Hem » Tarotkort betydelser » Lilla arkanan

Lilla arkanan

Tarotleken är laddad med mystik och djupgående symbolik. Därför har den varit föremål för fascination och begrundan i många århundraden. Med tiden har tarot utvecklats från ett enkelt spel till en kraftfull metod för spådom, introspektion och andlig utforskning. En tarotlek består av 78 kort och är uppdelad i två huvuddelar: Stora arkanan och Lilla arkanan. I denna artikel belyser jag den senare och berättar allt som är värt att känna till om den.

För du är säkert hyfsat bekant med de 22 kort som tillhör Stora arkanan. Dessa fångar upp de större temana och arketypiska energierna i våra liv. Vem har till exempel inte hört talas om tarotkortet döden?! Men Lilla arkanan i tarot brukar dock hamna lite mer i skymundan. Detta trots att denna del av tarotleken är större och innehåller inte mindre än 56 olika tarotkort. Så fortsätt att läsa för att lära dig mer av denna spännande del av tarotleken!

Läs även min kompletta guide till tarotkort för nybörjare för att lära dig mer om tarot!

Om Lilla arkanan i tarot

Som jag redan har nämnt består Lilla arkanan i tarot av 56 kort. Med tanke på att tarotleken som helhet består av 78 kort utgör denna del hela 71,8 % av leken. De olika korten ger resonans åt de dagliga situationerna i livet, våra reaktioner på dessa och de subtila men ändå transformerande livsmönstren. Den värld vi lever i består inte bara av omvälvande händelser utan ofta kan även mindre incidenter forma våra liv. Denna ofta bortglömda del av tarotleken kan erbjuda oss ett sätt att förstå våra dagliga upplevelser på en djupt symbolisk nivå.

Det är genom en balanserad förståelse av både Stora arkanan och Lilla arkanan som vi verkligen kan utnyttja tarotens kraft. Med hjälp av denna djupa förståelse kan vi sedan måla upp en heltäckande bild av vår inre värld och våra yttre omständigheter. Läs vidare för att stifta bekantskap med de olika sviter som tillsammans utgör Lilla arkanan i tarot!

De fyra sviterna påminner om färgerna i en kortlek

Det finns en påtaglig likhet mellan Lilla arkanan och konventionella spelkort, eftersom bägge består av fyra sviter eller färger. I en vanlig spelkortlek är dessa: hjärter, ruter, klöver och spader. Men i tarotleken är de istället: bägare, mynt, stavar och svärd. Faktum är att även de klädda korten i både sorternas kortlekar också stämmer överens, även om det finns vissa mindre skillnader. Exempelvis har spelkorten en riddare istället för en page.

Denna korrelation är ingen slump. Systemet med fyra färger dök först upp i den islamiska värden på 1400-talet och spreds senare till Europa. De påverkade därmed utvecklingen av såväl moderna spelkort som tarot.

Trots deras gemensamma historia och strukturella likheter varierar dock användningen av dessa två kortlekar avsevärt. Medan spelkort främst används i underhållningssyfte har Lilla arkanan i tarot utvecklats till att ha djupa symboliska betydelser. Därför har tarotleken blivit ett viktigt verktyg för självutforskning, andlig utveckling och spådom.

Är du sugen på att införskaffa din allra första tarotlek? Så då min guide till att köpa tarotkort för att få lite hjälp på traven!

Diverse kort ur Lilla arkanan i tarot

Så är Lilla arkanan uppbyggd

Lilla arkanan har en komplex väv av symboler och betydelser som bygger på olika kulturella och filosofiska traditioner. Den består alltså av 56 kort som är uppdelade i fyra sviter: bägare, mynt, stavar och svärd. Varje svit motsvarar en specifik del av den mänskliga erfarenheten samt förknippas med ett visst element. Detta är ett upplägg som återspeglar den uråldriga visdom som den naturliga världen har att erbjuda.

Översikt av de fyra sviterna

De fyra sviterna i Lilla arkanan i tarot erbjuder en komplett karta med vilken du kan navigera i olika aspekter av livet:

 • Bägare symboliserar ofta känslor, relationer och den inre känslovärlden.
 • Mynt representerar den materiella världen, arbete och praktiska problem.
 • Stavar står för inspiration, kreativitet och handling.
 • Svärd symboliserar intellekt, kommunikation och konflikter.

Nedan kan du klicka dig vidare till de olika sviterna för att läsa mer om dem.

