Hem » Vad är en livscoach?
Siluett av en livscoach

Vad är en livscoach?

På senare år har det blivit allt vanligare och mer populärt med livscoachning. Detta i takt med att fler människor får upp intresset för självförbättring och personlig utveckling. Men vad är egentligen en livscoach?

En livscoach är en person som hjälper människor att göra framsteg i sina liv och uppnå en större tillfredsställelse. Livscoachning går ut på att stötta och hjälpa klienten att nå sina slutgiltiga mål. Detta arbete anpassas utifrån klientens behov.

Så hur kan en sådan hjälpa dig, och hur går du tillväga för att anlita rätt coach? Detta är viktiga frågor, särskilt med tanke på att coachning ofta innebär en betydande investering av både tid och pengar.

Den här artikeln är tänkt att vara din heltäckande guide till hur du kan anlita en livscoach för personlig utveckling. Jag belyser bland annat vilken roll en sådan här coach har och vad livscoachning innebär. Detta är kunskap som du behöver ha för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Så om du funderar på att ta ett viktigt steg i din personliga utveckling bör du läsa vidare!

Vad är en livscoach?

I dagens snabba och komplexa värld får strävan efter personlig utveckling och lycka ofta stå tillbaka för kraven från arbete och familjeliv. Det finns gott om självhjälpsböcker och motivationsvideor, men att navigera rätt på vägen mot personliga utveckling kan vara svårt utan personlig vägledning. Här kommer en livscoach in i bilden – en yrkesperson som hjälper dig att optimera din potential och få ut det mesta av ditt liv.

En livscoach är en yrkesperson som samarbetar med sina klienter för att hjälpa dessa att göra betydande förändringar i sina liv. Det kan till exempel handla om att uppnå specifika mål eller övervinna hinder. Livscoacher har ett holistiskt synsätt på personlig utveckling. Därmed skiljer de sig åt från psykologer, som fokuserar på att diagnostisera och behandla psykiska tillstånd.

Vad livcoachning innebär

Relationen mellan en livscoach och dennes klient kan ofta liknas vid ett dynamiskt och samarbetsinriktat partnerskap. Sessionerna kan innefatta:

  • fastställande av mål
  • identifiering av hinder
  • utveckling av färdigheter
  • strategier för att genomföra förändringar
  • åtgärder för ansvarsskyldighet.
Motiverande tavla

Skillnaderna mellan en livscoach, en psykolog och en karriärrådgivare

En livscoach kan använda sig av psykologiska principer för att hjälpa sina klienter att nå sina mål. Men det är viktigt att förstå att en sådan coach inte är lämpad att hantera frågor som rör mental ohälsa. Dessa bör istället hänvisas till en psykolog eller liknande.

Livscoachens arbete skiljer sig också åt från det arbete som en karriärrådgivare utför. Karriärrådgivaren koncentrerar sig specifikt på jobbrelaterade frågor. En livscoach har ett bredare perspektiv och fokuserar på olika aspekter av livet. Det kan till exempel röra sig om karriär, relationer, hälsa eller personlig utveckling.

Därför bör du anlita en livscoach

Det finns många olika anledningar till att du kan vilja anlita en livscoach. Du kan bland annat vilja göra detta för att:

  • bringa klarhet i vilka dina mål och värderingar är
  • få hjälp med att hantera ett karriärbyte
  • förbättra dina relationer
  • bli bättre på att hantera din tid eller bli mer organiserad
  • övervinna utmaningar som prokrastinering eller brist på motivation.

Vanliga frågor om livscoachning

Vad är en livscoach?

En livscoach är en professionell rådgivare som hjälper individer att definiera och uppnå sina mål. Målen kan vara såväl personliga som yrkesmässiga. Coachen använder ofta en mängd olika metoder och tekniker för att hjälpa sin klient.

Vad kostar en livscoach?

Kostnaden för att anlita en livscoach kan variera kraftigt beroende på dess erfarenhet, omfattningen av tjänsterna och området där coachen är verksam. Priset kan variera från några hundra till flera tusen kronor per session.

Vad kan en livscoach hjälpa till med?

En livscoach kan vara behjälplig med en mängd olika aspekter av en persons liv. Det kan röra sig om karriärutveckling, att bygga självförtroende, förbättra relationer eller balansera arbete och fritid på ett mer hälsosamt sätt.

Bör jag anlita en livscoach eller psykolog?

Valet mellan att anlita en livscoach eller psykolog beror på ditt individuella behov. Om du vill få hjälp med att uppnå specifika mål eller förbättra din nuvarande livssituation kan en livscoach vara ett bra val. Mental ohälsa tar psykologen itu med.

Avslutande tankar

Beslutet att investera i en livscoach kan vara ett stort sådant. Livscoaching är nämligen en omvälvande erfarenhet som påverkar flera olika aspekter av ditt liv, till exempel din karriär eller ditt privatliv. Även om detta innebär ett ekonomiskt åtagande gör de potentiella fördelarna att det ofta är en investering som ger god avkastning. Så överväg att ta detta viktiga steg i din personliga utveckling idag – ditt framtida jag kommer att tacka dig!

Läs mer