intuition och inre visdom. Månen betonar vikten av intuition. Kortet uppmanar dig att lita på dina instinkter och din inre visdom, särskilt när du navigerar genom oklara situationer. Genom att reflektera över stunder där din intuition har varit rätt kan du stärka din tillit till din inre röst.
 • Utforska det undermedvetna. Detta är det undermedvetnas kort – månen inbjuder dig att grotta mer i dina drömmar, känslor och tankar. Dessa är inte omedelbart tillgängliga för ditt medvetna sinne. Metoder som meditation eller att skriva dagbok kan hjälpa dig att utforska dessa dolda aspekter.
 • Upplysande illusioner. Månen utmanar dig att ifrågasätta dina uppfattningar och övertygelser. Allt är inte alltid som det verkar vara. Självreflektion om dina fördomar, förutfattade meningar och förnekelser kan leda till värdefull självmedvetenhet och personlig utveckling.
 • Frigörande av undertryckta känslor. När månen visas omvänt kan kortet betyda frigörandet av undertrycka känslor. Reflektera gärna över vilka känslor eller minnen som kan vila nedtryckta under ytan. Att låta dessa dyka upp kan vara helande och befriande.

Månen är ett tarotkort som förknippas med illusion och ovisshet. Trots detta är det samtidigt en ledstjärna som vägleder dig att belysa skuggorna inom dig själv och navigera genom komplexiteten i ditt inre landskap. Genom att ta till dig av insikterna från detta kort kan du fördjupa din självförståelse, stärka din intuition och utvecklas som person.

Vanliga frågor om månen i tarot

Vad betyder månen i tarot?

Månen är ett tarotkort som ofta symboliserar illusion, ovisshet och obeslutsamhet. Kortet förknippas med det undermedvetna och intuition. Det kan också representera en tid av stora drömmar, fantasier eller illusioner samt varna för svek.

Är månen ett bra tarotkort att dra?

Det beror på i vilket sammanhang kortet dyker upp i en läsning. Huruvida månen är ett bra tarotkort att dra beror även på de specifika frågor eller som läsningen rör. Tarotkort är generellt neutrala och varje kort har många möjliga betydelser.

Hur förhåller sig detta kort till månfaserna?

Under en nymåne kan du dra detta kort som en påminnelse att blicka djupt inom dig själv för att förstå dina underliggande känslor och motiv. Om du drar månen under en fullmåne kan detta indikera att du verkligen bör fokusera på ditt undermedvetna.

Avslutande tankar

Månen är ett av de mest spännande korten i tarotleken. Det representerar intuition, undermedvetenhet, rädslor och illusioner. Kortet är samtidigt en ledstjärna som vägleder dig genom den komplexa labyrinten i ditt inre landskap. Det uppmanar dig att lita på din intuition, möta dina rädslor och acceptera att saker och inte inte alltid är som de verkar.

Kopplat till kärlek kräver det klarhet och öppen kommunikation. I din karriär uppmuntrar kortet dig att följa din intuition och vara tålmodig i tider av ovisshet. I din ekonomi varnar det för instabilitet och behovet av att noggrant analysera din situation. När kortet vänds uppochned kastar det istället sitt ljus på vägen till klarhet, frigörandet av rädslor samt avslöjandet av sanningar.

Men i slutändan kan månen i tarot betyda många olika saker, beroende på sammanhanget för läsningen och frågan som ställs. Dessutom påverkar även de övriga korten som dras tillsammans med detta tarotkort innebörden. Kortets tolkning kan därmed vara lika fluktuerande och mystisk som månen själv. Men i grund och botten är detta ändå en guide som visar vägen till det undermedvetna. Det belyser även de dolda världarna såsom dina känslor, rädslor och begär.

Den resa som månen inbjuder dig att göra är inte alltid lätt. Det är en resa mot enorm personlig utveckling, djup självförståelse och i slutändan upptäckten av din egen sanning. Kortet uppmuntrar dig att utforska de dolda djupen i ditt väsen. Det avslöjar även att de svar som du söker ofta finns inom dig.