Hem » Vad vill en narcissist?
Kvinna med krona på huvudet som visar att vad en narcissist vill är att få makt

Vad vill en narcissist?

Narcissister är förbryllande individer. Å ena sidan vill de skryta och visa upp sig samt fånga andras uppmärksamhet. De kan då framstå som charmiga och intressanta personer som du gärna vill umgås med. Men å andra sidan kan de också sparka bakut, gräla, kränka och försöka förringa andra personer. I dessa fall upplevs de istället som förolämpande och skrämmande. Därför är det inte särskilt konstigt att du ställer dig själv frågan: Vad vill en narcissist?

Narcissister vill ha saker och ting på sitt sätt. De törstar efter uppmärksamhet och att få känna sig speciella. De vill framstå i god dager och är känsliga för kritik. En narcissist är ofta väldigt kontrollerande och vill kunna styra sin omgivning.

Men det finns mycket mer att säga om denna sak. Till exempel bör du känna till de olika motiv som ligger bakom dessa till synes motsägelsefulla beteenden. Läs vidare för att få mer information om vad en narcissist vill och varför!

Vad vill en narcissist få ut av en relation?

Narcissism är ett personlighetsdrag som innebär att personen ifråga har känslor av storhet och en vilja att vara speciell. Därför vill en narcissist få respekt och beundran från andra och upplever sig stå över andra människor. Faktum är dock att detta är ett karaktärsdrag som vi alla har i någon utsträckning – vissa är mer narcissistiska och andra mindre. Men de personer som i ordets rätta bemärkelse är narcissister är mer narcissistiska än gemene man.

En narcissist vill inte bygga en sund och långvarig relation

Men om narcissister vill ha personer runt sig utan att egentligen bry sig om att knyta an till dem, vilka typer av relationer vill de då ha? Vi människor kan känna samhörighet genom en nära relation som präglas av ömsesidig omtänksamhet. Det tar tid och möda att bygga upp och vårda vänskapsrelationer som dessa. I den länkade artikeln likställer jag detta med att ta hand om en trädgård, där du behöver vattna blommorna och rensa bort ogräset. Detta för att säkerställa att dina relationer inte vissnar och dör ut.

Narcissister är dock inte intresserad av en nära vänskap som bygger på ömsesidig respekt och omtänksamhet för vandra. En narcissist vill istället ha relationer som bygger på makt, där han eller hon står högre i rang än vad du och andra gör. Narcissister fantiserar nämligen om att ha makt över andra och deras självkänsla ökar när de åtnjuter andra personers respekt och beundran.

Värt att notera i detta hänseende är att det även har kommit forskning som visar på en annan korrelation mellan narcissism och makt. En studie pekar nämligen på att det hos personer som ges social makt kan triggas den del av narcissismen som gör att narcissister upplever sig stå över andra och gärna utnyttjar personer.

För att verkligen få en förståelse för vad en narcissist vill är det därför viktigt att titta på vad som får dem att må bra respektive dåligt. Precis som alla andra människor eftersträvar dessa personer trots allt sådant som får dem att må bra samt undviker det motsatta. Men du kan inte få reda på hur det egentligen ligger till genom att helt enkelt fråga en narcissist. Dessa individer vill nämligen sällan dela med sig av de känslor som skvallrar om undergivenhet eller sårbarhet. Detta är inte minst fallet när det kommer till sårbara narcissister. Därför får vi lita på de undersökningar och studier som har gjorts på ämnet när vi tar reda på vad dessa personer faktiskt vill.

En man och en kvinna som bråkar med varandra

Narcissister vill ha makt

Det är ingen hemlighet att narcissister vill ha makt. Jämfört med andra njuter verkligen narcissistiska personer av makt och ler mindre när de är maktlösa. Därför gör ofta dessa personer allt som står i deras makt för att söka makt, såsom att skryta eller att avbryta andra.

Samtidigt vet vi också att narcissister är mindre intresserade av samhörighet än vad de flesta andra personer är. De kan ofta vara villiga att offra en nära relation i syfte att tillskansa sig mer makt. Så för att svara på frågan vad en narcissist vill är alltså svaret att den vill ha makt. Makten kan vara en formell sådan som ger dem den uppmärksamhet som de törstar efter. Men den kan även bestå i en informell makt över en annan person som de kan styra och kontrollera för att få uppmärksamhet och beundran.

