Hem » 10 tecken på att du är i ett dåligt förhållande
Ett par som har ett dåligt förhållande

10 tecken på att du är i ett dåligt förhållande

Att vara i ett dåligt förhållande är en av de tuffaste och mest smärtsamma upplevelser som du kan vara med om. Detta gäller oavsett om det rör sig om ett romantiskt parförhållande, en ensidig vänskap eller någon annan dålig relation. Om relationen är dålig kommer den att ha en negativ inverkan på ditt mående och välbefinnande. Därför behöver du känna till vilka tecken du bör hålla utkik efter och vad du kan göra för att förbättra din situation.

Läs vidare för att få reda på vilka tecken på att du är i ett dåligt förhållande som du bör vara uppmärksam på!

Vad är ett dåligt förhållande?

Ett dåligt förhållande är kort och gott en parrelation som är skadlig, destruktiv eller på annat sätt negativ. Förhållandet kan till exempel präglas av misshandel eller manipulation och detta kan yttra sig på flera olika sätt. Dessa är några vanliga tecken på ett destruktivt förhållande:

 1. Du och din partner bråkar eller tjafsar hela tiden.
 2. Ni visar ingen respekt eller empati för varandra.
 3. Du känner dig ständigt kritiserad eller förminskad.
 4. Din partner misshandlar dig fysiskt eller psykiskt.
 5. Du blir kontrollerad av din partner.
 6. Du känner dig isolerad eller avskärmad från familj och vänner.
 7. Du känner ingen tillit eller uppriktighet i förhållandet.
 8. Maktbalansen i förhållandet är obalanserad.
 9. Du känner dig inte lycklig eller tillfredsställd i ert förhållandet.
 10. Du känner dig nödgad att förändra dig själv

Dessa är bara några av de vanliga tecknen på att du kan vara i ett dåligt förhållandet. Värt att komma ihåg är att alla förhållanden är unika. Därmed kan något som en viss person aldrig skulle acceptera vara okej för en annan person. Men om du jämt och ständigt känner dig olycklig, stressad eller otrygg i din relation kan detta vara ett tecken på att den är dålig för dig.

Vi tenderar ofta att lägga en större vikt vid de positiva aspekterna av ett förhållande än vid de negativa aspekterna. Men det är ändå viktigt att du försöker identifiera eventuella varningstecken som kan indikera att förhållandet är osunt. Fortsätt att läsa för att få mer information om de olika tecknen på en dålig relation!

10 tecken på att du är i ett dåligt förhållande

Om du upptäcker något av följande 10 tecken på att du är i ett dåligt förhållande bör du dra öronen åt dig. Då är nämligen risken stor att du befinner dig i en dålig sits och att du behöver få till stånd en förändring. Dessa är de olika tecknen:

1. Du och din partner bråkar eller tjafsar hela tiden

Du behöver inte nödvändigtvis vara i en dålig relation bara för att du och din partner bråkar eller tjafsar ibland. Det är nämligen normalt att bråk och tjafs förekommer i ett parförhållande. Men om bråken sker jämt och ständigt eller om de är väldigt intensiva kan detta tyda på att ni har ett problem. Era bråk och ert tjafs kan då vara ett symtom på djupare problem i ert förhållande som ni behöver ta itu med.

Till exempel kan ständiga bråk vara ett tecken på dålig kommunikation, olösta konflikter eller behov som inte tillgodoses. Det kan också vara så att era värderingar inte riktigt lirar med varandra. Om ni inte tar itu med dessa problem kan de orsaka slitningar i förhållandet och att ni börjar glida isär från varandra. Därmed kan era bråk och ert tjafsa vara ett tecken på ett dåligt förhållande som ni bör uppmärksamma.

Med detta sagt är det viktigt att understryka att ett sunt förhållande präglas av öppen och ärlig kommunikation. Dessutom bör det även kännetecknas av respekt samt en vilja att tillsammans genomgå tuffa utmaningar och komma ut på andra sidan. Om ni däremot bara bråkar och tjafsar utan att hitta någon samstämmighet kan ni vilja söka professionell hjälp, såsom äktenskapsrådgivning eller parterapi. Detta för att försöka rädda er relation.

