Solen

Tarotkort har i århundraden använts som ett verktyg för spådom och självkännedom. De olika kortens intrikata och symboliska bildspråk ger insikter om det mänskliga psyket, våra relationer och världen omkring oss. Så vad betyder solen i tarot?

När solen visas rättvänd anses den ofta vara ett av de mest positiva korten i tarotleken. Den symboliserar glädje, vitalitet och upplysning. När kortet är uppochnedvänt kan dess positiva aspekter vara blockerade eller fördröjda på något sätt.

Detta tarotkort har en väldigt speciell plats i varje läsning och låter sitt ljus skina på dina djupaste förhoppningar. Solen lyser även upp dina vägar mot framgång och livets enkla glädje. Samtidigt symboliserar kortet också vitalitet, upplysning och ett liv i överflöd. Men som alla andra kort i tarotleken finns det en myriad av möjliga tolkningar beroende på sammanhang och kontext. Fortsätt att läsa denna artikel för att lära dig att förstå kortets fulla djup och utforska dess symboliska bildspråk!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Vad betyder solen i tarot?

Solen är det nittonde kortet i Stora arkanan i tarot. Likt alla andra tarotkort kan detta kort förknippas med vissa nyckelord. Nyckelorden kokar ner kortets essens och ger dig en snabb inblick i dess många olika betydelser.

Hör oss diskutera detta kort i podden:

Nedan avslöjar jag vilka nyckelkort som kan associeras med detta kort i dess rättvända respektive omvända (uppochnedvända) läge. Lägg gärna dessa på minnet för att enkelt komma ihåg vad solen i tarot betyder i en läsning!

Rättvänd

 • Positivitet. Solen utstrålar positivitet och representerar själva solens värme och ljusstyrka. Detta kort påminner om den glädje, optimism och lycka som livet kan erbjuda.
 • Framgång. Ett annat nyckelord som förknippas med kortet är framgång. Det signalerar prestation inom olika områden av livet, såsom i privatlivet, yrkeslivet eller i det andliga livet. Kortet representerar helt enkelt prestation, tillväxt och uppfyllelse.
 • Vitalitet. Detta kort symboliserar också vitalitet i form av god hälsa, energi och livskraft. Det kan indikera en tid av föryngring och revitalisering, eller en möjlighet att njuta av livets nöjen.
 • Glädje. Kortet utstrålar också glädje och tyder på en tid av firande, lycka och tillfredsställelse. Denna glädje kan vara kopplad till ditt privatliv, dina relationer, din karriär eller vara en övergripande känsla av välbefinnande.

Uppochnedvänd

 • Negativitet. I sitt omvända (uppochnedvända) läge kan detta kort representera negativitet. Det kan indikera känslor av pessimism, hopplöshet eller besvikelse som kastar en skugga över ditt liv.
 • Depression. Den omvända solen kan också indikera en tid av depression eller sorg. Det kan tyda på en brist på glädje eller tillfredsställelse i livet. Orsaken kan möjligen vara ouppfyllda drömmar eller ambitioner.
 • Brist på framgång. Det omvända kortet solen i tarot kan betyda misslyckade ansträngningar eller brist på framsteg inom vissa aspekter av livet. Kortet kan signalera en tid av stagnation eller frustrerande förseningar.
 • Problem kopplade till det inre barnet. Den omvända solen förknippas ofta med olösta problem från barndomen eller problem kopplade till ditt inre barn. Kortet kan peka på ett behov av läkning, egenvård eller bearbetning av tidigare trauman.

Med hjälp av dessa nyckelord kan du få en ögonblicksbild av vad solen i tarot kan betyda. Du bör dock komma ihåg att tarot är en metod för spådom och självkännedom som är högst personlig och intuitiv. Sammanhanget för läsningen och din intuition kommer ofta kunna avslöja fler lager av betydelse. Nedan fördjupar jag mig i kortets bildspråk och tolkningar inom olika delar av livet.

Planerar du att dyka in i tarotens underbara värld? Läs min hjälpsamma guide till att köpa tarotkort för mer information om hur du väljer rätt tarotlek!

