Hem » Vad är en narcissist rädd för?
Bild som illustrerar vad en narcissist är rädd för

Vad är en narcissist rädd för?

Narcissister är väldigt skickliga skådespelare och de framstår gärna som överlägsna. Men i själva verket döljer det sig en stor osäkerhet och flera starka rädslor under ytan. Så vad är en narcissist rädd för?

Narcissister bär på fler rädslor än vad man kan tro. De är bland annat rädda för döden, misslyckanden, kritik och kränkningar samt att inte stå i centrum. Dessutom är en narcissist rädd för att tvingas ta ansvar samt för att tappa kontrollen.

Dessa är bara några exempel på de många rädslor som narcissister bär på. Läs vidare för att få mer information om vad en narcissist är rädd för!

Därför är narcissisten rädd och otrygg snarare än motsatsen

På ytan framstår narcissister som de mest självsäkra, modiga och orädda personerna som finns. Men är detta verkligen sanningen eller vad döljer sig egentligen bakom den pråliga fasaden? Vad är egentligen en narcissist rädd för innerst inne?

I verkligheten drivs narcissister av känslor av sårbarhet och skuld. Dessa känslor försöker de dock att dölja för omvärlden genom att bära en ogenomtränglig mask. Med hjälp av masken förmedlar de den bild av sig själva som de vill att andra ska se. Bakom masken döljer sig dock en osäker och sårad person som gör allt för att skydda sitt känsliga ego från kritik.

Det är dock viktigt att förstå att narcissister inte föds på detta sätt. Narcissismen är inte en naturlig del av deras personlighet. Den uppstår istället till följd av att de som barn har fått alltför mycket kärlek och uppmuntran av sina föräldrar (eller alltför lite av denna vara). Därför får de en otrygg självidentitet, och i vuxen ålder bygger de en hög mur runt sitt verkliga jag.

Narcissismen är helt enkelt en försvarsmekanism som dessa personer använder sig av för att skydda sig själva. Detta har bland annat bekräftats i vetenskapliga studier där man har sett att narcissister är mer självupptagna än andra.

Med tanke på den stora otrygghet som ligger till grund för narcissisten är det fullt logiskt att narcissisten är rädd för flera olika saker. Men vilka rädslor bär då narcissister på? Läs vidare så får du svaret!

En narcissist som är rädd och otrygg och gömmer sig bakom en mask

Narcissister bär på flera olika rädslor

Narcissister bär på flera olika rädslor. Vilka de vanligaste rädslorna är går jag igenom nedan.

Att bli avvisad

Vad är en narcissist rädd för, undrar du. Den allra största rädslan som narcissister bär på är rädslan för att bli avvisad. Därför fruktar de att du till slut väljer att avsluta vänskapen eller relationen.

Orsaken till denna rädsla är att de genom att bli avvisade eller nekade får väldigt svårt att upprätthålla sin fasad. Innerst inne känner de sig nämligen oälskade och underlägsna. Oavsett om de blir avvisade på ett personligt, socialt eller yrkesmässigt plan tvingas de därför att gå på krigsstigen.

Hela narcissistens liv kretsar trots allt genom att själv vara den som avvisar andra. Så när de känner att de har förlorat kontrollen kommer de göra allt som står i sin makt för att återfå den igen. Därför kommer en narcissist aldrig erkänna för dig att den känner sig avvisad på grund av någonting som du har sagt eller gjort. Du kommer istället tvingas utstå en hämnd i form av offentlig förnedring eller någonting i den stilen.

Att inte inte stå i centrum

Någonting som en narcissist är väldigt rädd för är att inte stå i centrum. Om du verkligen vill spela på narcissistens rädslor bör du därför ge din odelade uppmärksamhet till någon annan. Narcissister vill nämligen alltid stå i centrum och om så inte är fallet går deras falska självkänsla i kras.

Att dö förr eller senare

Även gemene man fruktar förstås döden. Detta kan bero på att man inte vet vad som eventuellt händer efteråt eller att man är rädd för den smärta som man kan behöva känna dessförinnan. Därför är detta et ämne som få personer uppskattar att prata om.

