Hem » 10 tecken på att du är introvert
Introvert person som sitter och blickar ut över en sjö i solnedgången

10 tecken på att du är introvert

Om du är introvert har du ett personlighetsdrag som gör att du är mer inåtriktiad än utåtriktad. Du fokuserar då mer på dina egna känslor än på allt runt omkring dig. Därmed är introverta och extroverta personer raka motpoler till varandra. De allra flesta av oss befinner oss dock någonstans i mitten på skalan.

Man tror att ungefär mellan 25 % och 40 % av befolkningen är introverta. Det finns dock många missuppfattningar om denna personlighetstyp som är väldigt vanliga. Dessutom behöver du inte nödvändigtvis vara blyg eller lida av social ångest bara för att du är introvert. Fortsätt att läsa för att få mer information om vad som kännetecknar den introverta personligstypen!

Vad är en introvert person?

Introversion (inåtvändhet) är ett av flera personlighetsdrag som kan prägla och känneteckna en person. Med inåtvändhet menas att personen ifråga tenderar att vända sig inåt snarare än utåt. Vad man menar med detta är att han eller hon fokuserar mer på sina egna känslor och tankar. Motsatsen är en extrovert person som istället är utåtriktat och söker stimulans runt omkring sig. Ibland kan en introvert person även kallas tillbakadragen, men den behöver alltså inte nödvändigtvis vara blyg.

Begreppen extraversion och introversion populariserades genom Carl Jung och dennes arbete. Senare kom begreppen även att användas i flera olika teorier, däribland den om de 5 stora personlighetstyperna. Spektrumet introversion och extraversion är även en central del i personlighetstestet Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Alla personer är i någon utsträckning såväl introverta som extroverta. Däremot brukar de allra flesta luta mer åt det ena hållet. En introvert person är vanligtvis tystare, mer reserverad och inåtvänd. På så vis skiljer sig dessa personer från de extroverta personer vilka får sin energi genom att interagera med andra människor i sociala sammanhang. Introverta personer dräneras istället på energi i sådana situationer. Så efter att till exempel ha varit på en fest eller umgåtts med en större grupp människor behöver de ofta dra sig tillbaka. I sin ensamhet kan de nämligen ladda upp sina batterier igen.

Hur blir man introvert?

En vanlig fråga som många ställer sig är vilken orsak som ligger bakom inåtvändhet. Så hur blir man introvert? Föds man till det eller är det snarare någonting man kan bli med tiden? Svaret är att introverta personer sannolikt har blivit inåtvända av flera anledningar. Det rör sig ofta om en kombination av arv och miljö. Troligtvis är det sätt på vilket din kropp rent fysiologiskt svarar på miljön runt omkring dig en viktig faktor för huruvida du blir introvert eller extrovert.

Enligt en teori som har lagts fram av psykologen Hans Eysenck är introverta personer av naturen mer känsliga för externa stimuli. Därför tenderar de att söka sig till miljöer och aktiviteter där de kan undvika att bli överstimulerade. Detta är anledningen till att du som är introvert gärna spenderar mycket tid ensam. I din ensamhet kan du nämligen processa saker och ting samt reflektera kring dina tankar, känslor och erfarenheter.

Tecken på att du är introvert

Du kanske undrar om du själv stämmer in på denna beskrivning eller ej? Så hur vet man att man är introvert? Det finns vissa vanliga tecken på att så är fallet och dem ska vi strax gå in på. Först tänkte jag bara klargöra att det faktiskt finns flera olika typer av introversion:

  • Socialt introverta personer som föredrar mindre grupper av människor framför större sådana. Dessa personer föredrar en lugn hemmakväll framför en utekväll.
  • Oroliga introverta personer som ofta känner sig oroliga eller nervösa i sociala sammanhang.
  • Återhållna introverta personer som brukar överanalysera och vara obeslutsamma.
  • Tänkande introverta personer som ägnar mycket tid åt att tänka, blicka inåt och vara kreativa.

