Fyra i mynt

Varje kort i tarotleken har en unik symbolik och ett unikt budskap. Dessa kan tolkas på olika sätt beroende på frågan, läggningen och andra omständigheter. Så vad betyder fyra i mynt i tarot?

Kortet representerar säkerhet, besparing, stabilitet och en viss rädsla för förändring eller förlust. Det kan också indikera att någon håller hårt i sina resurser eller känner sig ovillig att dela eller släppa taget.

I denna artikel går jag på djupet och utforskar vad fyra i mynt i tarot betyder. Jag tittar bland annat närmare på dess talande bild och hur det kan tolkas kopplat till kärlek, karriär och ekonomi. Läs vidare för att dyka ner i kortets möjliga betydelser!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Vad betyder fyra i mynt i tarot?

Fyra i mynt kallas även fyra i pentagram i somliga tarotlekar. När du för första gången drar detta kort kan flera olika känslor och intryck infinna sig. För att fullt ut förstå kortet kan det hjälpa att först utforska dess centrala nyckelord:

Rättvänt

 • Säkerhet. Kortet pekar ofta på en strävan efter eller uppnådd känsla av trygghet. Detta gäller särskilt när det kommer till materiella tillgångar.
 • Kontroll. Ett behov av att hålla fast vid, styra och ha makten över ens resurser eller situation.
 • Besparing. Att vara ekonomisk och försiktig med pengar, kanske till den grad att man undviker onödiga utgifter.
 • Försiktighet. En ovilja att ta risker eller att sätta sig själv i en sårbar position.
 • Fysisk trygghet. En betoning på materiell trygghet och ett välstånd, eller åtminstone en strävan efter detta.

Uppochnedvänt

 • Girighet. En överdriven besatthet av pengar eller ägodelar, till den grad att girigheten kan skada ens relationer eller livskvalitet.
 • Osäkerhet. Känslor av otillräcklighet eller rädsla kring att förlora det man har.
 • Materialism. Ett överdrivet fokus på det materiella på bekostnad av andliga eller emotionella aspekter av livet.
 • Överdriven oro. En besatthet av att tänka på potentiella försluter eller risker.
 • Rädsla för förlust. En djup oro över att bli av med sina ägodelar eller relationer, alternativt sin position.

Dessa nyckelord kan du använda som en kompass när du försöker tolka vad fyra i mynt i tarot betyder. De ger dig en inblick i kortets komplexa natur och de olika sätt det kan påverka ditt liv.

Så kan du tolka bilden på detta kort

Rider-Waite är en av de mest populära och klassiska tarotlekarna som finns. Det är inte för inte som jag tipsar om den i min artikel om att köpa tarotkort som nybörjare. Den ikoniska bilden på fyra i mynt i denna tarotlek erbjuder många visuella ledtrådar om kortets betydelse. Dessa är de viktigaste detaljerna:

 • Mannen. Mitt i bilden sitter en man med ett allvarligt, nästan bekymrat uttryck. Hans kroppsspråk och position förmedlar en känsla av att vilja hålla allt han har nära sig. Detta stärker temat av säkerhet och kontroll.
 • De fyra mynten. Mannen klamrar sig fast vid ett mynt som han håller nära sitt hjärta. Detta symboliserar tydligt vårt mänskliga behov av att skydda det vi värdesätter allra högst. Två andra mynt är placerade under hans fötter, vilket tyder på en bas av rikedom och stabilitet. Det fjärde myntet är placerat ovan på hans huvud, vilket antyder att även hans tankar kretsar kring dessa materiella tillgångar.
 • Staden bakom honom. I det avlägsna landskapet bakom mannen kan vi skymta en stad som kanske symboliserar säkerhet och trygghet. Trots detta vänder sig mannen bort från staden, vilket tyder på att han kanske är så upptagen med sina tillgångar att han inte ser den större bilden. Eller så betyder det att han försummar de möjligheter som finns runt omkring honom.
 • Mannens klädsel. Mannen bär en formell dräkt som förstärker temat av stabilitet, struktur och formell makt eller status.

Sammanfattningsvis har kortet en bild som föreställer en person som är uppslukad av sin egen värld av säkerhet, besparingar och rikedom. Det finns förvisso en uppenbar styrka i detta, men kortet pekar också på möjliga fallgropar såsom isolering eller självupptagenhet. Personen riskerar att bli alltför upptagen med sina egna bekymmer för att kunna se möjligheterna runt omkring.

Bild som visar vad fyra i mynt i tarot betyder

Vad betyder fyra i mynt i tarot när kortet är rättvänt?

När du drar detta kort i en tarotläsning kanske du undrar vad fyra i mynt betyder när kortet är rättvänt. Då belyser det ofta teman som säkerhet och stabilitet. Men hur kan då detta översättas till olika aspekter av livet? Nedan får du svaret!