Så kan du tolka bilden på kortet

I tarotleken Rider-Waite Tarot är bilden på detta kort upplyftande och fullt av liv. Genom att ta en ordentlig titt på kortet kan du snappa upp flera viktiga detaljer som bär på en rik betydelse:

Tolkning av kortets bildspråk

 • Solen. I mitten av kortet skiner en stor, ljus sol på himlen. Solen skickar ut sina ljusstrålar i alla riktningar. Denna strålande sol representerar vitalitet, värme, liv och upplysning. Den är källan till allt liv och symboliserar tillväxt, energi och föryngring.
 • Barnet. Under solen kan du skymta ett naket barn som rider på en vit häst. Detta ekipage representerar renhet och oskuld. Barnet håller i en röd banderoll som symboliserar förnyelsens blod. Barnets glada och bekymmerslösa uppförande symboliserar frihet, lycka och livsglädje. Dess nakenhet hintar om öppenhet och sanning.
 • Hästen. Hästen representerar styrka och ädelhet. Dess vita färg betyder renhet och andligt framåtskridande. Det faktum att hästen går indikerar en stadig utveckling mot målet.
 • Solrosfältet. När du funderar på vad solen i tarot betyder bör du även uppmärksamma fältet med solrosor i bakgrunden. Dessa solrosor symboliserar nämligen liv, fertilitet och överflöd. De är vända mot solen, vilket antyder tanken om att se ljust på livet och vara optimistisk.
 • Muren. Slutligen representerar den grå muren i bakgrunden de hinder som har övervunnits för att nå ett tillstånd av glädje och tillfredsställelse. Muren har lämnats bakom, vilket symboliserar triumfen över tidigare utmaningar och förmågan att lämna svårigheter bakom sig.

Det övergripande bildspråket på detta tarotkort förmedlar en bild av positivitet, välstånd och lycka. Men kortet kan trots detta ha olika betydelser när det dras i en läsning. Framför allt skiftar dess betydelse beroende på om det dras rättvänt eller omvänt (uppochnedvänt). Betydelsen kan även skifta beroende på vilken fråga som har ställts. Nedan kan du begrunda bilden innan du går vidare och läser om kortets betydelse för kärlek, karriär och ekonomi.

Bild som visar vad solen i tarot betyder

Vad betyder solen i tarot när kortet är rättvänt?

När solen i tarot visas rättvänd är dess betydelse ofta en av optimism och positivitet. Därför är det vanligtvis ett gott omen när detta kort dyker upp i en läsning. Kortet förknippas med framgång, glädje och överflöd i olika aspekter av livet. Så låt oss utforska hur dessa betydelser kan översättas till kärlek, karriär respektive ekonomi!

Kärlek

När solen dyker upp i en kärleksläggning pekar kortet på en varm, kärleksfull och positiv relation. Om du är i ett förhållandet kan kortet indikera en tid av lycka, tillfredsställelse och ömsesidig förståelse mellan dig och din partner. Det kan också betyda att förhållandet framöver tas till en ny nivå, genom till exempel en förlovning eller ett äktenskap.

För singlar är detta ett kort ett lovande tecken på att kärleken snart kan komma in i ditt liv. Det betyder att ett glatt, harmoniskt förhållande är på väg. Det påminner dig om att vara positiv och öppen. Genom att vara detta kan du locka till dig den kärlek som du önskar finna.

Karriär

I ett karriärsammanhang är kortet ett tecken på framgång och prestation. Det kan indikera att du har ett jobb som du älskar, och att du får ett erkännande för dina ansträngningar. Kortet kan också tyda på att en befordran eller ett erkännande ligger i korten inom en snar framtid.

Om du har funderat på att starta ett nytt företag eller byta karriär är solkortet ett positivt tecken. Det indikerar att det nu kan vara ett bra läge att ta detta kliv. Kortet antyder att dina framtidsutsikter ä r ljusa och att framgången sannolikt kommer att komma.

Ekonomi

När det gäller ekonomi tyder detta tarotkort på en tid av välstånd och överflöd. Vad solen i tarot betyder för ekonomi kan vara att dina omständigheter snart kan förbättras. Så kan till exempel vara fallet om du har haft ekonomiska svårigheter.

Detta kort kan också antyda att du har övervägt ett stort ekonomiskt beslut – kanske att köpa ett hem, göra en investering eller starta ett företag. Om så är fallet kan det nu vara en bra tid att fatta detta beslut. Kom dock ihåg att tarot förvisso kan erbjuda vägledning, men att det är viktigt att göra egna efterforskningar och vid behov rådgöra med ekonomiska rådgivare.

