Hem » Vad är empatitrötthet? Kan man förlora sin empati?
Kvinna som upplever vad empatitrötthet är

Vad är empatitrötthet? Kan man förlora sin empati?

Undrar du om man kan förlora sin empati och huruvida man kan bli empatilös? Ja, det är faktiskt möjligt att vara alltför empatisk och därigenom bli utmattad. Så vad är empatitrötthet?

Personer som tar hand om andra personer och deras problem till den grad att de glömmer ta hand om sig själva kan drabbas av empatitrötthet. Kostnaden för att bry sig alltför mycket om andra är just att din förmåga till empati med tiden kan minska.

I denna artikel dyker jag på djupet i ämnet empatitrötthet och hur man kan förlora sin empati. Fortsätt att läsa för att lära dig mer om detta ämne! Du kan även läsa min artikel om vad empati är för att få insikt i detta.

Kan man förlora sin empati?

Ja, man kan faktiskt förlora sin empati och åtminstone tillfälligt bli empatilös. Detta är någonting som framför allt drabbar personer som ägnar mycket tid och energi åt att hjälpa andra. Två exempel på yrkesgrupper som därför drabbas oftare än andra är de som jobbar inom vården respektive psykiatrin.

Men även empater kan bli empatilösa till följd av empatitrötthet. Därför är det viktigt för en empat att skydda sig och hantera sin empati på ett sätt som är hållbart i längden.

Att känna empati för andra är nämligen en stressfaktor som likt andra stressfaktorer kan orsaka en trötthet. Du blir helt enkelt utsliten med tiden om du under en längre tid tar ansvar för någon annans smärta eller problem. Du påverkas av andra personers känslor och lidande vilket i det långa loppet kan ta ut sin rätt. I förlängningen kan detta få negativa konsekvenser för såväl ditt fysiska som ditt mentala välmående.

Så om du har känt vid något tillfälle att du helt enkelt inte orkar bry dig längre kan du kanske ha drabbats av empatitrötthet. Detta betyder dock inte att du saknar empati permanent utan detta tillstånd är ofta tillfälligt. Och nu när du vet att man kan förlora sin empati och bli empatilös kan vi tillsammans grotta ner oss ytterligare i ämnet. Härnäst berör vi därför definitionen av detta tillstånd samt vilka symtomen på detta är.

Definition av empatitrötthet

Empatitrötthet är ett tillstånd som orsakas av känslomässig, fysisk, mental och/eller yrkesmässig utmattning till följd av en empati för andra människor. Tillståndet drabbar ofta vårdpersonal och personal inom psykiatrin vars egna mentala eller känslomässiga sår kontinuerligt gör sig påminda genom patienters livsberättelser om lidande.

Men även andra personer som inte vårdar patienter kan drabbas av detta tillstånd. Till exempel kan du göra detta om du är empat och tar på dig andras känslor.

Vårdpersonal som lider av empatitrötthet

Symtom på empatitrötthet

Symtomen på empatitrötthet påminner i mångt och mycket om de symtom som uppvisas vid utbrändhet. Dessa syns inte alltid på ytan utan yttrar sig vanligtvis som tankar, även om de också kan vara sammanlänkade med ett utåtagerande beteende.

Du kan förlora din empati tillfälligt genom en känslomässig eller fysisk utmattning och ofta överlappar symtomen varandra. Till exempel kan du känna dig fysiskt utmattad på grund av empatitrötthet till följd av att du får sömnsvårigheter. Det kan i sin tur leda till att du känner dig distraherad och oengagerad under dagen. Dessutom kan du känna att din arbetsinsats blir lidande samt att du har en kort stubin gentemot dina kollegor.