Ett par som bråkar i bilen

2. Ni visar ingen respekt eller empati för varandra

Visar du och din partner ingen respekt eller empati för varandra? Då är ni sannolikt i ett dåligt förhållande och har en del att jobba på tillsammans. Respekt och empati är trots allt två viktiga komponenter i en sund och fungerande relation. Utan dessa beståndsdelar kommer förhållandet sannolikt att vara destruktivt och inte särskilt tillfredsställande.

Med respekt menar jag att ni behandlar varandra som jämlikar samt värdesätter varandras känslor och tankar. Detta samtidigt som ni har sunda gränsdragningar gentemot varandra. Om den ena partnern inte respektera den andre kan personen ifråga försöka förminska sin partner samt dennes känslor, tankar och behov. Detta kan leda till ilska, frustration och förbittring hos motparten.

Med empati menar jag att ni båda visar varandra en förståelse samt att ni kan sätta er in i varandras perspektiv, upplevelser och känslor. När den ena partnern saknar denna förmåga kan personen bli avfärdande och okänslig gentemot sin partners känslor och utmaningar. Detta kan leda till att denne känner sig ensam och utan stöttning. Läs min artikel om hur man vet om någon saknar empati för att ta reda på om din partner stämmer in på denna beskrivning!

Om du och din partner inte visar varandra respekt och empati behöver ni snarast möjligt ta tag i detta problem. Detta kan ni göra genom att ha en öppen och ärlig diskussion om era känslor. Ni kan också söka hjälp genom parterapi eller genom att försöka utvärdera om ert förhållande faktiskt är sunt och fungerande.

3. Du känner dig ständigt kritiserad eller förminskad

Kritiserar och förminskar du och din partner varandra? Då är även detta ett tydligt tecken på att du är i ett dåligt förhållande. Obefogad kritik och förminskning är två olika typer av psykisk misshandel som kan skada en persons självkänsla och psykiska hälsa mycket. Dessutom kan detta även vara skadligt för förhållandet som sådant.

När en partner kritiserar en annan attackerar denne motpartens personlighet, beteenden eller förmågor. Detta kan orsaka känslor av skam, skuld och otillräcklighet hos den person som kritiseras. Att förminska någon går ut på att håna och driva med personen, inte sällan inför andra. Detta är ett beteende som kan genera, förödmjuka och förbittra den person som förminskas.

Så om du och din partner kritiserar och förminskar varandra bör ni vara medvetna om att detta beteende inte är sunt eller acceptabelt. Ni kan vilja överväga att söka äktenskapsrådgivning eller parterapi för att komma tillrätta med problemet. Genom att göra detta kan ni bland annat få hjälp med att kommunicera på ett bättre sätt samt visa varandra mer respekt. Dessutom kan ni få tips på hur ni kan lösa era konflikter på ett sundare sätt. Om du själv eller din partner inte vill lösa dessa problem kan det dock vara dags att avsluta förhållandet.

4. Din partner misshandlar dig fysiskt eller psykiskt

Du lever sannolikt i ett dåligt förhållande om du och din partner misshandlar varandra fysiskt eller psykiskt. Det är aldrig acceptabelt med denna typ av misshandel i en relation. Den riskerar dessutom att skada ert förhållande på ett allvarligt och påtagligt sätt.

Fysisk misshandel innebär att en person utsätter den andra för fysisk skada eller våld. Det kan till exempel röra sig om att slag eller knuffar utdelas. Psykisk misshandel innebär istället att den ena partnern kontrollerar, manipulerar eller förminskar den andra. Den psykiska misshandeln kan till exempel bestå i öknamn, konstant kritik, förödmjukande beteenden eller att partnern isoleras från omvärlden.

Såväl fysisk som psykisk misshandel kan få allvarliga konsekvenser för en persons hälsa och välbefinnande. Några vanliga konsekvenser av misshandeln är depression, ångest, låg självkänsla eller fysiska skador.

En person som misshandlar sin partner

5. Du blir kontrollerad av din partner

Om du blir kontrollerad av din partner är detta ett varningstecken att ta på allvar. Detta kan nämligen tyda på att ni lever i ett dåligt förhållande som du inte mår bra av.