I nästa del av denna artikel fördjupar jag mig i kortets omvända läge och dess betydelse för en läsning. Så läs vidare för att få reda på vad den omvända solen kan betyda för din kärlek, karriär eller ekonomi!

Vad betyder solen i tarot när kortet är uppochnedvänt?

Precis som solen ibland kan skymmas av moln kan tarotkortet göra detsamma. När solen visas omvänd (uppochnedvänd) i en läsning kan detta vara en indikation på att du står inför utmaningar eller hinder. Men även i sitt omvända läge erbjuder kortet värdefulla läxor och vägledning. Nedan presenterar jag ett antal möjliga tolkningar av kortet kopplat till kärlek, karriär och ekonomi.

Kärlek

I en kärleksläsning kan den omvända solen signalera att du står inför vissa svårigheter eller missförstånd i ditt förhållande. Kortet kan antyda ett behov av förbättrad kommunikation eller en lösning av konflikter som kan återställa glädjen och harmonin i ditt förhållande.

För singlar kan det omvända solkortet indikera känslor av pessimism eller tvivel om ditt kärleksliv. Det är en påminnelse om att se till din självkänsla och ditt självvärde. Det påminner även dig om att förbli positiv och hoppfull om dina utsikter för framtida kärlek.

Karriär

Kopplat till din karriär kan den omvända solen indikera en brist på tillfredsställelse i ditt nuvarande arbete. Det kan peka på en tid av stagnation, där du känner att du inte gör några framsteg eller att du inte får något erkännande för ditt hårda arbete.

Men kortet är också ett tecken på att du inte ska tappa hoppet. Detta kan istället vara ett bra tillfälle att omvärdera din karriär. Kanske bör du överväga om du verkligen är lycklig i ditt nuvarande arbete och eventuellt utforska andra möjligheter. Solen uppmuntrar dig att söka en karriär som skänker dig glädje och tillfredsställelse.

Ekonomi

I ett ekonomiskt sammanhang kan den omvända solen tyda på ekonomiska svårigheter eller besvikelser. Den kan indikera en tid i livet där det är ont om pengar eller där de ekonomiska planerna inte går som förväntat.

Detta kort är dock också en påminnelse om att omvärdera dina ekonomiska strategier och överväga nya tillvägagångssätt. Det uppmuntrar dig att vara positiv och behålla tron på att du kan förbättra din ekonomiska situation.

Sammantaget kan den omvända solen innebära utmaningar, men du bör samtidigt komma ihåg att kortet också uppmanar dig att förbli hoppfull och vara motståndskraftig. På samma sätt som solen dyker upp på himlen efter ett oväder är även dessa svårigheter ofta tillfälliga. Därför väntar vanligtvis ljusare dagar framöver.

Hand som håller upp kortet solen i tarot

Vad betyder solen i olika tarotläggningar?

Betydelsen av ett tarotkort kan förändras avsevärt beroende på var och hur det dyker upp i en läsning. I en tarotläggning representerar varje position där ett kort kan läggas en viss aspekt av den aktuella frågan eller situationer. Nedan utforskar jag hur solen kan påverka läsningen i några populära tarotläggningar.

Detta betyder solen i en tarotläggning med tre kort

I en tarotläggning med tre kort brukar de olika positionerna representera dåtid, nutid och framtid. Om solen dras i en sådan här läggning kan kortet ge läsningen ett djup. Vad solen i tarot betyder beror då på i vilken position kortet visas:

 • Dåtid. Om solen visas i positionen dåtid kan kortet antyda en tid av lycka, framgång eller uppfyllelse som har format din nuvarande situation. Det kan även representera en lycklig barndom eller tidigare erfarenheter som har lett till din personliga utveckling.
 • Nutid. I positionen nutid betyder solen att du upplever en tid av glädje, framgång och positivitet just nu. Kortet kan indikerar att du känner tillfredsställelse inom olika områden av livet, såsom i karriären, kärleken eller dina personliga strävanden.
 • Framtid. När solen visas i positionen framtid är detta ett mycket positivt tecken. Kortet förutspår då att glädje, framgång och lycka ligger i korten för dig framöver. Det antyder att den väg som du befinner dig på kommer att leda till uppfyllande och tillfredsställelse.

