Hem » 20 tydliga tecken på att ditt ex inte kommit över dig
Stalking är ett tecken på att ditt ex inte har kommit över dig

20 tydliga tecken på att ditt ex inte kommit över dig

Ett uppbrott kan vara en komplex och väldigt känslosam upplevelse. Det är långt ifrån ovanligt att bägge parter lämnar förhållandet med blandade känslor och vissa tankar som dröjer sig kvar. En del personer kan snabbt gå vidare i livet medan andra har svårare att släppa taget. Om du tillhör den senare kategorin kan du vilja hålla utkik efter vanliga tecken på att ditt ex inte har kommit över dig. På så vis kan du enklare hantera de känslor som dröjer sig kvar och fatta bästa möjliga beslut för ditt eget välbefinnande.

Genom att läsa denna artikel kan du få en insikt i vilka tecken som kan tyda på att ditt ex fortfarande har känslor för dig. Jag belyser flera olika tecken på att ditt ex inte har kommit över dig. För enkelhets skull har jag valt att dela in dessa i flera olika kategorier:

  • tecken i sociala medier
  • tecken i kommunikationen
  • tecken från gemensamma vänner och bekanta
  • tecken i beteenden och interaktioner
  • tecken på försök till försoning.

Genom att förstå dessa olika tecken kan du enklare sätta gränser och avgöra vilken som är den bästa vägen framåt.

Läs även min artikel om hur man kommer över någon!

Tecken i sociala medier på att ditt ex inte har kommit över dig

I den digitala tidsålder som vi för närvarande lever i har sociala medier en viktig roll för många av oss. De sociala medierna är också det första stället som många vänder sig till för att få en inblick i andra personers liv, inklusive deras ex. Därför kan dessa plattformar också avslöja vissa tydliga tecken på att ditt ex inte har kommit över dig. Läs vidare för att få reda på vilka dessa är!

1. Exet gillar och kommenterar dina inlägg

Har du upptäckt att ditt ex ofta gillar, kommenterar eller reagerar på dina inlägg? Då kan detta vara ett tecken på att personen fortfarande är intresserad av vad som händer i ditt liv. Var uppmärksam på vilka kommentarerna och reaktionerna är för att bättre förstå innebörden av dessa.

2. Exet tittar på dina stories

Spanar exet ofta in dina stories, särskilt så fort du har lagt upp dessa? Om så är fallet kan detta vara ett tecken på att exet håller noga koll på dig och ditt liv. Kanske håller personen utkik efter uppdateringar som din relationsstatus, hur du mår eller vad du gör om dagarna.

3. Exet postar nostalgiska bilder eller inlägg

Delar exet gamla foton, minnen eller inlägg om er relation? Detta kan i sådana fall vara ett tecken på att personen har svårt att släppa taget. Kanske känner sig han eller hon nostalgisk eller vill försöka påminna dig om hur bra ni hade det tillsammans.

4. Exet gör små förändringar i sin profil

Ändrar ditt ex sin profilbild eller texten i sin profil? Detta kan göras antingen för att få din uppmärksamhet eller för att personen ska kunna uttrycka sina känslor. Det kan till exempel handla om ett foto som togs under tiden ni var tillsammans eller en kryptisk referens till er relation.

Kvinna som ändrar sin profil på Facebook

Tecken i kommunikationen som tyder på att ditt ex inte har kommit över dig

Det sätt på vilket exet kommunicerar med dig efter uppbrottet kan säga en hel del om personens känslor och intentioner. Därför kan du vara uppmärksam på följande tecken på att ditt ex inte har kommit över dig:

5. Exet messar eller ringer ofta

Fortsätter ditt ex att ta kontakt med dig då och då? Detta skulle kunna vara ett tecken på att personen inte har kommit över dig. Det kan handla om att han eller hon vill ha din uppmärksamhet, få råd av dig eller bara hittar en ursäkt att få prata med dig. Om kontakten är regelbunden kan detta avslöja att personen fortfarande har känslor för dig.

6. Exet ringer på fyllan eller skriver känslosamma meddelanden

Ringer exet dig på fyllan eller skickar personen känslosamma meddelanden för att uttrycka sina känslor? Då är detta ett tydligt tecken på att ditt ex inte har kommit över dig. I dessa stunder av sårbarhet visar personen vanligtvis sina verkliga känslor.

7. Exet tänker ofta tillbaka på er tid tillsammans

Tänker exet ofta tillbaka på er tid tillsammans och tar upp minnen eller händelser från förr? Då kan det vara så att personen inte riktigt har släppt taget än. Personen kan då längta tillbaka till de bra stunder som ni hade tillsammans och är nog inte riktigt redo att ge upp relationen.

8. Exet värdesätter fortfarande din åsikt

Kontaktar ofta exet dig för att få dina råd eller ta del av dina tankar om olika saker? Även detta är ett tydligt tecken på att ditt ex inte har kommit över dig än. Att personen klamrar sig fast vid ditt perspektiv kan bero på att han eller hon har svårt att föreställa sig en framtid utan dig.