Ett kontrollerande beteende är en form av psykisk misshandel som kan vara skadlig för såväl din psykiska hälsa som ditt allmänna välbefinnande. Berättar din partner hela tiden för dig vad du ska göra, kritiserar dina val, isolerar dig från vänner och familj eller håller koll på vad du gör? Känner du dig fängslad och maktlös? Då kan det vara så att du blir kontrollerad av din partner.

Det är viktigt att känna igen dessa tecken på kontrollerande beteende. Om du blir utsatt för detta beteende och lever i en dålig relation bör du söka hjälp. Ett sunt och fungerande förhållande bygger på en ömsesidig respekt och tillit. I en sådan relation har bägge parter friheten att fatta sina egna beslut samt att ägna sig åt sina respektive intressen.

6. Du känner dig isolerad eller avskärmad från familj eller vänner

Om du känner dig isolerad eller avskärmad från familj eller vänner kan detta vara ett tecken på ett dåligt förhållande. Detta gäller framför allt om din partner medvetet isolerar dig på detta sätt. Ett sådant beteende går nämligen ut på att kontrollera och manipulera dig. Om din partner isolerar dig görs detta i syftet att få dig att känna dig fängslad och bli beroende av personen ifråga.

Om du blir isolerad av din partner kan detta också vara ett varningstecken som kan indikera mer allvarliga former av misshandel. Det kan röra sig om exempelvis fysisk eller psykisk misshandel. För genom att isolera dig kan din partner även göra det svårare för dig att söka hjälp eller att vid behov avsluta förhållandet.

7. Du känner ingen tillit eller uppriktighet i förhållandet

Du lever sannolikt i ett dåligt förhållande om du inte känner någon tillit eller uppriktighet i förhållandet. Tillit och ärlighet är två viktiga hörnstenar i en sund och givande relation. Utan dessa kan det vara svårt att bygga ett sunt, starkt och långvarigt parförhållande.

Känner du att du inte kan lita på din partner? Har partnern ljugit för dig tidigare? Då kan du känna dig otrygg, ångestfyll eller till och med paranoid. Kombinerat med en brist på ärlighet kan missförstånd, dålig kommunikation och konflikter lätt uppstå i förhållandet. Därför är det viktigt att ni jobbar på er relation för att komma tillrätta med dessa probelm.

Om din partner inte är villig att jobba för att bygga upp förtroendet eller vara ärlig med dig bör du tänka till. Detta kan nämligen vara ett tecken på att ert förhållande är dåligt för dig och att du kan behöva göra slut med din partner.

Ett par som inte känner någon tillit eller uppriktighet i en dålig relation

8. Maktbalansen i förhållandet är obalanserad

Ett annat vanligt tecken på ett dåligt förhållande är att maktbalansen i förhållandet är obalanserad. Så kan till exempel vara fallet om din partner har mer pengar än vad du har eller en högre social status. När den ena partnern har mer makt än den andra kan detta leda till en osund och dålig relation.

Ett tydligt tecken på att maktförhållandet i ert förhållande är obalanserad är om du inte har något att säga till om. Ett annat tecken är att den ena partnerns behov och tankar står över den andras. Du kan också känna att du är beroende av din mer mäktiga partner och att du därför har svårt att lämna förhållandet om du skulle behöva göra detta.

9. Du känner dig inte lycklig eller tillfredsställd i förhållandet

Ytterligare ett tecken på en dålig relation är att du inte känner dig lycklig eller tillfredsställd. Det är då viktigt att du lyssnar på dina känslor och att du inte åsidosätter dina behov i förhållandet. Om du konsekvent över tid är olycklig och otillfredsställd kan det vara värt att omvärdera förhållandet.

Alla förhållanden har såklart sina toppar och dalar. Det är också fullt normalt att förhållandet ibland kantas av konflikter och utmaningar. Men om du jämt och ständigt är olycklig och otillfredsställd i er relation bör du haja till. Då kan du leva i ett dåligt förhållande som du bör överväga att försöka rädda eller avsluta.

10. Du känner dig nödgad att förändra dig själv

Känner du dig tvungen att förändra dig själv och vara någon annan? Försöker du leva upp till din partners förväntningar och ideal? I ett sunt förhållande bör din partner acceptera dig för den du är och stötta dig. Därmed kan det vara ett tecken på en dålig relation om du känner detta behov.