För att stolpa upp tecknen lite tydligare är 10 symtom på empatitrötthet att:

  • Du känner dig överväldigad och maktlös att hjälpa andra.
  • Du känner dig irriterad, arg, spänd eller ångestfylld.
  • Din empati har minskat och du orkar inte reagera på dåliga nyheter eller stötta andra.
  • Du grubblar mycket på negativa känslor eller tankar.
  • Du beskyller dig själv för andras problem, smärta eller misslyckanden.
  • Din tro på din egen förmåga att lyckas har minskat.
  • Du känner dig illamående, yr, mentalt eller fysiskt utmattad eller får huvudvärk.
  • Ditt arbete, dina samtal med andra eller dina dagliga aktiviteter blir lidande.
  • Ditt intresse för sådant som du tidigare gillade har minskat.
  • Du är överkänslig för vad du uppfattar som kritik.

Om du upptäcker att du känner dig empatitrött och reagerar på ett annorlunda sätt än vanligt bör du stanna upp. Fråga dig själv om du kanske har tagit på dig någon annans emotionella ryggsäck trots att det i själva verket inte är din uppgift att bära denna just nu.

Så kan du fylla på din depå med mer empati

Nu vet du att det är möjligt att förlora sin empati och bli empatilös genom så kallad empatitrötthet. Men vad kan man då göra för att motverka detta tillstånd?

Du kan skydda dig själv och ditt allmänna välmående genom att sätta sunda gränser. Det är också viktigt att du tar de tillfällen som ges att vila och återhämta dig. Detta för att ladda upp batterierna och även fylla på din depå med mer empati. Dessutom bör du öka ditt medvetande om hur mycket energi du har att lägga på andra människor.

Du är trots allt bara människa och har därför begränsade resurser till ditt förfogande. Om du får fysisk eller mental soppatorsk riskerar ditt välmående att ta stryk i det långa loppet. Därför bör du vara ärlig mot dig själv i att dina resurser är begränsade och att du ibland behöver ett avbrott från allt. På så vis kan du hjälpa andra utan att behöva offra dig själv och riskera att bli utbränd.

Det kan vara en bra idé att du då och då varje dag känner efter hur det står till. Hur mår du? Vad behöver du? Har du ett behov av att starta om ditt system och nollställa dig? Eller känner du att du är kapabel att finnas där för någon annan just nu?

Du kan också använda dig av andningsövningar, meditera lite grann eller stanna upp för att utöva tacksamhet. Det är enklare att vara snäll och trevlig mot andra när du själv mår bra innerst inne.

Kvinna som hämtar ny energi i soluppgången

Vanliga frågor om empatitrötthet

Vad är empatitrötthet?

Empatitrötthet är ett allvarligt tillstånd som kan leda till utmattningssyndrom. Om du ägnar så mycket av din egna känslomässiga styrkan att hantera andra personers problem att du inte tar hand om dig själv riskerar du att drabbas av detta tillstånd.

Kan man förlora sin empati?

Ja, man kan förlora sin empati åtminstone tillfälligt. På grund av olika stressfaktorer kan du drabbas av ett tillstånd som kallas empatitrötthet. Tillståndet påminner mycket om utbrändhet och orsakas av att du har dränerat din empati.

Kan man bli empatilös?

Ja, man kan bli empatilös genom att bry sig alltför mycket om andra människor och ta hand om dessa på ett ohållbart sätt. Detta är någonting som drabbar många personer som jobbar inom vården eller psykiatrin. Men tillståndet är vanligtvis temporärt.

Avslutande tankar om empatitrötthet

Det är inte bara de personer som arbetar inom psykiatrin eller vården som kan drabbas av empatitrötthet. Det är viktigt att vi människor orkar vara empatiska och bry oss om varandra. Men på grund av olika stressfaktorer kan det ibland bli för mycket för att vi ska orka göra detta. Därför kan vi ibland förlora vår empati och bli empatilösa.

Men det går att motverka detta med hjälp av en ökad medvetenhet och förebyggande åtgärder. Därför är det viktigt att du tänker på att ta bättre hand om dig själv och gör vad du kan för att sätta dig själv först. Det är nämligen först då som du kan orka bry dig andra på riktigt och hjälpa dem på ett mer hållbart sätt.

Läs mer