Hem » Vad är gaslighting?
Bild som illustrerar vad gaslighting är

Vad är gaslighting?

Narcissister använder sig av flera olika metoder för att skaffa sig makt och kontroll över sina offer. Ett av de vanligaste sätten att göra detta är genom att försöka förvränga offrets verklighet och så små frön av tvivel hos personen. Men vad är gaslighting och vilka är tecknen på denna psykiska misshandel?

Gaslighting är ett förtäckt sätt att manipulera någon med hjälp av psykologiska sätt att ifrågasätta personens förnuft, minne eller psykiska hälsa. Denna typ av manipulation är en sorts psykisk misshandel som syftar till att förvirra och så tvivel.

Den person som manipulerar någon annan på detta sätt är en gaslighter. Förövaren försöker alltså förvirra sitt offer samt få offret att börja tvivla på sig själv och sitt omdöme. Detta görs i syfte att få makt och kunna styra personen. Fortsätt att läsa för att lära dig mer om vad gaslighting är och vilka tecken du bör vara uppmärksam på!

Vad gaslighting är och hur begreppet definieras

Gaslighting är en typ av manipulation som är vanligt förekommande i osunda och destruktiva förhållanden där den ena parten agerar kränkande gentemot den andre. Denna metod att manipulera andra förekommer i såväl romantiska förhållanden som mellan vänner samt i andra typer av relationer. Det är en förtäckt och lömsk form av misshandel där förövaren medvetet vilseleder sitt offer och förvränger offrets verklighet. Detta görs genom att förövaren skapar ett falskt narrativ och få offret att ifrågasätta såväl sitt omdöme som sin verklighet.

I slutändan börjar det offer som blir gaslightad känna sig osäker på sin uppfattning om saker och ting och ifrågasätta sin verklighetsuppfattning. Det är inte heller ovanligt att det går så långt som att personen även ifrågasätter sin psykiska hälsa och huruvida den håller på att förlora förståndet.

Merriam-Webster beskriver det som att gaslighting är ”psykisk manipulation av en person som vanligtvis sker över en längre tidsperiod och får offret att ifrågasätta giltigheten hos sina egna tankar, sin uppfattning om verkligheten eller minnen och vanligtvis leder till förvirring, förlorat självförtroende och självkänsla samt osäkerhet kring den egna känslomässiga eller mentala stabiliteten samt ett beroende av förövaren.”

Personer som gaslightar andra kan lida av psykisk sjukdom – det är bland annat vanligt att narcissister manipulerar andra på detta sätt. De använder sig av denna metod för psykisk misshandel i syfte att utöva makt över andra samt för att manipulera familjemedlemmar, vänner eller kollegor.

Så gaslightar narcissisten dig

Gaslighting är ett sätt att underminera en persons verklighetsuppfattning. När en narcissist gaslightar dig kan du därför komma att ifrågasätta dig själv, din uppfattning om verkligheten, dina minnen samt händelser som du nyligen har varit med om. Efter att ha kommunicerat med förövaren kan du känna dig förvirrad och undra om det är något fel på dig. Du kan också bli uppmanad av narcissisten att tro att något är ditt fel eller att du är alldeles för känslig.

Kort och gott kan alltså gaslighting orsaka förvirring och leda till att du börjar ifrågasätta ditt omdöme, ditt minne, ditt värde och ditt mentala välbefinnande. Därför kan det vara bra att få en inblick i de strategier som narcissisten använder för att gaslighta dig. Läs om knepen nedan!

Gaslighter som kommunicerar med sitt offer

Distraherar dig

När du ställer en fråga till en person som gaslightar dig eller påpekar något som personen har sagt eller gjort försöker din gaslighter distrahera dig. Personen kan då bemöta din fråga med en motfråga istället för att ge dig ett svar. Detta är bara ett sätt att slå ifrån sig och byta samtalsämne. Samtidigt är det ett effektivt sätt att få dig att komma av dig och undvika att behöva besvara din fråga.