Om du känner dig nödgad att förändra dig själv alltför mycket kan detta ha allvarliga konsekvenser för dig. Till exempel kan du få en låg självkänsla och förlora din egen identitet. Dessutom kan detta bidra till att maktbalansen i förhållandet förskjuts till din partners fördel. Detta då din partners behov plötsligt prioriteras högre än vad dina egna behov gör.

En kvinna som känner sig tvungen att gå ner i vikt

Vad du bör göra om du är i ett dåligt förhållande

Har du märkt att du kanske är i ett dåligt förhållande? Om så är fallet kan det vara svårt att veta hur du ska gå vidare. Du kan då vilja vidta följande åtgärder:

 • Sätt gränser. Det är viktigt att sätta tydliga gränser i en relation. Dessutom bör du berätta för din partner vilka behov du har och vad du förväntar dig av denne. Till exempel kan du vilja säga nej till vissa av partnerns önskemål eller begränsa er tid tillsammans.
 • Sök stöd. Prata gärna med en kär vän som du litar på och/eller en kurator eller psykolog. Berätta vad du går igenom och hur hela situationen får dig att känna. På så vis kan du få stöd och stöttning i din situation. Dessutom kan du även få vägledning framåt samt hjälp att hantera dina känslor.
 • Överväg att göra slut. Om du är i ett dåligt förhållande som alltid är negativt eller skadligt för dig bör du överväga att göra slut. Detta kan vara ett väldigt svårt beslut att fatta, men det är viktigt att du prioriterar ditt välbefinnande och din säkerhet. Om du inte vågar meddela detta besked öga mot öga eller via telefon kan du avsluta ert förhållande via SMS. I den länkade artikeln tipsar jag om flera olika förslag på meddelanden som du i sådana fall kan skicka.
 • Ta hand om dig själv. Det är viktigt att du fokuserar på att ta hand om dig själv och att prioritera dina egna behov. Detta kan du bland annat göra genom mindfulness och träning eller genom andra aktiviteter som skänker dig glädje. Försök att skapa balans i livet igen!

Vanliga frågor om dåliga förhållanden

Vad är ett dåligt förhållande?

Ett dåligt förhållande kan exempelvis präglas av lögner, otrohet, svartsjuka eller respektlöshet. Det kan också handla om att din partner försöker kontrollera dig. Men du kan också vara i en dålig relation om du inte är lycklig och tillfredsställd.

Hur kan jag lämna ett dåligt förhållande?

Om du har kommit fram till att du är i ett dåligt förhållande bör du överväga att göra slut med din partner. Detta beslut kan vara svårt att fatta men det är viktigt att du gör det som är rätt för dig. I slutändan behöver du se till dina egna behov.

Hur räddar man ett dåligt förhållande?

När du vill försöka rädda ett dåligt förhållande är det viktigt att du försöker förstå din partner. Sätt dig in i dennes situation och fundera över hur du kan förändra ditt eget beteende. Bli inte upprörd över småsaker och visa din uppskattning.

Hur vet man om ett förhållande är dåligt?

Ett tydligt tecken på att du är i ett dåligt förhållande är när det negativa i relationen överskuggar det positiva. Om du känner att allt det jobbiga i förhållandet väger mycket tyngre än det positiva kan du vilja överväga att förändra detta.

När är det dags att avsluta ett förhållande?

Om du har gjort allt som du kan göra för att försöka rädda relationen kan det vara dags att avsluta förhållandet. Då kan det vara bättre att du försöker finna lyckan och glädjen igen på ett annat håll. Detta vore nog även det bästa för din partner.

Avslutande tankar

Om du tror dig vara i ett dåligt förhållande kan du söka efter tecken som bekräftar att så är fallet. När du har identifierat att du är i en dålig relation befinner du dig vid ett vägskäl. Du behöver nu fundera över om du tror dig kunna rädda förhållandet tillsammans med din partner eller ej. Om ert förhållande är utom räddning kan det vara dags att istället avsluta relationen och göra slut.

Det viktiga är att du är medveten om de olika varningssignaler som kan tyda på att du är i ett dåligt förhållande. Dessa röda flaggor bör du aldrig ignorera utan istället ta fasta på så fort du upptäcker dem. På så vis kan du bespara dig själv en hel del smärta och hjärtesorg. För det finns nämligen få saker här i livet som är lika olidliga som att stanna kvar i en dålig relation.

Läs mer