Med detta sagt har de allra flesta introverta personer en kombination av dessa olika egenskaper. Dessutom kan du vara introvert och tillhöra någon av dessa fyra kategorier men ändå ha egenskaper som inte är typiska för den. Till exempel finns det faktiskt många introverta personer som faktiskt gillar att socialisera och umgås med andra människor. Vissa av dessa är till och med riktig sociala personer även om de i själva verket alltså är ganska inåtriktade.

När det kommer till hur man vet om man är introvert kan dessa tecken avslöja att så är fallet:

Introvert person som sitter vid en sjö och tänker

1. Du gillar att vara ensam

En egenskap som verkligen kännetecknar introverta personer är att de gillar att vara ensamma. Så om du föredrar att spendera mycket tid för dig själv med dina egna intressen och hobbyer kan du eventuellt vara en introvert. Kanske gillar du att gå en lugn och rofylld promenad i naturen eller att läsa en god bok? Eller så kanske du gärna tittar på din favoritserie för att koppla av och ladda batterierna?

Men detta betyder dock inte att en introvert person jämt och ständigt vill vara ensam. Många av dessa inåtriktade personer älskar att umgås med sina vänner och att interagera med bekanta personer i ett socialt sammanhang. Det är dock viktigt för dem att kunna dra sig tillbaka mot slutet av dagen för att vara ensamma och tänka samt reflektera.

Detta är helt okej – det finns inga oskrivna regler för hur ofta man ska träffa sina vänner. Däremot finns det vissa tumregler och faktorer som du bör ha i åtanke. Klicka dig vidare till den länkade artikeln för att få reda på vilka dessa är!

2. Du umgås med ett fåtal nära vänner

Att introverta personer inte skulle gilla andra människor i största allmänhet är en vanlig missuppfattning. De föredrar förvisso inte att socialisera väldigt mycket och framför allt inte i större grupper. Men däremot umgås de gärna tillsammans med ett mindre antal nära vänner.

Extroverta personer ofta gillar att ha stora sociala cirklar med personer som de kanske bara känner ganska ytligt. Men introverta personer vill istället hålla sig till en tajtare social cirkel med djupa och långvariga relationer. De vill komma väldigt nära sina vänner och att vänskaperna präglas av mycket intimitet.

Detta är en av dina stora styrkor om du är introvert, att du bygger nära relationer. Detta med de personer som står dig allra närmast. Dessutom föredrar du att umgås med personer på tu man hand eller i mindre grupper snarare än i en större grupp. Så om du har en ganska liten och tajt social cirkel men har vissa nära vänner kan du alltså vara introvert.

3. Du blir trött av att vistas bland många människor samtidigt

Känner du dig trött och utmattat när du har umgåtts mycket med många människor samtidigt? När du har ägnat en hel dag åt att interagera med andra kan du vilja dra dig tillbaka till en lugn och tyst plats. Gör du ofta detta och föredrar att vara ensam under längre stunder?

Då kan du kanske vara introvert. Detta är nämligen ett av de stora tecknen som kännetecknar denna personlighetstyp. Introverta personer spenderar energi i sociala sammanhang medan extroverta personer istället får energi av sådana. Detta är den stora skillnaden mellan de bägge personligstyperna.

Men detta betyder inte alls att du som är introvert nödvändigtvis undviker sociala interaktioner helt och hållet. Faktum är att många inåtriktade personer faktiskt gillar att umgås med andra. De tenderar dock att hålla sig i sällskap med ett mindre antal nära vänner. Så när en extrovert person kanske går till en fest i syfte att träffa nya människor umgås en introvert hellre med sina befintliga vänner.

4. Andra människor kan ha svårt att lära känna dig

Introverta personer beskrivs inte sällan som tysta och reserverade samt misstas ibland för att vara blyga. Det stämmer förvisso att vissa inåtriktade personer är just blyga. Men du bör generellt sett inte missta en introvert persons tillbakadragenhet för blyghet. I många fall handlar det istället om att dessa personer noggrant väljer sina ord och inte ödslar energi på småprat.

Om du stämmer in på denna beskrivning och är ganska reserverad kan du kanske vara introvert.