En kvinna som ber om din åsikt

Tecken från gemensamma vänner och bekanta

Ett annat sätt att snappa upp tecken på att ditt ex inte har kommit över dig är genom att prata med gemensamma vänner och bekanta. Dessa personer kan ofta ge dig värdefulla insikter om exets känslor och beteenden. Till exempel kan du höra dig för huruvida:

9. Exet frågar hur du mår och om du har hittat någon ny

Frågar exet ofta era gemensamma vänner hur du mår och huruvida du har hittat en ny partner? Om så är fallet kan detta vara ett tecken på att personen fortfarande bryr sig om dig och håller koll på ditt liv. Nyfikenheten kan eventuell ha att göra med att personen fortfarande har känslor för dig.

10. Exet jämför sin nya partner med dig

Berättar era gemensamma vänner att exet jämför sin nya partner med dig? Då kan detta tyda på att personen inte har kommit över dig helt ännu. Kanske jämför personen omedvetet sin nya partner med dig, vilket i sådana fall skulle tyda på att du var viktig för honom eller henne.

11. Exet vill umgås med era gemensamma vänner

Anstränger sig exet för att umgås med era gemensamma vänner? Detta skulle kunna vara ett tecken på att personen försöker hålla sig kvar i din umgängescirkel. I sådana fall är detta ett tecken på att ditt ex inte har kommit över dig.

12. Exet nämner dig

Nämner exet dig när personen pratar med era gemensamma vänner? Även detta är ett tydligt tecken på att personen fortfarande kan ha känslor för dig. Det kan också betyda att personen ifråga inte är riktigt redo att släppa taget om dig än.

Två vänner som pratar

Tecken i beteenden och interaktioner

Hur ditt ex beter sig och interagerar med dig kan också avslöja mycket. Därför bör du vara uppmärksam på dennes beteenden och interaktioner om du vill få reda på huruvida han eller hon fortfarande har känslor för dig. Några tecken på att ditt ex inte har kommit över dig är:

13. Känsloutbrott

Blir exet arg eller ledsen när han eller hon interagerar med dig? Då kan detta indikera att personen har känslor för dig som personen inte riktigt kan tygla. Dessa känsloutbrott kan visa att personen fortfarande bearbetar sina känslor efter uppbrottet.

14. Svartsjuka

Blir exet svartsjuk när du nämner någon av dina dejter eller ser dig ihop med någon annan? Denna känslomässiga reaktion kan då tyda på att personen fortfarande tycker att ni hör ihop.

15. Exet visar intresse för dina intressen

Har exet plötsligt börjat visa intressen för dina intressen? Detta skulle kunna vara ett tecken på att ditt ex inte har kommit över dig. Intresset från personen kan nämligen tyda på att han eller hon försöker knyta an till dig.

16. Försök att förbättra sig själv

Försöker exet förbättra sig själv på olika sätt och vis? Detta är generellt sett ett positivt tecken, men om det sker till följd av uppbrottet kan denna ansträngning ställas i ett annat ljus. Kanske försöker personen bli den partner som du ville att den skulle vara. Då kan detta innebär att personen fortfarande håller fast vid en förhoppning om att kunna få tillbaka gnistan i ert förhållande.

Kvinna som förbättrar sig själv genom att träna

Tecken på försök till försoning

Stämmer ett eller flera av ovan nämnda tecken på att ditt ex inte har kommit över dig in på din före detta? Om så är fallet kanske exet kommer försöka försonas med dig igen efter uppbrottet. Dessa försök kan i sådana fall ge dig ytterligare ett antal tecken att hålla utkik efter, såsom dessa:

17. Exet pratar om vad som gick fel

Tar exet upp vad som gick fel och visar en vilja på att komma tillrätta med dessa problem? Då kan detta vara ett tecken på att personen fortfarande har förhoppningar om en framtid tillsammans med dig. Viljan att reflektera kring problemen och diskutera dessa kan nämligen visa att personen inte är redo att släppa taget.

18. Exet föreslår parterapi

Föreslår exet att ni ska gå i parterapi tillsammans? Då beror detta sannolikt på att han eller hon inte är har kommit över dig än. Förslaget att söka hjälp genom parterapi visar på exets vilja att anstränga sig och jobba på förhållandet. Detta betyder att personen fortfarande har känslor för dig.

19. Exet uttrycker ånger och ber om förlåtelse

Ber exet ofta om förlåtelse för sina tidigare handlingar och uttrycker ånger för hur det slutade? Då är detta ett tydligt tecken på att ditt ex inte har kommit över dig än. Ångern kan vara en förklädd förhoppning om en andra chans och en vilja att ta ansvar för sin del i uppbrottet.

20. Exet försöker vinna dig tillbaka

Försöker exet vinna tillbaka dig med hjälp av stora gester? Det kan till exempel handla om att personen ifråga köper dyra presenter, besöker dig utan förvarning eller uttrycker sin kärlek för dig offentligt. Dessa handlingar tyder i sådana fall på att personen har känslor för dig och vill försöka hitta tillbaka till en gemensam framtid. Det kan också röra sig om en klassisk kärleksbombning som går ut på att manipulera dig att ta tillbaka personen.

Kvinna som överraskar en man genom att hålla för hans ögon

Avslutande tankar om tydliga tecken på att ditt ex inte har kommit över dig

Det är viktigt att du är medveten om de tecken på att ditt ex inte har kommit över dig som jag nämner här. Med vetskapen om dessa tecken kan du enklare sätta gränser och fatta rätt beslut kring din framtid med eller utan personen. När du bestämmer dig för huruvida du ska hålla avståndet till personen eller försöka hitta tillbaka bör du dock sätta ditt eget välbefinnande först.

Läs mer