Detta vill en narcissist ha i en relation

Vi har redan slagit fast att narcissister strävar efter makt samt törstar efter beundran och uppmärksamhet. Men vad vill en narcissist ha i en relation, kanske du undrar? Svaret kommer kanske förvåna dig – den vill nämligen ha sig själv!

Narcissister vill umgås med personer som får dem att må bra till vilket pris som helst. Det kan ibland betyda att en sådan person vill få en massa uppmärksamhet, beundran och beröm av dig. I andra fall kan det betyda att han eller hon söker efter en partner eller vän som är formbar, naiv, inte ställer några frågor och är lätt att manipulera. En sådan relation är förstås allt annat än sund, men narcissister vill inte bygga långvariga och sunda relationer då dessa kräver en hel del ansträngning från deras sida. De vill istället omge sig med personer som aldrig någonsin kommer att lämna dem, alldeles oavsett hur de blir behandlade.

För att utveckla detta resonemang lite grann kan jag avslöja att en narcissist vill ha en relation med någon som uppvisar:

Lojalitet

De flesta narcissister föredrar att inleda relationer med personer som är lojala gentemot dem. De behöver ha en tro på att du kommer hjälpa dem och stå upp för dem när så krävs. Däremot är denna lojalitet inte ömsesidig utan du förväntas tolerera att bli kränkt och illa behandlad.

Narcissister känner nämligen sällan att de själva behöver vara lojala gentemot andra. Så fort de har fått vad de vill få ut av relationen kommer de att dumpa dig och inleda en ny relation. Detta gäller oavsett om ni har ett romantiskt förhållande eller en vänskapsrelation.

Foglighet

En narcissist vill ha en partner eller vän som är foglig och inte ställer några frågor. Narcissistens ego är väldigt skört och därför tål dessa personer inte att granskas och dömas. De gillar därför inte att bli ifrågasatta varför de agerar på ett visst sätt och vill helst förtrycka sina känslor snarare än att utforska dessa.

Narcissister vill helt enkelt ha friheten att kunna säga och göra precis vad som helst utan att detta får några konsekvenser.

Man som visar med en gest att han är tyst och foglig

Hög status

Makt och status är två viktiga hörnstenar i narcissistens storslagna fantasier. Därför är det viktigt för denne att försöka tillskansa sig dessa resurser på ett eller annat sätt. Ett enkelt men effektivt sätt att höja sin egen status är att skaffa en partner som har hög status. Ett annat sätt är att omge sig med vänner som står högt i rang på olika sätt.

Låg självkänsla

Detta kan verka lite motsägelsefullt eftersom narcissister gärna vill umgås med personer som har en hög status. Men de vill samtidigt att dessa personer ska ha en låg eller vacklande självkänsla. Detta för att kunna spegla sig i personernas glans men samtidigt kunna styra dem. En partner eller vän som har en låg självkänsla kommer förstås vara enklare att manipulera.

Personer med god självkänsla kommer inte tolerera narcissistens egoism och kommer därför vara svårare att använda som en resurs. Därför vill narcissisten hitta någon som har en vacklande självkänsla men som utåt sätt ser ut att ha ett ordnat liv. På insidan är den person vilken används som en resurs dock otrygg och lätt att såra. En narcissist kommer dra nytta av dessa svagheter för att manipulera personen.

Skuldkänslor

Vissa personer har närmare till skuldkänslor än andra. Dessa personer kan känna sig skyldiga mer eller mindre hela tiden, även när de inte har gjort något fel. De går jämt och ständigt igenom olika situationer i huvudet om och om igen samt funderar på vad de har gjort för att orsaka den aktuella situationen. Denna typ av person är sällan ansvarig för situationen och kan egentligen inte påverka den till det bättre.

Men narcissisten använder personens skuldkänslor till sin fördel. Han eller hon vänder allt emot personen och får det att framstå som att det alltid är motpartens fel. Om du till exempel pekar ut narcissisten som manipulativ eller elak kommer du själv att beskyllas. Till exempel kan du få höra att det är du själv som är elak eller manipulativ, eller att du inte är tacksam för allt som narcissisten gör för dig.