Betydelsen av siffrorna (ess till tio)

Varje svit i Lilla arkanan innehåller tio numrerade kort (ess till tio) samt fyra hovkort. De numrerade korten associeras ofta med en progressiv resa inom varje respektive svit. Denna resa börjar med essets potential och kulminerar med tians slutförande eller uppfyllelse. I detta hänseende påminna den progressiva utvecklingen en hel del om Narrens resa i Stora arkanan.

Hovkorten (page, riddare, dam och kung)

Alla sviter i Lilla arkanan består även av fyra klädda kort: en page, en riddare, en dam och en kung. Dessa representerar vanligtvis människor i våra liv eller aspekter av vår personlighet. De kan även skildra olika stadier av personlig utveckling. Pagen kan då ses som en nybörjare eller ungdom, i likhet med narren. Riddaren är en aktiv äventyrare, medan drottningen är en vårdande kraft och kungen en auktoritär eller behärskad figur.

Förklaring av de fyra elementen (vatten, jord, luft och eld)

De fyra sviterna i Lilla arkanan förknippas även med ett av de fyra elementen. Detta är ett upplägg som går tillbaka till antika filosofier vilka såg universum som sammansatt av dessa grundläggande krafter. Så här hänger dessa ihop:

 • Bägare associeras med vatten, som representerar känslor och intuition.
 • Mynt är kopplade till jord och symboliserar den fysiska, materialla världen.
 • Stavar motsvarar eld och förkroppsligar passion, energi och vilja.
 • Svärd är kopplat till luft och återspeglar tanke, intellekt och konflikt.

Koppling till astrologi och numerologi

Korten i Lilla arkanan i tarot har också kopplingar till astrologi och principerna för numerologi. Varje svit är, som jag just nämnt, kopplat till ett specifikt element i zodiaken (vatten, jord, luft respektive eld). Varje enskilt numrerat kort kan också kopplas till numerologiska koncept. Denna sammanslagning av de olika systemen ger ytterligare djup och komplexitet till tolkningen av korten. Den erbjuder även ett flerskiktat tillvägagångssätt för att förstå vad varje enskilt kort betyder.

Olika kort ur Lilla arkanan blandade med varandra

Detaljerad titt på de fyra sviterna

Varje svit i Lilla arkanan erbjuder en unik lins genom vilken du kan iaktta och förstå olika aspekter av ditt liv. Deras betydelser är rika och mångfacetterade, och varje kort bär på sitt eget distinkta budskap. Därför känns det passande att vi nu fördjupar oss i de fyra sviterna.

Bägare

Sviten bägare är främst kopplad till känslomässiga upplevelse, kärlek och relationer. Den belyser ofta vikten av intuition och omedveten förståelse. När ett kort ur sviten visas i en läsning indikerar det ofta hjärtefrågor eller härrör till den känsliga kärnan i en situation.

Denna svit består av följande kort:

Mynt

Sviten mynt fokuserar på materiella aspekter av livet såsom arbete, pengar, egendom och fysisk hälsa. Dessa kort kan indikera framgång och överflöd men också behovet av planering och strategier. Korten i sviten rör ofta de praktiska och påtagliga aspekterna av livet.

Denna svit består av följande kort:

Sviten pentagram i tarot

Stavar

Sviten stavar är kopplad till vår första tanke eller idé samt stegen mot att förverkliga denna. Korten i denna svit symboliserar ofta nystart, inspiration, andlig insikt och skapande energi. Den handlar om vad som motiverar oss och vad vi brinner för.

Denna svit består av följande kort:

Svärd

Sviten svärd förknippas ofta med intellekt, kommunikation och beslutsfattande. Dessa kort kan peka på både konflikt och lösning. De anses generellt ha en mer utmanande energi jämfört med andra sviter i Lilla arkanan. Korten i sviten hanterar sanning, rättvisa och etiska principer men kan även representera svårigheter eller stridigheter.

Denna svit består av följande kort:

Så kan du använda Lilla arkanan i en tarotläsning

Det första steget till att använda Lilla arkanan är att förstå dess symbolspråk. Därefter är det viktigt att lära sig hur man effektivt tolkar dessa kort i en läsning. Nedan följer en praktisk guide till hur du kan använda denna del av tarotleken. Jag berör bland annat vikten av sammanhanget samt hur korten interagerar med Stora arkanan.

Vikten av hur kortet dras och kontexten

Varje kort som dras i en tarotläsning är en del av en större berättelse. Hur kortet dras (rättvänt eller omvänt) kan påverka dess betydelse. Även den position som kortet har i tarotläggningen samt de omgivande korten erbjuder en viktig kontext. Till exempel kan ett kort ur Lilla arkanan ge insikt i hur de större temana i Sora arkanan yttrar sig i det dagliga livet.