Detta betyder solen i tarotläggningen keltiska korset

Det keltiska korset är en mer komplex tarotläggning som ger en omfattande bild av en situation. Om tarotkortet solen visas i denna läggning kan dess betydelse variera beroende på dess specifika position:

 • Framtiden. När solen dyker upp i denna position kan kortet antyda glädje och framgång i en nära framtid. Du kommer sannolikt att uppleva en tid av positivitet och prestation inom kort.
 • Förhoppningar och rädslor. I denna position kan solen betyda att du hoppas på framgång och lycka men fruktar negativa resultat. Här uppmuntrar kortet dig till optimism och motståndskraft.

Så kan du tillämpa kortets lärdomar i din vardag

Solen är ett tarotkort vars teman är glädje, positivitet och framgång. Därmed erbjuder kortet dig värdefulla lärdomar som du kan tillämpa i din vardag. Genom att göra detta kan du uppnå personlig utveckling, förbättra dina relationer och få vägledning i din karriär.

Personlig utveckling

Detta kort uppmuntrar optimism och positivitet. Det är en påminnelse om att du bör fira dina prestationer och njuta av livets enkla nöjen. Genom att fokusera på de positiva aspekterna av ditt liv kan du maximera din övergripande lycka och tillfredsställelse. Detsamma gäller för övrigt också om du väljer att utöva tacksamhet.

Kortet symboliserar även glädjen i att vara sann mot sig själv. Precis som barnet på kortet rider fritt och glatt uppmuntras du att omfamna ditt autentiska jag. Du bör även följa dina passioner och intressen utan att vara rädd för att dömas.

Relationer

När det kommer till relationer uppmuntrar detta kort till värme, öppenhet och ärlighet. Genom att uttrycka kärlek, visa uppskattning och vara positiv kan du stärka dina relationer och lägga en bra grund för ömsesidig glädje.

Om konflikter uppstår rekommenderar solen att du hanterar situationen med en positiv attityd. Kortet uppmuntrar dig att förstå och bli förstådd, samt att sträva efter en lösning som ger glädje och harmoni.

Karriär

Kopplat till din karriär föreslår detta kort att du söker ett jobb som ger dig glädje och tillfredsställelse. Kortet är en påminnelse om att framgång inte bara handlar om pengar utan även om en personlig tillfredsställelse och passion för ditt arbete.

Om du står inför svårigheter eller känner dig fast uppmuntras du att förbli hoppfull. Kortet uppmuntrar dig att omvärdera din karriär och överväga nya möjligheter. Med optimism och uthållighet kan du övervinna utmaningar och nå dina karriärmål.

Sammanfattningsvis utstrålar solen ett budskap om glädje, framgång och positivitet. Oavsett om kortet visas rättvänt eller omvänt i en läsning kan dess ljus lysa upp din väg. Det kan även erbjuda dig vägledning och uppmuntra dig att låta din egen inre sol få skina.

Vanliga frågor om solen i tarot

Vad betyder solen i tarot?

Solen symboliserar positivitet, glädje och upplysning. Den indikerar att en tid av lycka och framgång annalkas eller för närvarande upplevs. Uppochnedvänd betyder solen vanligtvis att kortets positiva energier har blockerats på något sätt.

Vilka råd ger tarotkortet solen?

Solen råder dig att vara optimistisk, öppen och sanningsenlig. Den uppmuntrar dig att fira dina framgångar och att dela din glädje med andra människor.

Hur kan solen tolkas kopplat till personlig eller andlig utveckling?

Kopplat till personlig eller andlig utveckling tyder solen på en tid av upplysning, självacceptans och inre harmoni. Den indikerar ofta ett ögonblick där du till fullo inser ditt eget värde samt kan börja utstråla självförtroende och positivitet.

Avslutande tankar

När jag nu avslutar denna artikel vill jag återigen beröra vad solen i tarot betyder. Upprätt signalerar kortet en tid av glädje, framgång och vitalitet. Detta oavsett om läsningen rör kärlek, karriär, ekonomi eller någon annan del av livet. Kortet är som en fyr av optimism som påminner dig om att fira dina prestationer och omfamna glädjen i livet. Uppochnedvänd fungerar solen istället som en guide genom mörkare tider. Kortet uppmuntrar då till motståndskraft, positivitet och försäkrar om att utmaningar ofta föregår personlig utveckling samt ljusare tider.