5. Du är väldigt självmedveten

En introvert är av naturen inåtriktad och fokuserar mycket på sina egna upplevelser. Så om du är väldigt självmedveten och har bra koll på vem du är kan du vara introvert. Du har i sådana fall ofta stenkoll på dina tankar, känslor och drivkrafter.

Anledningen till att så är fallet är att introverta personer brukar tänka mycket på saker i sin ensamhet. De vrider och vänder på varje sten och spelar upp en mängd olika scenarier inuti sina huvuden. Det är viktigt för en introvert att vara självmedveten och verkligen förstå sig själv på ett djupare plan. Därför ägnar de ofta mer tid än andra åt att lära sig mer om sig själva.

6. Du blir lätt distraherad och överstimulerad

När en introvert person befinner sig i en miljö som är väldigt levande och stimulerande blir han eller hon lätt disträ och överväldigad. Extroverta personer kan istället gilla situationer med mycket aktivitet där det alltid händer något. Men forskare har funnit att introverta personer har lättare att bli distraherade. Därför föredrar de ofta en lugnare och tystare miljö där det inte händer fullt lika mycket.

Om du brukar känna dig överväldigad av mycket stim och stoj kan du således vara introvert.

Kvinnlig elev som är disträ

7. Du dras till yrken med mer självständighet

Jobb som kräver mycket social interaktion passar generellt sett extroverta personer bättre. En introvert person vill vanligtvis hellre ha ett yrke som innebär att man får jobba lite mer självständigt. Finns det dessutom utrymme att även vara kreativ är detta ofta ett stort plus. Några exempel på sådana yrken är: författare, skribent, programmerare eller grafisk designer. Se min lista med lämpliga jobb för empater för mer inspiration!

8. Du lär genom att iaktta

Extroverta personer gillar att dyka huvudstupa in i något och lära sig genom att agera. Introverta personer föredrar vanligtvis istället att lära genom att iaktta. Så medan en extrovert kan lära sig genom att prova saker och begå misstag vill en introvert ofta iaktta innan den testar något nytt.

Till exempel kan en introvert person gärna vilja se andra utföra någonting först. Ofta vill personen gärna se andra göra något upprepade gånger innan den känner sig redo att själv testa. När introverta personer ska lära sig något nytt genom att testa och misslyckas vill de gärna göra detta på egen hand. Därmed gör de vanligtvis detta i hemmet eller på någon annan avskild plats där de slipper iakttas av andra människor.

Om du hellre lär dig nya saker genom att iaktta andra än att själv testa finns det en chans att du är introvert.

9. Du är ovanligt observant

Introverta personer brukar vara bra på att iaktta och observera andra. Därför kan de ofta lägga märke till allt från en ny frisyr till att någon ändrar sitt kroppsspråk eller tonläge. Denna förmåga att läsa andra personer kan du som introvert använda för att bättre förstå dina medmänniskor. Så när andra kanske ser dig som den tysta personen i rummet insuper du i själva verket din omgivning och kan sedan knyta an starkare till andra.

10. Du är väldigt kreativ

Introverta personer är ofta väldigt kreativa. De kan ofta plocka fram sitt abstrakta tänkande och sina unika perspektiv för att kunna tänka utanför lådan. Eftersom introverta personer är väldigt reflekterande och nyfikna letar de alltid efter lösningar på problem och hittar kreativa ingångar. Därför ägnar de sig ofta åt kreativa aktiviteter i sin ensamhet när de drar sig tillbaka för att ladda batterierna.

Som introvert kan du vara mer benägen att bli deprimerad

Det finns vissa studier som tyder på att du som är introvert i högre utsträckning tenderar att bli deprimerad. Utöver depression kan du även drabbas av ångest eller känna känslor av ensamhet oftare än andra personlighetstyper. Om du upplever att du kan lida av psykisk ohälsa bör du prata med en läkare eller psykolog.