Ljuger för dig

Personer som gaslightar andra är ofta skickliga och patologiska lögnare. Det är inte heller ovanligt att de uppvisar narcissistiska drag. Som jag redan har nämnt är gaslighting ett sätt att manipulera andra som narcissister ofta använder sig av. De är vana vid att ljuga andra personer rakt i ansiktet och avviker aldrig från sin förljugna berättelse. Därför spelar det ingen roll om du påpekar att de ljuger eller har fel. Inte ens obestridliga bevis som visar att du har rätt kommer få personen att ändra sig. Du kommer istället få höra saker som: ”Det där hände aldrig,” ”Du är galen,” eller ”Du hittar bara på.”

Svartmålar dig

Ett annat sätt på vilket din gaslighter manipulerar dig är genom att svartmåla dig och sprida rykten om dig. Detta sker bakom din rygg och din förövare kan då låtsas bry sig om dig och vara orolig för dig. Men i själva verket säger personen mellan raderna till andra att du exempelvis verkar galen eller känslomässigt instabil. Tyvärr är denna metod väldigt effektiv och risken är stor att många personer tar förövarens parti utan att ha hela bilden eller känna till alla fakta.

Dessutom kan din gaslighter också ljuga för dig och påstå att andra personer säger dessa saker om dig. I själva verket kanske dessa personer aldrig har sagt någonting ont om dig överhuvudtaget. Men personen som gaslightar dig kommer ändå göra allt som står i dennes makt för att få dig att tro det motsatta.

Skyller ifrån sig

En annan vanlig taktik som en narcissist kan använda sig av är att skylla ifrån sig och lägga över skulden på dig. När vi nu diskuterar vad gaslighting är vore det i princip tjänstefel att bortse från denna metod. För om du blir eller har blivit gaslightad känner du förmodligen igen dig i att alla diskussioner som du har med personen på något sätt förvrängs med samma slutresultat: det är ditt fel. Du blir beskylld för något som har inträffat även om skulden egentligen ligger på narcissisten.

Även om du försöker diskutera med förövaren om att dennes beteende inte känns rättvist kommer diskussionen förvrängas på precis samma sätt. Till slut börjar du ifrågasätta om det ändå inte är du själv som är orsaken till att narcissisten betett sig som den har gjort. Du kan till exempel få höra att personen inte alls skulle behandlat dig på detta sätt om du bara själv hade betett dig annorlunda.

Slätar över situationen med fina ord

Ibland kan en person som ägnar sig åt gaslighting försöka släta över situationen med fina ord. Detta sker vanligast efter att offret har varit ifrågasättande eller påpekat vad som har hänt. Då kan narcissisten få för sig att säga saker som att: ”Jag skulle aldrig medvetet göra någon illa” eller ”Du vet hur mycket jag älskar dig”.

Detta kan vara de ord som du vill höra. De är dock inte äkta utan används bara för att släta över situationen, särskilt om beteendet upprepas gång på gång. Trots detta kan personen vara tillräckligt övertygande för att lyckas slinka undan och slippa ta ansvar för sitt skadliga beteende.

Förnekar sina illgärningar och misstag

Personer som ägnar sig åt psykisk misshandel är kända för kategoriskt förneka sina illgärningar och misstag. Detta gör de av den enkla anledningen att de vill slippa behöva ta ansvar för sitt agerande. Förnekandet kan också få offret att känna sig osynlig och obetydlig. Samtidigt gör denna taktik det svårt för offret att gå vidare och läka sina sår från den psykiska misshandeln.

Förminskar dina känslor och tankar

Ett annat knep som narcissister använder för att gaslighta dig är att förminska dina känslor och tankar. Detta gör förövaren för att försöka skaffa sig makt över dig. Detta kan personen göra genom att säga saker som: ”Du överreagerar,” ”Varför är du så känslig?,” eller ”Lugna ner dig.” Det hela går ut på att försöka förminska dina känslor och tankar samt att berätta för dig att du har fel.

