Hem » Vad är kognitiv empati?
Bild som illustrerar vad kognitiv empati är

Vad är kognitiv empati?

Av de olika typer av empati som finns hjälper en av dessa oss att sätta oss in i andra personers perspektiv. Den hjälper oss också att uppfatta och förstå andras känslor. Så vad är kognitiv empati?

Kognitiv empati är förmågan att förstå en annan persons perspektiv och känslor. Du kan sätta dig in i dennes situation och föreställa dig hur det är att vara i denna. På så vis får du en bättre förståelse för hur personen upplever saker och ting.

Den kognitiva empatin är alltså rent intellektuell. Motsatsen till denna kallas affektiv empati och är istället emotionell – den avser förmågan att känna vad andra känner. I den länkade artikeln förklarar jag mer vad emotionell empati är. Läs vidare för att läsa mer om den kognitiva varianten!

Kognitiv empati hjälper dig att sätta in i andras perspektiv

Som jag redan har nämnt är det med hjälp av kognitiv empati som du kan förstå andra personers perspektiv. Förmågan gör det möjligt för dig att sätta dig in i andra situationer på ett rent intellektuellt plan.

Till exempel träder den kognitiva empatin in i bilden när en vän inte får det jobb som personen har varit på intervju för. Du kan då förstå att han eller hon är ledsen och besviken. Samtidigt förstår du även varför personen känner så här efter att inte har blivit erbjuden jobbet. Du kan då säga någonting i stil med: ”Vad tråkigt. Jag vet att du är ledsen och att det som du går igenom är jobbigt.”

Kognitiv empati är mer av en färdighet än något annat. Vi människor lär oss att känna igen och förstå andra personers känslotillstånd och kan utifrån detta anpassa våra egna känslor och vårt beteende. Även om det ännu inte riktigt vet exakt hur människor upplever empati finns det ett växande vetenskapligt underlag som undersöker detta. Läran om empati är nämligen ett ämnesområde som är av stort intresse för såväl psykologer som hjärnforskare inom flera olika områden. Därför kan vi kallt räkna med att ytterligare forskning kommer att offentliggöras löpande framöver.

Vanliga frågor om kognitiv empati

Vad är kognitiv empati?

Kognitiv empati är en intellektuell form av empati. Den gör det möjligt för dig att uppfatta och förstå andras känslor och perspektiv. Med hjälp av denna förmåga kan du sätta dig in i andras situationer och förstå vad personerna går igenom.

Avslutande tankar

För att sammanfatta det hela handlar alltså kognitiv empati om vår förmåga att uppfatta och förstå andra personers känslor. Denna förmåga gör det möjligt för oss att bättre förstå vad som faktiskt försiggår i andra personers sinnen. Detta gör det möjligt för oss att göra kvalificerade gissningar om hur andra mår och känner sig.

Ibland kan vi dock luras av vår förmåga att tolka andra. Till exempel kan ett leende ofta betyda glädje men ibland kan det istället signalera sorgsenhet. Vi människor kan ofta misstolka ansiktsuttryck och andra signaler, så du bör vara förberedd på att dina instinkter ibland kan lura dig. Därför bör du inte vara alltför snabb med att förutsätta någonting även om din kognitiva empati ger dig vissa indikationer.

Läs mer