Så interagerar korten med Stora arkanan

Medan korten i Lilla arkanan belyser vardagliga upplevelser och utmaningar, representerar Stora arkanan och dess kort mer betydelsefulla livshändelser eller andliga lärdomar. När du tolkar korten bör du ta hänsyn till balansen och samspelet mellan dessa båda arkanor. En övervikt av kort ur Lilla arkanan kan indikera att frågeställarens situation för närvarande påverkas mer av deras reaktioner på alldagliga händelse. Å andra sidan kan en läsning som har sin tonvikt på kort ur Stora arkanan peka på viktiga och livsförändrande upplevelse.

Praktiska tips och tekniker för användning av Lilla arkanan

Några praktiska och tips som du kan ha i åtanke när du använder Lilla arkanan är att:

 • Tänka på förhållandet mellan korten. Var uppmärksam på hur korten på bordet förhåller sig till varandra. Hur hänger deras energier och teman ihop? Hur interagerar till exempel tre i svärd (hjärtesorg eller sorg) med fem i bägare (besvikelse eller förlust)?
 • Lägg märke till mönster. Ser du att en viss svit, ett visst nummer eller ett element dominerar? Till exempel kan flera kort ur sviten bägare tyda på en stark känslomässig komponent i situationen.
 • Ta hänsyn till omvända kort. Var inte rädd för eventuella omvända kort – dessa kan ge värdefulla insikter. De kan representera en internaliserad eller blockerad energi från det rättvända kortet, eller potentiella utmaningar att övervinna.
Sviten stavar i tarot

Vanliga frågor om Lilla arkanan i tarot

Är Lilla arkanan i tarot mindre viktig än Stora arkanan?

Nej, medan Stora arkanan fokuserar på större livshändelser och djupa psykologiska tillstånd fyller även Lilla arkanan en viktig funktion. Den fokuserar på det dagliga livets händelser och omständigheter. Båda delarna av tarotleken är därför viktiga.

Kan man göra en tarotläsning med enbart Lilla arkanan?

Ja, det är fullt möjligt att göra en tarotläsning med bara Lilla Arkanan. Denna typ av läsning skulle fokusera mer på vardagliga händelser, beslut och relationer. Detta snarare än på större och ödesmättade förändringar och utmaningar.

Vad representerar de olika sviterna i Lilla arkanan?

Stavar associeras vanligtvis med inspiration, andlighet och beslutsfattande. Bägare förknippas med känslor, relationer och förbindelser. Svärd relaterar ofta till tankar, ord och intellekt. Mynt symboliserar den materiella världen, inklusive pengar.

Avslutande tankar

Lilla arkanan hamnar tyvärr ofta i skuggan av Stora arkanan och dess arketyper. Men den erbjuder en utforskning av den mänskliga erfarenheten som många människor kan relatera till. De 56 korten fördjupar sig i den mångfacetterade världen av våra känslor, ambitioner, konflikter och materiella liv. Detta från ess i bägare, som är fyllt av kärlekens potential, till det sorgsna tre i svärd, som genomborrare ett hjärta. Denna del av tarotleken målar en levande bild av den mänskliga resan i dess vardagliga detaljer. Det dessutom är i samspelet mellan dessa två delar av tarotleken som en fullständig och nyanserad förståelse uppstår.

När du tittar närmare på den kommer du upptäcka att Lilla arkanan är en mångfacetterad pärla i tarotens skattkista. Varje kort i denna del av leken för med sig visdom som är både praktisk och djupgående. De ger oss en spegel att betrakta våra liv i. De enkla men kraftfulla symbolerna och bilderna är som poetiska snuttar. De talar direkt till vårt inre, belyser våra dagliga utmaningar och triumfer samt visar oss sätt att balansera vårt inre och yttre liv.

Många gånger kan vi fokusera på det storslagna, det dramatiska och det livsomvälvande. Genom att göra detta kan vi lätt glömma bort det ”lilla” som faktiskt utgör stommen i vårt dagliga liv. Lilla arkanan påminner oss om att det finns en skönhet och visdom i det vardagliga, småskaliga och mänskliga. Varje känsla vi känner, varje val vi gör och varje relation vi underhåller är som en droppe i havet av vår existens. Denna del av tarotleken hjälper oss inse att varje droppe räknas och formar oss.