En person som utsätter en annan person för gaslighting

Förvanskar det förgångna till sin fördel

En gaslighter tenderar också att återberätta historier och berätta om händelser på ett sätt som är till dennes fördel. Ponera till exempel att din partner har knuffat dig nedför en trappa och ni diskuterar saken i efterhand. Partnern kan då förvränga skeendet och hävda att du snubblade och att det inte gick att rädda upp situationen.

Du kan därför börja tvivla på ditt minne kring vad som faktiskt skedde. Detta är också själva syftet med denna manipulation: att skapa förvirring och att så ett frö av tvivel hos dig. Detta är precis vad narcissisten vill ska hända så att denne kan behålla sin makt över dig. I den länkade artikeln berättar jag mer om vad narcissister egentligen eftersträvar och varför de beter sig vad de gör!

Tecken på gaslighting

När du blir gaslightad är det tyvärr lätt hänt att du drabbas av depression, ångest och andra former av psykisk ohälsa. I slutändan kan denna psykiska misshandel leda till att du utvecklar ett beroende eller får självmordstankar. Därför är det viktigt att du vet vilka tecken på gaslighting som du bör vara uppmärksam på. Tecknen att hålla utkik efter är huruvida:

 • Du ifrågasätter dig själv. Du kan ofta undra om du faktiskt kommer ihåg detaljerna om olika händelser eller om minnet sviker dig. Kanske har du till och med slutat berätta vad du minns eftersom du är rädd för att ha fel.
 • Du tvivlar på dina känslor och din magkänsla. Du vågar inte stå upp för dig själv eller uttrycka hur du känner. Du har fått erfara att det bara blir värre om du berättar hur du tänker och känner så därför förblir du tyst.
 • Du ifrågasätter ditt omdöme och din uppfattning. Du försöker övertyga dig själv om att du inte alls behandlas på ett dåligt och kränkade sätt eller att du bara är alldeles för känslig.
 • Du undrar vad som är fel med dig. Du kan undra om det är något hos dig som är allvarligt fel. Till exempel kan du börja oroa dig för att du lider av mental ohälsa.
 • Du känner dig otrygg och sårbar. Du känner ofta att du behöver gå som på äggskal kring förövaren. Du behöver alltid vara på din vakt och har en låg självkänsla.
 • Du känner dig maktlös och ensam. Du är övertygad om att alla personer i din omgivning tycker du är galen, instabil eller märklig. Detta är ju trots allt vad din gaslighter försöker övertyga dig om att de tycker. Därför kan du känna dig isolerad och inträngd i ett hörn.
 • Du undrar om de saker förövaren säger om dig stämmer. När du blir utsatt för gaslighting är det lätt hänt att du börjar tro på de saker som förövaren säger om dig. Du kan börja undra om du i själva verket har fel samt att du är otillräcklig, ointelligent eller rent av galen. Därför kan du börja intala dig själv att dessa påståenden om dig stämmer.
 • Du känner dig förvirrad. Gaslighting är en metod som går ut på att skapa förvirring och så ett frö av tvivel. Därför är det inte alls konstigt om du plötsligt känner dig förvirrad samt att hela din personlighet har vänts ut och in.
 • Du är besviken på dig själv och din svaghet. Till exempel kan du känna dig passiv och svag trots att du tidigare var mer bestämd och stark.
 • Du känner att något dåligt kommer hända. När du umgås med personen kan du känna att något förskräckligt kommer hända. Du kan till exempel känna dig hotad eller vara på din vakt utan att egentligen veta varför.
 • Du är orolig för att du är överdrivet känslig. Din förövare försöker undvika att ta ansvar från sitt agerande genom att säga saker som att ”Du är alldeles för känslig.”
 • Du ägnar mycket tid åt att be om ursäkt. När du blir gaslightad kan du känna att du jämt och ständigt behöver be om ursäkt för allt möjligt.
 • Du känner dig otillräcklig. Det är vanligt att det offer som utsätts för gaslighting känner sig otillräcklig. Detta kan leda till att du försöker leva upp till andras krav och förväntningar även om dessa är orimliga.
 • Du tror att andra personer är besvikna på dig. En annan vanlig missuppfattning hos offer för gaslighting är att man börjar förutsätta att personer i omgivningen är besvikna eller att man har gjort något fel.
 • Du har svårt att fatta beslut och litar inte på dig själv. Ett annat tecken på gaslighting är att du hellre vill att andra personer i din omgivning fattar beslut åt dig. Detta då du inte riktigt litar på dig själv och ditt omdöme.
En person som manipulerar sitt offer

