Hem » Vad är en empat och finns empater på riktigt?
Bild som illustrerar en empat som känner den andra personens känslor

Vad är en empat och finns empater på riktigt?

Har du lätt för att känna av andra personers känslor? Är du obekväm i större folksamlingar? Skulle du beskriva dig själv som en känslig person? I sådana fall skulle du kunna vara en empat. Det behöver dock inte nödvändigtvis vara så och bara en liten del av alla människor är empater på riktigt.

Vad är en empat?

Empater kan beskrivas som känslomässiga svampar. De suger åt sig såväl positiva som negativa känslor från sim omvärld. I sin bok The Empath’s Survival Guide: Life Strategies for Sensitive People beskriver författaren Dr. Judith Orloff dessa individer och deras unika egenskaper. Hon hävdar att en empat saknar de filter som de flesta andra människor använder för att skydda sig själva från överstimulans. Empater kan helt enkelt inte rå för att de tar in omgivningens känslor och energier, oavsett om dessa är positiva, negativa eller neutrala.

Empater är därför väldigt känsliga för yttre stimuli såsom hektiska miljöer, stora personligheter och ljud. De har ett stort hjärta, bryr sig mycket och känner saker väldigt djupt inom sig. En empat kan känna av andra människors känslor och humör. Detta tack vare att de har förhöjda sinnen som ofta utvecklas än mer till följd av de olika utmaningar eller trauman som de genomgår i sina liv.

Det sorgliga med empater är att många av dessa känsliga personer inte förstår källan till sin vilja att hela andra. Ofta grundar sig nämligen viljan i ett förtäckt rop på hjälp då empaten själv inte sällan har ett stort känslomässigt sår. Många blir empater till följd av att de inte fick lära sig i en ung ålder att ta hand om sig själva. Därför försöker de omedvetet att hela sig själva genom att hela andra. Detta menar Mateo Sol, författare till boken Awakened Empath: The Ultimate Guide to Emotional, Psychological and Spiritual Healing.

En hand som sträcker sig efter en annan hand för att hjälpa personen
En empat sträcker gärna ut en hand för att hjälpa andra.

Empater har mycket empati

Begreppet empat kommer såklart från empati, d.v.s. förmågan att förstå andras upplevelser och känslor utifrån ditt eget perspektiv. Empater tar dock detta till en helt annan nivå. De kan nämligen känna andras känslor som att de vore deras egna. Detta gäller både positiva och negativa känslor, exempelvis glädje respektive smärta.

Faktum är ett empater inte bara känner för andra personer utan de känner till och med med dessa. En empat här därför svårt att inte bry sig om andras känslor eller sinnesstämningar. Den besvikelse som det medför att inte alltid kunna hjälpa kan därför vara väldigt betungande. Till exempel har en empat ofta svårt för att se någon kämpa med något utan att kunna hjälpa personen ifråga.

Var med i vår samtalsgrupp för empater

Samtalsgrupp för empater

Empater utgör en liten minoritet i befolkningen och det är inte helt lätt att ”identifiera” eller hitta likasinnade. Empater har en mycket stark empatisk förmåga (både affektiv och kognitiv), stark känslomässig intelligens, utvecklad intuition och tar in sinnesstämningar och andras känslor mer och djupare än andra, på gott och ont.

Kontakta mig för mer information!

Empater är raka motsatsen till narcissister

En empat är alltså en känslig person som har en förhöjd förmåga att känna empati. Därmed är empater raka motsatsen till narcissister, vilka helt och hållet saknar empati och endast kan simulera förmågan att förstå andras känslor. Detta leder också till att personer med dessa respektive personlighetsdrag ofta dras till varandra. Tyvärr är de dock varandras motpoler och narcissisten utnyttjar ofta empaten för egen vinning. Därför är det särskilt viktigt för empater att identifiera energitjuvar i vänskapskretsen och andra toxiska personer i deras närhet samt att undvika dessa.

Känslomässiga fyrtorn som suger åt sig andras känslor

Empater är som känslomässiga fyrtorn och söker sig utåt för att ta in andras känslor, även känslorna hos känslomässiga misshandlare som narcissister. En empat identifierar och tar in den underliggande känslan hos den andra personen. Detta är en mekanism som gör det möjligt för empaten att se sig själva som ett med andra.

Detta är ett personlighetsdrag och inte en diagnos eller mentalsjukdom. Däremot är det vanligt för empater att drabbas av mental ohälsa i form av exempelvis ångest och depression. Detta beror på att det är tungt för dem att ta in andras känslor och att känna dessa så djupt. Dessutom blir empaten ofta ganska isolerad och känner sig inte sällan väldigt ensam och missförstådd.

Ensam empat

Vanliga frågor om empater

Vad är en empat?

En empat är en person som känner mer empati än andra. Empater är ofta väldigt skickliga på att identifiera känslan hos en person enbart genom att titta på personens ansikte. De brukar också känna olika känslor starkare än vad andra personer gör.

Finns empater på riktigt?

Ja, de finns på riktigt men det är väldigt få personer som har denna personlighetstyp. Forskare tror att omkring en till två procent av befolkningen verkligen är empater. De ska inte heller förväxlas med högkänsliga personer (HSP).

Är man en empat när man känner andras känslor?

Ja, du kan vara en empat om du känner andras känslor. Empater känner inte bara för andra personer utan känner snarare med dem. Du känner känslorna så pass djupt att du kan vilja göra något åt dem. Du vill hjälpa och blir besviken när du inte kan.

Hur är livet som empat?

En empat är väldigt känslig för känslor – både sina egna och andras. Därför är det inte ovanligt att empater har en bräcklig mental hälsa och känner mycket ångest, stress och självtvivel. Andras ilska eller besvikelse kan vara tung att motta.


Prenumerera på mitt nyhetsbrev


Läs mer