Kärlek

 • I ett romantiskt sammanhang kan kortet peka på ett behov av säkerhet och stabilitet i ett förhållande. Det kan indikera en tid där en eller båda parter fokuserar på att bygga en solid grund för relationen.
 • Dock kan kortet även varna för att bli kontrollerande eller vara ovillig att visa sig sårbar. Det kan peka på rädslan att öppna upp sitt hjärta fullständigt och riskera att bli sårad.

Karriär

 • Kopplat till karriären signalerar detta kort en tid då säkerhet, stabilitet och långsiktig planering är av yttersta vikt. Det kan antyda att du värdesätter din nuvarande position och inte vill riskera den.
 • Samtidigt kan en alltför konservativ inställning eller rädsla för förändring leda till att du missar viktiga möjligheter för tillväxt och expansion.

Ekonomi

 • Fyra i mynt är vanligtvis ett gott tecken på ekonomisk stabilitet. Kortet kan signalera en tid av framgångsrikt sparande eller investerande. Kanske har du nyligen skapat en budget eller börjat planera för framtiden.
 • Men det kan också varna dig för att vara alltför försiktig med pengar. Eller så kan det varna för försummade möjligheter till följd av att du är ovillig att spendera eller investera.

När det dras rättvänt betyder fyra i mynt i tarot att du bör värdesätta den säkerhet och stabilitet du har. Men du bör även vara medveten om att du genom att vara överbeskyddande kan hämma din utveckling.

Vad betyder fyra i mynt i tarot när kortet är uppochnedvänt?

När fyra i mynt uppenbarar sig uppochnedvänt tolkas kortet på ett annorlunda sätt. Nedan förklarar jag hur du kan tolka det när det dras på detta sätt.

Kärlek

 • I relationer kan kortet antyda en överdriven rädsla för att förlora kontrollen. Denna rädsla kan leda till beslutsförlamning eller en ovilja att gå vidare i relationen.
 • Kortet kan även varna för en osund besatthet eller ett alltför stort beroende av en partner. Det kan då hindra dig från att se relationens verkliga värde eller brister.

Karriär

 • Inom arbetslivet kan detta kort uppochnedvänt peka på att du känner dig osäker i din befattning. Det kan finnas en rädsla för att för att förlora jobbet eller att du inte uppskattas tillräckligt.
 • Det kan också peka på en ovilja att anpassa sig till förändringar på arbetsplatsen, vilket kan hämma den karriärmässiga tillväxten.

Ekonomi

 • Ekonomiskt kan det uppochnedvända kortet fyra i mynt varna för girighet eller en överdriven rädsla för förluster. Du kanske håller så hårt i dina pengar att detta står i vägen för nödvändiga utgifter eller investeringar.
 • Alternativt kan kortet indikera att du känner dig ekonomiskt sårbar. Om så är fallet kan det eventuellt bero på grund av skulder eeller oväntade uppgifter.

Sammanfattningsvis betyder fyra i mynt i tarot när det dras uppochnedvänt att du bör granska din egen rädsla och osäkerhet. Kortet uppmanar dig att finna en balans mellan att skydda det du har och att vara öppen för nya möjligheter. Detta utan att låta girighet eller överdriven försiktighet styra dina beslut.

Vanliga frågor om fyra i mynt i tarot

Vad betyder fyra i mynt i tarot?

Rättvänt betyder det ofta ekonomisk stabilitet, besparingar och en önskan om att säkra det man har. Uppochnedvänt kan det peka på girighet, en överdriven rädsla för förlust, eller en känsla av osäkerhet kring materiella tillgångar.

Avslutande tankar

Fyra i mynt är mer än bara ett kort som handlar om pengar och tillgångar. Kortet kan även erbjuda insikter som är relevanta för en mängd olika livssituationer. Om du till exempel står inför ekonomiska utmaningar kan det erbjuda tröst genom att påminna om värdet av planering och sparande. Men det varnar samtidigt mot de potentiella riskerna med att vara alltför försiktig. För dig som har utmaningar i en relation kan kortet uppmuntra till en djupare förståelse för dina rädslor kring sårbarhet. Det kan också påminna om den balans som krävs för att bygga en varaktig och meningsfull relation.

Oavsett omständigheterna betyder fyra i mynt i tarot att det finns möjlighet att pausa och reflektera kring hur en stabil grund kan byggas. Detta gäller inte bara ekonomiskt eller materiellt utan även emotionellt och andligt. Så nästa gång du drar detta kort bör du ta dig tid och verkligen fundera över dess budskap. Det kan nämligen erbjuda just den vägledning du behöver för att röra dig framåt med större säkerhet, mer klarhet och ett tydligt syfte.