Hem » Vad är empati?
Två personer som håller varandras händer och visar vad empati är

Vad är empati?

Den empatiska förmågan är en av de egenskaper som särskiljer empater från personer med antisociala beteenden. Men vad kännetecknar egentligen denna förmåga och vad är empati?

Empati är förmågan att förstå vad andra personer känner. Det är denna förmåga som låter oss människor se saker och ting från andra personers perspektiv. Det är också vår empati som gör det möjligt för oss att föreställa oss själva i andras ställe.

Till exempel är det din förmåga att känna för andra som du använder dig av när du föreställer dig vad någon annan går igenom i sitt liv. Om du exempelvis ser en person som sörjer en anhörig som har gått bort kan du därigenom förstå och känna hur personen känner sig just nu.

Fortsätt att läsa för att lära dig mer om vad empati är och vad som kännetecknar en empat eller på annat sätt empatisk person!

Långt ifrån alla personer är empatiska

Det är enklare att förstå hur man själv känner än vad som försiggår inuti andra personers huvuden. Men det är alltså detta som vår förmåga att känna för andra låter oss göra. Därför är det för de flesta av oss svårt att förstå hur någon kan vara likgiltig inför en annan persons smärta. Men faktum är att långt ifrån alla människor som vandrar på vår jord är empatiska. Däremot är det viktigt att göra skillnad på personer som lider av tillfällig empatitrötthet och de som helt enkelt saknar empati i någon mån.

Tecken på empati

Det finns flera tecken som kännetecknar empatiska personer. Till dessa hör att:

 • Du är en bra lyssnare och lyssnar faktiskt på vad andra personer säger.
 • Andra personer berättar ofta för dig om deras problem.
 • Du är duktig på att förnimma andra personers sinnesstämningar. Kanske är det till och med så att du tar på dig andras känslor?
 • Du tänker ofta på hur andra personer mår eller känner sig.
 • Tragiska händelser kan lätt göra dig överväldigad.
 • Du vill gärna försöka hjälpa andra personer som lider eller har problem.
 • Du är bryr dig mycket om andra människor.
 • Det kan vara svårt för dig att sätta gränser i dina relationer.

Olika typer av empati

Det finns flera olika sätt på vilka du kan känna för andra. Dessa kan delas in i tre kategorier:

 • Affektiv empati. Detta är förmågan att förstå andra personers känslor och reagera på dessa på lämpligt sätt. Till exempel kan du ha en känslomässig förståelse för hur en annan person känner sig och oroa dig för personens välbefinnande.
 • Kognitiv empati. Detta är förmågan att förstå en annan persons sinnesstämning samt hur denne kan tänka och resonera i en viss situation.
 • Somatisk empati. Denna typ kallas ibland även medkännande empati. Den kännetecknas av en fysisk reaktion på någon annans upplevelse. Vi människor kan ibland uppleva fysiskt vad en annan person känner. Till exempel kan du själv börja rodna eller få ont i magen på grund av att någon annan skäms.
Kvinna som känner empati för en kollega som läser ett negativt e-postmeddelande

Det finns skillnader mellan empati och sympati

Sympati och medlidande är nära kopplat till empati men det finns samtidigt vissa skillnader mellan empati och sympati. Till exempel föreställer man sig ofta att sympati och medlidande är någonting mer passivt medan empati är ett mer aktivt sätt att försöka förstå en annan person.

Empati är användbart för oss människor på flera olika sätt

Det finns flera fördelar och användningsområden med att känna empati. Några exempel på sådana är att:

 • Denna förmåga låter dig bygga meningsfulla relationer till andra. Genom att förstå vad andra tänker och känner kan du reagera på ett lämpligt sätt i olika situationer. Forskning har visat att det är viktigt för oss människor att ha sociala interaktioner, både för vår fysiska och psykiska hälsa.
 • Du kan lära dig att hantera dina egna känslor genom att känna empati för andra. Det är viktigt att kunna reglera sina känslor för att kunna hantera dessa utan att bli överväldigad. Denna förmåga stärks av att du har ett empatisk förhållningssätt till andra människor.
 • Din empati gör dig mer hjälpsam. Det har också visat sig att du genom att vara empatisk också är mer hjälpsam. Din benägenhet att hjälpa andra när du känner för dem.

Möjliga nackdelar med att vara empatisk

Det finns även vissa potentiella nackdelar med att vara empatisk. Om du har mycket empati bekymrar du dig över andra personers välbefinnande. Detta är förstås positivt men innebär samtidigt att du riskerar att bli överväldigad och utmattad av att grubbla på andra personers känslor. Detta är anledningen till att empater bör skydda sig från denna typ av utbrändhet genom att lära sig att hantera sin empati.

Det finns även forskning som visar att en högre nivå av empati kan vara kopplad till en ökad negativitet. Detta till följd av att du påverkas av andra personers negativa känslor. Dessutom riskerar din förmåga att känna för andra påverka ditt omdöme på ett sådant sätt att ditt beteende går emot dina värderingar. Till exempel kan du låta dig trampas på och behandlas på ett orättvist sätt på grund av att du känner för någon annan.

Även djur kan känna för andra

Det är faktiskt inte bara vi människor som känner empati – även djur kan vara empatiska. Några av de exempel på detta som vi kan hitta i djurriket är att:

 • elefanter sörjer såväl döda elefantkalvar som människor
 • hundar sörjer både döda hundar och människor
 • hundar tröstar människor som har drabbats av trauman
 • råttor hjälper varandra genom att bland annat rädda varann från drunkning.

Det råder med andra ord inga tvivel om att även djur kan vara empatiska. Detta är faktiskt en förmåga som återfinns hos flera olika djurarter. Djur kan dessutom agera på detta sätt gentemot såväl människor som andra djur på flera olika sätt.

Hund som visar empati gentemot en människa

Vanliga frågor om vad empati är

Vad är empati?

Empati är ett begrepp som används för att beskriva förmågan att uppfatta andras känslor. Det finns i huvudsak två typer av empati: affektiv respektive kognitiv empati. På senare år har man även börjat prata om en tredje typ: medkännande empati.

Vad betyder empati?

Empati är ett ord som härstammar från grekikans empátheia och tyskans einfühlung. Ordet betyder att känna in och att kunna känna för andra men utan att dela deras känslor. Att vara empatisk är att bortse från jaget och förstå någon annans perspektiv.

Avslutande tankar om vad empati är

Empati är onekligen en positiv förmåga i grund och botten. Förmågan att kunna se saker och ting från andra personers perspektiv samt förstå och känna deras känslor är viktiga egenskaper för ditt sociala liv. Dessutom kan du genom att vara empatisk vilja vara hjälpsam och försöka lindra andra personers lidande.

Med detta sagt är det viktigt att du samtidigt sätter gränser för hur du förhåller dig till andra människor. Genom att vara alltför empatisk riskerar du nämligen att sätta andras behov framför dina egna vilket i förlängningen kan påverka dig negativt.

Läs mer