Hem » Vad är affektiv empati?
Två kvinnor som upplever vad affektiv empati är genom att dela ett känslosamt ögonblick

Vad är affektiv empati?

En vanlig missuppfattning är att empati är förmågan att sätta sig in i någon annans situation. Men faktum är att det finns flera olika varianter av denna inlevelseförmåga. Så vad är affektiv empati?

Affektiv empati är förmågan att rent emotionellt kunna känna vad andra personer känner. Till exempel kan du känna med en vän som har fått sitt hjärta krossat och vara ledsen för vännens skull. Detta är ett typiskt exempel på emotionell empati.

Det är viktigt för oss människor att ha såväl kognitiv som affektiv (emotionell) empati för att kunna knyta an till varandra. Därför är bägge varianterna precis lika viktiga trots att de är ganska annorlunda. Till exempel finns det vissa personer som tycks sakna empati men som i själva verket bara brister i sin affektiva sådan. Ett exempel på en sådan personlighetstyp är narcissisten, vilken kan ha en fullt normal kognitiv empati men ändå upplevas som känslokall.

Affektiv empati betyder att du kan dela andras känslor

Affektiv empati kallas ibland även för emotionell empati. Detta begrepp skvallrar om vad det handlar om och hur denna typ av empati skiljer sig åt från kognitiv sådan. Emotionell empati innebär att det som du upplever emotionellt har en inverkan på ditt känslotillstånd.

Du kan till exempel använda denna förmåga när du sitter i närheten av en person som står dig nära och denne börjar gråta. När detta händer kan du själv börja känna dig ledsen och kanske även gråta själv. Du kan då reagera på situationen genom att säga någonting i stil med: ”Vad tråkigt att höra om din farmor. JAg vet att du saknar henne och finns här för dig.”

Forskning visar att det finns ett samband mellan affektiv empati och viljan att hjälpa andra. En individ som har denna förmåga kommer med andra ord vara mer benägen att hjälpa en person som befinner sig i nöd eller är nedstämd än vad andra individer är.

Läs min artikel om vad empati är för att lära dig mer om de olika typerna av denna inlevelseförmåga.

Vanliga frågor om emotionell empati

Vad är emotionell empati?

Emotionell empati är synonymt med affektiv empati och betyder att du kan känna med dina medmänniskor. Till skillnad från kognitiv empati betyder begreppet att du inte bara förstår hur andra känner sig utan att du även kan dela deras känslotillstånd.

Avslutande tankar

Affektiv empati är en förmåga som särskiljer empatiska människor från andra individer. Narcissister och andra icke-empatiska personer kan nämligen besitta en normal kognitiv förmåga men en bristande affektiv (emotionell) sådan. Därför är det viktigt att förstå detta begrepp samt vad som kännetecknar en person med förmåga att uppvisa denna. Med detta sagt bör du inte låta dig luras av manipulativa personer som fäller krokodiltårar (falska tårar).

Läs mer