Kvinna som sitter på en brygga vid vattnet och deppar

Introverta personer missförstås ofta av andra

Det finns många vanliga missförstånd om introverta personer. De blir ofta felaktigt utpekade som blyga eller arroganta. Men så är sällan fallet utan detta beror helt enkelt på att extroverta personer inte förstår hur introverta personer faktiskt fungerar. Som skribenten Jonathan Rauch skriver i en artikel i Atlantic Monthly ligger det till på följande vis:

”Extroverta personer har lite eller ingen förståelse för introversion. De förmodar att sällskap, särskilt deras egna, alltid är välkommet. De kan inte föreställa sig varför någon skulle behöva vara ensam. I själva verket väcker denna antydan ofta anstöt hos dem. Hur ofta jag än har försökt förklara detta för extroverta personer har jag aldrig känt att någon av dem verkligen har förstått.”

Enligt vissa uppskattningar är antalet extroverta personer tre gånger fler än antalet introverta personer. Som introvert kan du ofta känna att andra personer försöker att förändra dig eller till och med hävda att något är fel med dig. Men det är inget fel med att vara introvert. Detta även om introverta personer är en minoritet. Vad som istället vore önskvärt är att dessa bägge personlighetstyper skulle försöka få en ökad förståelse för varandra.

Hur blir man introvert eller slutar vara det?

Vissa personer undrar hur man blir introvert medan andra frågar sig hur man slutar vara det. Det korta svaret är dock att du inte bara kan byta personlighetstyp bara sådär. Om du är inåtriktad är detta en stor del av din personlighet och denna egenskap är då djupt rotad. Men om du inte längre vill vara introvert finns det faktiskt vissa åtgärder du kan vidta.

Om du till exempel upplever att du är ensam alldeles för mycket kan du försöka socialisera mer. Detta behöver dock inte att du måste skaffa dig stora sociala cirklar med många ytliga vänner. Du kan istället socialisera lite mer på ett sätt som känns bra för dig. Om du istället känner att du blir utmattad av alla sociala interaktioner kan du vilja spendera lite mer tid i ensamhet. Dessutom kan du försöka skydda dig och ta hand om dig med hjälp av de knep som jag beskriver i den länkade artikeln.

Vanliga frågor om att vara introvert

Hur vet man att man är introvert?

Det finns flera tecken som kan tyda på att du är introvert. Behöver du ha tyst runt omkring dig för att verkligen kunna fokusera och koncentrera dig på något? Känner du dig väldigt bekväm med att vara ensam? Då kan du kanske vara en introvert person.

Är det fel att vara introvert?

Nej, det finns absolut inget fel med att vara introvert. Andra personer kan ibland tro att du är blyg eller svag om du är lite reserverad och tillbakadragen. Det stora felet är istället att många missuppfattar och missförstår introverta personer.

Hur tänker en introvert person?

En introvert person är per definition inåtriktad och fokuserar mycket på sitt inre känsloliv. Dessa personer ägnar också mycket tid åt sina egna känslor, tankar, teorier och åsikter. De blickar hellre inåt än påverkas av diverse externa faktorer.

Hur blir man introvert?

En person som är introvert har generellt sett blivit detta på grund av arv och miljö. Introversion är dock inte helt och hållet genetiskt betingat. Ofta har miljön i ung ålder en stor betydelse för vilken personlighetstyp en person får som vuxen.

Avslutande tankar om tecken på att du är introvert

Du kanske känner igen dig i vissa av tecknen ovan på att du är introvert. Men i själva verket kanske du snarare har en ambivert personlighet. Faktum är nämligen att de allra flesta (cirka 70 %) av alla personer befinner sig någonstans i mittfåran. Jag syftar då på den mellersta delen i spektrumet mellan introverta och extroverta personer. Ambiverta personer gillar att både umgås med andra människor och att vara ensamma, beroende på situation och humör.

Men när du försöker avgöra huruvida du är introvert, extrovert eller ambivert är det viktigt att ha en sak i åtanke. Det är inte så att någon av dessa personlighetstyper är bättre än de andra. Alla har sina fördelar och nackdelar beroende på hur den aktuella situationen ser ut. Och genom att få en bättre förståelse för din egen personlighet kan du enklare dra nytta av den.

Läs mer