Men en narcissist är rädd för döden på ett helt annat sätt. Hans eller hennes rädsla för döden bygger nämligen på att vi alla är lika inför den. Det betyder att narcissisten ju faktiskt inte var oövervinnerlig och att föreställningen att han eller hon står över alla andra bara var en villfarelse.

Liemannen

Att förlora kontrollen

Narcissister älskar att hålla i taktpinnen och behålla kontrollen. Därför är en narcissist är rädd för att förlora kontrollen över andra.

Detta är också en viktig komponent att ha i åtanke när man diskuterar vad en narcissist vill. Vad denne vill få ut av en relation är makt, status, beundran samt att kontrollera den andre personen.

Att bli förnedrad eller utskämd

Narcissister har svårt att tänka logiskt. Detta beror på att de är väldigt känsliga och har orealistiskt höga förväntningar. Därför är det väldigt skrämmande för dem att bli dissade eller bespottade. Detta hur liten och obetydlig dissen ifråga egentligen kan anses vara.

Det finns såklart ingen som vill bli förnedrad eller utskämd. Men narcissisten är så pass emotionellt instabil att han eller hon är extremt sårbar och mottaglig för sådana känslor. Därför försöker gärna narcissisten själv vara herre på täppan och förnedra eller skämma ut personer i sin omgivning. Även detta är med andra ord en slags försvarsmekanism.

Att bli förolämpad och kränkt offentligt

Ingen gillar såklart att bli förolämpad, men en normalt fungerande person kan ta kritik med en nypa salt och gå vidare. Detta tack vare att personen har en god självkänsla och är trygg i sig själv. Om du vet vem du är och vad du står för finns det inte särskilt mycket som någon annan kan säga för att rubba ditt självförtroende.

Detta är dock inte fallet med narcissister. En narcissist är rädd för att bli förolämpad och kränkt offentligt. Denna rädsla grundar sig i att dessa personer innerst inne är väldigt osäkra. Om du säger någonting till dem som inte stämmer överens med deras påhittade jag kommer kommentaren såra dem väldigt djupt.

När en narcissist känner sig förolämpad kommer han eller hon att älta det hela i flera dagar i stöten. Om du verkligen lyckades såra narcissisten djupt kommer denne aldrig komma över detta. Han eller hon kommer därför försöka hitta ett sätt att utkräva hämnd mot dig för förolämpningen.

Att misslyckas

Narcissister drivs av perfektionism och har lurat sig själva att de är Guds gåva till mänskligheten. De är helt perfekta människor som absolut inte kan göra något fel. Därför ses minsta lilla antydan till misslyckande som ett tecken på att de faktiskt inte är helt perfekta.

En narcissist är rädd för att misslyckas på grund av att denne har byggt hela sitt anseende på att framstå som perfekt och ofelbar. När personen inte längre kan dölja ett misslyckande likställs detta därför med att hela självbilden har gått i kras.

Det är såklart fullt normalt och naturligt att ha en rädsla för att misslyckas. Däremot är det också viktigt att kunna dra lärdom av sina misstag och på så vis utvecklas som person. Men för att ta ett misslyckande och vända detta till något positivt behöver man vara förmögen att kunna inse att man har misslyckats, analysera och misslyckandet och förhindra att det inträffar på nytt. Detta är någonting som de allra flesta narcissister aldrig kommer göra då de anser sig vara ofelbara.

Kvinna som grämer sig över ett misslyckande

Att avslöjas

De flesta personer är i någon utsträckning stolta över sig själva och vilka de är. Därför har de förmodligen inga problem med att avslöja sitt sanna jag för andra. Många personer befinner sig dessutom på en ständig resa till självförbättring. Denna resa kantas bland annat av att man reflekterar kring sig själv samt att man tar ett personligt ansvar för saker och ting. Dessutom gillar vi människor generellt sett att kunna visa oss sårbara och vara intima med vänner samt nära och kära.

Så är dock inte fallet med narcissister. Istället är en narcissist rädd för att avslöjas. Därför undviker de att utvärdera och omvärdera sig själva samt ser närhet som något hotfullt. De vill också alltid förneka sina svagheter genom att istället föreställa sig själva som överlägsna andra. Det enda de gillar mer än att övertyga sig själva om sin påhittade förträfflighet är att övertyga andra om den.