Gör detta om du identifierar tecken på gaslighting hos dig

Om du känner igen dig i ett eller flera av ovan nämnda tecken på gaslighting är det viktigt att du genast söker hjälp. Detta kan du bland annat göra genom att söka råd och stöd via 1177. Om du inte tar tag i problemet riskerar det att bara växa sig större. Risken är stor att såväl ditt självtroende som din mentala hälsa skadas av att du blir gaslightad. Därför bör du inte dra dig för att våga söka hjälp!

Varför är gaslighting någonting som vissa ägnar sig åt?

Du kanske undrar varför gaslighting är någonting som narcissister och vissa andra illvilliga personer i vårt samhälle ägnar sig åt? Syftet med detta är vanligtvis inte bara att manipulera någon annan för skojs skull. Förövaren vill istället tillskansa sig makt och kunna kontrollera sitt offer. Detta är ett beteende som förknippas med psykopati, antisocialt beteende, narcissism samt emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS).

Varför heter det gaslighting?

En vanlig fråga som många ställer sig är hur detta begrepp har uppkallats från första början. Så varför heter det gaslighting?

Begreppet härstammar från en pjäs av Patrick Hamilton vid namn ’Angel Street’ från 1938. Alfred Hitchcock filmatiserade senare denna pjäs och kallade då sin film för ’Gas Light’ (filmen kallades ’Gasljus’ på svenska).

I filmen skildras en manipulativ make som försöker inbilla sin fru att hon håller på att förlora förståndet. Detta gör han genom att förändra hennes omgivning på ett subtilt sätt. Ett av de tillvägagångssätt som han använder sig av är att sakta men säkert minska ljusskenet från eldslågan i en gaslampa. Genom att förändra hennes levnadsmiljö på detta sätt får han inte bara frun att tro att hon är galen utan han passar även på att styra och misshandla henne. Till exempel ser han till att hon blir avskuren från sin familj och sina vänner.

Detta leder förstås till att frun börjar ifråga sätta såväl sig själv som sina känslor, sina minnen och sina uppfattningar om saker och ting. Detta är målet med gaslighting – att få offret att känna sig förvirrad och osäker på vad som faktiskt är sant och inte.

Filmen ansågs vara en så pass träffsäker skildring av hur manipulativa personer kan agera för att styra andra människor att ”gaslighting” blev ett begrepp. Begreppet började med tiden användas av psykologer och kuratorer för att beskriva denna typ av psykisk misshandel.

Bild som illustrerar vad gaslighting är

Så kan du bemöta gaslighting på ett bra sätt

Om du blir gaslightad kan du undra hur du bör agera för att hantera situationen. Så hur kan man bemöta gaslighting på ett bra sätt?

När du utsätts för manipulation på detta viss är det viktigt att du skyddar dig själv. Detta kan du göra genom att:

 • Sätt gränser. Det är viktigt att sätta gränser för att visa för andra vad du är beredd att acceptera i en relation. Se till exempel till att tydliggöra för förövaren att du inte tillåter dig förminskas eller låter personen komma undan med sitt beteende.
 • Spara bevis på misshandeln. Eftersom gaslighting kan få dig att ifrågasätta dig själv är det viktigt att du försöker svara bevis på dina upplevelser. Du kan till exempel föra dagbok, spara textmeddelanden och liknande för att kunna återbesöka dessa senare och påminna dig om att du faktiskt har rätt.
 • Försök att få lite perspektiv på det hela. Det kan ofta hjälpa att ta ett steg tillbaka från de starka känslor som den psykiska misshandeln orsakar. Till exempel kan du försöka lämna situationen rent fysiskt. Dessutom bör du använda dig av djupandning, meditation och andra sätt att koppla av och stressa ner.
 • Få någon annans perspektiv på saken. Prata gärna med en vän eller släkting som du litar på och som vet vad du går igenom. På så vis kan du få någon annans perspektiv och därmed bringa mer klarhet i din situation.
 • Avsluta relationen. Jag är fullt medveten om att detta kan vara svårt att göra. Men du bör faktiskt bemöta gaslighting genom att kapa av dina band till förövaren. Detta är vanligtvis det mest effektiva sättet att få ett slut på misshandeln. Även om det är en nära vän som gaslightar dig bör du avsluta vänskapen en gång för alla för ditt eget bästa.

Passa även på att läsa hur du som empat kan skydda dig och bättre hantera din empati!

Vanliga frågor om vad gaslighting är

Vad är gaslighting?

Gaslighting är en slags psykisk misshandel som går ut på att förövaren manipulerar sitt offer genom att sätta griller i huvudet på personen. Detta görs för att skada offrets självkänsla och få personen att börja tvivla på sig själv och allt annat.

Varför heter det gaslighting?

Anledningen till att det heter gaslighting är att begreppet har uppkallats efter en film vars originaltitel är Gas Light. Filmen skildrar en manipulativ man som inbillar sin fru att hon förlorar förståndet. Detta bland annat med hjälp av en gaslampa.

Hur vet man om man blir gaslightad?

Ett vanligt tecken på gaslighting är att förövaren försöker orsaka förvirring och så ett frö av tvivel hos dig. När du påpekar att personen beter sig illa mot dig kommer du få höra att du är överkänslig eller så blir du utsatt för andra lömska knep.

Hur kan man bemöta gaslighting?

Om du blir gaslightad kan du bemöta detta beteende genom att sätta gränser och spara bevis på misshandeln. Du bör även försöka få någon annans perspektiv på det som sker. I slutändan behöver du sannolikt avsluta relationen för att stoppa misshandeln.

Är gaslighting ett medvetet sätt att panipulera någon annan?

Ja, gaslighting är ett medvetet sätt att manipulera andra. Bland annat narcissister och psykopater använder sig ofta av denna taktik för att sätta griller i huvudet på sina offer. Det rådet inga som helst tvivel om att förövaren gör detta medvetet.

Varför används gaslighting av narcissister?

Narcissister använder sig av gaslighting eftersom det är ett effektivt sätt att såra andra samt att få makten över offren. Därför söker de ofta efter lätta offer som redan från början är osäkra och har en låg självkänsla. De kan lättare manipuleras.

Avslutande tankar om vad gaslighting är

Gaslighting är en metod för att manipulera andra personer som kan involvera en rad olika tillvägagångssätt. Några exempel på dessa är att ljuga, förminska, förneka, distrahera och beskylla. När du har att göra med en gaslighter bör du försöka vara väldigt uppmärksam på vad personen gör snarare än vad den säger. Vilka ord som används är alltså inte det viktiga utan hur personen agerar.

Det är viktigt att du förstår att det inte är ditt fel att du blir utsatt för denna psykiska misshandel. Din förövare fattar ett medvetet beslut att bete sig illa mot dig på detta sätt. Det är han eller hon som ska beskyllas och tvingas ta ansvar för sina handlingar. Du har inte gjort någonting för att förtjäna eller orsaka denna gaslighting.

Med detta sagt kan du i framtiden skydda dig från att bli utsatt för manipulativa metoder som denna på nytt. Detta kan du bland annat göra genom att söka hjälp i form av samtalsterapi eller liknande. På så vis kan du lära dig att fatta mer sunda beslut samt sätta gränser gentemot andra personer. I slutändan är det dock stor risk att du tvingas lämna relationen för att kunna bygga upp dig själv och må bra igen.

Läs mer