Empati

Empatiska personer kan ta på sig andras känslor på ett sätt som gör att känslorna lika gärna skulle kunna vara deras egna. I den länkade artikeln förklarar jag varför detta sker och vad du kan göra för att förhindra detta. Helt klart är dock att empater och andra empatiska individer har lättare för att förstå andra personer och att sätta sig in i deras lidande. Detta utnyttjar narcissister gärna genom att manipulera dem.

Narcissister kan manipulera andra genom att fejka känslouttryck. Till exempel kan de verka ledsna när de vill att någon ska tycka synd om dem. Detta trots att de egentligen inte känner denna känsla.

Omtänksamhet

En narcissist vill ha uppmärksamhet och vördnad. Därför vill de gärna hitta en partner eller vän som är omtänksam. För i själva verket är narcissistens till synes enorma ego väldigt skört och det behöver hela tiden näras. Av denna anledning behöver dessa personer omge sig av individer som kan bekräfta dem och stärka deras ego vid behov.

Vad detta betyder är att omtänksamma personer står högt upp på narcissistens önskelista. Sådana känner ett stort ansvar för andra och vill gärna försäkra sig om att deras partner och vänner är trygga och mår bra. Även detta är en egenskap som manipulativa personer såsom narcissister lätt kan dra nytta av.

Viljan att åsidosätta sig själv

De partners och vänner som en narcissist vill ha bör även ha en vilja att åsidosätta sig själva till förmån för narcissisten. Narcissister har trots allt ett enormt stort behov av att alltid stå i centrum och få allas uppmärksamhet. Därför bör du som har någon form av relation med en narcissist vara beredd på att behöva underkasta dig och spela andrafiolen.

Därför är otrygga personer som söker sällskap genom att hjälpa andra och lösa deras problem åtråvärda för narcissister. Sådana personer är nämligen mer benägna att åsidosätta sig själva och underkasta sig narcissisten. Detta även om de offrar sin fysiska eller mentala hälsa genom att göra detta. Så länge som de försöker att laga narcissistens trasiga personlighet kommer de dock att sitta fast i den ondskefulla och illvilliga spindelns nät.

Man som med en gest visar att han är plikttrogen och villig att åsidosätta sig själv för någon annan

Passivitet

Narcissister drar sig till situationer där de befinner sig i full kontroll. Därför vill de gärna ha en partner eller vän som är passiv och inte försöker sätta sig i förarsätet av relationen. Personen ifråga ska vara villig att följa med på narcissistens äventyr men det motsätta kommer aldrig bli aktuellt. Dessutom kan en narcissist vilja få beröm och uppmärksamhet för att denne tar den mer aktiva roll i relationen.

Förlåtande

Sist men inte minst är förlåtande personer perfekta måltavlor för narcissister. Detta då en narcissist vill ha möjligheten att kunna behandla sin partner eller vän illa för att sedan enkelt kunna komma på god fot med personen igen. Allt som krävs är en falsk ursäkt och en betydelselös liten gest för att allt ska vara förlåtet.

En sak är helt säker: en narcissist kommer med allra största sannolikhet aldrig att förändra sitt destruktiva beteende. Därför behöver denne en extremt förlåtande och ursäktande partner eller vän för att relationen ska kunna fungera.

Vanliga frågor om vad en narcissist vill ha

Vad vill en narcissist ha?

Narcissister vill ha makt. Makten kan vara formell sådan som erbjuds genom en befordran till en högre befattning. Men den kan även bestå i makten över andra personer. Det viktiga för narcissisten är att få uppmärksamhet och beundran från andra.

Avslutande tankar om vad en narcissist vill ha

En narcissist vill ha makt, uppmärksamhet, beundran och beröm. Dessa resurser är som en uppiggande dryck som narcissisten aldrig tycks kunna få nog av. Det är en slags medicin som får personen ifråga att må bra även om det sker på andras bekostnad. Därför bör du inte bli förvånad om en narcissistisk person i din närhet gör precis allt som står i dennes makt för att komma över denna resurs, även om du själv måste plågas och försakas i processen.

Läs mer