Därför är det faktiskt lite ironiskt att man ofta föreställer sig en narcissist som en person vilken beundrar sig framför en spegel. I själva verket flyr ju dessa personer från sina sanna jag. Det betyder att de på sätt och vis är främlingar även för sig själva.

Att inte beundras av andra

Narcissister behöver alltid känna sig beundrade av andra. Andras beundran är som en slags drog för dem och de kan helt enkelt inte vara utan den. Därför behöver de beundras av andra varje dag för att få sin dagliga dos. Därmed är en narcissist rädd för att du plötsligt ska sluta se upp till denne.

Narcissisten förväntar sig att hela tiden bli satt på en piedestal. Han eller hon blir ängslig och otrygg om personer i dess omgivning börjar förlora intresset. Därför kommer narcissisten gå tillbaka till att använda kärleksbombning som ett desperat sätt att vinna tillbaka dig om du håller på att gå förlorad.

Att känna ånger

Ånger är också en känsla som få av oss föredrar att känna. Men en narcissist är rädd för att känna ånger då ångern tvingar personen att känna sina känslor. Dessutom hatar narcissister att ha fel på något som helst sätt, och en känsla av ånger innebär ju rimligtvis att de har begått ett misstag eller felat på ett eller annat sätt.

Man som känner ånger

Att behöva ta ansvar för sina handlingar

En egenskap som kännetecknar narcissister är att dessa är oförmögna att ta ansvar för sina handlingar. Man skulle till och med kunna hävda att en narcissist är rädd för att behöva ta ett sådant ansvar. Ingenting är någonsin deras fel och de kommer alltid hitta en syndabock att skylla ifrån sig på. Narcissister är skickliga på att förvränga sanningen och få det att framstå som att alla andra är galna utom dem själva.

Om du anklagar en narcissist för något kan detta göra narcissisten ursinnig och få denne att släppa lös sin vrede på dig. Detta är ett av flera knep som narcissister använder för att behålla kontrollen och tvinga andra att underkasta sig dem. Därför kan du aldrig räkna med att en narcissist ska ta ansvar för sina handlingar och erkänna att denne har felat.

Att uttrycka tacksamhet

Många empater och andra personer som är empatiska utövar tacksamhet. Detta är ett bra sätt att sätta sig i kontakt med sina känslor och ta reda på vad man är tacksam för här i livet.

Att uttrycka tacksamhet är dock inget för narcissister. Om de skulle vara tacksamma för naturen och dess skönhet vore de tvungna att vara tacksamma gentemot dess skapare. Om de skulle uttrycka tacksamhet mot en person som har hjälpt dem på något sätt skulle de behöva vara tacksamma mot personen ifråga. I bägge fallen skulle narcissisten känna sig skyldig någon annan någonting. Därför ligger det inte för dem att uttrycka tacksamhet.

Dessutom anser ju sig narcissister stå över alla andra och de tror sig förtjäna all uppmärksamhet samt att bli särbehandlade. Det är ju de som ska få ära för sin överlägsenhet snarare än tvärt om. Därför kan man säga att en narcissist är rädd för att uttrycka tacksamhet.

Vanliga frågor om vad en narcissist är rädd för

Vad är en narcissist rädd för?

En narcissist har flera olika rädslor. Till de största rädslorna hör rädslan för att bli avvisad, att förlora kontrollen och att inte få all uppmärksamhet. Narcissister är även rädda för döden samt för att framstå som helt vanliga och dödliga.

Avslutande tankar om vad en narcissist är rädd för

Nu när du vet vad en narcissist är rädd för kan du potentiellt sett vilja använda dessa rädslor mot narcissisterna i ditt liv. Detta är dock inte att rekommendera – du bör inte försöka få narcissisten att frukta dig eller försöka hämnas på denne.

Det bästa du kan göra är istället att ta ifrån personen dess makt så att du sedan kan lämna relationen. De narcissister som du kommer i kontakt med är i många fall en vän, släkting eller eller kollega. Att försöka lämna en sådan person kan vara enklare sagt än gjort. Men i många fall har du helt enkelt inget annat val.

Läs mer